Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshops • Bemærkninger • Logninger • Tilpasning af udskrifter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshops • Bemærkninger • Logninger • Tilpasning af udskrifter."— Præsentationens transcript:

1 Workshops • Bemærkninger • Logninger • Tilpasning af udskrifter

2 Bemærkninger – ny sæson •Mål • Overblik • Lovgivning – opdateret landsniveau • Proces - arbejdsgang 30. juni 20142...| Dette Slide er vist på workshop

3 Handlinger for at nå målene A opstilling (510) i 2009 sæsonen Fastholde valg på ejendom fra 2009 sæson 1) Afklar hvilke bemærkninger hvor 2009 skal fastholdes 2) Flyt bemærkning fra bst. nr. 510 til 511 Flyt bemærkninger 3) Eventualforpligtelser 4) Pantsætninger og sikkerhedsstil. Selskaber - aktiekapital Virksomhedsoplysninger 5) Hvilke oplysninger skal indtastes 6) Vejledning i hvordan Måde at arbejde med bemærkninger 7) Hvornår DLF og PDF 8) Kursus i Live editor (DLF) 9) Nye bemærkninger – overvej slut dato Kredsbemærkninger 10) Afklar omfang af kredsbemærkninger 11) Flyt fra 510 til 511 30. juni 20143...| Dette Slide er vist på workshop

4 • Link til dokument over hvilke bemærkninger der ændres/forbedres på landsniveauLink til dokument over hvilke bemærkninger der ændres/forbedres på landsniveau • Overvej hvilke tekst dele af regnskabet hvor indholdet med fordel kan fastholdes • Ledelseserklæring • Revisors erklæring/påtegning • Assistance • Virksomhedsoplysninger • Ledelsesberetning • Anvendt regnskabspraksis • Kommentarer til regnskabet 30. juni 20144...| Fastholde valg på ejendom fra 2009 sæson 1) Afklar hvilke bemærkninger hvor 2009 skal fastholdes 2) Flyt bemærkning fra bst. nr. 510 til 511 Dette Slide er vist på workshop

5 • Funktion i Ø90 der kan flytte bemærkning fra et bestillingsnummer til et andet • Tilgå Bemærkningsbilledet • Vælg ”alle” under dropdown vedr. bestillingsnummer • Find bemærkning på bestillingsnummer 510 • Anvend Kopi funktion Ctrl+C • Tryk F12 – Vælg placering • Find den rigtige placering i regnskabet • Indtast rækkefølge og tekst • Overvej slut dato 30. juni 20145...| Fastholde valg på ejendom fra 2009 sæson 1) Afklar hvilke bemærkninger hvor 2009 skal fastholdes 2) Flyt bemærkning fra bst. nr. 510 til 511 Dette Slide er vist på workshop

6 •Eventualforpligtelse får ny placering i regnskabet – Skal flyttes på kreds først • Flyt bemærkning se punkt 2 – (gl. plads note 28) 30. juni 20146...| Flyt bemærkninger 3) Eventualforpligtelser 4) Pantsætninger og sikkerhedsstil. Selskaber - aktiekapital Dette Slide er vist på workshop

7 • Pantsætninger og sikkerhedstillelse får ny placering i regnskabet • Flyt bemærkning se punkt 2 – (gl. plads note 29) 30. juni 20147...| Flyt bemærkninger 3) Eventualforpligtelser 4) Pantsætninger og sikkerhedsstil. Selskaber - aktiekapital • Aktiekapital (kun selskaber) får ny placering i regnskabet • Flyt bemærkning se punkt 2 – (gl. plads note 24)

8 • Automatisk udfyldes af virksomhedsoplysninger i årsrapport • Virksomhedsoplysninger • Bestyrelse/gård • Direktion • Revisor – konsulent • Pengeinstitut • General forsamling • Advokat • Aktivitet beskrivelse 30. juni 20148...| Virksomhedsoplysninger 5) Hvilke oplysninger skal indtastes 6) Vejledning i hvordan

9 • Dialogen ”Stamdata – beregninger og udskifter” findes via funktioner fra stamdata eller bestillingsbilledet • Ja gør at den kommer ud i årsrapporten 30. juni 20149...| Virksomhedsoplysninger 5) Hvilke oplysninger skal indtastes 6) Vejledning i hvordan

10 • PDF skal anvendes til: • Kontrol af om data er korrekt • Foreløbig og endelige udgave til kunden • DLF skal anvendes til: • Ændring af kreds- eller landsbemærkning (erklæringer og regnskabspraksis) • Indtastning af ny bemærkning (bem. til regnskabet) • Valg gøres i bestillingsbillede 30. juni 201410...| Måde at arbejde med bemærkninger 7) Hvornår DLF og PDF 8) Kursus i Live editor (DLF) 9) Nye bemærkninger – overvej slut dato Dette Slide er vist på workshop Bestil udgave G ved DLF

11 • Behov for efteruddannelse • DLF: Ikke dyrere, men langsommere end PDF • Husk GEM • Have Word åben ved kald af DLF print • Ejd. bem oprettet • Kreds/land bem passiv • Ejd. bem oprettet 30. juni 201411...| Måde at arbejde med bemærkninger 7) Hvornår DLF og PDF 8) Kursus i Live editor (DLF) 9) Nye bemærkninger – overvej slut dato Dette Slide er vist på workshop

12 •Nye bemærkninger via Live editor har ingen slutdato • Anbefaling at slutdato + aktivering af land skal anvendes, hvis bemærkning kun skal gælde i aktuel regnskabsår • Anbefales ifm. opstart af ny sæson (ikke løbende) • Åben bemærkning 30. juni 201412...| Måde at arbejde med bemærkninger 7) Hvornår DLF og PDF 8) Kursus i Live editor (DLF) 9) Nye bemærkninger – overvej slut dato Dette Slide er vist på workshop

13 • Der er stor forskel på brugen af kredsbemærkninger i 2009 sæsonen •Overvej hvilke tekst dele af regnskabet hvor indholdet med fordel kan fastholdes • Ledelseserklæring • Revisors erklæring/påtegning • Assistance •Virksomhedsoplysninger • Ledelsesberetning • Anvendt regnskabspraksis 30. juni 201413...| Kredsbemærkninger 10) Afklar omfang af kredsbemærkninger 11) Flyt fra 510 til 511

14 • Funktion i Ø90 der kan flytte bemærkning fra et bestillingsnummer til et andet • Tilgå Bemærkningsbilledet • Vælg radioknappen til ”Kreds” • Vælg ”alle” under dropdown vedr. bestillingsnummer • Find bemærkning på bestillingsnummer 510 • Anvend Kopi funktion Ctrl+C • Tryk F12 – Vælg placering • Find den rigtige placering i regnskabet • Indtast rækkefølge og tekst • Overvej slut dato 30. juni 201414...| Kredsbemærkninger 10) Afklar omfang af kredsbemærkninger 11) Flyt fra 510 til 511

15 Handlinger for at nå målene B opstilling (511, 513, 540 og 543) i 2009 sæsonen Opdateret landsniveau - Nulstil 2009 bemærkninger A) Afklar hvilke bemærkninger, hvor landniveau ønskes fastholdt B) Slutdato og aktivere landsniveau Flyt bemærkninger C) Eventualforpligtelser D) Pantsætninger og sikkerhedsstil. Selskaber - aktiekapital Virksomhedsoplysninger E) Hvilke oplysninger skal indtastes F) Vejledning i hvordan Måde at arbejde med bemærkninger G) Hvornår DLF og PDF H) Kursus i Live editor (DLF) I) Nye bemærkninger – overvej slut dato Kredsbemærkninger J) Afklar omfang af kredsbemærkninger K) Slutdato i kredsbemærkning på bst. 511 30. juni 201415...| Dette Slide er vist på workshop

16 • Link til dokument over hvilke bemærkninger der ændres/forbedres på landsniveauLink til dokument over hvilke bemærkninger der ændres/forbedres på landsniveau • Overvej hvilke tekst dele af regnskabet hvor indholdet med fordel kan fastholdes • Ledelseserklæring • Revisors erklæring/påtegning • Assistance •Virksomhedsoplysninger • Ledelsesberetning • Anvendt regnskabspraksis • Kommentarer til regnskabet 30. juni 201416...| Opdateret landsniveau - Nulstil 2009 bemærkninger A) Afklar hvilke bemærkninger, hvor landniveau ønskes fastholdt B) Slutdato og aktivere landsniveau

17 • Påsæt slut dato i ejd. bemærkning – 28.02.10 • Aktivere landsbemærkning igen Delete grønt ”P” – via "Vis alle gyldige" • Overvej om VFL skal hjælpe 30. juni 201417...| Opdateret landsniveau - Nulstil 2009 bemærkninger A) Afklar hvilke bemærkninger, hvor landniveau ønskes fastholdt B) Slutdato og aktivere landsniveau Dette Slide er vist på workshop

18 •Se her – Dias nr. 6Se her 30. juni 201418...| Flyt bemærkninger C) Eventualforpligtelser D) Pantsætninger og sikkerhedsstil. Selskaber - aktiekapital

19 Flyt bemærkninger • Funktion i Ø90 der kan flytte bemærkning fra et bestillingsnummer til et andet • Tilgå Bemærkningsbilledet • Find bemærkning • Anvend Kopi funktion Ctrl+C • Tryk F12 – Vælg placering • Find den rigtige placering i regnskabet • Indtast rækkefølge og tekst • Overvej slut dato

20 •Se her – Dias nr. 7Se her 30. juni 201420...| Flyt bemærkninger 3) Eventualforpligtelser 4) Pantsætninger og sikkerhedsstil. Selskaber - aktiekapital

21 •Se her – Dias nr. 8Se her 30. juni 201421...| Virksomhedsoplysninger E) Hvilke oplysninger skal indtastes F) Vejledning i hvordan

22 • Se her – Dias nr. 9 Se her 30. juni 201422...| Virksomhedsoplysninger E) Hvilke oplysninger skal indtastes F) Vejledning i hvordan

23 • Se her – Dias nr. 10 Se her 30. juni 201423...| Måde at arbejde med bemærkninger G) Hvornår DLF og PDF H) Kursus i Live editor (DLF) I) Nye bemærkninger – overvej slut dato

24 • Se her – Dias nr. 11 Se her 30. juni 201424...| Måde at arbejde med bemærkninger G) Hvornår DLF og PDF H) Kursus i Live editor (DLF) I) Nye bemærkninger – overvej slut dato

25 • Se her – Dias nr. 12 Se her 30. juni 201425...| Måde at arbejde med bemærkninger G) Hvornår DLF og PDF H) Kursus i Live editor (DLF) I) Nye bemærkninger – overvej slut dato

26 • Se her – Dias nr. 13 Se her 30. juni 201426...| Kredsbemærkninger J) Afklar omfang af kredsbemærkninger K) Flyt fra 510 til 511

27 • Se her – Dias nr. 14 Se her 30. juni 201427...| Kredsbemærkninger J) Afklar omfang af kredsbemærkninger K) Flyt fra 510 til 511

28 Sidste års tal – logninger - Link til Ø90 nyt nr. 110- Link til Ø90 nyt nr. 110 •Mål • Overvblik inden beslutning • at se 2 – 5 års oversigter • undgå merarbejde, der ikke kan faktureres 30. juni 201428...| Dette Slide er vist på workshop

29 Logninger VFL sletter ikke på landsniveau Ingen bestemt rækkefølge i årene Overvejelse pr. ejendom (kontor beslutning) År 2009 skal køres – dog vent til midt dec. Flyt posteringer – inden logningskørslen startes Alle logninger (auto og manuelle) slettes ved start af ny logningskørsel Manuelle posteringer til 5 års oversigten slettes ikke Ændring af bestillingsnummer (fra 510 til 511) Logninger skal ikke køres om 30. juni 201429...| Dette Slide er vist på workshop

30 30. juni 201430...| Indtastning af supl. værdier der ikke kan hentes fra anlægskartotek til 5 års oversigt til hoved- nøgletal

31 Logninger Logninger for 2009 skal køres inden evt. ”nedskrivning modregnet opskrivninger” I må ikke køre logningskørsler om, hvis I har andre posteringer på de nyoprettede specifikationsnumre 2272 xx I må ikke køre logningskørsler om, hvis I har andre posteringer på de nyoprettede specifikationsnumre 2274 10-19 30. juni 201431...| Dette Slide er vist på workshop

32 Tidslinje ift. logninger Kontoflyt •Lager/realisation •2272 xx •2274 10-19 Logninger •Dan 2009 •Vurdere resten Ret primo •Opdeling af 2272 00 •Erhvervsmæssig/ikke erhvervsmæssig 30. juni 201432...|

33 Hvor i regnskabet kommer logning ’08 ud ? Ekstern (Drift landbrug*) Hoved- og nøgletal Intern suppl. Opl. (Analysetal landbrug*) Produktionsgrundlag Intern økonomital (Analysetal landbrug*) Udvikling i økonomi Udvikling i kapacitets omk. Udvikling i egenkapitalen Udvikling i nettoinvesteringer og kapital tilførsel Finans analyser Intern P-gren tal (Produktionsgrene landbrug*) P-gren opgørelse Gælder ikke analyser via suppl. Opgørelse * Personlig landbrugsregnskab 30. juni 201433...| Dette Slide er vist på workshop

34 Dan logninger for ’09 Der er ændringer i kontoopsamlinger i en del af de eksisterende sammendragslinjer Der er nye sammendragslinjer – særligt i balancen, hvor der opdeles i ”Ikke erhvervsmæssig” Der vises kontospecifikation på sidste års tal i noter og specifikationer –sammenhæng mellem sammendrag og noter i sidste års tal Der var i første kvartal af sidste regnskabssæson fejl i nogle af logningerne, som nu er rettet, og frem til primo februar 2010, var der slet ikke lavet logninger til pengestrømsopgørelse/pengebinding. Der er lavet yderligere en del nye logninger, som benyttes af årsrapport 2010 – også vedrørende regnskabsåret 2009 – F.eks. vil der være forkerte sidste års tal i pengebindingen, hvis den vælges til i det interne regnskab. Ens resultat i eksternt og internt resultatopgørelse og egenkapital 30. juni 201434...|

35 Overvej – før I danner logninger for ’06, ’07 og ’08 På ejendommen har I valgt ikke at udskrive 5 års oversigter, hverken i ekstern eller intern regnskab Logningskørslen blev ikke bestilt for alle år sidste år, da tallene alligevel mange steder ikke er sammenlignelige på grund af overgangen til ny regnskabspraksis. I har taget 5-årsoversigter i brug og har tastet mange manuelle tal, som I helst ikke vil have slettet, hvis I kører logningerne om. 30. juni 201435...|

36 Handlinger for at nå målene - Der ønskes 2 års oversigt i 2010 regnskabet Ingen sidste års tal dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnskabet Sidste års tal til 08 dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnskabet Slet dato, eksternt for 2008 Slet dato, internt for 2008 Sidste års tal til årene 08, 07 og 06 dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnska bet Slet dato, eksternt – år 08, 07 og 06 Slet dato, internt – år 08, 07 og 06 30. juni 201436...| Dette Slide er vist på workshop

37 Handlinger for at nå målene - Der ønskes 3 års oversigt i 2010 regnskabet Ingen sidste års tal dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnskabet Kør logning af 2008 regnskabet Sidste års tal til år 08 dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnskabet Overvej om bst. nr. 580 skal anvendes år 08 Vurdere om år 08 skal manuel tilrettes eller logges igen Sidste års tal til årene 08, 07 og 06 dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnskabet Overvej om bst. nr. 580 skal anvendes år 08 Vurdere om år 08 skal manuel tilrettes eller logges igen Slet dato, eksternt – år 07 og 06 Slet dato, internt – år 07 og 06 30. juni 201437...| Dette Slide er vist på workshop

38 Handlinger for at nå målene - Der ønskes 5 års oversigt i 2010 regnskabet Ingen sidste års tal dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009, 08, 07 og 06regnskabet Sidste års tal til år 08 dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnskabet Overvej om bst. nr. 580 skal anvendes år 08 Vurdere om år 08 skal manuel tilrettes eller logges igen Kør logning af 07 og 06 regnskabet Sidste års tal til årene 08, 07 og 06 dannet i 2009 sæson Kør logning af 2009 regnskabet Overvej om bst. nr. 580 skal anvendes år 08, 07 og 06 Vurdere om år 08, 07 og 06 skal manuel tilrettes eller logges igen 30. juni 201438...| Dette Slide er vist på workshop

39 Anvendelse af en delmængde Bruge logninger for ’08 til produktionsgrundlag – men ikke andre steder Hvordan? Kan ikke slette dato i dialog Skal ikke danne nye logninger Slet de andre informationer end de der skal bruges 30. juni 201439...|

40 Tilpasning af udskriften •Mål • Opnyt analysekataloget optimalt ift. handlinger i Ø90 • Kom rigtig i gang med benchmarking 30. juni 201440...| Dette Slide er vist på workshop

41 "Viderefører" valgene fra sidste år udgangspunkt 510 sidste år Ekstern regnskab 1) Overvej antallet af noter - aktivere Kvalitetsniveauer – opgavevalg 2) Tag stilling til de 4 pakker ift. analysekatalog 3) Pakke vs. udgaver Intern regnskab 4) Overvej antallet af specifikationer - passivere 5) Aktivere/passivere ud fra handlinger i analysekataloget Tekster og sumlinjer 6) Foretage tekstændringer 7) Opret sumlinjer Benchmarking 8) Aktiv analyse i udskriften 9) Undgå samle P- grene 10) Overfør regnskab til ØDB 30. juni 201441...| Dette Slide er vist på workshop

42 • Afsnit og noter i bestillingsbilledet • Noterne 16, 17, 35, 48 og 49 er aktive (land) 30. juni 201442...| Ekstern regnskab 1) Overvej antallet af noter - aktivere

43 • Opgavevalg • Opgavespecifikation 30. juni 201443...| Kvalitetsniveauer – opgavevalg 2) Tag stilling til de 4 pakker ift. analysekatalog 3) Pakke vs. udgaver

44 Kun skatteregnskab Nej til Årsrapport Husk Nej til ”Produktionsgrundlag” og ”uden ekstra arbejde”

45 • Brug ikke udgaver på kreds til: • Intet intern regnskab • P-gren opgørelse • Analyser via den supplerende opgørelse • Muligt at have forskellige udgaver • Dog ikke afsnit 22 til 29 30. juni 201445...| Kvalitetsniveauer – opgavevalg 2) Tag stilling til de 4 pakker ift. analysekatalog 3) Pakke vs. udgaver

46 • Afsnit og noter i bestillingsbilledet • Alle specifikationer er aktive (Land) 30. juni 201446...| Intern regnskab 4) Overvej antallet af specifikationer - passivere 5) Aktivere/passivere ud fra handlinger i analysekataloget

47 • Handling 1 og 3 30. juni 201447...| Intern regnskab 4) Overvej antallet af specifikationer - passivere 5) Aktivere/passivere ud fra handlinger i analysekataloget

48 • Tekstændring i dialogen Tekster og sumlinjer • Summering af linjer 30. juni 201448...| Tekster og sumlinjer 6) Foretage tekstændringer 7) Opret sumlinjer

49 • Analyser til brug for Benchmarking • A2030, A2040, A2632, A2620, A2651, A2662 • Samle P-gren • Ovf. til ØDB 30. juni 201449...| Benchmarking 8) Aktiv analyse i udskriften 9) Undgå samle P- grene 10) Overfør regnskab til ØDB

50 "Nulstille" valgene fra sidste år udgangspunkt 511, 513, 540 og 543 sidste år 30. juni 201450...| Erklæringer og bemærkninger A) Passiv kode fra sidste år er gældende i Afsnit og noter Ekstern regnskab B) Passiv kode fra sidste år er gældende i Afsnit og noter Intern regnskab C) Aktiv/Passiv kode fra sidste år er gældende i Afsnit og noter D) Overvej om VFL skal ”nulstille” E) Aktivere/passivere ud fra handlinger i analysekataloget Kvalitetsniveauer – opgavevalg F) ”Nulstilles” på landsniveau G) Tag stilling til de 4 pakker ift. analysekatalog H) Pakker vs. udgaver Benchmarking I) Aktiv analyse i udskriften J) Undgå samle P-grene K) Overfør regnskab til ØDB Dette Slide er vist på workshop

51 30. juni 201451...| Intern regnskab C) Aktiv/Passiv kode fra sidste år er gældende i Afsnit og noter D) Overvej om VFL skal ”nulstille” E) Aktivere/passivere ud fra handlinger i analysekataloget • Overblik over hvad VFL har ændret • Afsnit 3.2 flyttet til 3.1 (virksomhedsopl) • Afsnit 4 flyttet til 5 (hoved – og nøgletal) • Afsnit 12 ændret • Afsnit 18 flyttet til 21.8 og 9 • Afsnit 22 – Følsomhed/Mål ændret • Afsnit 24 ændret (finans) • Afsnit 26.5 ændret (kapacitetomk.) Dette Slide er vist på workshop

52 30. juni 201452...| Intern regnskab C) Aktiv/Passiv kode fra sidste år er gældende i Afsnit og noter D) Overvej om VFL skal ”nulstille” E) Aktivere/passivere ud fra handlinger i analysekataloget • Se her – Dias nr. 44 Se her

53 • Værdi er slettet på de supplerende oplysninger vedr. FørEfter • Internt regnskabUden ekstra indberetningJ • Almindelig kontrolniveauProduktionsgrundlagJ • SammenligningstalMed ekstra indberetningN 30. juni 201453...| Kvalitetsniveauer – opgavevalg F) ”Nulstilles” på landsniveau G) Tag stilling til de 4 pakker ift. analysekatalog H) Pakker vs. udgaver

54 • Se her – Dias nr. 41 Se her 30. juni 201454...| Kvalitetsniveauer – opgavevalg F) ”Nulstilles” på landsniveau G) Tag stilling til de 4 pakker ift. analysekatalog H) Pakker vs. udgaver

55 • Se her – Dias nr. 42 Se her 30. juni 201455...| Kvalitetsniveauer – opgavevalg F) ”Nulstilles” på landsniveau G) Tag stilling til de 4 pakker ift. analysekatalog H) Pakker vs. udgaver

56 • Se her – Dias nr. 46 Se her 30. juni 201456...| Benchmarking I) Aktiv analyse i udskriften J) Undgå samle P-greneK) Overfør regnskab til ØDB

57 Emner til tjekliste emneliste til workshop.xls 30. juni 201457...|


Download ppt "Workshops • Bemærkninger • Logninger • Tilpasning af udskrifter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google