Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4. udkast til rapport om MadX af sekretariatet den 22. juni 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4. udkast til rapport om MadX af sekretariatet den 22. juni 2010"— Præsentationens transcript:

1 4. udkast til rapport om MadX af sekretariatet den 22. juni 2010

2 Indhold Sammenfatning Bilag
Oversigt over aktører på området Mad til Mange Introduktion Oversigt over aktører på innovationsområdet Udvalget for MadExperimentariet Oversigt over aktører på uddannelsesområdet Udvalgets sammensætning Udgifter fordelt på årene Udvalgets arbejdsmetoder Oversigt over internationale lignende huse med fokus på mad. Definitioner Mad- og måltider 6 udfordringer og behov for MadExperimentariet Vision og mission for MadX Udvalgets anbefalinger – MadX i 4 spor 4 spor – mere kvalitet i mad og måltider MadX – et internationalt fyrtårn MadX – en videnbank MadX - en koblingsboks MadX – en oplevelsesgenerator Målsætninger for MadX Organisation Forretningsplan Faciliteter i MadX Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

3 Sammenfatning Præsentation
Regeringen ønsker et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten og medvirke til at sikre, at Danmark fortsat står stærkt på det globale marked. Som et led i denne indsats vil der blive etableret et MadExperimentarium. Udvalget for MadExperimentariet anbefaler, at centeret får navnet MadX - som betegnelse for at udfordringerne og behovene lige nu er placeret i krydsfeltet mellem innovation, uddannelse og mad til mange. MadX vil blive drevet som et selvejende center, der arbejder for at højne kvaliteten af mad og måltider – herunder fremme af et konkurrencedygtigt fødevareerhverv. For at indfri ambitionen om at løfte madkulturen samt udvikle og afsætte kvalitetsfødevarer både nationalt og i udlandet, er det nødvendigt, at MadX udfordrer alle led i fødevarekæden. Målgruppen for centerets aktiviteter spænder fra råvareproducent over forarbejder til detail, catering, restaurant, madprofessionelle og forbrugere. Strategi Udvalget anbefaler 4 overordnede styringsmål – 4 spor: MadX - et internationalt fyrtårn for udvikling og nytænkning på hele mad- og måltidsområdet. Centret skal være firstmover, Europas spydspids, når det handler om uddannelse, gastronomi og innovation af mad og måltider, så det internationale fokus på dansk madkultur og kvalitetsfødevarer styrkes. MadX - en videnbank med samlet indsigt i mad- og måltider. Centret skal have fokus på at indsamle, systematisere og formidle viden samt skabe nye trends. MadX - en koblingsboks for aktører inden for mad og måltider. Centret skal have fokus på fremme af interaktionen i udviklingsprocesserne - mellem aktører i hele fødevarekæden, relevante fødevarenetværk samt aktører fra andre fagdiscipliner, fx design og markedsføring. Og med blik for lignende transformationer af uforløste potentialer i andre industrier. MadX - en oplevelsesgenerator for kvalitet i mad og måltider. Centeret skal højne kvaliteten af mad og måltider ved at give den brede offentlighed oplevelser og ny viden om den mad, de spiser. Forbrugerne skal gennem indsigt, viden og oplevelser motiveres til at efterspørge den gode kvalitet og lære at tilberede sunde og velsmagende måltider. Og turismen skal nyde godt af aktiviteterne. MadX vil med en klar og ambitiøs kommunikationsstrategi sætte nye dagsordener blandt aktører og i offentligheden på mad- og måltidsområdet. I perioden vil MadX: Gennemføre to opsigtsvækkende formidlingsprojekter, der kommer bredt ud både nationalt og internationalt Afdække behov for og gennemføre uddannelsesforløb baseret på det nordiske køkken I samarbejde med relevante aktører igangsætte tre radikale innovationsprojekter, der tilsammen afspejler spændvidden i MadX’s -virkefelt Med en ambitiøs kommunikationsstrategi sætte mad og måltider på den lokale, nationale og internationale dagsorden Vision MadX er et dagsordensættende og førende center inden for fødevarer, mad- og måltider – både lokalt, nationalt og internationalt. Mission MadX vil udvikle og afsætte flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt ved at: forbedre kvaliteten af de daglige måltider samt øge kvalitetsbevidstheden og evne til at tilberede mad blandt forbrugerne udvikle uddannelsesmuligheder for madprofessionelle og fremme dansk gastronomi øge produktudvikling og radikal innovation i fødevareerhvervet med nye samarbejdsformer, åben innovation, og moderne metoder, teknikker og koncepter Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

4 Introduktion Et dansk MadExperimetarium indgår som en del af aftalen om Grøn Vækst, som regeringen indgik i juni Aftalens formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt dansk landbrugs- og fødevareerhverv, og i forslaget fremgår det bl.a., at indsatsen skal: MadExperimentariet skal etableres som et offentligt-privat partnerskab og fremme brobygning og tværvidenskabeligt samarbejde mellem fødevareindustrien, den gastronomiske sektor, råvarerudbydere og forbrugere. MadExperimentariet skal have fokus på hele værdikæden og være en arena, hvor eliten og bredden mødes og gensidigt inspirerer hinansen. Og det skal være et fyrtår – et førende internationalt videns- og innovationsmiljø, der kan benyttes til udviklingsseancer og brugerfinansierede aktiviteter inden for bl.a. uddannelse, forskning/produktudvikling, udstillinger og konkurrencer. Desuden skal MadExperimentariet udvikle og tilbyde nye uddannelser og kursusaktiviteter for fødevare- og gastronomisektoren, samt have fokus på fødevarekvalitet og ernæring særligt i relation til børn og uddannelsesinstitutioner. Fremme innovation og erhvervs- og produktudvikling Sætte fokus på madhåndværket, maddannelse og sunde kostvaner Etablere nye uddannelser, der skal medvirke til at fremme den danske hverdagskost Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

5 Udvalget for MadExperimentariet
I oktober 2009 blev udvalget der skulle undersøge muligheder og rammer for etablering af et MadExperimentarium nedsat af fødevareministeren. Udvalgets sammensætning favner kompetencer fra relevante myndigheder, erhvervet, organisationer og eksperter. Udvalget fik til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse for et kommende MadExperimentarium med konkretisering af: Eksisterende tiltag Brugernes behov og udfordringer inden for fødevareområdet En kundeportefølje, herunder konference og udstillingsfaciliteter uddannelsesaktiviteter, herunder kortvarige og længerevarende uddannelsesforløb aktiviteter der kan fremme danskernes sundhed og generelle maddannelse Organisering og placering, herunder identifikation af mulige samarbejdspartnere Indretning – faciliteter Budget og forretningsmodel Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

6 Udvalgets medlemmer Lisbeth Klode, formand for Netværket Smagen af Danmark Jan Krag Jacobsen, præsident, Det Gastronomiske Akademi Lone Njor Hulth, adm. direktør, HORESTA Morten Andersen Linnet, afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer Pelle Øby Andersen, markedsføringschef, Økonomi- og Erhvervsministeriet Gitte Skare, medejer SkareGruppen, repræsentant for DI Fødevarer Peder Michael Sørensen, kontorchef, Undervisningsministeriet Arne Astrup, professor, institutleder, KU Life René Logie Damkjer, direktør AgroTech Claus Meyer, gastronomisk iværksætter, Meyers Madhus Helle Brønnum Carlsen, madanmelder, lektor Gitte Gross, leder, Viffos Alfred Josefsen, direktør, Irma Susanne Folmer, direktør, Lykkeberg A/S Mogens Eliasen, konsulent, Fødevareforbundet NNF Thomas Herman, køkkenchef, Restaurant Herman Peter Gæmelke, tidl. præsident for Landbrugsraadet, formand for udvalget Udvalget sekretariatsbetjenes af: Karen Lorenzen, Louise Stenstrup og Kim Rægaard, Fødevareministeriet Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

7 Udvalgets arbejdsprogram
Udvalget har indsamlet, udvekslet og profileret erfaringer, viden og data – og har bl.a.: Kortlagt temaerne ”Mad til Mange”, ”Innovation” og ”Uddannelse” sammen med konsulentfirmaerne Capacent og Kvistgaard. Analysen beskriver hvilke aktører, aktiviteter og behov der er aktuelle for alle tre temaområder. Inviteret til workshop den 20. januar 2010 med mere end 100 fremmødte interessenter og meningsdannere. Deltagerne bidrog med ideer, analyser og erfaringer til et nyt dansk MadExperimentarium. Gennemført separate møder med udvalgte interessenter om temaerne ”Mad til Mange”, ”Innovation” og ”Uddannelse”. På møderne gik man i dybden med udfordringer og behov og spillede ind med konkrete anbefalinger og ideer. Udvalget har haft 8 udvalgsmøder. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

8 Definitioner ”Mad til Mange”, er mad, der serveres i stor skala uden for hjemmet. ”Kvalitet” er når noget er bedre end standard, og anvendes her som om spise-, sundheds- og smagskvalitet, oplevelsen af måltidet, ansvarlige produktionsformer samt den samlede produktionspåvirkning af klima og miljø. ”Innovation” er en ny eller forbedret proces, tjeneste, produkt eller organisationsstruktur, som skaber økonomisk eller anden samfundsmæssig værdi. ”Fødevareerhvervet” er samtlige aktører i processen jord/hav til bord - primærproducenter, grossister, Forarbejdnings-/forædlingsled, detailhandlen, catering- og restaurationsbranchen og madprofessionelle. ”Gastronomi” er i videnskabelig forstand refleksion over kogekunsten og måltidet - beskrivelser, analyser, tolkninger, kritik. Ordet bruges ofte i forbindelse med særlig fin og avanceret mad. ”Sund mad” er mad, der lever op til de officielle anbefalinger målrettet forskellige grupper. ”Et måltid” er den situation, hvor en person spiser et eller andet – alene eller sammen med andre. ”Madprofessionelle” er personer, der erhvervsmæssigt er beskæftiget med mad og måltider inden for produktion, catering, i restauranter, i offentlige institutioner, undervisning, forskning og formidling. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

9 Mad og Måltider Dansk madkultur er under forandring. Tid er for mange en knap ressource - og de daglige måltider sker i dag i stigende grad uden for hjemmet: på arbejdspladsen, på hospitalet, i skolen eller på farten. Samtidig er det globale fødevaremarked rykket ind i de danske køkkener og blevet en integreret del af dansk madkultur. Både nationalt og internationalt stiller forbrugere og madprofessionelle nye krav til fødevarerne. Der er bl.a. stigende efterspørgsel på discount, økologi og kvalitetsfødevarer - ligesom fastfood og convenience produkter er et voksende marked. Danmarks fødevareerhverv er kendt for høj produktivitet, leveringsgaranti og god fødevaresikkerhed. Denne profil er skabt gennem forskning, udvikling og innovation finansieret af både offentlige og private midler. Det har givet Danmark en førende position på det globale fødevaremarked. Den danske position er nu truet af stigende konkurrence fra omverdenen. Fødevarebranchen må derfor forny sig - dvs. øge produktiviteten og innovationen samt forfine og udvikle nye metoder, produkter, processer og anvendelser. Det er alt sammen nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal være konkurrencedygtig internationalt. Ændret livsstil, nye behov og aktuelle trends stiller store krav til et veludviklet og tidssvarende uddannelsessystem inden for fødevarer, kogekunst og gastronomi, der kan reagere hurtigt for at kunne matche tidens udfordringer og behov – bl.a. en stigende efterspørgsel efter sund og velsmagende mad af høj kvalitet. Sundhed og livskvalitet er et centralt omdrejningspunkt for den samfundsmæssige udvikling, og danske øjne må derfor være rettet mod muligheder og udfordringer – ikke mindst i forhold til fødevareerhvervets og uddannelses- og forskningssektorens samlede indsats. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

10 6 udfordringer og behov for MadX
1. Bedre mad uden for hjemmet Mange – både offentlige og private aktører – arbejder i dag på at forbedre den mad, der serveres i det offentlige rum. Men der er lang vej før hovedparten af maden lever op til de officielle anbefalinger for sund mad. Derfor er der behov for at påvirke udbuddet af den mad, der serveres uden for hjemmet i en sundere og mere velsmagende retning. Bedre mad uden for hjemmet vil sætte fokus på lyst og glæde og motivere forbrugerne til generelt at efterspørge bedre madoplevelser. Det vil styrke trivsel, maddannelse og sundheden i befolkningen. 2. Bedre samarbejde og videndeling Succesfuld innovation af nye, sundere og mere velsmagende produkter samt bedre måltidsløsninger kræver et åbent og forpligtende samspil mellem mange forskellige personer og kompetencer. Virksomheder oplever interne barrierer i form af manglende erfaringer med håndtering af innovationsprocesser, og aktørerne i fødevarekæden samarbejder kun i begrænset omfang på tværs af leddene - fra råvareproducent over forarbejder til detailhandlen, restauranter, catering, kokke og forbrugerne. Det betyder en begrænset udvikling af nye produkter, koncepter og forretningsmodeller, der kan matche eksisterende behov hos brugerne eller skabe nye behov for fødevarer i særklasse og velsmagende mad. En udfordring er derfor at motivere og skabe rum for øget samarbejde mellem relevante aktører og sikre bedre videndeling om nye behov, tendenser, metoder, projekter, best practices mv. Styrket samarbejde og videndeling vil gavne udviklingen af bedre måltidsløsninger og innovationen af nye produkter og løsningsmodeller, der kan omsættes til virkelighed. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

11 3. Bedre viden om forbrugernes udækkede behov
Skal nye produkter og innovative løsninger blive til virkelighed, kræver det, at markedet matcher brugernes ønsker eller formår at skabe nye behov. Det er derfor nødvendigt, at virksomheder - producenter, forarbejdningsindustri, uddannelsesinstitutioner, grossister, detailhandel, offentlige institutioner og private virksomheder – mere systematisk har kendskab til forbrugernes udækkede og fremtidige behov. I dag er opsamlingen af eksisterende viden om trends og forbrugerønsker sparsom, ikke systematiseret og derfor heller ikke tilgængelig. Der er derfor behov for, at innovationsaktørerne tilvejebringes tilstrækkelig viden om trends og udækkede behov blandt forbrugerne. Det vil bidrage til at målrette innovation og produktudvikling, og således skabe merværdi for både erhverv og forbruger. 4. Bedre videnbank I dag eksisterer der ikke nogen samlet indgang til viden om emner inden for mad og måltider, hvor bl.a. fødevarevirksomheder, madprofessionelle, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan henvende sig for at få inspiration til nye projekter og kendskab til erfaringer og eksisterende tiltag på området. På samme måde findes der heller ikke en samlet information om, hvilke uddannelsesmuligheder der eksisterer inden for området, hvilken forskning, der foregår eller hvilke muligheder udlandet byder på. Det er derfor en udfordring at opsamle, bearbejde og sprede viden om emner inden for mad og måltider. Det vil styrke idéudviklingen på kryds og tværs og give grobund for innovation, uddannelse og forskning. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

12 6. Bedre forbrugerfærdigheder
5. Bedre uddannelsessystem De kompetencer og den viden, de madprofessionelle har adgang til, skal kunne leve op til de samfundsmæssige udfordringer på mad- og måltidsområdet. Nye trends, behov og spisevaner stiller nye krav til udvikling af de madprofessionelles kompetencer, kundskaber og viden inden for gastronomi, sundhed og kogekunst. I den sammenhæng er det en udfordring at tilrettelægge og anvende grund-, videre- og efteruddannelsessystemet, så det kan reagere hurtigt og tidssvarende på forandringer, nye behov og teknologiske udviklinger. Det vil give madprofessionelle de nødvendige kompetencer til at kunne løfte opgaverne. 6. Bedre forbrugerfærdigheder I dag er der ikke nogen fælles platform eller noget sted, der kan motivere, inspirere og fremme læring og lyst til god mad samt formidle viden og oplevelser om råvarer, sundhed og madkundskaber. Den direkte kontakt mellem producent og forbruger er gået tabt, og forbrugere har ofte vanskeligt ved at forholde sig til det, de spiser - de ved ikke tilstrækkeligt om, hvordan maden bliver produceret, varens kvalitet og sundhed, og mange har begrænsede færdigheder i råvarekendskab og tilberedning af både mad og måltider. En udfordring er derfor at fremme forbrugernes glæde ved og evne til at prioritere og tilberede dejlig, frisk, sund og velsmagende mad af gode råvarer. Det vil styrke maddannelsen i alle aldre og ruste forbrugerne til bedre at kunne efterspørge og vælge kvalitetsfødevarer. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

13 Vision og mission for MadX
Udfordringerne og behovene for at ændre, nytænke og forbedre mad og måltider er mange. Derfor vil et MadX etablere sig i krydsfeltet mellem Mad til Mange, innovation og uddannelse – for at samle den mangfoldige indsats og styrke udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur. Vision MadX er et dagsordensættende og førende center inden for fødevarer, mad og måltider – både lokalt, nationalt og internationalt Mission MadX vil udvikle og afsætte flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt ved at: forbedre kvaliteten af de daglige måltider og øge forbrugernes kvalitetsbevidsthed og evne til at tilberede mad udvikle uddannelsesmuligheder for madprofessionelle og fremme gastronomien øge produktudvikling og radikal innovation i fødevareerhvervet med nye samarbejdsformer, åben innovation og moderne metoder, teknikker og koncepter Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

14 Udvalgets anbefalinger - MadX i 4 spor
En væsentlig udfordring for at udvikle og afsætte flere danske kvalitetsfødevarer er at øge danskernes fokus på kvalitet, madkundskaber og madglæde. Både børn og voksne skal vide, hvordan man sammensætter og tilbereder et sundt og velsmagende måltid. De skal føle sig inspireret, når de gør deres daglige indkøb i supermarkederne, spiser ude på en af landets restauranter eller i kantinen på skolen, børnehaven, arbejdspladsen eller i idrætshallen. De skal have adgang til spændende produkter og måltidsløsninger. Og de skal kunne kende forskel på god og dårlig madkvalitet og – ikke mindst – være motiveret til at prioritere og tilberede sund og velsmagende mad i hverdagen. Et dansk center, hvis mål er at højne kvaliteten af mad og måltider i Danmark gennem øget fokus på mad til mange, innovation og uddannelse, vil i dette krydsfelt kunne skabe rammerne for sunde, velfungerende og robuste forbrugere, et styrket og konkurrencedygtigt fødevareerhverv i international topklasse – og en gastronomisk og madkulturel oplevelsesøkonomi, der bl.a. medvirker til øget værdiskabelse og mere turisme i Danmark. Udvalget anbefaler, at centeret får navnet MadX - som betegnelse for, at udfordringerne og behovene er placeret i krydsfeltet mellem innovation, uddannelse og mad til mange. Udvalget anbefaler et MadX i 4 spor: 1. Internationalt fyrtårn 2. Videnbank 3. Koblingsboks 4. Oplevelsesgenerator Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

15 4 spor – mere kvalitet i mad og måltider
1. MadX - et internationalt fyrtårn for udvikling, nytænkning og formidling af mad og måltider. Centret skal være firstmover og have fokus på at fremme et konkurrencedygtigt fødevareerhverv, flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur, der kan styrke Danmarks position på det gastronomiske verdenskort. 2. MadX - en videnbank og trendspotter med samlet indsigt i mad og måltider. Centret skal have fokus på at indsamle, systematisere og formidle viden og nye trends. 3. MadX - en koblingsboks for aktører inden for mad og måltider. Centret skal have fokus på fremme af interaktionen i udviklingsprocesserne - mellem aktørerne i hele fødevarekæden, relevante fødevarenetværk og aktører fra andre fagdiscipliner, fx design og markedsføring. Og med blik for lignende transformationer af uforløste potentialer i andre industrier. 4. MadX - en oplevelsesgenerator for mad og måltider. Centret skal højne kvaliteten af mad og måltider ved at give den brede offentlighed oplevelser og ny viden om den mad, de spiser. Forbrugerne skal gennem indsigt, viden og oplevelser motiveres til at efterspørge bedre kvalitet og tilberede sunde og velsmagende måltider. Også turismen skal nyde godt af aktiviteterne. MadX vil med en klar og ambitiøs kommunikationsstrategi sætte nye dagsordener blandt aktører og i offentligheden på mad- og måltidsområdet. I det følgende bliver udmøntningen af de 4 spor foldet ud - med prioritering af aktiviteter og indsatser i forhold til centerets forskellige interessenter, samarbejdspartnere og målgrupper. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

16 Videnbank og trendspotter
Uddannelse Gastronomisk kandidatuddannelse Seminarer/kurser/workshops Videnindsamling og spredning Fødevareproducent, forarbejder mv. Detailhandlen/catering Offentlige institutioner Madprofessionelle Int. og danske videninstitutioner Forskningsmiljøer Uddannelsesinst. Madprofessionelle Formidling Udvikling Videnindsamling Internationalt fyrtårn Videnbank og trendspotter Koblingsboks Oplevelsesgenerator Formidling Udvikling Videnindsamlling Formidling Krav til viden Videnindsamling Mad til Mange Maddannelse Folkeoplysning/kampagne Events/oplevelser Kurser Innovation Produkt, koncept, metode- og forretningsudviklings projekter. Danske forbrugere (børn & Voksne) Udenlandske besøgende Offentlige institutioner (skoler, børnehaver mv.) Virksomheder Madprofessionelle Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

17 MadX - et internationalt fyrtårn
Dansk madkultur har brug for et fyrtårn til udvikling af fødevarekvalitet, måltidsløsninger og gastronomi - en platform, der formidler fortællingen om danske kvalitetsfødevarer og innovation, og som er firstmover, når det handler om at påpege og skabe nye behov, trends og tendenser. Som internationalt fyrtårn skal MadX i samarbejde med andre aktører som f.eks. Gastronomikonsortiet øge et internationalt fokus på danske fødevarer og madoplevelser. Det kan bl.a. ske gennem events, udstillinger og kurser. Og det kan ske ved at sprede gastronomielitens succes til bredden og dermed styrke grundlaget for madkultur af høj kvalitet. Det kræver, at kokke og andre madprofessionelle kan uddanne sig på et tilstrækkeligt højt niveau, så de kan bidrage til en madkultur i det offentlige rum og i udespisningsbranchen af så høj kvalitet, at det tiltrækker turister, udenlandske eksperter, presse og samtidig øger danskernes eget fokus på kvalitetsfødevarer. Kokke og andre madprofessionelle skal have de bedste muligheder for at udvikle og forbedre deres kompetencer, så dansk gastronomi kan blive styrket og brandet endnu mere både nationalt og internationalt. MadX skal bl.a. tage initiativ til, at der bliver gennemført en behovsanalyse for etablering af en master/ kandidatuddannelse og en professionsbachelor i måltidskundskab. I samarbejde med eksisterende uddannelser er målet, at der bliver tilbudt specielle kurser/masterclases på højt internationalt niveau for professionelle. Det kan f.eks. dreje sig om kurser og træning, der kvalificerer endnu flere danske madhåndværkere til en plads i de internationale kvalitetsvurderinger og konkurrencer. Det nordiske køkken er allerede i en rivende udvikling og i dag bredt anerkendt internationalt. MadX skal gå foran og bruge dette køkkens værdier og fokus på råvarekendskab som et centralt element i udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en forførende og eftertragtet madkultur. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

18 6 forslag til indsatser: MadX - et internationalt fyrtårn
1. MadX igangsætter en behovsanalyse om en kandidatuddannelse og professionsbachelor i måltidskundskab. 2. MadX tager initiativ til etablering af efteruddannelseskurser/masterclases på højt, internationalt niveau, der kan vække interesse - også for udenlandske studerende. 3. MadX igangsætter projekter og events, der styrker og brander dansk gastronomi både nationalt og internationalt - i samarbejde med eksempelvis Gastronomikonsortiet. Det kan f.eks. være etablering af en større årlig Madfestival. 4. MadX er firstmover og sætter nye standarder for mad og måltiders sundhed, kvalitet og velsmag. 5. MadX bistår med formidling af det nordiske køkken til internationale journalister, kokke og andre - i samarbejde med relevante partnere. Målet er at skabe ambassadører for det nye nordiske køkken og de råvarer og værdier, det bygger på 6. MadX inddrager løbende internationale kompetencer i løsning af opgaver. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

19 MadX - en videnbank Mange virksomheder, forskningsinstitutioner, kokke og offentlige aktører igangsætter løbende forskellige innovations- og udviklingsprojekter, der skal medvirke til at højne fødevarekvaliteten og udvikle nye produkter og måltidsløsninger. Der eksisterer et hav af forskellige uddannelsesmuligheder for madprofessionelle. Og der findes en lang række af spredte pilotprojekter og spændende forskning om måltider i det offentlige rum. Men det er en viden, der sjældent bliver samlet systematisk og spredt ud til de relevante aktører. MadX skal derfor samle, behandle og formidle ny viden, erfaringer, state of the art og best practice - og løbende være med til at skabe nye trends på området. Med én samlet indgang til ny viden kan behov for ny forskning, nye innovationsprojekter og nye uddannelsesmuligheder nemmere blive identificeret. På det grundlag kan nye og relevante indsatser blive igangsat - med fokus på sund og velsmagende mad. MadX skal indsamle og skabe overblik over ordninger, der giver støtte til innovation og forskning i både privat og offentligt regi. MadX skal skabe overblik over de mange forskellige uddannelsesmuligheder inden for mad og måltider, så virksomheder, studerende og undervisere kan henvende sig dette ene sted for at modtage vejledning om de eksisterende muligheder. MadX skal kunne pege på behov og inspirere til udvikling inden for de eksisterende uddannelser samt presse på for en øget systematik, bedre merit- og prestigegivende uddannelser og bedre koordinering mellem forskellige discipliner. På den måde skal MadX sikre, at alle har mulighed for at udvide relevante kompetencer inden for mad og måltider. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

20 7 forslag til indsatser: MadX – en videnbank
1. MadX etablerer en videnbank med eksisterende og ny viden fra Danmark og fra udlandet. Indholdet bliver samlet og stillet til rådighed for alle. 2. MadX vurderer løbende nye behov for uddannelse, kursustilbud og efteruddannelsesaktiviteter inden for mad- og måltidsområdet. Etablering af nye uddannelsestilbud sker i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. 3. MadX foretager en løbende indsamling af viden, erfaringer og best practise om innovation på mad- og måltidsområdet. På den baggrund peges på behov for at igangsætte nye projekter. 4. MadX foretager en løbende indsamling af viden, erfaringer og best practise om temaet mad til mange. På den baggrund peges på behov for at igangsætte nye projekter. 5. MadX påtager sig rollen som trendspotter og identificerer nye behov hos danskerne, der kan skabe et spændende og nødvendigt grundlag for virksomhedernes, fødevarebranchens og andre aktørers udvikling af kvalitetsfødevarer. 6. MadX styrker kompetenceudviklingen af kokke og de madprofessionelle. Alle kurser og uddannelser på mad- og måltidsområdet skal blive meritgivende, så de studerende kan udvikle kompetencer på et anerkendt, højt akademisk niveau. 7. MadX motiverer til efteruddannelse af alle, der underviser i fødevarefremstilling, fødevarebearbejdning, kost og ernæring. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

21 Forbrugeren – (kvalitet, sundhed og oplevelser)
MadX - en koblingsboks Koblingsbox - for værdikædens aktører Forbrugeren – (kvalitet, sundhed og oplevelser) Råvare producent/ leverandør Forarbejdning/ forædling Grossist/ distribution Catering/restau rant, institutionskøkkener/detailhandel Eliten/ design/ sundhed Der er brug for tiltag og utraditionelle samarbejdsformer til innovation og udvikling af metoder, teknologier, produkter og forretningsmodeller. Tiltag og samarbejder, der kan omsætte nye behov og færdigheder i praksis, så kvalitet og sundhed kommer i centrum. Og tiltag, der gør op med vantænkningen for at styrke nytænkningen. Aktører på tværs af traditionelle brancher og fagdiscipliner skal dyrke kompetencer, innovative løsninger og konkurrencekraft i udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur. MadX skal tilbyde fødevareerhvervet og de madprofessionelle et nationalt kompetence- og innovationsmiljø med et internationalt netværk. Aktører i hele værdikæden skal her kunne mødes for at sparre, dele erfaringer og udvikle nye ideer og projekter – ikke kun aktører inden for fødevarebranchen, men også aktører inden for områder som logistik, emballage, detailhandel, markedsføring og design. Projekterne skal bestræbe sig på at involvere så mange led i værdikæden som overhovedet muligt. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

22 Der ligger et meget stort vækstpotentiale i at tænke på tværs og radikalt anderledes med hensyn til innovation og koncept- og produktudvikling for industrien, producenter, detailledet og gastronomien. Netop den udvikling vil MadX understøtte og skabe dynamiske rammer for. MadX skal igangsætte ”Man-on-the-moon” projekter – helt nye og agendasættende projekter – der kan generere viden og tiltag, som virksomheder ikke kan tilvejebringe ved egen kraft. MadX skal kunne indgå som sparringspartner for virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre aktører, der beskæftiger sig med mad og måltider. Målet er at udvikle nye tværfaglige udviklingsprojekter, nye forretningsmodeller, ny proceshåntering samt at koble til relevant forskning og andre ressourcepersoner. MadX skal tilbyde en platform, der giver mulighed for at samle eksisterende og kommende netværk og statslige/private initiativer. En bedre koordination mellem indsatserne vil fremme synergi og effekt ud over det enkelte initiativ. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

23 4 forslag til indsatser: MadX – en koblingsboks
1. MadX formidler på en elektronisk platform og gennem regionale fødevarenetværk erfaringer, nye trends og behov samt resultater om aktuelle innovationsprojekter. Den åbenhed og indsigt vil sætte fart i yderligere udvikling og vækst blandt fødevareproducenter, fødevareforædlere og madprofessionelle. 2. MadX facilliterer banebrydende innovationsprojekter, der fordrer nytænkning og bringer hele værdikædens aktører sammen. Det kan være projekter, der f.eks. har som mål at udvikle kvalitet og sundhedsmæssigt bedre fastfood koncepter eller udvikle koncepter og produkter for mad i idrætshallerne. 3. MadX arrangerer foredrag/seminarer/workshops for aktører, der kan bidrage med inspiration og ideer til nye innovative projekter. De skal – dér hvor det giver mening og er muligt – stræbe efter at sætte en samfundsmæssig dagsorden, hvor uforløste muligheder, trends og udfordringer på uddannelses-, innovations- og måltidsområdet kan blive behandlet fagligt, politisk, etisk og moralsk. 4. MadX koordinerer en platform for regionale netværk og andre statslige/private indsatser - og igangsætter initiativer i samarbejde med disse. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

24 MadX - en oplevelsesgenerator
Kvaliteten af den mad, danskerne spiser skal højnes, og madanalfabetismen bekæmpes. Den brede offentlighed skal derfor motiveres til at efterspørge den sunde og velsmagende mad, og forføres til bedre madkultur gennem nye oplevelser og ny viden om den mad, de spiser til hverdag. Forbrugerne skal knyttes tættere til producenterne, forarbejdningsindustrien og gastronomien ved tilbud om måltids- og kvalitetsoplevelser, der giver den enkelte større indsigt i madens forunderlige univers. MadX skal derfor medvirke til at iværksætte oplevelser og events, der kan tiltrække forbrugere, turister, madinteresserede og professionelle fra hele verden. Madkurser, temaudstillinger og arrangementer/events med smagsprøvninger, foredrag, kokkeoptræden og meget mere skal sætte scenen. Aktiviteterne skal afspejle den udvikling og innovation, der sker på mange arenaer nationalt og internationalt i forhold til det daglige måltid. Turister og internationale madeksperter kan samtidig medvirke til en øget branding af Danmark - som et land med en innovativ fødevarebranche, mange kvalitetsfødevarer og en madkultur i udvikling. Store udstillinger og større events/arrangementer skal tilbydes på lokaliteter landet over – så flere virksomheder og danskere får adgang til aktiviteter igangsat af MadX. Råvareproducenter og forarbejdere skal benytte MadX som platform til bl.a. at inddrage forbrugerne i deres aktuelle innovationsprocesser – de skal kunne udstille og fremvise nye produkter og oplevelser og forbrugerne skal få indblik i et mangfoldigt udbud, råvarernes egenskaber, anvendelse, smag, historie og fremstillingsmuligheder. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

25 4 forslag til indsatser: MadX – en oplevelsesgenerator
1. MadX sætter gang i eksperimenterende ’hands on’ aktiviteter. Det kan være for madprofessionelle i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner om tilberedningsmetoder, madkoncepter, forretningsmodeller og smage. Det kan være særlige kurser målrettet børn og voksne, hvor det er den konkrete tilegnelse af madkundskaber, der er i centrum. Og det kan være kurser målrettet skole- og børneinstitutioner, hvor lærere og elever får indblik og prøver kræfter med madens forunderlige verden og herigennem får inspiration til en bedre undervisning i sundhed og madkundskab. 2. MadX initierer involverende og nytænkende foredrag. Begivenhederne skal kunne tiltrække madprofessionelle, kokke, eksperter, fagfolk og andre interesserede fra både Danmark og udland. 3. MadX inspirerer til etablering af udstillinger/events. Udstillingerne kan være med produkter, smagsprøver og formidling af lærende oplevelser for både børn og voksne. Store udstillinger vil kunne foregå flere forskellige steder i Danmark og i udlandet – eksempelvis i samarbejde med Experimentariet i Hellerup. Mindre udstillinger om kokkekunst, ny teknologi og fremtidens produkter kan være arrangementer i MadX. 4. MadX udvikler oplysningsaktiviteter målrettet forbrugerne. Fokus er på en dansk madkultur med bedre kvalitetsfødevarer, og aktiviteterne vil blive til i samarbejde med fødevareerhvervet, madambassadører, kokke, eksperter og andre interessenter. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

26 Målsætninger for MadExperimentariet
(Indsatserne forventes afsluttet ved det angivne tidspunkt) 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. Organisation Nedsættelse af bestyrelse x Ansættelse af direktør X Etablering af lokalitet/hus Ansættelse af seniorkonsulenter (medarbejdere) på områderne 2 stk. 4 stk. 8 stk. 10 stk. Udarbejde kommunikationsstrategi (herunder logo, designlinje og formidlingsplatform) Nyhedsbrev Nedsættelse af et antal advisory boards Videnbank Oprettelse af en videnportal Løbende videnindsamling og deling Igangsættelse af aktuelle udredninger, hvor der er behov for yderligere viden. (1. udredning) (2. udredning) Tage initiativ til målrettede efteruddannelseskurser Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

27 Målsætninger for MadExperimentariet 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 18 mdr.
Koblingsboks Etablering af projekt/møderum X Første banebrydende projekt med fokus på sundhed og bedre kvalitet på fastfood – og convenienceområdet Efterfølgende banebrydende projekter (tema) Facilitering af innovationsopgaver for specifikke virksomheder Etablering af innovationsarrangement baseret på åben innovation Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

28 (indsatserne forventes afsluttet ved det angivne tidspunkt) 3 mdr.
Målsætninger for MadX (indsatserne forventes afsluttet ved det angivne tidspunkt) 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. Oplevelsesgenerator Etablering af første udstilling om madkulturens verden (eksternt) X Etablering af anden udstilling (eksternt) Etablering af events i huset (kokkeoptræden, fremvisninger mv.) Kurser for madprofessionelle i samarbejde med relevante aktører. Kurser for børn/voksne/institutioner i samarbejde med relevante aktører Oplysningsaktiviteter Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

29 Internationalt Fyrtårn 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 36 mdr.
Tage initiativ til etablering af en gastronomisk kandidat/master- uddannelse og professionsbachelor X Kortlægge behovet for etablering af en masteruddannelse Iværksættelse af en Madfestival (sammen med Gastronomikonsortiet) Etablering af andre projekter/events med samarbejdspartnere Tage initiativ til oprettelse af forskellige masterclases på mad- og måltidsområdet. x Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

30 Organisation MadX vil blive drevet som et selvejende center: Bestyrelse En professionel bestyrelse skal varetage MadX’s overordnede strategiske ledelse. Bestyrelsen har til opgave at fastlægge retningen for MadX’s udvikling. For at sikre viden og erfaringer fra udvalgsarbejdet videreført, anbefaler udvalget én eller flere af udvalgsmedlemmerne indgår i bestyrelsen. Ansatte: Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse. Direktørens fremmeste opgave er at omsætte MadX fra idé til realitet. Det bliver direktørens opgave at ansætte et stærkt team af medarbejdere og opbygge organisationen. I startfasen vil MadX være personificeret af direktøren. Han/hun skal være talsmand udadtil og evne at markedsføre huset. Udover den daglige ledelse skal direktøren bringe aktører sammen - og skabe den bedste platform for netværksdannelse i Danmark. MadX’s medarbejdere er primært en række dygtige seniorkonsulenter med en aktiv og opsøgende tilgang i forhold til at realisere det skæve, det utopiske og det forførende i huset samlede idé. Medarbejderne får ansvar for hvert sit område – fx kommunikation, uddannelse, innovation og events. Medarbejderne skal være i stand til at afdække behov og tage initiativ til at igangsætte nye projekter. De skal være udviklingsorienterede og idérige - og de skal kunne lede innovationsprojekter, fascilitere tværdisciplinært samarbejde og skabe synergi. De besidder derfor forskellige faglige baggrunde, er entrepenante, besidder forretningstæft, købmandsskab, har virksomhedserfaring fra fødevarebranchen eller andre brancher og har både netværkskompetencer og gode formidlingsegenskaber. Advisory boards Der vil være mulighed for at oprette et antal advisory boards, der løbende rådgiver direktøren og medarbejderne. Advisory boards er uden formel magt, og de kan knytte nye profiler og typer af viden til MadX. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

31 Forretningsplan Årstal FVM basis Basisprojektmidler (FVM)
Projektmidler pr ansøgning mv) Virksomhedsbidrag/andet Sum 2010 1,406 1,5 2,906 2011 9,525 5,5 2,5 1,35 15,875 2012 11,925 4 6 3,7 25,625 2013 13,475 2 7,5 4,5 27,475 2014 14,55 1 10 31,55 2015 7 Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

32 Faciliteter i MadX MadX tilbyder projekt- og mødelokaler til medarbejdere og brugere – til møder, udveksling af erfaringer, ideer og scenarier for nye projekter. MadX faciliterer mindre køkkener eller et køkkenamfiteatre til brugere og medarbejdere – til test af nye ideer og metoder. Her kan kokke og virksomheder træne til konkurrencer og afvikle demonstrationer og events for kolleger, journalister, madanmeldere og interesserede forbrugere. Køkkenerne kan på sigt tænkes brugt til kursusvirksomhed. MadX rummer desuden mindre udstillingsfaciliteter til producenter, virksomheder og kokke - til særlige events med præsentation af nye produkter, nye metoder og teknikker. Større udstillinger til den brede befolkning med oplevelser og oplysning må blive etableret på andre og større lokaliteter. MadX har kontorfaciliteter til sit personale. MadX vil blive placeret i nærheden af relevante institutioner og faglige miljøer med mest mulig synergi til andre tiltag på området. MadX bliver udstyret med ”mobile satelitter”/moderne kommunikationsteknologi, der kan sikre alle adgang til den viden og de oplevelser og indsatser, der bliver skabt og igangsat af centeret. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

33 Bilag - aktører på mad til mange området
I statsligt, regionalt, kommunalt og privat regi bliver der arbejdet indgående med den mad, danskerne spiser - de steder, de opholder sig. Statens virkemidler er gennem information, anbefalinger, krav og lovgivning at skabe og fastsætte de nødvendige rammer for det operationelle arbejde især kommunerne varetager. Kommunerne har ansvar for bespisning af børn, unge og ældre - enten i daginstitutioner eller på plejehjem. Landets kommuner arbejder meget forskelligt med området. Nogle udvikler madpolitikker for de kommunale institutioner. Andre igangsætter projekter med fokus på fremme af den gode mad - de opgraderer køkkenfaciliteter på institutionerne eller etablerer kommunale storkøkkener, der kan producere og levere maden til institutionerne. Regionerne har ansvar for landets hospitaler, der hver dag skal sørge for mad til både patienter med forskellige behov og de ansatte. Private/kommercielle aktører som cateringfirmaerne – de producerer og leverer mad til både offentlige og private virksomheder, arbejdspladser og institutioner. Arbejdspladser og institutioner (skoler, daginstitutioner, plejehjem og sygehus) afgør hvorvidt mad er et område, der bliver prioriteret på stedet. Forsknings- og uddannelsesinstitutioner arbejder med uddannelse og efteruddannelse af madprofessionelle i kantiner og institutioner - dels ved at tilvejebringe ny forskning om mad og måltider, og dels ved at sætte gang i specifikke projekter i samarbejde med eksempelvis kommuner og storkøkkener. Værdikæden går fra hav og jord til bord – det er både råvareproducenter, processorer, leverandører, grossister, elite kokke, madprofessionelle og forbrugere. Mad til mange Detailhandlen Hele værdikæde (råvareproducent, processor, grossist, dettail/køkken, forbruger, kokke) Uddannelses-, videns- og forskningsinstitutioner Myndigheder (stat, regioner, kommuner) Cateringfirmaer Madprofessionelle Institutioner (daginstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse) Arbejdspladser Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter -Bilag

34 Bilag – aktører på innovationsområdet
Fødevareforskning og innovation bliver i dag varetaget af mange forskellige aktører og institutioner. Både forskningsinstitutioner, industri, erhverv og de gastronomiske aktører deltager i udviklingen af ny viden, teknologi og nye produkter. Også offentlige myndigheder støtter og bidrager til at fremme forskning og innovation på fødevareområdet (Capacent, kortlægningsanalyse; 2010). Staten bidrager primært til fremme af innovation og produktudvikling på fødevareområdet gennem støtteordninger og puljer, hvor relevante aktører og institutioner kan ansøge om støtte til specifikke projekter. Støtteordningerne er fordelt på forskellige ressortområder og bliver administreret af Fødevareministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet. En del puljer er EU finansieret. Grundbevillinger til universiteterne udgør en stor del af den grundforskning og strategiske forskning, der danner grundlag for innovationsforskning til gavn for virksomhederne. Regionerne har også øget deres indsats for at fremme innovation og udvikling på fødevareområdet. Der bliver afsat midler til konkrete, regionale indsatser finansieret gennem diverse vækstfora - f.eks. Megasatsningen på fødevareområdet i Region Midtjylland. Flere kommuner er aktive med støtte til lokale initiativer, der sætter fokus på forskellige elementer af fødevareinnovationen. Som eksempler kan nævnes Københavns Madhus, Tasteaarhus samt FoodLife i Holstebro. Virksomheder (små, mellemstore og store virksomheder) varetager størstedelen af den del af den innovation, der omhandler teknologinnovation og produktudvikling. Store virksomheder har primært fokus på eksport af danske fødevarer og det internationale marked, hvorimod de små- og mellemstore virksomheder har fokus på det danske marked. Det er forhold, der er afgørende for, hvad virksomhederne prioriterer i forhold til innovation. Produktudvikling af nye kvalitetsprodukter sker i stigende grad i små- og mellemstore virksomheder, mens de store eksportvirksomheder har fokus på standardiserede produkter og teknologiudvikling. Størstedelen af innovationsindsatsen foregår i lukkede rum med begrænset videndeling. I flere tilfælde ses nu en øget tendens til at inddrage og samarbejde på tværs af og med eksperter fra f.eks. forskningen eller gastronomien. Nye samarbejder mellem små- og store virksomheder i forhold til produktudvikling ses i stigende grad. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter - Bilag

35 Detailhandel spiller en voksende rolle for innovationsindsatsen
Detailhandel spiller en voksende rolle for innovationsindsatsen. Mange detailkæder har i dag private labels, der påvirker udviklingen af bestemte typer af produkter, ligesom forskellige kæder indgår samarbejder med lokale og mindre producenter/virksomheder om udviklingen af nye produkter. Detailhandlen afgør, hvilke produkter, der får plads på hylderne og dermed hvilke nye innovationsindsatser, der omsættes til virkelighed. Derfor er et samarbejde mellem virksomheder og detailhandlen i innovationsprocessen afgørende for realiserbarheden af nye ideer og produkter De seneste års udvikling af danske/nordiske gastronomi og elitekokke har haft markant indflydelse på innovationsindsatsen i den danske fødevaresektor. Flere både store og mindre virksomheder samt forskningsinstitutioner samarbejder i dag med kokke om at udvikle nye produkter, metoder og teknologier. Universiteter/forskningsinstitutioner arbejder på forskellig vis med udvikling af ny viden og forskning inden for fødevareområdet, der kan bidrage til innovation. Forskningen er spredt på mange forskellige institutioner (universiteter og teknologiske serviceinstitutter) og spænder fra den traditionelle forudsætningsskabende universitetsforskning til en mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet forskning. Medarbejdere påvirker også innovationsprocessen gennem idégenerering, efterspørgsel o.lign. Forbrugerne indgår i og bidrager på forskellig vis til innovationsprocesser. Det sker eksempelvis når virksomheder eller forskningsinstitutioner tester nye produkter og smage på forbrugerne for at matche produkterne til deres præferencer og behov. Forbrugerne påvirker også innovation gennem efterspørgsel af nye produkter og trends, som virksomheder efterfølgende forsøger at efterkomme - fra bord til jord-kæden. De madprofessionelle er tillige en vigtig brik i fremtidens innovation. En større og større del af danskernes måltider indtages enten på arbejdspladsen eller i kontakt med en offentlig bespisning. Cateringsektoren og dennes produktionsenheder aftager til en betydelig del af den danske fødevareomsætning – og også deres krav og ønsker skal tilgodeses tydeligere i fremtidens innovationsbillede. Råvareproducentens rolle bliver stadig tydeligere. Den samlede kædebetragtning starter på havet, marken og i stalden. Forskning viser, at der er store muligheder for at skabe kvalitetsprodukter allerede på dette stadie, og at en aktiv anvendelse af ingredienser her kan tilfredsstille mange specificerede behov længere oppe i fødevarekæden – herunder også bløde parametre som historie, bæredygtighed, terroir, osv. Forarbejdning/forædling er afgørende i forhold til hvilke produkter, der bliver udviklet og dermed udbudt i detailhandlen. Forarbejdning/forædlingsindustrien forbinder producenterne på den ene side med forbrugerne og detailhandlen på den anden. Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter - Bilag

36 Bilag – aktører på uddannelsesområdet
Det ordinære system Voksen- og videreuddannelse Universitets-uddannelser Agricultural Development Agrobiologi Agronomi Bioteknologi Fødevarevidenskab Gastronomi og sundhed Havebrugsvidenskab Human ernæring Jordbrug, natur og miljø Klinisk ernæring Molekylær ernæring og fødevareteknologi Nanobioscience Procesanalytisk teknologi Jordbrugsøkonomi Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Folkesundhedsvidenskab Bioteknologi (civilingeniør) Fødevareteknologi Kemi og teknologi Sundhed og produktion Jordbrug, fødevarer og miljø Professions-bachelor-uddannelser Ernæring og Sundhed (Global Bachelor in Nutrition and Health.) Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Professionsbachelor i mejeriteknologi International Hospitality Management Diplomingeniør – kemi Diplomingeniør – bioprocesteknologi Erhvervs-akademi-uddannelser Jordbrugsteknolog Laborant Procesteknolog Fiskeriteknolog Ernæringsteknolog Serviceøkonom Food Architect (180Academy) Mejeriteknolog Erhvervs-uddannelser (EUD) Indgangen Mad til mennesker Bager og konditor Detailslagter Industrislagter Ernæringsassistent Gastronom(Kok) Mejerist Landbrugsuddannelsen Landbrugets lederuddannelse Cater- og smørrebrødsjomfru Diplom-uddannelser Kost, ernæring og sundhed Ernæring og sundhed Diverse sundhedsfaglige diplomuddannelser Sundhedsfremme og forebyggelse Bioteknologi, procesteknologi og kemi Akademigastronom Arbejdsmarkeds-uddannelser (AMU) Brød-, kage-, dessert- og konfekture-fremstilling Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer Industrislagtning og forædling af kødprodukter Mad til grupper med varierede behov for ernæring Madfremstilling - restaurant, kantine og catering Produktion og pakning af mejeriprodukter

37 Bilag – Udgifter fordelt på årene 2010 - 2015
Udgiftsart Udgiftsart - antal Nøgletal pr enhed Sum pr art Direktør 0,25 Akademiske medarbejdere 1,50 HK-medarbejdere 1,00 Rejser Husleje 300,00 1.100 materialer/kontorhold/adm 3,00 Ekstern Adm 0,00 - Eksterne projektaktiviteter Udstillinger Internet/vidensopsamling diverse 1,75 Total 2011 Udgiftsart Udgiftsart - antal Nøgletal pr enhed Sum pr art Direktør 1,00 Akademiske medarbejdere 4,00 HK-medarbejdere 2,00 Rejser Husleje 2000,00 1.100 materialer/kontorhold/adm 6,00 Ekstern Adm 0,00 - Eksterne projektaktiviteter Udstillinger Internet/vidensopsamling diverse 1,75 Total Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

38 Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

39 Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter

40 Internationale huse - med fokus på mad og maddannelse
Fokus: Uddannelse af professionelle og ikke-professionelle i kogekunst og gastronomi. Indhold: Masteruddannelse, kortere kurser. Kurserne spænder fra et mere teknisk præget indhold til egentlige inspirations- og introduktionskurser om det italienske køkken og middelhavskøkkenet. Målgruppe: Professionelle og ikke-professionelle Faciliteter: 8 mad-laboratorier, 1 show-køkken med plads til 150 gæster, undervisningsfaciliteter samt træningsfaciliteter for det italienske kokke- og konditorlandshold. Fokus: Måltidets Hus Grythyttan skal fremme fødevareproducenternes og den gastronomiske branches langsigtede udvikling og kvalitet via uddannelse, seminarer, udstillinger, konferencer og forskning. Undervisningen er rettet mod restaurationsbranchen og måltidskundskab. Indhold: Primært uddannelsesinstitution i tilknytning til Örebro Universitet (Restaurationshögskolan). På Institut for Restaurant- og måltidskundskab undervises i fag inden for restaurationsbranchen og måltidskundskab. Målgruppe: restauratører, kokke, fødevareproducenter, råvareproducenter, smagsforskere, madjournalister og ernæringseksperter. Faciliteter: Uddannelsesfaciliteter, et Måltids bibliotek, en butik, cateringvirksomhed og et gastronomisk teater. Fokus: Culinary Institute of America (CIA) er et privat College med uddannelser på det kulinariske og gastronomiske område. Indhold: Bacheloruddannelse og overbygninger inden for kulinariske fag. Desuden udbydes en lang række inspirationskurser, events og demonstrationer. Målgruppe: madprofessionelle og studerende. Sekundært madinteresserede, virksomheder mv. Faciliteter: Undervisningsfaciliteter, 2 madteatre til brug for demonstrationer, events mv., 5 offentlige restauranter. Fokus: Måltidets Hus i Stavanger, Norge, er en koblingsboks mellem viden og videnbehov på fødevareområdet, hvis primære formål er at være et nationalt kompetence- og innovationsmiljø for fødevaresektoren gennem gastronomi, videnskab, industri og lidenskab. Indhold: Primært et innovations- og udviklingscenter. Målgruppe: elitekokke, forskningsinstitutioner og fødevarevirksomheder. Faciliteter: Køkkenfaciliteter, der bl.a. anvendes som træningsfaciliteter til kokkelandsholdet, forsøgsanlæg, laboratorier, formidlingsfaciliteter (auditorium, køkkenteater mv.) Indhold - Sammenfatning - Introduktion - Definitioner - Mad-og måltidsområdet – Udfordringer – Vision og mission – Anbefalinger - Målsætninger- Organisation – Forretningsplan - Faciliteter - Bilag


Download ppt "4. udkast til rapport om MadX af sekretariatet den 22. juni 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google