Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan forbliver jeg åndelig vågen? Bibeltime over 5 Mos 6 og 8:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan forbliver jeg åndelig vågen? Bibeltime over 5 Mos 6 og 8:"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan forbliver jeg åndelig vågen? Bibeltime over 5 Mos 6 og 8: Glem ikke Herren!

2 Luk 18, 8: Men når Menneskesønnen kommer,
mon han så vil finde troen på jorden? 2 Tim 4, 6: Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.

3 Troen er Guds gave – Troen er dit ansvar

4 i Kristus Jesus, vor Herre.
Rom 8: For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

5 Jesus til disciplene: Kæmp for at komme ind gennem den snævre port.
Troen er Guds gave Troen er dit ansvar Jesus til disciplene: Kæmp for at komme ind gennem den snævre port. Moses til Israel: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet... Paulus til Filipperne: Arbejd på jeres frelse med frygt og bæven.

6 2 Kor: Jeg er hård ved min krop og tvinger den
til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.

7 Hvis et menneske bliver frelst, så er det ene og alene Guds skyld.
Troen er Guds gave! Hvis et menneske bliver frelst, så er det ene og alene Guds skyld. Troen er dit ansvar! Hvis et menneske går fortabt, så er det alene menneskets egen skyld.

8 Hvad kan gøre en kristen sløv?
Sekularisering - Dvs. en af-kristning eller en verdsliggørelse af forhold, som ellers har været præget af troen på Gud. Sekularisering indebærer, at man fjerner Gud fra sit verdensbillede, og tolker virkeligheden, som om der ikke er nogen Gud.

9 5 Mos 6: Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dig, et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget, med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet, med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud, med vingårde og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Når du så har spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. 5 Mos 8: Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retsregler og love, som jeg giver dig i dag... Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i, når dine køer og får bliver talrige, når du får meget sølv og guld, når al din ejendom øges, bliv da ikke hovmodig, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset; … Sig ikke til dig selv: »Min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom.« Husk på Herren din Gud; det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom...

10 Phil Zuckermann: ”Samfund uden gud”
”Indbydende storbyer, smukke skove, ensomme strande, sund demokrati, verdens laveste kriminalitetsrater, verdens laveste korruptionsniveau, fremragende uddannelsessystemer, stærke økonomier, rene sygehuse, velsmagende øl, gratis sundhe dsvæsen, komfortable cykelstier og ikke meget tro på Gud.” Phil Zuckermann: ”Samfund uden gud”

11 giver et ændret gudsforhold
Ændrede livsvilkår giver et ændret gudsforhold

12 ”Da først kvinder blev optaget af lønarbejdets pligter og bekymringer, aftog deres interesse for - og energi til religion. Og deres mænd og børn fulgte trop.” Phil Zuckermann,”Samfund uden Gud”

13 Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retsregler og love, som jeg giver dig i dag... 5 Mos 8

14 To typer sabbat Legemets sabbat, hvor man holder fri hver 7. dag
Jordens sabbat, hvor landet skal hvile hvert 7. år

15 Sabbatten er en trosprøve
Fornuften siger: Vejen til tryghed går via mammon. Guds Ord siger: Vejen til tryghed går via troen.

16

17 Har du prioriteret tid i hverdagen til andagt og bøn?
Hvem har i praksis ansvaret for at jeres børn oplæres i den kristne tro? Skal det være sådan? Hvad bruger du hviledagen til? Lektien til i morgen: Mark 13,33-36 og Luk 8, 11-14

18 ”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære
Afgudsdyrkelse

19 Hvordan forbliver jeg åndelig vågen? Bibeltime over Mark 13,33-36 og Luk 8, 11-14: "Våg"

20 Hvis et menneske bliver frelst, så er det ene og alene Guds skyld. -
Troen er Guds gave! Hvis et menneske bliver frelst, så er det ene og alene Guds skyld. - Troen er dit ansvar! Hvis et menneske går fortabt, så er det menneskets egen skyld.

21 Årvågne tjenere Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet; han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen eller ved midnat eller ved hanegal eller ved daggry; v36 lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!« Mark 13

22 Fire områder, hvor du skal være opmærksom
”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære Afgudsdyrkelse

23 Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord
Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt. Luk 8

24 Luk 8,14: Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Mark 4, 18: Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt.

25 Fire områder, hvor du skal være opmærksom
”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære Afgudsdyrkelse

26 Fire områder, hvor du skal være opmærksom
”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære Afgudsdyrkelse

27 Forfulgt bliver alle, som vil leve et
Da sagde Jesus til sine disciple: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig”. Matt 16, 24 For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. Fil 1, 29 Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. 2 Tim 3, 12

28 Fire områder, hvor du skal være opmærksom
”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære Afgudsdyrkelse

29 Fire områder, hvor du skal være opmærksom
”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære Afgudsdyrkelse

30

31 ”...menneskehjertet tager gode ting, som for eksempel en succesrig karriere, kærlighed, materiel velstand, endog familie, og gør dem til ultimative ting. Vores hjerte guddommeliggør dem som centrum for vores liv, fordi vi tror, at de kan give os betydning og sikkerhed, tryghed og tilfredsstillelse, hvis vi opnår dem.” Tim Keller

32 Hvorfor vil vi have penge?
A: Magt og indflydelse B: Fysisk og følelsesmæssig velvære C: Anerkendelse og værdsættelse D: Tryghed og kontrol

33 Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Fil 3, 7-8

34 Hvis et menneske bliver frelst, så er det ene og alene Guds skyld.
Troen er Guds gave! Hvis et menneske bliver frelst, så er det ene og alene Guds skyld. Troen er dit ansvar! Hvis et menneske går fortabt, så er det menneskets egen skyld.

35 Jesus spurgte da de tolv: »Vil I også gå jeres vej
 Jesus spurgte da de tolv: »Vil I også gå jeres vej?« Simon Peter svarede ham: »Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Joh 6,68 f

36 Til anbefaling: ”Ikke alt der glimrer er gud” af Tim Keller.

37 Til overvejelse Hvilke(n) af de fire områder er en fare for din tro, og hvad vil du i så fald gøre ved det? ”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære Afgudsdyrkelse Hvilke(n) af disse fire faktorer frister dig mest? A: Magt og indflydelse B: Fysisk og følelsesmæssig velvære C: Anerkendelse og værdsættelse D: Tryghed og kontrol

38 ”Lyst til alt mulig andet” Ingen vilje til lidelse Vranglære
Afgudsdyrkelse


Download ppt "Hvordan forbliver jeg åndelig vågen? Bibeltime over 5 Mos 6 og 8:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google