Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De små skridts metode, politikudvikling, social innovation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De små skridts metode, politikudvikling, social innovation"— Præsentationens transcript:

1 De små skridts metode, politikudvikling, social innovation
og gode idéer Din inspiration er deres inspiration Din personlige vinkel er deres interesse Ambitions niveau Fokus på det nye Talen fra workshop public futures

2 Program 9.00 - 9.15 Godmorgen og morgensang
- hvad fik jeg ud af dagen i går? De små skridts metode Politikudvikling Kaffe De vigtigste problemer Social innovation Frokost Gode idéer Kaffe Plenum - her og nu

3 Public futures – politik i lyse farver
Steen Svendsen Fremtidsforsker med speciale i samfundsforandringer og politikudvikling. Etablerede public futures i 2005 sammen med Søren Steen Olsen. Cand.scient.pol., tidligere forskningschef ved Huset Mandag Morgen og Instituttet for Fremtidsforskning, rådgivende fremtidsforsker for Strategy Unit, Cabinet Office, UK LVS og public futures: Projekt ”Udsat til værdsat” og ”Udsat værdsat lokal” Medforfatter til ”De små skridts metode” Arbejde med vision og mission og organisation - Scenarieproces på landsmødet 2005

4

5 At se det menneske foran dig,
der har brug for hjælp

6 De små skridts metode Hvad? opgør med ensidigt fokus på store skridt
de mange og ofte næsten umærkelige forandringer blandt udsatte, der kommer på værestederne Hvorfor? - formålet er at gøre dagen i dag en smule bedre end dagen i går Hvordan? Fristed Nærvær og respekt Helhedsorientering Involvering

7 Foto-udstilling Galleri DASK og mange andre steder

8 Et sted at komme til …

9 Et sted at være …

10 Et sted at arbejde …

11

12 Ikke et sted a blive …

13 ”Når den enkelte kan mærke,
at dagen i dag er en smule bedre end i går, så er man på vej videre.” Cliff Kaltoft, LVS

14 Pause

15 Politikudvikling 15

16 Public futures – politik i lyse farver
Politikudvikling på specifikke områder – eksempelvis: - Ny kvinde/mande-politik Danner - Ny beskæftigelsespolitik LO Ny metode på det sociale område LVS - Samfundsanalyse og strategi KPMG - Pårørendekultur og –politik Ældre Sagen/kommuner - Social innovation og ny frivillighed Indenrigs- og Socialministeriet - Klimapolitik og -bevidsthed Gymnasierektorforeningen Politikudvikling som arbejdsfelt – eksempelvis: Salon politikudvikling Hesselet, saloner for enkeltaktører Artikler, åbne saloner, nyhedsbrev, magasin og internationalt samarbejde

17

18 Politik overalt Den politiske forbruger Værestedet Den Varme Stue
Politik på forskellige niveauer og sektorer Værestedet Den Varme Stue

19 Sociale udgifter, mia. kr. 2006 (i alt: kr. 197 mia).
Kilde: Indenrigs- og Velfærdsministeriet.

20 Megatrends Globalisering Relationsøkonomien Socialpolitik, udsatte,
væresteder Ny teknologi Globalisering - direkte: nye typer udsatte, nye væresteder (muhabet) indirekte: tryghedssøgende, usikkerhed over det anderledes Ny teknologi Driver meget af økonomi, men mindre på det sociale område er der udsatte i second life? Nye typer medicinering m.v. Miljø og ressourcer Fra miljø til mennesker Værdiorientering, mening: Det knappe gode i manges hverdag 52 til 93 ansat i Kbh. kommune, tilladelser til ærindekørsel på bilfrie søndage Miljø, klima og ressourcer Social innovation Værdiorientering, mening

21 familien, sindslidende, seksuelle overgreb, selvmord
Også i fremtiden vil der være …stofmisbrug, alkoholmisbrug, prostitution, hjemløse, vold i familien, sindslidende, seksuelle overgreb, selvmord …og der vil komme nye typer udsatte Globalisering og mangfoldighed, Familie- arbejdsliv, IT og nye relationer, Vidensøkonomi og det nye arbejde, Relationsrige og relationsfattige, Øget økonomisk ulighed, Nye stoffer og typer af afhængighed Vil der være nye holdninger til udsatte? Vil der være ny viden?

22 Paradokser om fremtidens velfærd og borgere
Større forskellighed, flere valg – mere ensretning os og dem Øgede forventninger – mere pres - i ens eget liv og omkring velfærden Bedre økonomi trods alt – flere valg, mindre tid og balance - tidspolitik, prioritering Dalende autoritetstro – flere forskellige autoriteter selvstændighed snarere end selvtilstrækkelighed Større specialisering – ønske om helhedstænkning - mennesket bag sagen, fra output til outcome

23 Pause 23

24 Hvad er det eller de vigtigste
problemer på det sociale område i dag?

25 Pause

26 Social innovation 26

27 Nye problemstillinger skaber behov for nye løsninger
Social innovation: ”Nye initiativer, der skaber social værdi” ”Nye idéer, der virker i forhold til sociale behov”

28 Børnehaver, folkepension, politiske forbruger, engodsag, højskoler,
andelsbevægelsen, væresteder, krisecenter, fleksjob, Wikipidia, blogs, mødregrupper, lektiecafeer, natteravnene, besøgsvenner, de fire årstider, mikrokredit, åben universitet, aftenskole, linux, almene boliger, vuggestuer, læger uden grænser, økologiske produkter, Senior Erhverv, kolonihaver, muslimske gravpladser, fagbevægelsen, Sandhedskommission i Sydafrika, plejehjem,

29 # Stofmisbrug behandles som en kronisk sygdom
Wild cards # Fremvækst i stoffer, der gør brugerne mere intelligente og hurtigere. Viagra har vist vejen. # Beta-blockers, der giver selektiv hukommelsestab og kan bruges efter trafikulykke eller skilsmisse eller - ? # Alkohol er den næste rygning # Et plaster på armen et par minutter kan teste for alle typer stoffer # Medicinalindustrien udvikler legale produkter, der udkonkurrerer store dele af det illegale marked # Stofmisbrug behandles som en kronisk sygdom

30 Sociale forandringer og sociale innovationer
Eksperimenterende livsforrmer Kvindefrigørelse Social innovation Nye famiiliemønstre Velfærdssamfund Digitalisering, nye medier Socialreform Globalisering Videnssamfund Arbejderbevægelse Uddannelses- revolution Andelsbevægelse Informationssamfund Urbanisering Kernefamilier Højskoler Industrisamfund Sociale forandringer Landbrugs- omlægning 1820 1850 1900 1930 1950 1970 2000 2010

31

32 Frokost

33 Gode idéer 33

34 Geoff Mulgans 7 faser i udfoldelse af social innovation
Forståelse for udækkede behov, frustrationer – gennem at lytte, dialog, og opmærksomhed på ydergrupper Gribe nye muligheder og kombinationer – inden for teknologi, organisationsformer, viden. Sociale innovationer er typisk hybrider, kombinationer af eksisterende elementer på nye måder. Hus Forbi. Nyfortolkning og omdefinering af tankegange – gennem f.eks. kampagner, sociale entreprenører, tænkere, designere Udvikling af idéer til visioner og strategier Benytte prototyper og pilotprojekter til afprøvning af ideer Opdyrke de gode ideer gennem opskalering og kopiering Fortsat læring og evolution – gennem konstant dialog, netværk, åbne hierarkier

35 ”Nye idéer, der virker i forhold til sociale behov”

36 Idé udvikling Mange ideer giver gode ideer Den næste time: findes der ingen dårlige ideer har vi ikke prøvet noget før er alt muligt kritiserer og evaluerer vi ikke


Download ppt "De små skridts metode, politikudvikling, social innovation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google