Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den akutte øjenpatient, del 1b

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den akutte øjenpatient, del 1b"— Præsentationens transcript:

1 Den akutte øjenpatient, del 1b
Birgitte Haargaard, overlæge, PhD Teamleder for akutteam Øjenafdelingen Glostrup Hospital

2 48-årig kvinde Tidl. alment Sund og rask Tidl. øjne
Irit o.dxt i 1970erne Anamnese Gennem et par dage nedsat syn, er vågnet med mælkehvidt syn, som blev bedre i løbet af dagen. Desuden regnbuesyn omkring lyskilder. Vågnet om natten med smerter og har måttet tage smertestillinde. Obj VOU /1.0 Tens 35/ 17 mmHg Spl. o. dxt: Store hvide endothelnedsalg/fede præcipitater 2+ celler i forreste kammer. Ingen celler i corpus vitreum Fundus: Lille splinthæm dxt og retinal blødning ved øvre karbue. Ingen vaskulit. Sin :i.a

3 Granulomatøs irit/anterior uveit, samt lille retinal blødning og trykstigning

4 Irisatrofi

5 Aciclovir tabl 800mg x 5

6 48-årig kvinde Granulomatøs uveit Både forreste og bageste uveit
Irisdefekt Konklusion Herpes Tabletbehandling med Aciclovir og lokal steroid

7 Iridocyklitis (og uveitis)
UVEA Iris ~ iritis Corpus ciliare ~ cyklitis Chorioidea ~chorioiditis Akut – kronisk Forreste/anterior uveit (90%) Bageste/posterior uveit (10%) 7

8 Iridocyklitis Symptomer
Kløverbladsformet pupil Ciliær rødme Præcipitater på hornhindens inderside (endothel) Symptomer Dyb, borende smerte (ciliær smerte) Lysfølsomhed 8

9 Anterior uveit Hypopyon 9

10 Iridocyklitis, obj. fund
Ciliær rødme Uklarheder i forreste kammer • Belægninger på hornhindens inderside • Let miosis inden dilatation • Muligvis uregelmæssig pupil efter dilatation • Ingen pus • Ingen lindring af gener ved lokalbedøvelse Skal ses og behandles af øjenlæge 10

11 38-årig mand Tidl. alment sund og rask Anamnese
3 dage tidligere sat i behandling med Tobradex pga irritation o.dxt. Dagen efter øget behandling pga kraftig irit. 2 dage senere vitrit og retinit + blødning

12 Visus OU: 0.8 Spl: ++ celler i forreste kammer o dxt, (+) celler i forreste kammer o sin

13 Visus OU: 0.8 Spl: ++ celler i forreste kammer o dxt, (+) celler i forreste kammer o sin

14 38-årig mand Supplerende anamnese Kendt med herpes labialis
Fik taget HIV-test for 1 år siden. Kan ikke udelukke at være blevet smittet siden Udelukker heller ikke syfilis

15 38-årig mand Negativ HIV-test Positiv syfilis test fra blodet
Negativ syfilis test fra CNS, dvs ikke neurosyfilis Konklusion Herpesinfektion i øjet (Akut Retinal Nekrose (ARN)) Syfilis (men ikke i øjet)

16 Kronisk/recidiverende iridocyklitis
Medfører ofte • Problemer med øjentrykket • Katarakt • Hævelse af den gule plet (makulaødem) - nedsat syn 16

17 66-årig mand Tidl. øjne Kendt med nedsat syn efter trafikuheld, bor på blindecenter. Anamnese Voldsomme smerter i venstre øje fra om morgenen, kvalme. Rødt øje, nedsat syn.

18

19 66-årig mand Tension: 21/75 mmHg Behandling
Diamox, Glycerol og dråber sænker kun trykket til 45 Bilateral iridotomi: Tension: 10/10 mmHg Opskrevet til kataraktoperation Konklusion Akut primær vinkellukning

20 86-årig kvinde Tidl. øjne Kendt med glaukom ou (sidst set ?).
Ifølge journal blind på venstre øje gennem mange år. Anamnese Tiltagende smerter og rødme af venstre øje gennem dage. Nu akuttte smerter o.sin

21 86-årig kvinde Obj. øjne VOD: 0.2 VOS: +L Tens 12/65mmHg
Spl.sin: Skyet bulløs cornea med dybt kammer og irisrubeose skimtes. Behandlet som neovaskulært glaukom 45mmHg smertefri – behandling gentages

22 Glaukom Kronisk (åbentvinklet) asymptomatisk
Snigende forløb uden symptomer. Hvis gener, stammer disse fra synsfeltsdefekter Akut (lukketvinklet) symptomer Nedsat syn, tågesyn, smerter, rødme, middeldilateret lysstiv pupil Primært – sekundært (fx neovaskulært, irit)

23

24 Palpatorisk tonometri
måling af det intraokulære tryk Den palpatoriske tonometri egner sig godt til at finde klart forhøjede tryk

25 71-årig mand Tidl. alment Cancer prostatae, HIV positiv Anamnese
Pludseligt indsættende kraftige smerter, der stråler til panden og synsnedsættelse o.dxt. Diskret rødme og tåreflåd

26

27

28 Visus OD: HB, tension o dxt: 53mmHg
Akut vinkelblok (sandsynlig sekundær)

29 De 3 synstruende Keratitis, hornhindebetændelse
Iritis, regnbuehindebetændelse Akut vinkellukning (glaukom) Alle tre giver deciderede smerter 29

30 85-årig mand Tidl. øjne Kendt med AMD OD, får Lucentisinjektion, senest et par dage inden aktuelle (juni 2013). Visus inden injektionerne: 3/60 OD Anamnese Nu smerter, nedsat syn (+L) og rødme o.dxt

31 Behandling: Opereret samme dag med vitrektomi, intravitreal antibiotika, iv antibiotika

32 85-årig mand, 2 uger senere Amb. kontrol Synes, det går lidt dårligere Obj. øjne Visus o dxt: Hbv Spaltelampe o dxt: entropion Oftalmoskopi o dxt: Amotio o dxt Opereres med vitrektomi, cerclage og olie

33 85-årig mand, 2 mdr.senere Møder til silikonoliefjernelse Anamnese Har været noget irriteret i højre øje siden operationen Obj. øjne

34 85-årig mand Kornealt ulcus pga entropion, opereres inden silikonefjernelse


Download ppt "Den akutte øjenpatient, del 1b"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google