Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program for dialogmødet: Kl. 17.00 -17.15Velkomst v. Pia Nyring Kl. 17.15 -17.25Kommunens tilstand v. Frank E. Andersen Kl. 17.25 -17.30Præsentation af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program for dialogmødet: Kl. 17.00 -17.15Velkomst v. Pia Nyring Kl. 17.15 -17.25Kommunens tilstand v. Frank E. Andersen Kl. 17.25 -17.30Præsentation af."— Præsentationens transcript:

1 Program for dialogmødet: Kl. 17.00 -17.15Velkomst v. Pia Nyring Kl. 17.15 -17.25Kommunens tilstand v. Frank E. Andersen Kl. 17.25 -17.30Præsentation af gruppearbejde Kl. 17.30 -18.15Gruppearbejde Kl. 18.15 -19.00Forplejning og mulighed for at besøge stande Kl. 19.00 -19.30Afrunding og afslutning Velkommen

2 Dialogmøde den 13.5 2013 om GentoftePlan 2014 Formål: at få en dialog om - og input til politiske mål – for de kommende år for Børne- og Skoleudvalget

3 Ung og i gang Læring uden grænser Børn forandrer verden 0 år 18 år + Læring Sociale og personlige kompetencer Sundhed Ethvert Gentofte- barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne- og ungeliv, der skaber grundlag for et godt voksenliv! Det politiske mål på børne- og ungeområdet

4 De politiske mål i GentoftePlan 2013 DagtilbudSkoleSociale institutioner Forebyggelse og sundhedsfremme Politiske mål • Læringsmæssige potentialer • Personlige og sociale potentialer • Forældre og familieskab • Sundhed og motorik Politiske mål • Faglige potentialer • Sociale og personlige potentialer • Digital understøttelse • Ungdomsuddannelse • Sundhed og fysisk aktivitet Politiske mål • Læringsmæssige potentialer • Rummelige og inkluderende miljøer • Voksenrelationer i nærmiljø • Økonomisk balance • Magtanvendelse, kost og motion Politiske mål • Forældreansvar • Differentierede fællesskaber • Forebyggelse af misbrug • Sundhed og bevægelse

5 Budgetaftalen for 2013 Sprog - ”Play and Learn” - Engelsk for de tre til ni-årige Motion - ”En times motion om dagen” Digitalisering og Digitale kompetencer Andet fra budgetaftalen: Frikommune – skoledistrikt Skolevision – individualisering Børnevision – Kvalitet (pædagogiske lærerplaner) og bæredygtig struktur Ventetid for børn og unge, der venter på udredning Ordrup og Gentofte Skoler Aktiviteter for de 10-14 årige Ungdomsboliger

6 Børne- og Skoleudvalgets arbejdsform Børne- og Skoleudvalget arbejder strategisk, tematisk og dialogorienteret gennem følgende mødeformer: • Dialogmøder • Åbne temamøder • BOS temamøder • Ordinære møder med sagsbehandling • Orienteringer pr. mail • Inspirationsmøder (skolerigsdag o.lign) • Børne- og Skolerådsmøder

7 13. MajDialogmøde 14. MajOpsummering af mødet findes på Internettet – mail til deltagere med link 27. MajBudgettet lægges på Intranettet 29. MajDeadline for bemærkninger og input til Børne- og Skoleudvalget 3. JuniBørne- og Skoleudvalget drøfter forslag til politiske mål til kommende Gentofteplan 12. AugustBørne- og Skoleudvalget drøfter udkast til GentoftePlan 2014 27. AugustUdkast til GentoftePlan 2014 findes på kommunens hjemmeside August – oktoberPolitiske forhandlinger Lokal dialog om betydningen af de politiske mål for enhed/instutionen 9. OktoberKommunalbestyrelse vedtager GentoftePlan 2014 Medio OktoberTilbagemelding om det vedtagne budget til alle enheder/institutioner samt deltagere Den videre proces

8 Dialogmøde den 13. maj 2013 Kommunens tilstand Maj 2013

9 Økonomien •Beskeden økonomisk vækst •En robust økonomi i Gentofte – også i årene fremover •Udligningsreformen reducerer råderummet i 2013 og 2014 •Budskab fra staten: Nulvækst på en god dag – der kommer ikke flere penge •Konkurrenceevnen er svækket og produktiviteten vokset for lidt •Højere ledighed •Faldende arbejdsstyrke •Kommuneforhandlingerne for 2014 er ikke afsluttede •Service i Udvikling er stadig aktuel

10 Frikommune •Muligheder for at realisere nye måder for kommunal opgaveløsning Godkendte forsøg: Beskæftigelsesområdet: 7 forsøg Social og Sundhed: 5 forsøg Skole og Fritid: 15 forsøg Teknik og Miljø: 4 forsøg Og flere kommer til i løbet af 2013 11 forsøg sammen med Gladsaxe

11 Budget 2013 – Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget -----------------Mio. kr.--------------- Antal insti- tutioner 2013 Årsværk 2011 Driftsbudget 2013 - udgangsramme Anlæg, netto Målområder UdgifterIndtægterNetto 42 Skole og Fritid823-10272131361.179 44 Dagtilbud til småbørn534-1393957671.090 46 Forebyggelse og Sundhedsfremme 205-3816702199 47 Sociale institutioner for børn og unge 146-151-5010260 I alt Børne- og skoleudvalget1.709-4311.278381152.727 I alt Gentofte Kommune (ex. Forsyning)5.297-1.4483.849385 6.053 Børne- og Skoleudvalget i pct. af GK32303310 45

12 Udligningsreformen betyder, at Børne- og Skoleudvalget i 2014 har 29 mio. kr. mindre til rådighed end tilfældet var i 2012.

13 Den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet

14 Den demografiske udvikling på skoleområdet

15 Bemærkninger til motorik ved indskolingsundersøgelsen %

16 Uddannelsesstatus hhv. 5 og 8 år efter afgangseksamen

17 Opsummering Rammer er sat • Robust økonomi • Mere Service for færre ressourcer Budgettet er derfor fastsat af • uændret aktivitet • korrigeret for færre/flere børn og unge Kvaliteten •Læring • Sociale/personlige kompetencer • Sundhed

18 Dialogmøde den 13. maj 2013 Politiske mål - 0 til18 år Hvad er de vigtigste opgaver? Hvor ligger de største udfordringer? Hvor er de største potentialer? De vigtigste pejlemærker de kommende år? Hvad er jeres bud på politiske mål?

19 Stande StandLokale Indhold EngelskLokale 105 I standen vil I kunne få en del af svarene på ’HVORFOR engelsk i børnehave og indskoling?’ og ’HVORDAN engelsk i børnehave og indskoling?’. Der vil også være konkrete eksempler på, hvordan nogle institutioner allerede arbejder med engelsk leg og læring i hverdagen, og I vil blive bedt om at komme med jeres input til ’HVAD der skal til for at det enkelte barn kommer til at lege og lære på engelsk?’ Sundhed for børn og unge Udvalgsværelse A (i kælderen ved kantinen) • Pisk, gulerod eller nudge? • Sundhed, hvis ansvar? Én times motion for alle børn og unge Udvalgsværelse B (i kælderen ved kantinen) • 16 % af de unge mellem 7 og 15 år dyrker ikke regelmæssig sport eller motion. Hvad skal der til for at sikre, at ethvert barn og enhver ung i Gentofte Kommune dyrker regelmæssig fysisk aktivitet? • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge er fysisk aktive mindst én time om dagen. Hvad kan skole, GFO og fritidscenter gøre for at sikre at vores børn og unge får én times fysisk aktivitet dagligt? Digitalisering Skub-lokalet (i kælderen) • Hvor langt er skolerne kommet? Status og indsatser • Perspektiver og udfordringer de kommende år Skolereform Udvalgsværelse 2 (på første sal) • Hvad vil du spørge om, hvis svaret er skolereform? Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdetLokale 124 • Introduktion til de nye pædagogiske læreplaner og sammenhængen til et nyt koncept for pædagogisk tilsyn samt Kvalitet i Børnehøjde. Tre centrale elementer i kvalitetsudviklingen af dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune og i realiseringen af vores vision: ’Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden’. PotentialejagtLokale 108 • BUFs potentialejagt har som mål at sikre både kvalitet og effektivitet, når vi udvikler vores tilbud • Kom og hør om 10 potentialer i aktuelt fokus, og bidrag med dit perspektiv

20 • Pisk, gulerod eller nudge? • Sundhed, hvis ansvar? Sundhed for Børn og Unge Udvalgsværelse A

21 16 % af de unge mellem 7 og 15 år dyrker ikke regelmæssig sport eller motion. Hvad skal der til for at sikre, at ethvert barn og enhver ung i Gentofte Kommune dyrker regelmæssig fysisk aktivitet? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge er fysisk aktive mindst én time om dagen. Hvad kan skole, GFO og fritidscenter gøre for at sikre at vores børn og unge får én times fysisk aktivitet dagligt? Én times motion om dagen Udvalgsværelse B

22 Hvad vil du spørge om, hvis svaret er skolereform? Kom og vær med til at stille de gode spørgsmål til Gentofte kommunes storstilede arbejde med skoleudvikling i relation til skolereformen. Hvordan skabes progression og motivation i en skoledag, der kan komme til at vare 37 timer for de ældste elever? Hvad tænker du om aktivitetstid? Hvilken medarbejderrolle og ledelsesrolle kalder det på? Vær med til at se ind i fremtidens skole for Gentoftes børn og unge. Skolereform Udvalgsværelse 2

23 Der er truffet politisk beslutning om at indføre engelsk leg og læring i børnehave og indskoling i Gentofte Kommune med henblik på at skabe endnu bedre forudsætninger for at klare sig i et globaliseret samfund. Arbejdstitlen for projektet er ’PLAY and LEARN’, og målet er at alle 3 til 9-årige børn deltager i tilrettelagte forløb i engelsk senest til oktober 2013. I standen vil I kunne få en del af svarene på ’HVORFOR engelsk i børnehave og indskoling ?’ og ’HVORDAN engelsk i børnehave og indskoling ?’. Der vil også være konkrete eksempler på, hvordan nogle institutioner allerede arbejder med engelsk leg og læring i hverdagen, og I vil blive bedt om at komme med jeres input til ’HVAD der skal til for at det enkelte barn kommer til at lege og lære på engelsk?’ Engelsk for 3 til 9årige Lokale 105

24 • Hvor langt er skolerne kommet? Status og indsatser • Perspektiver og udfordringer de kommende år Digitalisering Skublokalet

25 Introduktion til de nye pædagogiske læreplaner og sammenhængen til et nyt koncept for pædagogisk tilsyn samt Kvalitet i Børnehøjde. Tre centrale elementer i kvalitetsudviklingen af dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune og i realiseringen af vores vision: ’Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden’. Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet Lokale 124

26 BUFs potentialejagt har som mål at sikre både kvalitet og effektivitet, når vi udvikler vores tilbud Kom og hør om 10 potentialer i aktuelt fokus, og bidrag med dit perspektiv Potentialejagt Lokale 108


Download ppt "Program for dialogmødet: Kl. 17.00 -17.15Velkomst v. Pia Nyring Kl. 17.15 -17.25Kommunens tilstand v. Frank E. Andersen Kl. 17.25 -17.30Præsentation af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google