Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regulatoriske rammer for fjernkøling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regulatoriske rammer for fjernkøling"— Præsentationens transcript:

1 Regulatoriske rammer for fjernkøling
Dansk Fjernvarmes seminar om fjernkøling, 8. marts 2012 Bent Ole Gram Mortensen

2 Fjernkølingslovens ikrafttræden og formål
Lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling Udmøntning af den politiske aftale fra februar 2008 Vedtaget den 12. juni 2008 Ikrafttrådt den 1. juli 2008 Formål at give kommuner mulighed for at tilbyde fjernkøling af bygninger som en forsyningsydelse At fremme energieffektiv køling af bygninger

3 Hjemmelsproblem Varmeforsyningsloven
Mangler eksplicit hjemmelsbestemmelse Omfatter kun ”bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand” Kommunalfuldmagten Skrivelse af 30. november 2005, Statsamtet Nordjylland vedr. Viborg Kommune (konkret Viborg Kraftvarme, der gennem Energi Viborg A/S er 100 % ejet af Viborg Kommune). Kommunen kunne ikke eje et selskab, som drev aktiviteter med levering af fjernkøling. Investeringen i forbindelse med fjernkøling var af en sådan størrelse (7 mio. kr.), at der var tale om en egentlig omarbejdelse. Det oversteg den forarbejdning af et biprodukt, som lovligt kan ske for at gøre det salgbart. En egentlig omarbejdelse kræver særlig lovhjemmel Afgørelse af 11. februar 2008, Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Københavns Kommune : Primært for at forsyne virksomheder, ikke et alment forbrugsgode. Almennyttekriterium ikke opfyldt

4 Lovens hovedafsnit Etablering og drift mv. Projektgodkendelse
Klageadgang mv. Ikrafttrædelse- og straffebestemmelser

5 Adressater og hjemmel Loven omfatter kun kommuner
Ikke-kommunale fjernkølingsprojekter er ikke omfattet og skal ikke skal projektgodkendes Hjemmel for kommuner til at etablere, eje og drive fjernkølingsanlæg Gælder kun kommuner, der helt eller delvist ejer en fjernvarmevirksomhed Afhændes fjernvarmevirksomheden, mistes hjemlen til (fortsat) at drive fjernkølingsvirksomhed Ikke fjernkøling i kommunalt fjernvarme A/S Krydssubsidieringsforbud

6 Kommunalt fjernkølingsanlæg (§§ 2-4 )
Anlæg til køling af bygninger Ikke køling til procesformål Anvendelse af det økonomiske markedsinvestorprincip Krav om risikoafhængig forrentning Tariffer på markedsvilkår Krav om firmatisering Krav om unbundling Forbud mod kommunalt tilskud eller garanti Men evt. lån via forsyningskoncern Fjernkølingsaktiviteter i koncern omfattet af lex Nesa Selskabs lån påvirker ikke kommunal låneramme Omfattet af kassekreditreglen

7 Samlede udfordringer Skal konkurrerer med andre kommunale formål ift. indskudskapitel Uden kommunal garanti dyrt og svært at låne Kan ikke støtte sig på varmeforsyningskunder, skønt de er kunder Bent Ole Gram Mortensen

8 Projektgodkendelse (§§ 5-7)
Kommunen som godkendelsesmyndighed Effektivitetskrav Intet godkendelseskrav for private projekter Energiklagenævnet som rekursmyndighed Klagefrist på 4 uger efter afgørelsens meddelelse Mulighed for domstolsprøvelse, når den endelige afgørelse foreligger 6 månders frist for domstolsprøvelse Ingen kommunal planlægningsforpligtelse Ingen planlægningsforpligtelse Evt. tilslutningspligt, PL § 15, stk. 1, nr. 11

9 Straf (§ 9) Bødestraf for manglende projektgodkendelse
Juridiske personer kan pålægges straf Mulighed for strafbestemmelser i bekendtgørelser

10 Fjernkølingsloven indeholder ikke
Prisbestemmelser Sektortilsyn Bevillingskrav

11 Tak for opmærksomheden
Bent Ole Gram Mortensen Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet Juridisk Institut Campusvej 55 5230 Odense M Tlf (direkte) Fax


Download ppt "Regulatoriske rammer for fjernkøling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google