Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skovshoved Skoles Værdikatalog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skovshoved Skoles Værdikatalog"— Præsentationens transcript:

1 Skovshoved Skoles Værdikatalog
Et arbejdskatalog for værdiprogrammet August 2004

2 Om Værdikataloget Værdikataloget er et arbejdsdokument
Værdikataloget danner grundlag for Skovshoved Skoles værdiprogram Værdiernes rækkefølge er ikke et udtryk for en forhånds prioritering Medarbejderes, forældres og børns værdiopfattelser er repræsenteret i fællesskab og tematisk opdelt Værdikataloget bliver bearbejdet af skrivegruppen august-september 2004 Gentagelser & modsigelser forekommer og er et udtryk for de forskellige opfattelser, der er repræsenteret i baggrundsmaterialet Det skal være lærerigt, sjovt og udfordrende at gå på Skovshoved Skole

3 Værdier SKUB-skolerne har i høj grad samme værdier, men alligevel er de i praksis ført ud i livet forskelligt Den samme værdi kan være udtrykt i forskellige handlinger Adfærd Værdier Derfor er det vigtigt, at vi, når vi taler om værdier, også er konkrete.

4 Konkretisering af værdier
Værdier - hvad er vigtigt for os? Hvilke handlinger, pædagogik og organisation skal der til for, at værdierne bliver synlige? Hvordan kan vi se værdierne udmøntet?

5 Værdier - hvad er vigtigt for os?
Dannelse Faglighed Glade børn Sunde børn Traditioner Inspirerende miljø Miljø i bevægelse & udvikling Lokal forankring Tillid Tryghed Respekt Medansvar Fællesskab Refleksion/Stoppe Op – samler flere ovenfor Harmoni - ditto

6 Konkretisering af værdien: Dannelse
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Evne til at kunne begå sig i fællesskaber Med baggrund i egen kultur, historie og litteratur at kunne relatere sig til omverdenen Forståelse af demokratiets regler, menneskerettigheder og miljøet Situationsfornemmelse At skabe forståelse for og viden om globale sammenhænge Respekt for hinanden og hinandens forskelligheder Empati & tolerance Samvær med voksne Venskaber skabes af godt socialt fællesskab Musisk og kunstnerisk miljø Udstillingsplads/montrer Fokus på musik og drama – Oplevelsesrum Gode kreative fagrum Kunst, billedkunst er integreret godeundervisn. & i dagligdagen fritidsmiljøer Mulighed for at arbejde værkstedsorienteret i undervisnings -og fritidsmiljø Samarbejde med Principper for ekskur- kultur-Institutioner sioner, skolerejser m.m. & huskunstnere Pædagoisk Servicecenter Centralt beligg., kursustilbud, lang åbningstid, åben adg. ”Inter-kulturelle” aktiviteter, udveksling – kendskab til andre kulturer, religioner,holdninger, etc. (Skolen skal være anerkendende i sin Positiv omgangstone Metodik) skrives evt. som indledning til Høflighed, hjælpsomhed, værdikatalog) lyttende, omtanke, respekt, ”Ro og orden” Tætte relationer mellem børn og voksne Venskaber indenfor og på tværs af klasser og årgange

7 Konkretisering af værdien: Faglighed
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Udvikling Fokus på ”fag-fagligheden” dvs. stærk i faget – stærk i formidlingen Faglig klangbund Vi vil have dygtige elever Kompetente medarbejdere Der tilstræbes et resultat på højt nationalt og internationalt niveau Et godt læringsmiljø for såvel den stærke som svage elev Udfordre børnene Arbejdsglæde/lyst Disciplin Forældreindsigt i læringen Blandt de bedste skoler i landet målt på ex. Karakterniveau Faglig dokumentation Synlige pædagogiske værdier Barnet er fortroligt med sin viden Hvordan garanteres det, at der er en lærer, der har ansvar for barnets læring? Kommunikation mellem lærere og mellem pædagoger og lærere/mellem medarbejderne Medarbejdere med høje faglige (& pædagogiske) viden & evner Der tages højde for, hvor det enkelte barn er – individuelle læreplaner Lodret/vandret opdeling af klasser Gode faglokaler God akustik i og imellem lokalerne Teknologi – PC’er, bredbånd, Internet, e-learning, efteruddannede medarbejdere etc. Lærere & pædagoger skal løbende uddannes såvel faglige/fag-faglige ??? Lærere (& pædagoger??)arbejder i teams, ingen vikarer Karakter, logbog Siger, syner, gør: (Vi GØR og ER, dét vi siger, vi vil være og gøre…)

8 Konkretisering af værdien: Glade børn
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Glade, trygge og engagerede børn Nok engagerede, nærværende lærere & pædagoger Børnene kan udfolde sig i naturlige omgivelser og derved støtte deres motorik Mobbepolitik Trivselspolitik Evne til at forstå andre og samarbejde Stærk ”Skovshoved Skole Ånd”, ansvarlige og engagerede elever og medarbejdere Færre vikarer Flextid Skolegård med masser af udfordringer Plads nok også til leg, hulebygning og boldspil Flere rum til leg og aktiviteter, drenge rum/pige rum Kunne købe mad –de store klasser/Kantine/GFO- køkken med sund og lækker mad Mulighed for isvand/drikkefontæner Gode idrætsfaciliteter og udearealer Flere idrætstimer Lyse farver på væggen Gode muligheder for god hygiejne ????? Relationer til de andre – det at være tryg, at trives og være glad ved at gå i skole /GFO/socialt kompetente velfungerende børn At have venskaber & socialt samvær Glæden ved at opdage sine egne færdigheder og kundskaber At skolen skaber faste og trygge rammer Accept af forskellighed Ejerskab til skolen – hvilket er identitetsskabende At der i skolen findes kontinuitet for børnene i indfrielse af deres forventninger Arbejdsglæde Det er vigtigt at der skabes resultater og glæde Fysisk velvære – idræt, udhvilede og mætte Styrke lysten til at lære og selvværd Rare, inspirerende omgivelser

9 Konkretisering af værdien: Sunde børn
Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Værdier – hvad er dannelse for os? Grundlæggende forudsætning for at lære om betydningen af bevægelse, kost og motion En bevidsthed om sin egen krop og dens stærke og svage sider Øget selvværd/Fortrolighed med sig selv og med omverdenen Mobbefriskole At tage ansvar for eget fysisk helbred Gode muligheder for sundhed og fysisk udvikling – et grundlag for børns fysiske og mentale udvikling Bevægelse/kost/motion Vand (det naturlige forhold til Øresund, havn og strand) Sund eftermiddagsmad Menneskekundskab Livsduelighed Tage udfordringer Glæde Leg er psykisk sundt/børn skal have lov at være børn En skole med fokus på kost og motion Glade motiverede børn der engageret forsøger at løse de opgaver/problemstillinger , de bliver stillet overfor i skolen Udearealer der inspirerer til leg og bevægelse både i skole og fritid Indendørs idrætsfaciliteter der motiverer også de ikke så motoriske ”stærke” børn Tilbud om sund kost på skolen Kantine Mulighed for udendørs undervisning også i lokalmiljøet – skov & strand Gymnastiksalen Svømning GFO med leg i centrum Børnene deltager i forberedelse af eftermiddagsmad. Børn støttes i at tage nye udfordringer Jobglæde hos medarbejdere Voksne der tager ansvar og giver retning Børn der udfolder sig i leg og kreativitet

10 Konkretisering af værdien: Traditioner
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Respekt Bevidsthed om kulturel baggrund Genkendelighed Kulturelt samlingspunkt Høflighed Skolekomedier Årstidsfester Fødselsdagsfester Klassetraditioner Morgensang Skolerejser og koloni Årskoncerter Aulaen (hvad er det med den aula?) Rundgang indgang???? Venskabsklasser

11 Konkretisering af værdien: Inspirerende miljø
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Gode, inspirerende fysiske rammer Trivsel Velfungerende Udvikling Godt fysisk og mentalt arbejdsmiljø Struktur Mange aktivitetstilbud Plads (modsat burhøns) Miljøskift – adskille fritid og skoletid Glade og engagerede lærere og pædagoger Indbydende læringslokaler Værksteder, hyggelige rum, små enheder (hvis én GFO), rum til at lege og spille og være ”i fred” i Ryddeligt/orden Flere, rene, varme toiletter Lockers/ Gode opbevaringsfaciliteter Egne klasselokaler Små og store rum Aula/Flex til kantine Aula/Flex gymnastiksal Flere computere Lærere i hjemområder – også i frikvartererne Tage udgangspunkt i børnene ??? (deres behov?) Fællesrum er flexible Faglokaler benyttes af GFO/GFO skal bruge hele skolen Gode køkkenforhold Gode faglokaler Bibliotekscenter (konkretisér) Godt inventar - ordentlige stole/borde Valg af arkitekter med forstand på skoler Vedligeholdte bygninger

12 Konkretisering af værdien: Et miljø i bevægelse & udvikling
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Åbne over for nye initiativer Viden og udvikling Høj faglighed Personlig og faglig udvikling Pædagogisk ejerskab Dygtigt og engageret personale Fokus i skolebestyrelsen på udvikling i undervisningskrav fra stat og kommune Selvforstærkende læringsmiljø/synergi Faglighed i undervisningen vægtes Samarbejde om pædagogiske/faglige mål Videreuddannelse for medarbejderne Refleksion & Evaluering og logbøger (for elever & lærere) Forståelse og ansvar for arbejdsmiljø GFO og Skole i bevægelse (Hvad betyder det???)

13 Konkretisering af værdien: Leg og læring
Værdier – hvad er dannelse for os? Personlig og faglig udvikling Kreativitet Børn udvikler sig gennem leg Læring er også en del af fritiden Børn lærer ved at løse konflikter Musik skaber oplevelser og fysiske udfoldelser Eksperimenterende oplevelser (hvad helt konkret?) Nye samarbejdsformer for elever og for medarbejdere (mere projektarbejde) Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Kreativ udfoldelse, aktiviteter, der skærper fantasien, arbejdende værksteder Fysisk: rum ude og inde til at lege i? Socialt ansvarlige og kompetente børn? Aktiviteter, der tilgodeser børns forskellige læringsstile og intelligenser OK at være uvenner og blive venner igen Mulighed for musiske aktiviteter /musik værksted Aktiviteter, der lægger op til at eksperimentere og undersøge for at få ny viden og erfaringer

14 Konkretisering af værdien:Tryghed
Værdier – hvad er dannelse for os? Adskille skole og fritid Tryg hverdag Overskuelige rammer Skole/hjem samarbejde Forskelligartet tryghed i indskoling, mellemskole og udskoling Gode rollemodeller Handling – organisation – Udmøntning Pædagogik Egne GFO rum Børn der ”tør”/har overskud til at opleve nyt Få og enkle regler, som børnene kan overskue og forstå Kommunikation og dialog Hvordan konkret ??? Voksne med tid og overskud

15 Konkretisering af værdien: Fællesskab
Værdier – hvad er dannelse for os? Gode venskaber/kammerater Anerkendende, sociale relationer Gensidig tillid Åbenhed og hjælpsomhed Respekt Arbejdsglæde Trivsel Engagement Ordentligt pædagogisk arbejde Samarbejde mellem lærere & pædagoger Humor Tryghed Løse konflikter hurtigt Nærvær Videndeling Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Daglidag, der struktureres så børn og voksne oplever tilhørsforhold, nærvær & tryghed Mange fælles arrangementer og oplevelser, hvor børn og voksne oplever sig som del af fællesskab. Det kan være ved vore traditioner, i værksteder, i klassens/GFO-gruppens arbejde og i legen Medarbejderne organiserer sig, med rig mulighed for vidensdeling, samarbejde og supervision. Klasseansvarlige pædagoger & lærere Tid og rum til fordybelse og nærvær for børn og voksne

16 Konkretisering af værdier: Lokal forankring
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Samler børn fra lokal områdets vuggestuer, børnehaver og fritidsinstitutioner At skolen bruges af både lokalsamfundets børn og voksne Børnene kan eksperimentere i den nærliggende natur – i skov og og ved strand & havn Tæt integration med andre institutioner i lokalområdet, kirke, sportsklubber, m.v. Lokalmiljø inddrages og bruges til at tage På ture. Naturskolen, museerne, havn og skov bruges.

17 Konkretisering af værdier: Tillid
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Dialog og kommunikation forældre/lærer/elever Skole og GFO skal optræde som en helhed med fælles identitet Hyppig dialog, Klar kommunikation Skole-hjem samtaler der tager udgangspunkt i den ny pædagogik Synlig ledelse Skole og GFO skal fysisk og medarbejdermæssigt tættere sammen og have fælles identitet.

18 Konkretisering af værdien: Medansvar
Værdier – hvad er dannelse for os? Handling – organisation – Udmøntning pædagogik Ejerskab/tryghed/udvikling Skolen har ansvaret for indlæringen Pædagoger og lærere har medansvar for socialisering af børnene i skole og fritid Forældre har ansvar for socialisering af børnene Kammerater, Skole, Forældre ???? Elever føler medansvar for fritid og skoletid Skole, pædagoger, lærere og forældre tager ansvar Skolen tager det overordnede ansvar Struktur i undervisningen Lærere og pædagoger er tæt på børnene oghar ansvar for deres leg og læring Forældre er engagerede i deres børns liv, skole og fritid En stærk ”Skovshoved Skole ånd”

19 Konkretisering af værdier: Respekt
Værdier – hvad er dannelse for os? Anerkendelse Ansvarlighed Fokus på børns forskellighed og styrker Omgås hinanden med respekt Omgås hinanden på tværs af alder og køn Rollemodeller Ansvar for sig selv, for andre, for omgivelserne, for tingene Synliggøre og skabe forståelse for pædagogiske arbejde Handling – organisation – Udmøntning pædagogik At se og at lytte til barnet, vise nærvær & opmærksomhed på en anerkendende måde Den gode stol, trin for trin (?? Forklar) Medbestemmelse via elevråd, klassedemokrati og valgfrihed i GFO Anerkender forskellighed og tilrettelægger undervisning/aktiviteter med hensyn til læringsstile og intelligenser At skolen og hjemmene viser gensidig respekt for det enkelte barns behov At børnene tager medansvar for om klassen har det godt og føler et ejerskab for skolen og GFO’en er et rart sted at være Ved skolehjemsamtaler, fælles arrangementer og daglig samtale

20 Baggrundsmateriale S3 gruppens præsentation til SKUB arrangement Lærernes præsentation til SKUB arrangement Referat & tematisk opsummering af SKUB arrangement Hyttefadets (GFO) bud på værdier ( plancher fra personalemøde) Søstjernens bud (GFO) på værdier pædagogisk lørdag & GFO rådet Udskolingens paneldebat Indskolingens tegninger til historien ”Rumkapslen” Foto fra mellemskolens projekt ”????”/værdier på Skovshoved Skole (er ikke p.t. inkluderet) Karen Schousboe arrangement – referat & opsummering af forældres overvejelser om værdier og kompetencer Skrivegruppen , etc…….


Download ppt "Skovshoved Skoles Værdikatalog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google