Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejen til en anerkendende og struktureret samarbejdsform og en didaktisk læringskultur på Vissenbjerg skole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejen til en anerkendende og struktureret samarbejdsform og en didaktisk læringskultur på Vissenbjerg skole."— Præsentationens transcript:

1 Vejen til en anerkendende og struktureret samarbejdsform og en didaktisk læringskultur på Vissenbjerg skole

2 Opbyggelse af en ny kultur
Fase 1 - Anerkendende og struktureret samarbejde - ”anerkendelse og overblik” Fase 2 - Fagdidaktisk arbejde med de centrale undervisningsmål - ”Den røde tråd” Fase 3 - Undervisningens organisering og metode - ”Værktøjskassen” (Mange værktøjer frem for én religion)

3 Samarbejde på Vissenbjerg Skole
Fase /2008 Samarbejdskatalog – Samarbejdet om undervisningen Samarbejde på Vissenbjerg Skole Katalog Anerkendelse og overblik

4 Fase 2 - 2008/2009 Den røde tråd! – Indholdet i undervisningen
Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole ”Den røde tråd”

5 Fase /2010 Undervisningsorganisering - Metoder til undervisning

6 Lokalt udviklingsfokus i 2010/2011
Udviklingsteam Læsning Evalueringskultur (fastholdelse) Selvstyrende team (7. årgang) Kreative fag Elevplaner Fælles visionsarbejde Kommunalt udviklingsfokus Skolens egne visioner/udfordringer

7 Udviklingsfokus i 2011 - 2013 Kommunalt udviklingsfokus
”I Assens kommune lykkes alle børn” Krav om decentral udviklingsstrategier Konkrete handlingstiltag i forhold til øget inklusion i normalområdet Færre ressourcer/rationalisering Åbenhed og inddragelse af medarbejderne i strategierne Skolens egne visioner og udfordringer Trivsel og anerkendende tilgang Høj faglighed Godt og velorganiseret samarbejde Øget fleksibilitet i samarbejdsstrukturerne

8 Vissenbjerg skoles metodiske tilgang
Session ”kommunestrategi > vs.< skolens egne visioner” Session 2. - Konkretisering Session 3. - Prioritering

9 Session 1 ”Kommunestrategi > vs.< skolens egne visioner”
Pædagogisk rådsmøde (gruppearbejde) Lærere og pædagoger arbejder i grupper med fremtidens skolestrategi for Assens kommune ”I Assens kommune lykkes alle børn”. Der arbejdes med spørgsmål om skolens fremtidige fokusområder, kendetegn & profil og der gives forslag til tiltag ifb. med de øgede krav om inklusion. Prioritering af ressourcerne skal herunder diskuteres. FU bearbejder og diskutere efterfølgende de indkomne visioner

10 Spørgsmål session 1 – (A)
Et af kommunens mål for fremtidens skole i Assens er – ..at de enkelte skoler har udarbejdet en decentral udviklingsstrategi ultimo juni 2011 med pædagogisk vision og konkrete handlingstiltag i et flerårigt perspektiv. Spørgsmål 1a Hvad mener gruppen at Vissenbjerg skole skal have som udviklingsfokus de kommende år? Angiv konkrete forslag/tiltag Spørgsmål 1b Hvad skal være Vissenbjerg skoles særlige kendetegn/profil? Angiv konkrete forslag/tiltag

11 Spørgsmål session 1 – (B)
Et af kommunens særligt udfordrende mål er - ..at de decentrale udviklingsstrategier angiver retning og konkrete handlingstiltag i forhold til øget inklusion i normalområdet Spørgsmål 2a Hvordan udnytter vi ressourcerne bedst på Vissenbjerg Skole ift. til de nye udfordringer omkring øget inklusion? Angiv konkrete forslag/tiltag Spørgsmål 2b Hvilke tiltag for teamsamarbejde/samarbejdsstruktur er nødvendige for at fremme muligheden for inklusion i den pædagogiske hverdag? Angiv konkrete forslag/tiltag

12 Spørgsmål session 1 – (C)
Hvilke prioriteter skal der være ift. kompetenceudvikling af medarbejdere i relation til de begrænsede ressourcer, herunder efteruddannelse, kurser og pædagogiske dage.

13 Session 2 – etape 1 Specialressourcerne
På lærermødet arbejdes der i grupper med spørgsmål vedrørende skolens specialressourcer kontra skolens samlede inklusionsevne. Grupperne arbejder i tre faser -> Brainstorm, udvælgelse og beskrivelse På Session 1 fremkom følgende forslag ift. specialressourcer ”Pusterum,” OBS-klasse, ”skolefe”, akuthjælp/beredskab, konfliktrådgivere, LP-modellen, supervision/vidensdeling, en samlet specialafd. (perronprojekt), specialkurser for elever med behov, morgenmadshold.

14 Session 2 – faseopdelt arbejde
Fase 1 – Brainstorm – Det røde ark (10 min.) I denne fase er der ingen begrænsning. Påfør alle jeres visioner, ønsker og drømme for skolens fremtidige specialressourcer og mulige samarbejdsrelationer. Fase2 - Udvælgelse – Det lilla ark (15 min.) I denne fase udvælger gruppen de visioner for specialressourcerne som er realiserbare i nær fremtid . Fase 3 - Beskrivelse - Det grønne ark (30 min.) I denne fase laver gruppen en konkret beskrivelse af en konstruktion for fremtidens specialressourcer, herunder de mulige samarbejdsrelationer på Vissenbjerg skole. FU samler op på arbejdet efter hver etape og uddelegere evt. det videre arbejde i afdelingerne.

15 Session 2 – etape 2 Etape 2 – skolens fremtidige fokus og profil – På pæd. råd arbejdes der i grupper med, hvilke fokusområder der skal arbejdes med for de kommende år på Vissenbjerg skole ud fra de forelæggende udfordringer. (excl. Visionerne i etape 1) (..at de enkelte skoler har udarbejdet en decentral udviklingsstrategi ultimo juni 2011 med pædagogisk vision og konkrete handlingstiltag i et flerårigt perspektiv – Mål for skolerne i Assens kommune) Hvad skal være Vissenbjerg skoles særlige kendetegn/profil. Grupperne arbejder igen i tre faser -> Brainstorm, udvælgelse og beskrivelse. FU samler op på arbejdet efter hver etape og uddelegere evt. det videre arbejde i afdelingerne.

16 Session 2 – faseopdelt arbejde
Fase 1 – Brainstorm – Det røde ark (10 min.) I denne fase er der ingen begrænsning. Påfør alle jeres visioner, ønsker og drømme for skolens fremtid (Excl. visioner for spec. /inkl. – jf. etape 1) Fase2 - Udvælgelse – Det lilla ark (15 min.) I denne fase udvælger gruppen de visioner som er realiserbare i nær fremtid . Fase 3 - Beskrivelse - Det grønne ark (45 min.) I denne fase laver gruppen en konkret beskrivelse af visionerne for Vissenbjerg skole. Hvorfor, hvad, hvordan, hvornår, hvem…. FU samler op på arbejdet efter hver etape og uddelegere evt. det videre arbejde i afdelingerne.

17 Session 3 Prioritering Lærermøde (plenum) - 04.05.11
Generelle fokusområder og konstruktioner for optimering af specialressourcerne er udvalgte. Der fremlægges en køreplan for de udvalgte områder. De nødvendige kompetenceudviklinger ift. de fremtidige fokusområder og visioner diskuteres. (Jf. session 1, spg. 3) Der samles op i FU og der udarbejdes en pamflet til alle medarbejdere med beskrivelse skolens udviklingsfokus og arbejde for de kommende år

18 Udviklingsteam Læsning Evalueringskultur (fastholdelse) Selvstyrende team (7. årgang) Kreative fag Elevplaner

19 Læsning Læsevejledere Læsehandleplan Pædagogiske dage om læsning
Læsemakker forløb Læsebånd Læsehulen Læseløft

20 Udviklingsteam - Evalueringskultur
Formål: At styrke og fastholde skolens arbejde Mål: at beskrive, hvordan er det vi arbejder med evaluering og hvilke evalueringsprojekter skal sættes "i søen", og hvordan. Kan der laves en "rød tråd"? Arbejdsspørgsmål: - hvorfor en evalueringskultur?  - hvilken evalueringskultur har vi p.t. på Vissenbjerg skole både når vi tænker undervisning og samarbejde, se evt. samarbejdskatalog her! - hvordan skal fremtidens evalueringskultur ser ud på Vissenbjerg skole og hvordan implementerer vi den på hele skolen.

21 Kreative fag Mål: Styrke de praktisk – musiske fag ved at afprøve nye måder at organisere os på, så der bliver mere tid til fordybelse og bedre kvalitet i både arbejdsprocesser og produkter. Vi er i idefasen lige nu, hvor alle byder ind med ideer. Ex. Sammentænkning af fagene sløjd og håndarbejde, der ikke giver køb på fagligheden indenfor de to fag. Sammenlægge klassens timer i de to fag, så de har fire timer en gang ugentlig i et halvt år. Eleverne skal lave en marionetdukke i træ. Dukken skal klædes på, og der skal laves en form for opbevaring til den.

22 Elevplaner Gruppearbejde Elevplanen Hvad ser du lige nu som en udfordring i forhold til arbejdet med elevplaner? Hvordan ser den perfekte elevplan ud? Skole-hjemsamarbejdet Hvordan kan elevplanen i højere grad være med til at understøtte samarbejdet mellem skolen og hjemmet? Kan du forestille dig en anden struktur på skole-hjemsamarbejdet? Fagene Er der sammenhæng mellem den røde tråd og elevplanens udformning? Har du forslag til forbedringer? Skal alle fag repræsenteres i elevplanerne? Hvilke fag/lærere skal være repræsenteret ved fremlæggelsen af elevplanen?

23 Køreplan for elevplansarbejde
Arbejde i udviklingsteam Gruppearbejde på lærermøde Fortsat arbejde i udviklingsteam Indstilling fra udvalg til FU (medio januar) Indstilling fra FU til skolebestyrelse 7. februar

24 Arbejde i afdelinger Special – omorganisering?
Indskoling – Tidlig indsats SFO - læreplaner Mellemtrin – mere samarbejde på tværs Overbygning ->

25 Overbygning - Selvstyrende team (7. årgang)
Formål: At skabe mere fleksibilitet i undervisning , - bedre undervisning,- mere motiverede elever, - tæt forældresamarbejde. Mål: At forsøgsordningen inspirere overbygningen til at arbejde mere Årgangslærerne fremlægger i slutningen af skoleåret deres arbejde og erfaringer på et lærermøde. Erfaringerne skriftliggøres

26 Overbygning Fokusarbejde Hvad vil overbygningen kendetegnes ved?
Anderledes organisering? Morgensamlinger Selvstyrende team

27 Øvrige indsatsområder
Trivselsdag Pædagogisk IT-dag Nationale test – (forberedelser) Klasselog Science


Download ppt "Vejen til en anerkendende og struktureret samarbejdsform og en didaktisk læringskultur på Vissenbjerg skole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google