Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORRETNINGSINGENIØR INGENIØR MED NÆSE FOR BUSINESS TITEL undertitel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORRETNINGSINGENIØR INGENIØR MED NÆSE FOR BUSINESS TITEL undertitel"— Præsentationens transcript:

1 FORRETNINGSINGENIØR INGENIØR MED NÆSE FOR BUSINESS TITEL undertitel

2 PROGRAM: 11/5 og 25/ Præsentation af Forretningsingeniøruddannelsen v. Jane Flarup, studieleder og lektor (FI) Erfaringer som FI-studerende v. Christian Nieburg Lindholm Hansen – FI-studerende, dimitteret januar Ansat i Airteam A/S i Roskilde (Højbjerg) – et ventilationsfirma Jeres spørgsmål Uddeling af brochure og forhåndsinteressetilmelding Uformelle cafémøder på mit kontor: 28/4, 5/5,

3 FORMÅL at gøre den studerende i stand til at omsætte ingeniørmæssig viden til FORRETNING At give den studerende tværfaglig indsigt i og kompetencer til at håndtere erhvervslivets udfordringer at give den studerende indsigt i de værktøjer og processer, som anvendes til at forberede og klargøre et produkt/ydelse/viden til markedet/til markedsføring at forstå de mekanismer, som driver lokale såvel som globale markeder

4 OPTAGELSE Du skal være nyuddannet diplomingeniør – og ikke nødvendigvis fra IHA Du har ikke været ”ude” mellem diplomuddannelsen og forretningsingeniørdelen – dvs. du skal tilmeldes inden du ”tjekker ud” af dit diplomstudie Du får tildelt ekstra SU klip til uddannelsen – dvs. der vil ikke blive ændret ved retten til SU til en eventuel civilingeniør-overbygning Du kan tilmelde dig en ”forhåndsinteresse” og komme på vores direct mail, hvor vi vil holde dig løbende orienteret om FI Du skal søge ind inden den 1. juni 2011 via

5 OPBYGNING AF STUDIET 30 ETCS point 16 uger
Ca. 2 seminardage hver anden uge Tæt projektsamarbejde med virksomhed Projektvejledning

6 STUDIETS FAG Projektet Sociale kompetencer: Kursusfag:
Personlighedstest Teambuilding Coaching Kursusfag: Strategi og businessforståelse Ledelse, kommunikation og organisation Værdikæder Projektledelse

7 SEMESTERPLAN EFTERÅR 2010 03-04-2017 Forretningsingeniøruddannelsen
Forretningsingeniøruddannelsen Efterår 2010 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Uge 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Mandag Lokale 319 er stamlokale. Dog vil uv mandag den 27/9 foregå i lokale 510) Projektaflevering Onsdag den 22. december 2010 kl. 12 Eksamen Uge 3 Tirsdag Kurser Undervisere Kode Introduktionsdage Tom og Susan Strategi Tom FIFOR1 Supply Chain Management FIVDK1 Onsdag Value Stream Management Kommunikation Elsebeth Severinsen FIKOM1 LEAN Organisation Susan FIORG1 Torsdag SCOR Projektledelse Leo Pedersen FIPRL1 Business forståelse FIBUS1 (FIPRO1 er kode for den samlede eksamen samt herunder al info vil ligge på CN) Fredag Leo Elsebeth

8 SEMESTERPLAN FORÅR 2011 03-04-2017 Uge 23 24 25 26 27 Mandag
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Uge 23 24 25 26 27 Mandag Projekt-reviews Torsdage d. 10/3 + 7/4 + 28/4 kl Projektaflevering Fredag den 27. maj 2011 kl. 12 Eksamen Uge 24 Toms grupper 15/6 Susans grupper 16/6 Tirsdag Kurser Undervisere Kode Introduktionsdage Tom og Susan Strategi Tom FIFOR1 Supply Chain Management FIVDK1 Onsdag Value Stream Management Kommunikation Jane Flarup FIKOM1 LEAN Organisation FIORG1 Torsdag SCOR Projektledelse FIPRL1 Business forståelse Tom / Winnie Bundsgaard FIBUS1 + Event 16-21 (FIPRO1 er kode for den samlede eksamen samt herunder al info vil ligge på CN) Fredag Gæste- under- Susan viser Jane

9 ARBEJDSFORM & LÆRING Studerende inddeles i tværfaglige arbejdsgrupper af 4-5 personer Undervisningen består af en kombination af teori-input og refleksion i grupperne Undervisningsmateriale er til dels tilgængeligt på Campus og skal til dels købes til formålet (bøger) I mellemliggende perioder arbejder de studerende med pensum - og projektopgaven Hver gruppe tildeles en vejleder og kan desuden trække på alle undervisere i arbejdet med projektet

10 PROJEKT Der udvælges 5-6 cases/virksomheder og disse fordeles til grupperne Projektet er en reel case og udføres af projektgruppen i samarbejde med en virksomhed Det konkrete projekt, som virksomhederne ønsker behandlet, er afgørende for projektets indhold Alle kursers emner skal inkluderes i projektet og skal vægtes i forhold til relevans for casen

11 CASES: EFTERÅR 2010 Optimering af speciallager
Dokumentation af nuværende kapaciteter, samt analyse og optimering af eksisterende procedurer for lagerstyring Udvikling af fremtidigt styringskoncept inkl. kapacitetsfastlæggelse Klargøring til implementering, inkl. kortlægning af organisatoriske relationer Klargøring til nyintroduktion Forberedelse af nyt produkt / ny ydelse i etableret branche, - herunder analyse af indvirkning på eksisterende forretningsområder Etablering af strategi-grundlag for nyt forretningsområde Indplacering i eksisterende forretning (strategisk, taktisk og operationelt)

12 CASES – FORTSAT: EFTERÅR 2010
Udvikling af forretningsplan Analyse af produktportefølje mhp udvidet brug af eksisterende produkter Afdækning af markedssegmenter og potentiale Komplettering af produktportefølje Optimering af project controlling Analyse af eksisterende procedurer for såvel R&D- som Salgsprojekter Design eller re-design af fremtidige forretningsgange Kortlægning af organisatoriske relationer, forankring og ejerskab

13 CASES: FORÅR 2011 Optimering af teknisk projektarbejde
Analyse af eksisterende procedurer for ingeniørarbejde i teknologifunktion Design eller re-design af fremtidige forretningsgange Kortlægning af organisatoriske relationer, forankring og ejerskab Optimering af Flaskehals Analyse af nuværende procesflow Udvikling af fremtidige forretningsgange mhp. øget flow Afdækning af mulige og/eller nødvendige investeringer til støtte for impl.

14 CASES: FORTSAT FORÅR 2011 Udvikling af BLR-procedure
Design af internt reviewsystem (BLR - Business Line Review) Afdækning af parametre til fastlæggelse af status for forretningsenheder Roll-out og Driftsplanlægning (tidsbillede) Strategisk Konceptudvikling Udvikling / opdatering af forretningsgrundlag for eksisterende produkt som følge af ændrede markedsvilkår Afdækning af fremtidige krav - etablering af strategi-grundlag Kortlægning af markedsmuligheder

15 CASES: FORTSAT FORÅR 2011 Optimering af fokuseret produktion
Afdækning af strategigrundlag for separat produktfamilie Optimering af produktionssystem og forretningsgange for produktfamilien Udvikling af dedikeret produktions-layout

16 VIRKSOMHEDER Smurfit Kappa Vamdrup Smurfit Kappa Vejle Vestas
Vestas Blades Hjem Is Bascon Wavin TAS Grundfos A/S Århus Havn TDC Danfoss Redan A/S Glud & Marstrand Jeldwen Merrild Kaffe Linak LEGO Siemens Vestas Akzo Nobel Salt A/S Århus Vand A/S DAFA A/S

17 FORVENTNINGER TIL DIG Vi forventer, at du:
har gjort dig tanker om ansættelse og jobfunktion i det første job har ønsker og drømme om at arbejde som fx - projektleder - personaleleder - iværksætter - ejerleder er indstillet på en ny studieform med stort arbejdspres er fleksibelt indstillet - det er ikke et 8-16 studie! er fokuseret på at skabe værdi for virksomheden gør dit bedste – og selv tager ansvar og initiativ har fokus på din egen og andres læring Tænk på at uddannelsen kan åbne nye døre for dig!

18 EKSAMEN Alle kursusfag skal behandles i en procesrapport, der skal være godkendt, før man kan blive indstillet til projekteksamen. Vejledende omfang: ca. 2 sider pr. gruppemedlem. Alle kurser samles i én eksamen – en projektaflevering og mundtligt forsvar - bedømmes efter 7-skalaen Projektrapporten skal være godkendt af vejleder, for at man kan indstilles til mundtlig eksamen Vejledende omfang er ca. 40 sider + bilag og management rapport Mundtlig præsentation gruppevis (ikke karaktergivende) efterfulgt af individuel eksamination med udgangspunkt i rapporten (spørgsmål og debat 20 min. - karaktergivende) Censor får udleveret rapporten til gennemlæsning

19 TEAMET/UNDERVISER-BAGGRUND
Jane Flarup – studieleder og underviser – mobil: Jens Weber - underviser Susan Heileman – underviser Tom Sterobo – underviser Diverse gæsteforelæsere og eksterne undervisere Annia Hoffmeyer – studiesekretær

20 Sådan gik det hold 1 Arbejde 12 Læser videre 7 Rejser 2 Ledige 3
Ukendt status 2 I alt 26

21 Sådan gik det hold 2 Arbejde 11 Læser videre 1 Rejser 0 Ledige 6
Ukendt status 2 I alt 20

22 CITATER FRA HOLD 2 ”Tror bestemt, at uddannelsen kan bruges. Har været til flere samtaler, hvor virksomheden bestemt synes, det var spændende” (mand) ”Forretningsingeniøruddannelsen kan være god at have med i bagagen – det har hjulpet mig til at forstå, hvordan en virksomhed er skruet sammen, og bl.a. de problemer der kan være i en organisation.” (mand) ”Jeg overvejer at læse videre på en HD, hvilket jeg også har brugt forretningsingeniøruddannelsen til at få en fornemmelse for, om jeg interesserer mig for ledelsesområdet.” (mand) ”Uddannelsen til forretningsingeniør er ikke direkte relevant i forhold til mine nuværende arbejdsopgaver. Dog tror jeg, det har haft en indirekte indflydelse i forhold til ansættelsessamtalen og planen er også, at der senere i mine arbejdsopgaver kommer mere forretningsrelaterede opgaver. Derudover er jeg bevidst om, at specialiseringen kommer mig til stor nytte i fremtiden, da jeg senere i min karriere har et ønske om at beskæftige mig med mere forretningsrelaterede opgaver.” (mand) ”..vil klart anbefale den til alle maskin/processingeniører.” (mand)

23 CITATER FRA HOLD 2 - FORTSAT
”Som entreprenør har jeg selv været utrolig glad for at ofre det halve år ekstra og så få forståelse for kommunikation, økonomi, strategi osv. Og tror også det er på baggrund af dette, at firmaet har været interesseret i netop mig.” ”…men generelt har jeg været meget glad for studiet og dets form. Ikke så meget teknisk og konkret, men mere som en rigtig god øjenåbner i forhold til det at være ingeniørstudent og at være ansat ingeniør, hvor der faktisk er stor forskel.” ”Og så husk at mind de studerende om, at de er studerende og ikke jobsøgende, det har stor betydning for, hvordan man oplever studiet.” Christian Nieburg Lindholm Hansen, mail 28/4 2011

24 SPØRGSMÅL?


Download ppt "FORRETNINGSINGENIØR INGENIØR MED NÆSE FOR BUSINESS TITEL undertitel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google