Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akademi Merkonomer Statistik Aften 5

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akademi Merkonomer Statistik Aften 5"— Præsentationens transcript:

1 Akademi Merkonomer Statistik Aften 5

2 Denne aften Introduktion til dagen Afleveringen Hypoteser
6 Skridt til hypotesetest Evaluering

3 Normalitet Vi kan gå ud fra normalfordeling når
Normalfordelt population Ens fordelt uafhængig stikprøve med Centrale Grænseværdisætning Sætning 6.6 Binomial fordelt stikprøve med Poisson fordelt stikprøve med

4 Estimat Middelværdi og Spredning

5 Standard Normal Fordelingen

6 Tabel + Excell

7 Konfidensinterval Middelværdi

8 Vi kender approximationerne

9 𝝌 𝟐 −𝒇𝒐𝒓𝒅𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏 Hvis 𝑍∼𝑁 0,1 ⇒ 𝑍 2 ∼ 𝜒 2 (1) fordelt
Idet 𝑍= 𝑋−𝜇 𝜎 ⇔ 𝑋−𝜇 2 𝜎 2 hvorfor der gælder for stikprøve 𝑆 2 = 1 𝑛−1 𝑖=1 𝑛 𝑋 𝑖 − 𝑋 2 ⇒ 𝑛−1 𝑆 2 𝜎 2 = 𝑖=1 𝑛 𝑋− 𝑋 𝜎 2 gælder at 𝑛−1 𝑆 2 𝜎 2 ∼ 𝜒 2 𝑛−1

10 En hypotese Hvor.: Amerikansk retssalsdrama ca Emne.: Racediskrimination i sydstaterne Hvid/Sort fordeling i sydstaterne.: Hvad.: 80 personers panel af mulige jurymedl. Hvordan.: 4 sorte af de 80 Er det nu fair? Binomial fordeling med p=0,5

11 Hvad er chancen Hypotesetest.: I en ny stikprøve, hvad er da chancen for at få et resultat, der er ligeså langt ude eller værre ?

12 En sammenligning 5 Chancen for 4xRoyal Straight Flush i streg
Virker ikke som en fair jurysammensætning, Og vi har brugt til sammenligning.

13 3 måder at teste (jo mere vi ved)
KI – konfidensinterval KV - Kritisk værdi, bruger SS – Sandsynlighed Mere og mere oplysende; Imellem, sammenlignende, sandsynliggørende Bemærk.: Alle beregninger giver samme resultat

14 Tre måder at evaluere hypoteser
Højresidet Venstresidet Tosidet

15 Én måde at formulere nul-hypotese
Nulhypotesen Normalt afspejle det er ren chance Hvis sand, ”FORKASTES EJ” Alternativ hypotesen SKAL enten.: a) Afspejle stikprøvens resultat, eller b) Være samstemmende med forhåndsteori c) Der er en effekt Hvis sand, ”FORKASTES NULHYPOTESEN”

16 To måder at fejle I Vi skal dømme, enter er .: X er uskyldig i mord
.: X er skyldig i mord X er uskyldig (H0 er sand) X er skyldig (H0 er falsk) X frikendes (H0 forkastes ej) Alt er godt Type 2 Fejl X dømmes (H0 forkastes) Type 1 Fejl

17 To måder at fejle II Hvad betyder det for banken ? .: Kunden er ikke kreditværdig .: Kunden er kreditværdig X ikke kreditværdig (H0 er sand) X er kreditværdig (H0 er falsk) X får ikke et lån (H0 forkastes ikke) Alt er godt Type 2 Fejl X får et lån (H0 forkastes) Type 1 Fejl

18 To måder at fejle III Bemærk.: Signifikans og Styrke er omvendt proportionale.

19 Eks.: Tosidet konfidensinterval

20 Eks.: Tosidet kritisk værdi

21 Seks skridt til hypotese test
Hvilken hypotesen Vælg fordelingen Fastlæg kristisk region Find p værdi Undersøg resultatet Tag en beslutning

22 1. Bestem hypotesen (Middelværdi og 5%) 2. Vælg fordeling

23 3. Bestem kritisk region Idet følger stikprøveresultatet

24 BeWI-> 4. -> 1. -> z-test, tosidet
4. Find p værdi BeWI-> 4. -> 1. -> z-test, tosidet Vær obs. På at KeHaTools selv korrigerer variansen for stikprøvestørrelsen ved CLT Test for middelværdi (z-test) Hypoteser (tosidet test) H0 : m = m0 HA : m ¹ m0 Input Stikprøvestørrelse 50 Stikprøvegennemsnit 2430 Stikprøvespredning 200 Nul-værdi 2400 Resultat Teststørrelse 1,06066 p-værdi 0,288844

25 5. Undersøg resultatet 6. Tag en beslutning
P-værdien er 0,28, hvilket er mere end 0,05, der er ej forkast testniveauet 6. Tag en beslutning kan ej forkastes og, det er derfor den gældende hypotese.

26 Overblik

27 Evaluering Eksempelvis.: Tidsplan Opgaver Grupper KehaTools


Download ppt "Akademi Merkonomer Statistik Aften 5"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google