Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FREDAG D. 7. SEPTEMBER HÅNDTERING AF PUBLIKATIONER V. BIBLIOTEKAR/IT-KOORDINATOR ANDERS LARSEN, UNIVERSITETSHOSPITALERNES CENTER FOR SYGEPLEJE- OG OMSORGSFORSKNING.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FREDAG D. 7. SEPTEMBER HÅNDTERING AF PUBLIKATIONER V. BIBLIOTEKAR/IT-KOORDINATOR ANDERS LARSEN, UNIVERSITETSHOSPITALERNES CENTER FOR SYGEPLEJE- OG OMSORGSFORSKNING."— Præsentationens transcript:

1 FREDAG D. 7. SEPTEMBER HÅNDTERING AF PUBLIKATIONER V. BIBLIOTEKAR/IT-KOORDINATOR ANDERS LARSEN, UNIVERSITETSHOSPITALERNES CENTER FOR SYGEPLEJE- OG OMSORGSFORSKNING (UCSF) Neonatal Landssymposium 2012

2 Download  Dette PowerPoint show kan hentes på: www.ucsf.dk\neonatal.2012.publ.pdf

3 Nyudgivelser – Alert services  eTOC (electronic Table of Contents)  ScienceDirect.com (Elsevier) ScienceDirect.com  Auto-alerts - fra gemte søgestrategier  PubMed MyNCBI PubMed  Citations alerts - når en artikel citeres  Allermann Beck et al. 2009 Allermann Beck et al. 2009

4 Flere Web 2.0 værktøjer  RSS Feeds (Really Simple Syndication)  Kan vise indholdet af et websted i overskrifter  Fordel ved RSS - ingen oversvømmelse af indbakken  RSS Readere  Firefox (dynamiske bogmærker)  Outlook  Google Reader Google Reader  Eksempel med Firefox - Advances in Neonatal Care  http://journals.lww.com/advancesinneonatalcare/ http://journals.lww.com/advancesinneonatalcare/

5 Litteraturdatabaser og adgangen dertil  Litteraturdatabaser  Database bestående af referencer til litteratur - primært tidsskriftsartikler  Tilgængelighed  For personale ansat i hospitalssektoren er der adgang til en lang række litteraturdatabaser og online-tidsskrifter  Fra arbejds-pc  Via fjernadgang

6 Litteraturdatabaser - tilgængelighed

7 Relevante litteraturdatabaser  MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online  Biomedicin, odontologi, veterinærmedicin og sygepleje  1950 - / indekserer 5.600 tidsskr. / 22 mill. records  EMBASE - Excerpta Medica database  Primært biomedicin og farmakologi  http://www.embase.com/info/UserFiles/Images/esc1.jpg http://www.embase.com/info/UserFiles/Images/esc1.jpg  1947 - / indekserer 7.600 tidsskr. / 25 mill. records

8 Relevante litteraturdatabaser  The Cochrane Library  Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews)  Database of Abstracts of Reviews of Effects (Other Reviews)  Cochrane Central Register of Controlled Trials (Trials)  Cochrane Methodology Register (Methods Studies)  Health Technology Assessment Database (Technology Assessments)  NHS Economic Evaluation Database (Economic Evaluations)  About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups)  The Cochrane Neonatal Review Group (CNRG)

9 Relevante litteraturdatabaser  CINAHL - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature  Sygepleje, biomedicin, alternativ behandling  1981 - / indekserer 3.000 tidsskr. / 2.6 mill. Records  Sammenligning:  Nursing Questions - Searching CINAHL, Medline or Both? http://www.chla-absc.ca/2010/graphics/chla2010-poster06.pdf

10  ProQuest - Nursing and Allied Health  Inkluderer Systematic Reviews, Evidence Summaries og Best Practice Information Sheets fra The Joanna Briggs Institute  PsycINFO  Behavioral sciences - Mental health  1880 - / indekserer 2.500 tidsskr. / 3.3 mill. records

11 Relevante litteraturdatabaser  Sciences Citation Index Expanded (SCI)  150 discipliner inden for ‘science’ og teknologi  1900 - / indekserer 8.300 tidsskr.  Social Sciences Citation Index (SSCI)  Dækker socialvidenskaberne  1956 - / indekserer 8.000 tidsskr.  SCI og SSCI er en del af Web of Science som høre under Web of Knowledge

12 Specialiserede søgemaskiner  Google Scholar Google Scholar  Scirus Scirus  Specielle søgemaskiner til fremfinding af forskningsrelateret materiale  Indekserer også indholdet af forskellige bibliografiske databaser (bl.a. Medline)  Primær forskel til litteraturdatabaser: I Google Scholar og Scirus søges der i selve dokumenterne (f.eks. pdf af artikler) mens der i databaserne søges i beskrivelser af dokumenterne (referencerne til artikler)  Kan anvendes supplerende til søgninger i databaser

13 Kliniske retningslinier - Websteder  Center for Kliniske Retningslinier (DK) Center for Kliniske Retningslinier  Sundhedsstyrelsen - MTV Rapporter (DK) Sundhedsstyrelsen - MTV Rapporter  National Guideline Clearinghouse (US) National Guideline Clearinghouse  National Institute for Health and Clinical Excellence (UK) National Institute for Health and Clinical Excellence  Scottish Intercollegiate Guidelines Network (UK) Scottish Intercollegiate Guidelines Network

14 Publicering - Peer review  Peer review  Indsendte manuskripter vurderes af et panel bestående af eksperter på et givent fagligt område  En grundlæggende forudsætning for kvalitet i forskningslitteraturen  Kaldes også for ’fagfællebedømmelse’

15 Publicering- Impact Factor  Impact Factor  Journal Citation Reports (JCR) - Web of Knowledge  En målelig størrelse for et givent tidsskrifts gennemslagskraft  Anvendes til kvalitetsvurdering og forskningsevaluering A = Det antal gange som artikler publiceret i 2010-2011 bliver citeret i indekserede tidsskrifter i 2012 B = Antallet af artikler publiceret 2010-2011 Impact Factor 2012 = A/B (offentliggøres i 2013)

16 Publicering - Impact Factor  Journal of Perinatal & Neonatal Nursing – IF 2011 Citationer i 2011 af artikler publiceret i: 2010 = 35 2009 = 55 Total: 90 Antal artikler publiceret i: 2010 = 32 2009 = 34 Total: 66 IF: Samlet antal citationer: 90 = 1.364 Samlet antal publ. artikler: 66

17 Registrering af RCT-studier  Tidsskrifter tilsluttet ICMJE*- retningslinierne kræver at publicering fra randomiserede kliniske studier forudsætter registrering i anerkendt RCT-base  *International Committee of Medical Journal Editors  ClinicalTrials.gov  U.S. National Institutes of Health

18 Publicering - ansvarsfordeling  Ansvarsfordeling  Hvem bidrager med hvad / forfatterrækkefølge  Vigtig at få fastlagt tidligt i forløbet, specielt hvis medforfattere kommer fra andre institutioner  Evt. kan en egentlig kontrakt blive aktuel  Forfatterrækkefølgen - de tre vigstigste er:  Førsteforfatter: den hovedansvarlige for manuskriptet  Andenforfatter: den som har ydet det næststørste bidrag  Sidsteforfatteren: mentorrollen - typisk den plads som er reserveret en hovedvejleder  Visse tidsskr. opregner detaljeret ansvarsfordelingen, f.eks. hos BMJ hvor afsnittet ’Contributors’ gør rede for denne  Eksempel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309879/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309879/

19 Anvendt litteratur  Cullis J, Webster AC. How to get the most from the medical literature: keeping up to date in nephrology. Nephrology (Carlton) 2010;15(3):269-76. PubMed PMID: 20470293.  Roe B. Manuscript writing and editorial process [Power Point Presentation]. 2011. Available from: http://fcsalud.ua.es/es/documentos/noticias/jornadas- publicacion/roe-20-sept-2011-the-editorial-process- alicante.pdf http://fcsalud.ua.es/es/documentos/noticias/jornadas- publicacion/roe-20-sept-2011-the-editorial-process- alicante.pdf  Shaughnessy AF. Keeping up with the medical literature: how to set up a system. Am Fam Physician 2009;79(1):25-6. PubMed PMID: 19145962.


Download ppt "FREDAG D. 7. SEPTEMBER HÅNDTERING AF PUBLIKATIONER V. BIBLIOTEKAR/IT-KOORDINATOR ANDERS LARSEN, UNIVERSITETSHOSPITALERNES CENTER FOR SYGEPLEJE- OG OMSORGSFORSKNING."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google