Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status, 22. maj 2008 Regner Bæk Hessellund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status, 22. maj 2008 Regner Bæk Hessellund"— Præsentationens transcript:

1 Status, 22. maj 2008 Regner Bæk Hessellund
Innovationsprojekt – 65 (66) ungdomsboliger i Birk, Herning - Boligselskabet Fruehøjgaard Status, 22. maj 2008 Regner Bæk Hessellund

2 Projektet - (udfordringerne)
Passive House konceptet – udfordring 1 Max. 10 W/m² constant heating-load Max. 15 kWh/(m²a) annual space-heat requirement Max. 42 kWh/(m2a) annual total amount of active energy input Max. 120 kWh/(m2a) total energy requirement for space-heating, domestic hot water and household appliances Udstrakt brug af passiv energi Miljøvenligt – udfordring 2 Alle aspekter af emnet Partnering + Lean Construction – udfordring 3 Finde kompetencerne hvor de er – se bort fra traditioner og traditionelle uddannelser 7K-modellen (måske) Rammebeløb – udfordring 4 Udføres indenfor rammerne af sædvanlig rammebeløb Ingen forhøjelse for ovenstående

3 De involverede parter – eller nødvendige kompetencer
Bygherren Rådgivere Rådgivende arkitekt Rådgivende ingeniør Rådgivende entreprenør Hovedleverandør Brugere Myndigheder (monitoring functions) Herning kommune Staten AAU, DTU & SBI

4 Udvælgelse – arkitekt og ingeniør
Arkitektkonkurrence – august 2006 Tegninger bandlyst i konkurrencen Bevise arkitektoniske kompetencer Sammensætte et kompetent arkitekt og ingeniørteam Bevise kompetencer indenfor lavenergi byggeri og brug af alternative energiformer Beskrive anvendelige processer til at håndtere ukendte udviklings- og innovationsprocesser Nøgle personale Villighed til at deltage i et partnering set up (noget om entrepriseform)

5 Udvælgelse - entreprenør
Via interviews Blev udvalgt i september 2006 Udvalgt entreprenør forlod skuden i uge 7, 2007 Ny entreprenør blev valgt samme uge Der var mange at vælge mellem – stor interesse fra erhvervslivet Ny entreprenør forlod os i april 2007 Nu, hmm… tjae! Her gik det galt

6 Organisation Styregruppe Kompetencegruppe Projekteringsteam
Sammensat af topchefer – træder kun sammen ved seriøse problemer Kompetencegruppe Sammensat af kompetente beslutningsdygtige personer fra involverede parter Projekteringsteam Hardcore projektering Fælles tegnestue (lykkedes aldrig rigtig)

7 Konceptudredning Via studietur til Østrig og Svejts
Følere ude hos mulige leverandører og fabrikater Gode og dårlige erfaringer Virksomhedsbesøg hos leverandører og fabrikater der miljøvenligt kan opfylde passive house konceptet

8 Eksempler fra studieturen

9 Bygningsmæssigt koncept

10 Opponent dag Kloge hoveder fik til opgave at splitte vores koncept – for forbedringer! Deltagerne var: Michael Lauring Rie Øhlenschlæger Morten Lauritsen Søren Pedersen Tine Skotte Lau Markussen Raffensøe

11 Opponent dag - indhold Virker det overordnede koncept troværdigt, og hvad skal vi særligt være opmærksomme på? – alternativt, hvad kunne man ellers forestille sig? Det er faktisk ikke klart, hvad det egentlig er for energirammer, vi skal overholde under danske forhold her – det skal vi have afklaret! Skal vi bruge et PassivHause koncept eller skal vi gøre noget andet? Hvordan får vi indeklima, energiforbrug, fugtmekanik og energiløsning (husets ”stofskifte og fysiologi”) til at gå op i den enkelte ”kasse”? – herunder Isoleringsmaterialer? Skal der være dampspærre, eller kan det undværes? – kondensforhold? Hvad betyder de danske klimaforhold i et passivkoncept? Tekniske løsninger på opvarmning? – og på køling? Hvilke energikilder kan bruges? Konstruktionsforhold for ”kasserne”, herunder Muligheder og begrænsninger i denne løsningsmodel? Konstruktionsløsninger for ”kasserne”? – hvordan kan de laves konstruktivt? – og produktionsprocessen? Hvordan sikres tætheden? – og hvor vigtigt er dette? Boligens funktion, herunder Passer idéen med ét stort rum og et ”installationsmøbel” til nutidens unge? Trivsel i boligen, herunder lysforhold og indretningsmuligheder? Andet?

12 Opponent dag - resultat
Vi fik høvl! – men kom videre med et bedre koncept.

13 Udvælgelse - hovedleverandør
Udvalgt via konkurrence Baseret på koncept udarbejdet af kompetencegruppen Konkurrence på intentioner 3 fabrikanter var inviteret Alle danske (fejl?) Mange flere ønskede at deltage

14 Kompetencegruppen Arkitekt: Århus arkitekterne Ingeniører: Niras A/S
projektledelse Ingeniører: Niras A/S procesledelse Entreprenør: MTH, A/S Jensen & Christensen – FHG? Byggeledelse Hovedleverandør: Dansk Træemballage A/S, DTE Boligforeningen Fruehøjgaard Brugere: Gruppe udvalgt af brugere (Procesrådgiver: RBH)

15 Så til arbejdet - planlægning
- August/September 2007 – spadestik - juli aflevering Grundet projekts høje indhold af ukendte faktorer, var det ikke muligt at planlægge på mellem- eller lang sigt. Møderække blev fastlagt for hele perioden – hver 14. dag – hvor detaljerede opgaver blev fastlagt I mellemperioder. Ad hoc møder var også en mulighed. Med andre ord – vi anvendte proces planlægning for at sikre fremgang, kvalitet og konsensus, fremfor blå stave. 15

16 Så til arbejdet - brint Kompetencegruppen arbejder….langsomt!
Pludselig skal energien til projektets varmepumper leveres via brint! – okay! – udfordring 5! Nu går det endnu langsommere! En helt ny verden åbner sig – arkitekten og jeg fatter ikke meget på møderne med brintfolkene.

17 Model DTE udfører en model i 1:1 i Rødding
Besigtiges af kompetencegruppen – økonomien er usikker – et økonomimøde aftales. I øvrigt – tidsplanen holder heller ikke!

18 I Rødding optræder projektets evaluator, Niels Haldor Bertelsen fra SBI på slap line. Niels har taget udgangspunkt i referaterne, aktionslisten og evaluerinsskemaerne og fremhæver: Lær at bruge navnene på de samme måder hele vejen. Husk navne. I er for positive og for lidt kritiske. I er bagefter i processen. I bliver nødt til at accelerere beslutningsprocessen op. Der er for meget diskussion. Tag ansvar og gør opmærksom på manglerne. (den her faldt ikke I god jord) Der er ikke taget beslutninger om det nemme. Vi har haft for meget elastik - nok på grund af den gode tone i teamet (BHJ)

19 Tidsplanen Tidsplanen skrider fuldstændig
Interne samarbejdsproblemer i ingeniørfirmaet Parter fastlåst i traditionelle roller og mønstre Ringe ledelse – begge slags Fællestegnestuen kommer aldrig rigtig op at stå Kontraktudkast er stadig ikke på plads! Renselsesmøde i juni 2007 omkring tidsplan og samarbejdet

20 Brint Brint projektet skrottes – åbenbart for store problemer i brintteamet. Set back i projekteringen – forbedrer ikke just tingene.

21 Økonomien Holder slet ikke - stålbørstemøde i september 2007 hos arkitekten Meget konstruktiv atmosfære Meget konsekvens Stor brug af internet og telefon, alle holdes på de høje nagler DTE ryger – de kan ikke holde prisen Anden udenlandsk (tysk) leverandør er på banen - Reinke

22 Reinkes Tilbud Hvor svært kan det være?

23 Brint Amen – nu skal vi anvende brint alligevel! Sætter projekteringen i stå. Brintprojektet udføres i samarbejde med:

24 Brint - princip CHP Elektrolyse anlæg H2 Tryktank
Varmtvandsbeholder eksist. boliger H2

25 Brint - føringsveje

26 Fremad Med Reinke går det praktiske fremad
Præfab. leverancer incl. vinduer/døre Badekabiner leveres fra Hedensted Projektering går fremad, indbefatter projekteringsseancer i tyskland (Danske leverandører kan/vil ikke være med økonomisk/teknisk) Brintprojekteringen skrider ligeledes godt fremad

27 Styregruppen indkaldes
Januar & februar 2008 – seriøs krise, styregruppen indkaldes for første gang Kontrakter endnu ikke godkendt Interne aftaler i kompetencegruppen holdes ikke – nærmest konsekvent – bygherren er gnaven! PHPP kan ikke holde når der anvendes Brint! Problemet løses under mødet! Solfangere! 1. spadestik, mulige datoer aftales – afhænger af Connie Hedegaard MEN ØKONOMIEN ER PÅ PLADS!!!!! Vi bygger til rammebeløbet.

28 Men vi nåede målet – sgu! ØKONOMIEN ER PÅ PLADS!!!!!
Vi bygger til rammebeløbet Projektet opfylder PHPP beregninger Så miljømæssigt korrekt som muligt til prisen Samarbejdet forløb i et partneringsmiljø Udførelsen udføres trimmet

29 Med et lidt ændret design

30 Spadestik Afholdes mens vi bygger den 5. maj 2008

31 400mm isolering! (Reinke) Det var alt – tak for opmærksomheden.


Download ppt "Status, 22. maj 2008 Regner Bæk Hessellund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google