Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Softwarekonstruktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Softwarekonstruktion"— Præsentationens transcript:

1 Softwarekonstruktion

2 Akademiuddannelsen i Informationsteknologi
60 ECTS Softwarekonstruktion Informationsteknologi i kontekst 2 valgfri fagmoduler Specialeforløb Afgangsprojekt

3 Softwarekonstruktion
Formål Du lærer at lave mindre programmer og forstå baggrunden for de valg, der skal foretages, forinden et system kan konstrueres. 

4 Softwarekonstruktion
Mål Undervisningen skal sikre, at du gennemgår følgende emner: Modellering Systemudviklingsmetode Analyse Design Kvalitet Algoritmer Programmeringssprog Databaser

5 Softwarekonstruktion - mål
Modellering forstår betydning af modellering i forbindelse med systemudvikling. kan anvende værktøjer og teknikker til konstruktion af relevante modeller. Systemudviklingsmetode redegøre for en udvalgt metodes principper, trin, teknikker og værktøjer. kan anvende metoden til at skabe fundamentet for programmering af et mindre IT-system. Analyse kan gennemføre analyse af systemudviklingens genstandsområde med henblik på at forstå forretningsmæssige og teknologiske betingelser samt fastlægge krav. Design kan designe hensigtsmæssige IT-systemer og kan vurdere forskellige løsningsforslag i forhold til krav og betingelser. Kvalitet har forståelse for kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning kan sikre kvaliteten af produkt og proces.

6 Algoritmer Programmeringssprog Databaser
kan specificere og formulere simple algoritmer. Programmeringssprog kan forstå et programmeringssprogs basale elementer og forskellige faciliteter. kan anvende sproget til realisering af simple algoritmer, skabeloner og abstraktioner. Databaser kan forstå og beskrive begrebsmæssige datamodeller. kan forstå den relationelle model. kan omforme en begrebsmæssig datamodel til den relationelle model.

7 Hvem er vi? Underviser Studerende? Bjarne Larsen B.Sc. i datalogi
Datamatikeruddannelsen / Studerende? Forudsætninger Job Fritid Forventninger

8 To nørder?

9 Litteratur Objekt Orienteret Analyse & Design Analyse og design
Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen, Jan Stage 3. udgave Forlaget Marko; 2001 ISBN Analyse og design Programmeringssprog? Java, C#, Visual Basic

10 Abstraktion og modellering
Systemtænkning Rationel (hård) Klar og sand repræsentation Romantisk (blød) Flere, lige gode perspektiver Dialektisk Der arbejdes hele tiden i modsætninger

11 Det konkrete og det abstrakte
Softwaredesign er en konstant vekslen mellem fokusering på det konkrete og det abstrakte Detaljer og helhed Er det man ser den virkelige verden?

12 Software udviklings processen
Vandfald Evolutionær Spiral Iterativ & inkrementiel

13 Vandfaldsmodel

14 Spiralmodel

15 Ålborgmetoden

16 Den virkelige verden

17 Aktiviteter i softwareudvikling

18 Traditionel udvikling

19 Objektorienteret udvikling

20 Agil udvikling

21 IT i sangskatten? Jens Vejmand: Hvem sidder der bag skærmen
med klude om sin hånd? Mexico ligger i Spanien: Hvis du går med mig, læser jeg din færden Hvis du går med mig, viser jeg dig verden, som den er


Download ppt "Softwarekonstruktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google