Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dokumentation som arbejdsredskab – opholdsplanen som procesværktøj

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dokumentation som arbejdsredskab – opholdsplanen som procesværktøj"— Præsentationens transcript:

1 Dokumentation som arbejdsredskab – opholdsplanen som procesværktøj
Jes Jessen, Blå Kors Forskningsafdeling

2 Oplæg Dokumentation som arbejdsredskab – formål med dokumentation
Forudsætninger for god dokumentation Præsentation af en model Opholdsplanen som procesværktøj Opgave: Vi tager hul på konkrete redskaber

3 Dokumentation som arbejdsredskab - formål
Synliggøre beboerens udvikling Anerkendelse Motiverende for beboer Motiverende for medarbejder Dialoggrundlag Terapeutisk redskab Læring Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Dokumentation i forhold til eksterne, f.eks. kommunen

4 Forudsætninger for god dokumentation – et bud
Meningsfuldt Hvem bruger dokumentationen til hvad, hvordan, hvornår Værdiskabende Forbedrer muligheder for resultater for bruger Øger medarbejdernes faglighed eller arbejdsbetingelser Troværdigt Grundige overvejelser bag valg af indikatorer (validitet) Gennemtænkte registreringsmetoder Kritisk holdning til resultater Rimeligt forhold mellem ressourceforbrug og værdi af dokumentation Det nødvendige og tilstrækkelige

5 Introduktion af den logiske model
Indholdselement, fx. Hygiejne Overordnet mål (baggrund i kommunens handleplan), fx Hans Peter skal blive så selvhjulpen at han selv kan klare personlig hygiejne Delmål Indsats Succeskriterium (hvornår har vi succes) Indikator (”termometer”) Selv gå i bad Bevidstgørelse Motivation Badtræning Går selv i bad min. 2 gange om ugen I hvor høj grad HP selv klarer bad 1-5 Være velsoigneret hver dag Træne vask, tandbørstning og barbering Daglig vask, tandhygejne og barbering I hvor høj grad HP klarer daglig hygiejne 1-5

6 Overvejelser Hvilke delmål og indikatorer skal vi fokusere på – som er nødvendige og tilstrækkelige? Kan indikatoren måles opjektivt eller er det en subjektiv vurdering/oplevelse? Forenklingens dilemma Validitet (relevans) og reliabilitet (pålidelighed)

7 Dagens opgave Indholdselement Overordnet mål Delmål Indsats
Succeskriterium Indikator Typiske delmål inden for dette indholdselement Typiske indikatorer og opdeling af indikator i 5 målbare niveauer

8 Dagens opgave - eksempel
Beskæftigelse Overordnet mål: Kunne indgå i beskæftigelse med løntilskud Delmål Indsats Succeskri-terium Indikator Få struktur på hverdagen Overholde dagsplan 1 – Møder ustabilt trods påmindelse 2 – Møder til måltider, ustabilt til andre aktviteter 3 - møder til alle tidspunkter ved daglig påmindelse 4 – møder selv til alle tidspunkter men kan ikke overskue ændringer 5 – møder selv til alle tidspunkter og tager selv initiativ til ændret program

9 Opholdsplanen som procesværktøj
Anledning Hvornår/i hvilke situationer kan opholdsplanen bruges som dialogværktøj, f.eks. 3 mdrs-opfølgningsmøde Hvem bruger den? Medarbejderne indbyrdes, sammen med beboer og/eller sammen med kommunal sagsbehandler? Hvordan bruges den Hvem scorer på indikatorer? Medarbejder og/eller beboer? I hvilken form? Hvordan foregår dialogprocessen?

10 Indholdselementer BKD opholdsplan
Misbrug Bolig Økonomi Aktiviteter Beskæftigelse Psykiske forhold Somatiske forhold Behov for pleje Medicin Motion og ernæring Hygiejne Familie/børn og netværk Interesser/fritid Sociale færdigheder

11 Styreark Indholdselement fra opholdsplan: Delmål Indikator
Skalering – definition af niveauer 1-5 for indikatoren Notater, f.eks. forudsætninger, overvejelser


Download ppt "Dokumentation som arbejdsredskab – opholdsplanen som procesværktøj"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google