Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Løjtegårdsskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Løjtegårdsskolen"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Løjtegårdsskolen
Informationsaften onsdag d. 13. oktober 2010

2 Løjtegårdsskolen Denne aften byder på: En kop kaffe/te
Lidt om Løjtegårdsskolen Lidt om fritidshjem Lidt om forandringer og om skoleparathed Ud i mindre grupper – se klasseværelser og få en snak med personalet Slut kl. ca. 21

3 Hvornår er forældre skoleparate?
Når først de begynder i skole, er barndommen forbi! Jamen, mit barn er da stadig så lille, er det allerede nu han skal i skole? Guud – så skal vi til at læse lektier igen! Hun er da alt for lille! Hun sutter stadig på sin tommelfinger i søvne! Har hun ikke brug for mig mere?

4 En aften om forandringer
En ny tid begynder Hvornår er vores barn skoleparat? Indskrivning i skole Livet i skolen Hvad laver man egentlig i 0. klasse? Tid til at stille spørgsmål

5 Løjtegårdsskolen Jeres værter i aften er:
0.a Mette Foldgaard Davidsen & Bettina Hansen 0.b Tina Belstrøm & Anne Bolette Raben Smidt 0.c Karin Dyrlund Larsen & Lisbeth Kofoed Souschef Ole Juhl, Byggelegepladsens Fritidshjem Afd. leder Mette Bertelsen og pædagog Sus Jørgensen Fritidshjemmet Løjtegårdsvej 60 Viceskoleleder Joachim Kjølberg Skoleleder Annette Samsøe Jensen

6 Løjtegårdsskolen Hvem er Løjtegårdsskolen? 656 glade børn - elever
49 dygtige og engagerede lærere og 6 ligeså dygtige og engagerede skolepædagoger 31 klasser Sundhedsplejerske & tandlæge, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

7 Løjtegårdsskolen Vi har bl.a. meget andet :
En engageret Skolebestyrelse En Aktivgruppe (af forældre) Et struktureret samarbejde med fritidshjem og klubber Et forebyggelsesteam En formuleret trivselspolitik En formuleret sorg og kriseplan En handleplan for IT og læring

8 Løjtegårdsskolen Målsætning: Med eleven i centrum skabes et læringsmiljø, der fremmer selvværd, ansvarlighed og tolerance. Hermed skabes, i en atmosfære hvor elev, skole og forældre har tillid til hinanden, grundlag for tilegnelse af kundskaber samt udvikling af færdigheder og kreativitet.

9 Løjtegårdsskolen Vi er en fasedelt skole 3 faser/afdelinger
indskoling (0. – 3. klasse) mellemtrin (4. – 6. klasse) udskoling (7. – 9. klasse)

10 Løjtegårdsskolen Hvorfor fasedelt? Målsætning ; Øget faglighed
Øget rummelighed Bedre trivsel En faseinddelt skole

11 En ny tid begynder Fra børnehavebarn til skoleelev
Et hak i navlestrengen Ens barn tager et ordentligt udviklingsspring Ud af huset tidligt hver morgen Slut med en ekstra fridag Man ved ikke alt …..

12 Løjtegårdsskolen Hvad er det så, der er vigtig for at klare sig godt i skolen? Hvad skal mit barn kunne? Hvordan ved jeg, at han kan det han skal kunne for at klare sig?

13 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
Sociale forudsætninger Barnet bør: - have selvværd… have tro på egne evner… kunne overholde regler i spil og leg… kunne bede om hjælp, når han har brug for det… have en vis robusthed og kunne gøre sig gældende i en gruppe…

14 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
 Sociale forudsætninger Forældrene kan: lade sit barn lege med andre børn invitere kammerater med hjem Spille spil med sit barn / andre børn i lille gruppe Lade barnet deltage i fælles aktiviteter (udflugter, sport, m.m)

15 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
Sproglige forudsætninger Barnet bør: kunne lytte og være opmærksom Kunne tale forståeligt Kunne forstå 2-3 beskeder samtidig Kunne forstå, at en kollektiv besked også gælder barnet selv

16 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
Sproglige forudsætninger Forældre kan: Læse for barnet og lade det genfortælle Læse rim og remser Lade barnet fortælle om sine oplevelser og følelser Synge sammen med barnet

17 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
Motoriske forudsætninger Barnet bør: kunne kaste og gribe en bold Kunne hinke og gå på et ben Kunne klippe efter en streg Kunne tegne et menneske Kunne tegne sit eget navn af

18 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
Motoriske forudsætninger Forældre kan: give barnet legemuligheder, der stiller krav til kropslig udfoldelse (lad barnet selv opdage egne fysiske grænser) lege med barnet (tumle – klatre – boldspil m.m.) tegne og klippe sammen med barnet (julepynt – påskepynt – fødselsdagskort m.m.)

19 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
Personlige forudsætninger Barnet bør: være nysgerrig og have gå-på-mod Kunne koncentrere sig Kunne lægge puslespil Kunne eget fuldt navn, adresse og familieforhold Have omverdensbevidsthed Kende væsentlige legemsdele

20 Løjtegårdsskolen Hvad er vigtigt at kunne, når man begynder at gå i skole?
Personlige forudsætninger Forældre kan: Lege med barnet ude i naturen Tale med barnet om verden omkring ham Give barnet opgaver i hjemmet (hjælpe med at skrælle kartofler, dække bord, vaske op m.m.)

21 Løjtegårdsskolen Hvad ved vi – som forældre?
Hvad ved børnehaven – som professionelle iagttagere af børns udvikling?

22 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Kompetenceafdækning Et overleveringsskema - et dialogredskab om parathed til at forlade børnehaven og til at begynde i skole. Skolen bruger det ved klassedannelser Samarbejde med fritidshjem Overleveringsskema overleveres til fritidshjemmene Elevplaner

23 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Overleveringsskema om sprog Kan lytte når der bliver læst højt Har et godt ordforråd Kan fortælle en historie med billedstøtte Kan rime Kender forskel på tal og bogstaver Kender læse- og skriveretningen

24 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Overleveringsskema om natur og naturfænomener Kender til dagen og de ting der sker Har kendskab til naturen, mennesker, dyr og planter Kender til vægt, form og antal Har kendskab til miljø og naturfænomener

25 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Overleveringsskema om kulturelle udtryksformer og værdier Kan lide at synge og lege sanglege Kender til brug af computer Kan lide at tegne Har kendskab til farverne og kan bruge dem

26 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Overleveringsskema om krop og bevægelse Grovmotorik Finmotorik Kan lide at bevæge sig Kan sidde roligt på en stol, når der arbejdes

27 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Overleveringsskema om sociale kompetencer Kan lege med en god kammerat Kan lege godt med andre børn Forstår hvad der bliver sagt Prøver selv at løse forskellige problemer/er selvhjulpen

28 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Overleveringsskema om personlige kompetencer Tror på sig selv Kan spørge om hjælp Kan let lade sig motivere Er vedholdende

29 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Overleveringsskemaets ”Karakterer” Kan ikke endnu Kan næsten Kan Kan ikke vurderes endnu

30 Løjtegårdsskolen Hvad evalueres der?
Sprogscreeningstilbud Børnehaven tilbyder alle børn en sprogscreening Er sproget alderssvarende? Er der særlige områder man skal sikre særlig opmærksomhed? Pædagoger med særlig uddannelse Uddannede sprogvejledere PPR vejledning

31 Løjtegårdsskolen Hvad nu hvis mit barn ikke kan alle de ting?
Er der så noget galt? Skal vi søge skoleudsættelse? Hvordan? PPR Tale/hørekonsulenter Psykologer Fysioterapeuter

32 Fritidshjem Hvilket fritidshjem får mit barn?
Byggelegepladsen Gemmas Allé Løjtegårdsvej 60 2 rutinerede institutioner

33 En ny tid begynder Fra Børnehave til ”Fritter” Den vigtige indkøring
Forberedelser før institutionsskift

34 En ny tid begynder Det er nemmere for dit barn hvis.. Følgeordning
Barnet selv kan ordne toiletbesøg Kender sit tøj (og at der er navn i) Er klædt på til vejrliget Følgeordning Byggeren følger hele året Gode legerelationer

35 Fritter/skole samarbejde
Tager på tur i skolegården Bytte-børn dag Forældremøder (hvor også lærerne er med) Samtaler før sommerferie med 0.klasselærere Udgangspunktet er klassen Tæt kontakt mellem frit og skole Skole/hjemsamtalerne

36 Løjtegårdsskolen Det frie skolevalg
Ønske om anden skole end distriktsskolen - hvordan gør jeg? Optagelse på anden skole end distriktsskolen - hvilke kriterier gør sig gældende?

37 Indskrivning - en eftermiddag sammen med dit barn
Onsdag d. 24. november mellem kl og 18.00 Først kom på skolens kontor Åbent hus i alle 3 klasseværelser & lidt hygge Åbent hus i uge 47 i forskellige klasser Det frie skolevalg – valg af skole

38 Tak for denne del Jeg vil takke jer alle for, at I gav jer tid til at kigge forbi. Anden del af aftenen foregår ude i klasserne Røde sedler i 0.a (Mette & Bettina) Blå sedler i 0.b (Tina & Anne Bolette) Gule seler i 0.c (Karin og Lisbeth) Vi ses om 10 minutter i klasseværelserne Hvor I kan få svar på mange spørgsmål

39 Vi ses om 10 minutter i klasseværelserne
Pause Rygning – Kun udenfor Vi ses om 10 minutter i klasseværelserne


Download ppt "Velkommen til Løjtegårdsskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google