Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk ordstilling Ole Togeby

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk ordstilling Ole Togeby"— Præsentationens transcript:

1 Dansk ordstilling Ole Togeby
Dansk ordstilling Ole Togeby Ole Togeby: Dansk ordstilling

2 Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus
Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus Dansk er et ordstillingssprog Dansk er et V-2 sprog med et fundamentfelt Med sætningsfundamentet angiver taleren den omtalte verdens realitetsstatus og bekendthedskvalitet Ole Togeby: Dansk ordstilling

3 Dansk ordstilling Et eksempel Ole Togeby: Dansk ordstilling

4 Dansk ordstilling Ole Togeby: Dansk ordstilling

5 Dansk ordstilling Fyrtøjet-1 A. 1/ Fyrtøiet 2/ Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; 3/ een, to! 4/ een, to! 5/ han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, 6/ for han havde været i Krigen, 7/og nu skulle han hjem. 8/ Saa mødte han en gammel Hex paa Landeveien; 9/ hun var saa ækel, 10/ hendes Underlæbe hang hende lige ned paa Brystet. 11/ Hun sagde: 12/ "god Aften, Soldat! 13/ hvor Du har en pæn Sabel og et stort Tornister, 14/ Du er en rigtig Soldat! 15/ Nu skal Du faae saa mange Penge, Du vil eie!" 16/ "Tak skal du have, din gamle Hex!" 17/ sagde Soldaten. Ole Togeby: Dansk ordstilling

6 Dansk ordstilling Fyrtøjet-2 18/ "Kan Du see det store Træ?" 19/ sagde Hexen, og pegede paa et Træ, der stod ved Siden af dem. 20/ "Det er ganske huult inden i! 21/ Der skal Du krybe op i Toppen, 22/ saa seer Du et Hul, som Du kan lade dig glide igjennem og komme dybt i Træet! 23/ Jeg skal binde dig en Strikke om Livet, for at jeg kan heise Dig op igjen, naar Du raaber paa mig!" 24/ "Hvad skal jeg saa nede i Træet?" 25/ spurgte Soldaten. Ole Togeby: Dansk ordstilling

7 Dansk ordstilling Fyrtøjet-3 26/ "Hente Penge!" 27/ sagde Hexen, 28/ "Du skal vide, naar Du kommer ned paa Bunden af Træet, saa er Du i en stor Gang, 29/ der er ganske lyst, 30/ for der brænde over hundrede Lamper. 31/ Saa seer Du tre Døre, 32/ Du kan lukke dem op, 33/ Nøglen sidder i. 34/ Gaaer Du ind i det første Kammer, da seer Du midt paa Gulvet en stor Kiste, 35/ oven paa den sidder en Hund; Ole Togeby: Dansk ordstilling

8 Dansk ordstilling Fyrtøjet-3 26/ "Hente Penge!" 27/ sagde Hexen, 28/ "Du skal vide, naar Du kommer ned paa Bunden af Træet, saa er Du i en stor Gang, 29/ der er ganske lyst, 30/ for der brænde over hundrede Lamper. 31/ Saa seer Du tre Døre, 32/ Du kan lukke dem op, 33/ Nøglen sidder i. 34/ Gaaer Du ind i det første Kammer, da seer Du midt paa Gulvet en stor Kiste, 35/ oven paa den sidder en Hund; Ole Togeby: Dansk ordstilling

9 Dansk ordstilling Fyrtøjet-4 36/ han har et Par Øine saa store som et Par Theekopper, 37/ men det skal Du ikke bryde Dig om! 38/ Jeg giver dig mit blaatærnede Forklæde, 39/ det kan Du brede ud paa Gulvet; 40/ gaae saa rask hen og tag Hunden, 41/ sæt ham paa mit Forklæde, 42/ luk Kisten op og 43/ tag ligesaa mange Skillinger, Du vil. 44/ De ere allesammen af Kobber;" Ole Togeby: Dansk ordstilling

10 Dansk ordstilling Fyrtøjet-5 45/ men vil Du heller have Sølv, saa skal Du gaae ind i det næste Værelse; 46/ men der sidder en Hund, der har et Par Øine, saa store, som et Møllehjul; 47/ men det skal Du ikke bryde dig om, 48/ sæt ham paa mit Forklæde 49/ og tag Du af Pengene! 50/ Vil Du derimod have Guld, det kan Du ogsaa faae, og det saa meget, Du vil bære, naar Du gaaer ind i det tredie Kammer. 51/ Men Hunden, som sidder paa Pengekisten, har her to Øine, hvert saa stort som Rundetaarn. 52/ Det er en rigtig Hund, kan Du troe! 53/ men det skal Du ikke bryde dig noget om! 54/ sæt ham bare paa mit Forklæde, 55/ saa gjør han dig ikke noget, 56/ og tag Du af Kisten. Ole Togeby: Dansk ordstilling

11 Dansk ordstilling Ole Togeby: Dansk ordstilling

12 Dansk ordstilling Fyrtøjet-6 57/ "Det var ikke saa galt" 58/ sagde Soldaten. 59/ "Men hvad skal jeg give Dig, din gamle Hex? 60/ For noget vil Du vel have med, 61/ kan jeg tænke!" 62/ "Nei," 63/ sagde Hexen, 64/ "ikke en eneste Skilling vil jeg have! 65/ Du skal bare tage til mig et gammelt Fyrtøi, som min Bedstemoder glemte, da hun sidst var dernede!" H.C.Andersen: Fyrtøiet 1835 Ole Togeby: Dansk ordstilling

13 Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus
Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus Dansk er et ordstillingssprog Dansk er et V-2 sprog med et fundamentfelt Med sætningsfundamentet angiver taleren den omtalte verdens realitetsstatus og bekendthedskvalitet Ole Togeby: Dansk ordstilling

14 Dansk ordstilling Fyrtøjet-1 A. 1/ Fyrtøiet 2/ Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; 3/ een, to! 4/ een, to! 5/ han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, 6/ for han havde været i Krigen, 7/og nu skulle han hjem. 8/ Saa mødte han en gammel Hex paa Landeveien; 9/ hun var saa ækel, 10/ hendes Underlæbe hang hende lige ned paa Brystet. 11/ Hun sagde: 12/ "god Aften, Soldat! 13/ hvor Du har en pæn Sabel og et stort Tornister, 14/ Du er en rigtig Soldat! 15/ Nu skal Du faae saa mange Penge, Du vil eie!" 16/ "Tak skal du have, din gamle Hex!" 17/ sagde Soldaten. Ole Togeby: Dansk ordstilling

15 Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus
Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus Dansk er et ordstillingssprog Dansk er et V-2 sprog med et fundamentfelt Med sætningsfundamentet angiver taleren den omtalte verdens realitetsstatus og bekendthedskvalitet Ole Togeby: Dansk ordstilling

16 Dansk ordstilling Realitetsværdi En helsætning er en grammatisk konstruktion der ved forbindelsen mellem subjektet og det finitte verbum på sætningens plads 2 giver udsagnet realitetsværdi (sandhedsværdi): hun kom – han gik. Det infinitte verbum i helsætninger har ingen sandhedsværdi: Han må gerne komme betyder ikke at ’han kommer’. Hun ville gå betyder ikke at ’hun gik’. Det finitte verbum i ledsætninger har heller ikke nogen sandhedsværdi: Han troede at hun kom betyder ikke at hun kom. Hun sagde at hun gik betyder ikke at hun gik Ole Togeby: Dansk ordstilling

17 Dansk ordstilling Dansk et V-2-sprog På dansk angiver man hvad der er subjekt og sætningsdannende verbum, ved bøjningsformer og først og fremmest ved ordstilling. Finitte verbalformer kan kun angive realitetsværdi hvis de står på helsætningens andenplads. Derfor kaldes dansk et V-2 sprog. Hvis den finitte verbalform står på sætningens førsteplads, har sætningen heller ingen snadhedsværdi: Kommer hun i morgen? Ole Togeby: Dansk ordstilling

18 Sætningens ni ledpladser
Dansk ordstilling Sætningens ni ledpladser Enhver dansk sætning kan have følgende ni pladser: F – v – k – s - y – V – R – M – A F = sætningens fundament = første led v = obligatorisk plads til det sætningsdannende verbum (som skal være finit form, dvs. nutid eller datid) k = plads til underordningskonjunktional, fx da, hvis, fordi, som s = plads til det sætningsdannende subjekt (nominativ) y = ytringsadverbialplads, fx ikke, jo, desværre, V = plads til hovedverbum (finit el. infinit,uden egen sandhedsværdi) R = plads til rolleled, nemlig objekt og indirekte objekt M = plads til mådesadverbialer, fx langsomt, grundigt, A = plads til udsagnsadverbialer, fx på fredag, da hun var gået, Ole Togeby: Dansk ordstilling

19 F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Ole Togeby: Dansk ordstilling

20 F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Ole Togeby: Dansk ordstilling

21 F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Ole Togeby: Dansk ordstilling

22 F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Givet ham for- klædet Ole Togeby: Dansk ordstilling

23 F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Givet ham for- klædet Ham forklædet Ole Togeby: Dansk ordstilling

24 F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Givet ham for- klædet Ham forklædet Ole Togeby: Dansk ordstilling

25 F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Givet ham for- klædet Ham forklædet Ole Togeby: Dansk ordstilling

26 I fundamentfeltet skal der stå alle typer af led –
Dansk ordstilling F v k s y V R M A havde hun derfor givet ham forklædet straks dengang Givet ham for- klædet Ham forklædet Dengang ham I fundamentfeltet skal der stå alle typer af led – som så ikke står på deres normale plads Ole Togeby: Dansk ordstilling

27 Ikke-acceptable ordstillinger
Dansk ordstilling Ikke-acceptable ordstillinger Andre ordstillinger er ikke acceptable på dansk: *Hun derfor havde givet ham forklædet straks dengang *Straks derfor forklædet dengang ham hun givet havde *Givet dengang havde straks ham forklædet hun givet Ole Togeby: Dansk ordstilling

28 Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus
Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus Dansk er et ordstillingssprog Dansk er et V-2 sprog med et fundamentfelt Med sætningsfundamentet angiver taleren den omtalte verdens realitetsstatus og bekendthedskvalitet Ole Togeby: Dansk ordstilling

29 Dansk ordstilling Fyrtøjet-3 26/ "Hente Penge!" 27/ sagde Hexen, 28/ "Du skal vide, naar Du kommer ned paa Bunden af Træet, saa er Du i en stor Gang, 29/ der er ganske lyst, 30/ for der brænde over hundrede Lamper. 31/ Saa seer Du tre Døre, 32/ Du kan lukke dem op, 33/ Nøglen sidder i. 34/ Gaaer Du ind i det første Kammer, da seer Du midt paa Gulvet en stor Kiste, 35/ oven paa den sidder en Hund; Det led der står på F-pladsen er rødt Ole Togeby: Dansk ordstilling

30 Dansk ordstilling Ole Togeby: Dansk ordstilling

31 Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus
Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus Dansk er et ordstillingssprog Dansk er et V-2 sprog med et fundamentfelt Med sætningsfundamentet angiver taleren sproghandlingstypen: bud, spørgsmål, assertion (generisk,real), overskrift, non- real Ole Togeby: Dansk ordstilling

32 F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Dansk ordstilling 03-04-2017
Ole Togeby: Dansk ordstilling

33 F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ
Dansk ordstilling F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Ole Togeby: Dansk ordstilling

34 F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem
Dansk ordstilling F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem leder Du efter Ole Togeby: Dansk ordstilling

35 F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem
Dansk ordstilling F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem leder Du efter datter leve uden mor Ole Togeby: Dansk ordstilling

36 F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem
Dansk ordstilling F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem leder Du efter datter leve uden mor Pn-kok forårsa ger lungebetænd else Ole Togeby: Dansk ordstilling

37 F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem
Dansk ordstilling F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem leder Du efter datter leve uden mor Pn-kok forårsa ger lungebetænd else Nøglen sidder i Ole Togeby: Dansk ordstilling

38 F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem
Dansk ordstilling F v k s y V R M A Sæt Ham på mit forklæde Kan du se Det store træ Hvem leder Du efter datter leve uden mor Pn-kok forårsa ger lungebetænd else Nøglen sidder i mødte han En gl heks Ole Togeby: Dansk ordstilling

39 F v k s y V R M A Sæt ham på mit forklæde Kan du se det store træ Hvem
Dansk ordstilling F v k s y V R M A Sæt ham på mit forklæde Kan du se det store træ Hvem leder Du Efter datter leve uden mor Pn-kok forårsa ger lungebetænd else Nøglen sidder I mødte han en gl heks når råber på mig Ole Togeby: Dansk ordstilling

40 Materiale i F Bestemt nominal eller adverbial:
Dansk ordstilling Materiale i F Bestemt nominal eller adverbial: du, nøglen, så, ubestemt nominal eller adverbial en løve, en gang, der…. Hv-ord: hvem, hvad, hvor, … Finit verbum: kan, er, kommer Verbum i imperativ: sæt, kom, bliv Ingenting … når du kommer, … hvis han vil Ole Togeby: Dansk ordstilling

41 Pneumokokker forårsager lungebetændelse Subst-rod, masse el pl
Dansk ordstilling Eksempel Fundament handling Sæt ham på mit forklæde imperativ Bud Kan du se det store træ? Finit vb spørgsmål Hvem leder du efter? hv-ord Datter må leve uden mor Subst-rod overskrift Pneumokokker forårsager lungebetændelse Subst-rod, masse el pl Generisk assertion Nøglen sidder i Bestemt el. ubestemt nom Real assertion Så mødte han en gammel Heks Bestemt adverbial … når du råber på mig intet non-real (ledsætning Ole Togeby: Dansk ordstilling

42 Meningen med fundamentet
Dansk ordstilling Meningen med fundamentet Ole Togeby: Dansk ordstilling

43 Meningen med fundamentet
Dansk ordstilling Meningen med fundamentet Ole Togeby: Dansk ordstilling

44 Dansk ordstilling I ledsætninger er fundamentet tomt, konjunktionen står på k-u-pladsen, og det finitte verbum står på V-pladsen. Derved markerer ordstillingen at verbet, skønt det er finit, ikke har sætningsdannende sandhedsværdi F v K-u s y V R M A når du råber på mig der har et par øjne så store som tekopper som min bedstemor glemte Da hun var dernede da hun var dernede Ole Togeby: Dansk ordstilling

45 Dansk ordstilling Negationsprøven Ledsætninger kan kendes på at en eventuel negation (ikke) i dem står før det finitte verbum: at han ikke kom. I helsætninger står negationen efter det finitte verbum: Han kom ikke Ole Togeby: Dansk ordstilling

46 Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus
Dansk ordstilling Dansk har næsten ingen kasus Dansk er et ordstillingssprog Dansk er et V-2 sprog med et fundamentfelt Med sætningsfundamentet angiver taleren den omtalte verdens realitetsstatus og bekendthedskvalitet Ole Togeby: Dansk ordstilling

47 Ordstilling og tekstkomposition
Dansk ordstilling Ordstilling og tekstkomposition Heksens replik er komponeret som en instruktion med mål – 3 x forholdsregler som igen består af udgangsbetingelser gennemførelse og resultat Ole Togeby: Dansk ordstilling

48 Teksten er komponeret efter skemaet for en instruktion
Dansk ordstilling Teksten er komponeret efter skemaet for en instruktion Ole Togeby: Dansk ordstilling

49 Dansk ordstilling Tekster er opbygget som en rundbue Slutstenen er ikke understøttet uden kilestenene, og kilestenene er ikke stabile uden slutstenen. Budskabet er ikke forståeligt uden støttesætningerne, og støttesætningerne er ikke relevante uden budskabssætningen Ole Togeby: Dansk ordstilling

50 Sætningens informationsstruktur
Dansk ordstilling Sætningens informationsstruktur [Emne] og meddelelse i: Oven på den sidder der en hund [Oven på den] sidder [der] en hund [Emne] og meddelelse i Oven på den sidder en hund er: Oven på den sidder [en hund] Ole Togeby: Dansk ordstilling

51 Dansk ordstilling Ole Togeby: Dansk ordstilling

52 Dansk ordstilling Ole Togeby: Dansk ordstilling


Download ppt "Dansk ordstilling Ole Togeby"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google