Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Designproces og positioner i den nutidige designforskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Designproces og positioner i den nutidige designforskning"— Præsentationens transcript:

1 Designproces og positioner i den nutidige designforskning

2 Disposition: Den designteoretiske faglighed Forskning i og om design: Designproces, designmetodik Designanalyse – semantik, semiotik og stilhistorie

3 Christopher Frayling: Research in Art and Design.
Research Papers 1:1. Royal College of Art, 1993/94.

4 formgivning-fremstilling-distribution-markedsføring-forbrug
John A. Walker: Design History and the History of Design, Pluto Press, Boulder 1989.

5 Nato-modellen: 1. Research- og definitionsfasen: Hvad er problemet/ problemerne? Afgrænsning af problemet og opdeling i mindre, overskuelige delproblemer. Hvad man ved om problemet: Hvor optræder det? Hvad påvirker det? Hvor ofte? Hvor længe? Hvor mange? etc. 2. Skitsering: Alternative løsningsmuligheder: Uforpligtende forslag til løsninger. I design vil denne fase typisk bestå af forskellige skitser og løsningsforslag, ofte i samspil med de kommende brugere, så forbrugerne bliver 'medforfattere' til løsningen. 3. Konklusion og løsning. Den eller de mest lovende forslag vedtages som løsning. 4. Fremstilling: Hvem gør hvad og hvornår? Denne fase er den gennemførende fase: produktion, marketing, distribution.

6 Louis Sullivan: ”Form follows function”. Louis Sullivan: Schlesinger & Mayer Department Store, Chicago

7 Walter Gropius: "En ting bestemmes af dens væsen
Walter Gropius: "En ting bestemmes af dens væsen. For at formgive den, så den fungerer rigtigt - en skål, en stol, et hus - må dens væsen først udforskes". Enhver ting har et "gyldigt" væsen, og derfor bør formgivningen af den indskrænkes til "typiske, for enhver forståelige grundformer og -farver". Walter Gropius’ kontor i Bauhaus skolebygningen, Dessau,

8 Hochscule für gestaltung i Ulm
Horst Rittel: ”Designproccesens trin: 1. Research 2. Strukturering af information 3. Frembringelse af løsninger 4. Vurdering af forskellige løsningsmuligheder 5. Valg af løsning og udformning af endelig løsning.

9 Konference om Designmetoder, 1962.
Christopher Jones : "A Method of Systematic Design”, 1962. 1. Analyse, brainstorming og optegnelse af alle informationer, krav, faktorer og reduktion af disse til definerbare krakteristika. 2. Syntese: Mulige løsningsmodeller ved at forbinde forskellige ideer fra analysefasen. 3. Evaluering: Hvordan de alternative løsninger opfylder kravene til produktion og salg. Valg af løsning.

10 Christopher Alexander:Notes on the Synthesis om Form,1964.

11 Bernhard Bürdeks illustration af
designprocessen viser, hvordan de forskellige faser er indbyrdes forbundne i problemformuleringer og løsninger.

12 Politik Datalogi Marketing Økologi Designer Trendforskning Økonomi
Ergonomi Teknologi Produktionsteknik

13 Raymond Loewy: Pennsylvania
Locomotive, 1936 og Blyantspidser, 1933. Science fiction magasinet Wonder Stories, 1934.

14 Raymond Loewy: “Never Leave Well Enough Alone”, 1951
MAYA: “Most Advanced Yet Acceptable”

15 Bilbrochure fra Chrysler, 1955.

16 nord, moderne blå segmentgruppe grøn segmentgruppe gråt segment vest materialistisk øst idealistisk violet segmentgruppe rosa segmentgruppe syd, traditionel

17 Multiregional tilpasning
Global fortolkning ”Universalisme”

18 Multiregional tilpasning: Ford Escort 1995 til det europæiske marked og Ford Escort 1997
til det amerikanske marked.

19 Global fortolkning: Ikea.

20 ”Universalisme”: Lego til hele verden.

21 Designhistorie som kunsthistorie (1930erne - 2001):
Connaisseur/kanonisering af eksemplariske designobjekter. Ting som æstetiske objekter, ”værk”. Designhistorie som social og kulturhistorie (1970erne-2001) Sociale og kulturelle strukturforhold. Designbegreb: alle hverdagslivets genstande. Kommercielle forhold, økonomiske og ideologiske betingelser. Designhistorie som antropologisk/etnografisk studie ( ) Materielle kulturstudier. Skildring af tingenes sociale hverdagsliv. Design et aspekt ved den materielle kultur. Med inspiration fra Hans Christian Jensen, Humanistiske designstudier, Syddansk Universitet.

22 Mihaly Csikszentmihalyi mfl.: The Meaning of Things:
Domestic Symbols and the Self. New York: Cambridge University Press, 1981.

23 Klaus Krippendorff’s model for produktsemantik, 1989.
informerer Produkt semantik giver mening Designer Bruger Form Betydning set som set i forskellige kontekster Artefakt skaber reagerer på Klaus Krippendorff’s model for produktsemantik, 1989.

24 Ferdinand de Sausurre :
signifié (det betegnede) signifiant (det betegnende) STJERNE

25 Intrepretant Tegn/ Repræsentamen/ Signifiant (sa) Objekt Signifié (se)

26

27

28 Bang & Olufsen-anlæg.

29 Sony Walkmen.

30 Form Form a b c indre ydre Funktion Teknik Funktion Teknik Form
Konteksten

31 - bruger - samfund - andre Tiden/Stilen Tradition - mainstream - trend
INDRE DIMENSION FUNKTION . BRUG STYRKE . TEKNIK KONSTRUKTION FUNKTION anvendelighed styrke . stabilitet sikkerhed del/helhed sammensat enkel . samlet støbt . presset TEKNIK håndværk . maskin- fremstilling . ny teknologi Materialer . egenskaber naturlige . syntetiske økologiske . skrøbelige stærke Hensyn ergonomi . renholdelse vedligeholdelse. PRODUKT DESIGN YDRE DIMENSION ÆSTETIK . STIL-PRÆG . IDENTITET KOMMUNIKATION FORM del/helhed former . linjer . flader geometriske organiske Volumen . Virkning tung . let . massiv . hul . åben . lukket Materialer . karakter og virkning hård . blødt . homogent . kontrasterende Overflader . teksturer farver . grafik . dekoration. Konteksten Funktion Form Konstruktion teknik indre ydre KONTEKSTEN Målgruppe - bruger - samfund - andre Tiden/Stilen Tradition - mainstream - trend Andet…. Økonomi - bæredygtighed - etik

32 Analyse . Produkt design Form: Den ydre dimension
1. Former (helhed og del) geometriske grundformer . organiske . krumme . spidse . bløde . enkle . ensartede . sammensatte . additive . fragmentariske . harmoniske . kontrasterende . udflydende . gennemhullede… 2. Linjer, flader parallelle . krydsende . geometriske . lige . slyngede . organiske . ensartede . brudte . få . mange… 3. Komposition . proportionering (a)symmetrisk . (dis)harmniske . dynamisk . stram . slap . rytmisk . kaotisk . usammen-hængende… 4. Konstruktion . sammenføjning tydelig . usynlig . sammensat . enkel . minimalistisk . del af formudtrykket…. 5. Volumen massivitet . helhed . kompakt . porøs . åben . lukket . tiltrækker/’omfavner’ . støder omgivelserne væk . negativ/positivt rumudtryk . spinkel . påtrængende… 6. Materialer (karakter og virkning) natur . økologisk . kunstie . syntetiske . træ . glas . metal . plast . genbrug . hårdt . blødt . ru . glat . blankt . struktureret . teksturer . sammensat . spinkelt . robust . tungt . let . homogent . kontrast-fyldt… 7. Farver (virkning) dekoration . materialefarve . egenfarve . påført . tonet . ensartet . kontrastfyldt . kold . varm . pang kulørt . formforvrængende . formfremhævende . symbolik . reklame…..

33 Den praktiske analyse 1. Undersøgelse og første indtryk: Kik på designet/produktet, undersøg det og gør dine tanker. Undersøgelsen kan være ustruktureret eller logisk. Hvad er det første, som fanger ens opmærksomhed (det kan jo være af stor betydning for den endelige vurdering af produktets funktionelle eller kommunikative egenskaber). 2. Facts: man noterer sig de faktuelle oplysninger om f.eks. produktets art, designer, år, sted, producent, mv. 3. Beskrivelse og analyse: hvad, hvordan og hvorfor (vha. ellipsen og/eller skema). 4. Samlet vurdering, perspektivering ud fra de del- og hel-konklusioner fra analysen (indre og ydre dimension) og relevante perspektiverende synsvinkler fra konteksten.

34


Download ppt "Designproces og positioner i den nutidige designforskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google