Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af De finansielle uddannelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af De finansielle uddannelser"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af De finansielle uddannelser
den 18. juni 2011 – Finanssektorens Hus v/ Uddannelsespolitisk konsulent Michael Boas Pedersen, FA 1

2 Udvikling i beskæftigelsen blandt FA-medlemmer

3 Generationsskifte?

4 Det sammehængende uddannelsessystem Finansiel master (på sigt)
EQF/NQF Vekseluddannelser 8 Ph. D Fuldtidsuddannelser 7 Cand.merc., cand Act., m.v. Finansiel master (på sigt) Diplom i Vurdering Bachelor, HA m.fl. Finans-bachelor 6 HD 2.del, eks. HD(FR), HD(F) Finans-økonom 5 HD 1. del AU (FR) AMU AMU/ Flex finans 4 Finansuddannelsen AMU/ Flex finans 3 HHX, STX, HTX, HF

5 Finansiel Rådgiver (AU) – Banklinjen*
Erhvervsjura Samfundsøkonomi Data, Marked og Afsætning Virksomhedens Investering og Finansiering Finansielle forretninger Afgangsprojekt (Skrives med afsæt i det valgte specialefag) Banklinien anbefales fordi den er akkrediteret til EFA og fordi den er generelt adgangsgivende til alle HD 2. delsspecialer. * Finansrådet anbefaler pga. EFA-akkreditering og HD-adgang valg af VIF, DMA og FIF

6 Finansøkonom Uddannelsen er normeret til 2 år (4 semestre)
Uddannelsen udbydes på 9 erhvervsakademier Praktik i ca. 3 mdr. Jobfunktioner: privatrådgivning

7 Finansøkonom 1. år 2. år 1. semester 2. semester 3. semester
Tema 1: Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag (20 ECTS). Tema 3: Den finansielle sektor og samfundet (15 ECTS) Tema 5: Erhvervskunde-rådgivning (20 ECTS) Valgfrit fag (5 ECTS) Praktik (15 ECTS) Tema 2: Den finansielle sektor og finansielle produkter (10 ECTS). Tema 4: Privatkunde-rådgivning (15 ECTS) Tema 6 Finansielle virksomheder (10 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS)

8 Finansbachelor Uddannelsen er normeret til 3½ år (7 semestre)
Uddannelsen udbydes på fire uddannelsessteder (Kbh., Århus, Odense og Ålborg) 5 mdr. praktik på 5. semester Jobfunktioner: assurandører og erhvervsrådgivere (bank)

9 Finansbachelor Fællesdel 1. semester 2. semester 3. semester
• Kommunikation og    præsentationsteknik (5 ECTS) • Organisations-psykologi (5 ECTS) • Erhvervsøkonomi I (10 ECTS) • Erhvervs- og finansjura I (5 ECTS) • Metode og Videnskabsteori (3 ECTS) • Markedsføring I (2 ECTS) • Markedsføring II (6 ECTS) • Samfundsøkonomi I (5 ECTS) • Erhvervsøkonomi II (5 ECTS) • Projektledelse I (2 ECTS) • Erhvervs- og finansjura II (5 ECTS)  • Metode og videnskabsteori (2 ECTS)  • Erhvervsjura - sektorregulering (5 ECTS) • Internationalt modul (15 ECTS) • Salg (5 ECTS) • Samfundsøkonomi II (5 ECTS) • Statistik (5 ECTS) 30 ECTS i alt 30 ECTS ialt Branchetoning 4. semester 5. semester 6. semester 7.semester • Ejendoms-    finansiering (5 ECTS) • Rådgivning og    etik (5 ECTS) • Privatøkonomi (5 ECTS) • Skatteret (5 ECTS) Bachelorprojekt (20 ECTS) • Markedsføring III (2 ECTS) • Salg og   kundepsykologi (6 ECTS) • Projektledelse II (2 ECTS) • Brancheprojekt (5 ECTS) Valgfag C (5 ECTS) (sep., okt) Vælg mellem: • Videregående statistik •Forretningsudvikling •Udvidet regnskabsanalyse •HRM Valgfag A (10 ECTS) (apr., maj, jun.) Vælg mellem: • Finansielle forretninger •Ejendomshandel •Ejendomsadministration •Revision •Forsikring Valgfag B (15 ECTS) (jan., feb., mar.) Vælg mellem: • Finansielle forretninger •Ejendomshandel •Ejendomsadministration •Revision •Forsikring Organisationsudvikling (5 ECTS) 30 ECTS i alt 30 ECTS ialt

10 Optag på FIØK og FIBA over tid
Finansøkonom* Finansbachelor** 2000 309 2001 329 2002 422 2003 477 2004 692 2005 1015 2006 1042 2007 1027 2008 1147 166 2009 1170 201 2010 1332 239 2011 1451 261 * Optagstal for Finansøkonom er inkl. vinteroptag og ekskl. engelske hold (AP in Financial Management) ** Optagstal for Finansbachelor er ekskl. engelske hold (Ba in Financial Management) Kilde: KOT

11 Stigende uddannelsesniveau i den finansielle sektor
Grundskole Gymn. udd. EUD KVU MVU (HD/PBA) Uni bach. LVU/Cand. 1993 15% 9% 63% 2% 5% 1% 4% 1999 12% 11% 59% 3% 6% 2004 10% 54% 8% 7% 2009 47% Generel udvikling for hele den finansielle sektor gennem de sidste 16 år: Færre medarbejdere har en folkeskoleeksamen som højest fuldførte, mens flere har en gymnasiebaggrund Faldende andel af medarbejdere har deres erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesbaggrund, mens flere har en KVU. Årsagen er, at flere finansøkonomer rekrutteres indenfor bank, og flere bankelever tager en AU. Andelen af akademikere har stigende med jævnt tempo gennem perioden.

12 Højest fuldførte uddannelsesniveau i forhold til alder (den finansielle sektor)

13 Elever og finansøkonomer

14 HD i Finansiel Rådgivning
Optag på HD(FR) 2009 2010 2011 SDU (Kolding/Slagelse) 40 54 59 AAU (Ålborg) 87 51 79 CBS (København) 75 39 HIH (Silkeborg) 10 Total: 202 154 187

15 Akademikere i sektoren


Download ppt "Præsentation af De finansielle uddannelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google