Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmodis møde, 3. maj 2011 Kathrine Rugbjerg, MSc, PhD

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmodis møde, 3. maj 2011 Kathrine Rugbjerg, MSc, PhD"— Præsentationens transcript:

1 Risiko for Parkinsons sygdom Betydning af hovedtraume, autoimmun sygdom og slidgigt
Danmodis møde, 3. maj 2011 Kathrine Rugbjerg, MSc, PhD Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse

2 Afhandling baseret på tre artikler
Rugbjerg K, Ritz B, Korbo L, Martinussen N, Olsen JH. Risk of Parkinson’s disease after hospital contact for head injury: population based case−control study. BMJ 2008. Rugbjerg K, Friis S, Schernhammer ES, Ritz B, Korbo L, Olsen JH. Autoimmune disease and risk for Parkinson disease: a population-based case−control study. Neurology 2009. Rugbjerg K, Friis S, Jørgensen TL, Ritz B, Korbo L, Olsen JH. Risk for Parkinson disease among patients with osteoarthritis: a Danish cohort study. Movement Disorders 2010.

3 Disposition Baggrund Risiko for Parkinsons sygdom Diskussion
Hovedtraume Autoimmun sygdom Slidgigt Diskussion Styrker og begrænsninger Konklusioner

4 Baggrund Parkinsons sygdom
5000 danskere lever med Parkinsons sygdom 80% over 65 år ved diagnose Bevægeforstyrrelser Behandles oftest medicinsk Øget risiko for depression og demens Levodopa Dopamine Baggrund

5 Baggrund Parkinsons sygdom
Degenerering af dopaminerge neuroner Nedsat dopamin produktion Forringet kommunikation i hjernen bl.a. bevægeforstyrrelser Baggrund

6 Baggrund Parkinsons sygdom
Årsager til Parkinsons sygdom Mange hypoteser fremsat Beskyttende faktorer Rygning Årsager klarlægges Mulighed for forebyggelse Gen-miljø interaktioner Pesticider / miljøgifte Hovedtraumer Infektioner Gener, 5-10% Baggrund

7 Baggrund PASIDA studiet
PASIDA: Parkinsons sygdom i Danmark Danske registre Landspatientregisteret, 1977 Centrale Person Register (CPR), 1968 Nordjyske Receptdatabase, 1989 Nationale Receptregister, 1995 Cancer Registeret, 1943 Baggrund

8 Hovedtraume og risiko for Parkinsons sygdom
Case-kontrol studie

9 Baggrund Hovedtraume og Parkinsons sygdom
Tidligere studier Størstedelen viser sammenhæng Studier baseret på selvrapporterede hovedtraumer Et studie baseret på patient journaler Boksning: Mange små hovedtraumer over lang tid Anden mekanisme Hovedtraume og Parkinsons sygdom

10 Baggrund Mulige mekanismer
Reduceret antal neuroner Hovedtraume Parkinsons sygdom Aldring Beskadiget blod-hjerne barriere Beskadigelse af neuroner Hovedtraume Parkinsons sygdom Degenerativ proces Overekspression af proteiner Hovedtraume Parkinsons sygdom Hovedtraume og Parkinsons sygdom

11 Baggrund Hovedtraume og Parkinsons sygdom
Studie spørgsmål Er der sammenhæng mellem hospitalskontakt for hovedtraume og risiko for Parkinsons sygdom? Har sværhedsgrad af hovedtraume betydning for evt. risiko? Hovedtraume og Parkinsons sygdom

12 Metode Hovedtraume og Parkinsons sygdom
Studiepopulation patienter med Parkinsons sygdom Landspatientregisteret, kontrol personer CPR registeret 5 for hver patient, matchet på alder og køn Hovedtraume og Parkinsons sygdom

13 Metode Hovedtraume og Parkinsons sygdom
Patienter og kontroller Identifikation af hovedtraumer i Landspatientregisteret før diagnose tidspunkt eller tilsvarende for kontroller Tre diagnoser Hjernerystelse Kraniebrud Intrakraniel blødning og cerebral kvæstelse Tre sværhedgrader Data analyseret med betinget logistisk regression Hovedtraume og Parkinsons sygdom

14 Resultater Hovedtraume og Parkinsons sygdom
Patienter (%) Kontroller (%) Total 566 (4,1) 1904 (2,8) OR (95% CI) 1,5 (1,4-1,7) Hjernerystelse 501 (3,7) 1653 (2,4) 1,5 (1,4-1,7) Kraniebrud 43 (0,3) 170 (0,2) 1,3 (0,9-1,8) Intrakraniel blødning og cerebral kvæstelse 68 (0,5) 267 (0,4) 1,3 (1,0-1,7) Hovedtraume og Parkinsons sygdom

15 Resultater Hovedtraumer og Parkinsons sygdom
Tid fra hovedtraume til Parkinson diagnose/index dato Hovedtraume og Parkinsons sygdom

16 Resultater Hovedtraumer og Parkinsons sygdom
Hovedtraume diagnose NE: Ikke estimeret pga. få personer i kategorien Hovedtraume og Parkinsons sygdom

17 Resultater Hovedtraume og Parkinsons sygdom
Anti-Parkinson medicin gns. 3 år før hospitals diagnose 75% - første recept før hospitals diagnose Symptomer på Parkinson starter ofte flere år før hospitals diagnose Uspecifikke symptomer -> sen diagnose ift. start på symptomer Behandling i primær sektor Før Parkinson diagnose Hovedtraume og Parkinsons sygdom

18 Diskussion Hovedtraume og Parkinsons sygdom
Mere end 10 år mellem hovedtraume og PS diagnose: ingen over-risiko Resultater støtter ikke fund i tidligere studier I overensstemmelse med dansk kohorte studie (Spangenberg) Hovedtraume og Parkinsons sygdom

19 Autoimmun sygdom og risiko for Parkinsons sygdom
Case-kontrol studie

20 Baggrund Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom
Inflammatoriske faktorer øget i hjerner fra Parkinson patienter Øget interleukin-6 -> øget risiko for Parkinsons sygdom Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom

21 Baggrund Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom
Hypotese Autoimmun sygdom Øget niveau af inflammatoriske faktorer Øget risiko for Parkinsons sygdom Hypotese Autoimmun sygdom Øget niveau af inflammatoriske faktorer Øget risiko for Parkinsons sygdom Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom

22 Metode Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom
Studie population patienter, primær diagnose for Parkinsons sygdom kontrol personer Autoimmune sygdomme i Landspatientregisteret, 5 år eller mere før Parkinson diagnose Tre grupper af autoimmune sygdomme Systemiske, auto-antistoffer målbare (5) Organ specifikke, auto-antistoffer målbare (17) Uden målbare auto-antistoffer (10) Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom

23 Metode Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom
Analyse af data Analyseret med betinget logistisk regression Justeret for KOL (proxy for rygning) Cases 1,5% Kontroller 2,1% Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom

24 Resultater Autoimmun sygdom Cases Kontroller OR (95% CI) Total
Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom Autoimmun sygdom Cases Kontroller OR (95% CI) Total 346 (2,5%) 1805 (2,6%) 0,96 (0,9–1,1) Systemisk 73 503 0,7 (0,6–0,9) Organ specifik 136 730 0,9 (0,8–1,1) Uden auto-antistoffer 149 637 1,2 (0,98–1,4) Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom

25 Resultater Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom Organ specifik Ingen
auto- antistoffer Den totale OR dækker over nedsat, neutral og forhøjet risiko i de tre grupper Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom

26 Diskussion Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom
Nogle resultater i kontrast til hypotese Leddegigt: Underdiagnosticering af Parkinsons sygdom Autoimmun sygdom: bred definition Autoimmun sygdom Anti-inflammatorisk behandling Nedsat risiko for Parkinsons sygdom Autoimmun sygdom og Parkinsons sygdom

27 Risiko for Parkinsons sygdom blandt slidgigt patienter
Kohorte studie

28 Baggrund Slidgigt og Parkinsons sygdom
Patienter med leddegigt: 30% nedsat risiko for Parkinsons sygdom Anti-inflammatorisk medicin -> nedsat risiko for Parkinsons sygdom Slidgigt patienter: stor patientgruppe der får anti-inflammatorisk medicin Slidgigt og Parkinsons sygdom

29 Baggrund Slidgigt og Parkinsons sygdom
Hypotese Patienter med svær slidgigt har nedsat risiko for Parkinsons sygdom pga. intensivt brug af anti-inflammatorisk medicin Slidgigt og Parkinsons sygdom

30 Metode Slidgigt og Parkinsons sygdom
Kohorte Ca patienter med slidgigt diagnose og knæ- eller hofte implantat Diagnosticeret , i live 1986 Opfølgning for Parkinsons sygdom Start : implantat Slut: Parkinson diagnose, død, emigration eller dec. 2007 Slidgigt og Parkinsons sygdom

31 Metode Slidgigt og Parkinsons sygdom
Brug af anti-inflammatorisk medicin for del af kohorte Nordjyllands recept database, 5884 slidgigt patienter (4,4%) diagnosticeret på hospitaler i Nordjylland, Sammenlignet med befolkning i Nordjylland Slidgigt og Parkinsons sygdom

32 Metode Slidgigt og Parkinsons sygdom
Cancer registeret Tarmkræft i kohorten Nedsat risiko ved brug af anti-inflammatorisk medicin Lungekræft i kohorten Rygevaner Slidgigt og Parkinsons sygdom

33 Metode Slidgigt og Parkinsons sygdom
Analyse Rater for Parkinsons sygdom i kohorten sammenlignet med rater i baggrundsbefolkning Specifikke for alder, køn og kalenderperiode Ligeledes for tarmkræft og lungekræft Standardiseret incidens ratio (SIR): observeret / forventet Slidgigt og Parkinsons sygdom

34 Resultater Slidgigt og Parkinsons sygdom
Primær diagnose for Parkinsons sygdom 668 kohorte medlemmer 621,6 forventet fra rater i baggrundsbefolkning Brug af anti-inflammatorisk medicin Fra data i Nordjyllands receptdatabase SIR (95% CI) 1,07 (0,99-1,16) NSAID recepter Kohorte medlemmer SIR (95% CI), Parkinsons sygdom ≥2 recepter i alt 4658 (79%) 0,92 (0,58-1,40) ≥2 recepter per år 3810 (65%) 1,05 (0,65-1,61) Baggrundsbefolkning: 27% modtog ≥2 recepter per år Slidgigt og Parkinsons sygdom

35 Resultater Slidgigt og Parkinsons sygdom
Tarmkræft SIR (95% CI) Hele kohorten 0,92 (0,89-0,96) ≥ 3 år, slidgigt-implantat 0,86 (0,75-0,98) ≥ 5 år, slidgigt-implantat 0,77 (0,65-0,92) Lungekræft SIR (95% CI) Hele kohorten 0,77 (0,74-0,81) Slidgigt og Parkinsons sygdom

36 Diskussion Slidgigt og Parkinsons sygdom
Resultater støtter ikke hypotese Nedsat risiko blandt patienter med leddegigt muligvis pga. underdiagnosticering Kun effekt af bestemt anti-inflammatorisk medicin Recept data viser brug af anti-inflammatorisk medicin Nedsat risiko for tarmkræft Slidgigt og Parkinsons sygdom

37 Diskussion Slidgigt og Parkinsons sygdom
Rygning Nedsat risiko for Parkinsons sygdom og slidgigt Risiko for Parkinsons sygdom overestimeret Slidgigt og Parkinsons sygdom

38 General diskussion For de tre studier

39 Diskussion Styrker Meget stort data materiale Objektive data Mange år
Hele Danmarks befolkning Objektive data Diagnoser Tidspunkt for diagnoser Generel diskussion

40 Diskussion Validitet af Parkinson diagnose
Ingen kliniske detaljer om Parkinson diagnosen Start på symptomer Men Kun primær diagnose Diagnose på neurologisk afdeling: 65% Generel diskussion

41 Diskussion Validitet af Parkinson diagnose
Brug af anti-Parkinson medicin Det Nationale Receptregister Baseret på 2572 patienter, diagnosticeret 91% registreret med recept General diskussion

42 Diskussion Begrænsninger af register data
Ingen oplysninger om livsstil Rygning KOL og lungekræft som proxy for rygning Inkluderer kun lille del af rygere Generel diskussion

43 Diskussion Eksponering
Kun hospitals kontakter inkluderet Hovedtraume Autoimmun sygdom Slidgigt Validitet af diagnoser? Misklassifikation Autoimmune sygdomme Generel diskussion

44 Samlet konklusion Risiko faktorer for Parkinsons sygdom
Hovedtraume Ingen støtte til hypotese Parkinsons sygdom forårsager hovedtraume Autoimmun sygdom Resultater modsat forventet Nedsat risiko for Parkinsons sygdom blandt patienter med leddegigt Beskyttende faktorer for Parkinsons sygdom Slidgigt Neutral risiko for Parkinsons sygdom blandt slidgigt patienter Samlet konklusion

45 Perspektiver Parkinsons sygdom Gener
Fællesbetegnelse for en række sygdomme med lignende symptomer men forskellige årsager Gener Genetisk disponeret Interaktioner med miljøfaktorer Perspektiver

46 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Danmodis møde, 3. maj 2011 Kathrine Rugbjerg, MSc, PhD"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google