Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Udvikling af videnfællesskaber i en uddannelsesinstitution.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Udvikling af videnfællesskaber i en uddannelsesinstitution."— Præsentationens transcript:

1 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Udvikling af videnfællesskaber i en uddannelsesinstitution

2 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Fra servicefunktion til kerneydelse • Sammenhæng • Informationskompetence - et selvstændigt kompetencefelt og et fag der indgår i en vis integration med de øvrige fag

3 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Omorganisering • Integration • Redefinering af funktionen • Redefinering af rollerne – bibliotekar/- underviser

4 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Organisering ind i uddannelserne • Overordnet Læringsteam • Team for grunduddannelsen • IT-pædagogisk team • Team for efter- og videreuddannelse • Fagreferentteam • Driftsteam

5 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Det centrale • Viden • Brugerne – studerende/praksis/- netværk/samarbejdspartnere

6 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Konteksten er afgørende • Bevægelsesretningen er kontekstafhængig • En model – ikke en opskrift

7 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Baggrund og formål • Nye krav til professionsuddannelserne • Fokus på lærings- og videnbegrebet • Hurtig adgang til viden og forskning • Behov for nye kompetencer

8 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Akademisering • At leve op til professionsbachelor niveauet

9 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Akademisering • Ved at stimulere de studerendes teoretiske, faglige og organisato- riske evner til kritisk vurdering og udvikling på det ergoterapeut- og fysioterapeutfaglige felt

10 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Hvordan • Teoretisk undervisning • Praksisprojekter • Samundervisning og vejledning med faglig underviser/bibliotekar • Informationssøgning, informationshåndtering og kritisk litteraturlæsning

11 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Kompetence, uddannelsestænkning, pædagogisk ramme • At arbejde med kompetence-udvikling i uddannelsen • Det enkelte menneske sættes i centrum for egne dannelses- og læreprocesser samtidig med, at der lægges vægt på, at kompetencer ikke udvikles i et vakuum, men kan forstås i et socialt felt (Jensen, 2002)

12 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Kompetence, uddannelsestænkning, pædagogisk ramme Uddannelse Faglig og personlig udvikling Progression fra selvstændig til udøvende Kompetencer Faglig kompetence Informationskompetence Vekselvirkning mellem teori og praksis Samarbejde og tværfaglighed

13 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Læring versus viden • Læring er en proces, der medfører ændringer i personligheden • I form af øget kompetence (viden, færdigheder, kunne) • Udvider mulighederne for selvstændighed og selvbestemmelse • Refleksion er en vigtig faktor i forbindelse med læring.

14 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Læring versus viden LæringViden LæringsteorierVidenområdet LæreprocesserVidenstyring Lærer, Studerende, Bibliotekar Meningsdannelse Videnskabelse

15 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Struktur der passer til opgaveløsningen Integration • Fra serviceydelse til kerneydelse

16 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Nyorganiseringen • Teamet for grunduddannelsen – udvikling, undervisningsplanlægning, overordnet budgetansvar og ansvar for læringsmetroen. • IT-pæd team – kurser o.a. for undervisere/fagreferenter, faglige vagter og undervisning, læringsmetroen • EF-teamet bygge bro til praksis • Fagreferentteam – fagligt ansvar for indkøb og kassation – udvikling og nye udfordringer • Driftsteam – ansvar for den daglige drift

17 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Underviser på biblioteket • Hvordan startede det? • Bibliotekar – Rektor – Undervisere • Hvad er det så vi gør? • Fagreferent • Hvad får vi så ud af det? • De studerende • Kollegerne • Jeg som underviser

18 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Center for læringsressourcer Tidligere adskilte funktioner i ny integreret sammenhæng Bryder med den traditionelle opfattelse Et stimulerende og disciplinerende arbejdsrum (Pipa, 2005)

19 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 •Rum uafhængigt Undervisningen Vejledningen – faglig vejleder/bibliotekar/metodevejleder

20 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Videndeling Stimulerende at undervise sammen – sikrer sammenhæng Fagligheden skubbes, mases og udvikles Nye kompetencer – aflæring Organisk videnfællesskab – indhold og form videreudvikles Nye pædagogiske og didaktiske aspekter

21 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Fokus •Undervisning og vejledning •Fra materialeforvalter og leverandører af information til informationskompetence •Fra instruktioner til kompetencefokus •Tværgående elementer – metodefag og videnskabsteori

22 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Bibliotekarfaget er integreret Nye døre er åbnet: Censorkorpset Videnstrategien Videncenterfunktionen

23 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Bæredygtighed Ikke et projekt, men en omorganisering ’Produktet’ er blevet bedre med en bredere kompetenceprofil Fange en tendens i tiden Ledelsen som katalysator Underviserne

24 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Inspiration – uden for egen andedam 1997 Hegstrup og triaden 2000 Claus Bjerg 2001 Handelshøjskolen i Århus og Sonofon 2001 Dafolo 2005 Lars Egeland – ’Det handler om læring’ 2005 Fagreferentmøde med oplæg af fagreferent Tina Pipa, KB Sommertemamøder efter behov

25 Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 I stadig udvikling Projekt videnfællesskaber Nye videnfællesskaber


Download ppt "Bibliotek og uddannelse, Hindsgavl, 2005 Udvikling af videnfællesskaber i en uddannelsesinstitution."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google