Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ordinær Generalforsamling 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ordinær Generalforsamling 2007"— Præsentationens transcript:

1 Ordinær Generalforsamling 2007
Den 10. oktober 2007

2 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

3 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

4 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

5 Overview for 2006/07 Årets omsætning blev DKK 44,2 mio. (DKK 46,4 mio.) Resultat af primær drift (EBIT) blev minus DKK 12,6 mio. (DKK 5,1 mio.), hvilket skyldes: to store opgaver vedrørende Galileo satellitsystemet har været præget af styringsmæssige vanskeligheder samt generelle forsinkelser af hele Galileo projektet der har været sædvanligt forekommende tidsmæssige forskydninger af omsætningen i forhold til aktivitet og dermed omkostninger, idet profitten først indtægtsføres ved afslutning af projekter tab på knap DKK 1 mio. inden for de nye forretningsområder ændringen af direktionen i maj 2007, hvilket gav anledning til engangsomkostninger i størrelsesordenen DKK 2 mio. Årets resultat blev minus DKK 8,5 mio. (DKK 3,8 mio.) Egenkapitalen udgjorde DKK 28,6 mio. per 30. juni 2007 (DKK 12,8 mio.) Årets pengestrøm fra driften var negativ med DKK 16,8 mio. (DKK 5,6 mio.) De likvide aktiver udgjorde DKK 21,1 mio. per 30. juni 2007 (DKK 16,0 mio.)

6 Forventninger til 2007/08 For regnskabsåret 2007/08 forventes en omsætning i området DKK 50 mio. Denne omsætning er hovedsageligt baseret på Space aktiviteter Opbygningen af aktiviteterne og dermed omsætningen på de nye forretningsområder, Defense og Transportation, sker langsommere end tidligere forventet EBIT forventes i 2007/08 at blive i niveauet minus DKK 16 mio. Der vil forsat være lav lønsomhed på to store opgaver vedrørende Galileo satellitsystemet Aktivitetsniveauet inden for Defense og Transportation forventes at medføre væsentlige omkostninger

7 Space Årets omsætning blev på DKK 42,6 mio.
Resultat af primær drift blev (EBIT) på minus DKK 11,8 mio. Baggrunden for dette var primært styringsmæssige vanskeligheder af to Galileo projekter Dette er overraskende, da de to projekter omhandler udvikling af check-out systemer til funktionel test af Galileo satellitter, som er et af Selskabets traditionelt stærkeste kompetenceområder Den samlede kontraktværdi af projekterne er DKK 37 mio. Under normale omstændigheder ville være et dækningsbidrag på i størrelsesordnen DKK 11 – 15 mio., men i stedet forventes et tab på DKK 5 – 6 mio.

8 Space - forsat Der er i juli indgået en DKK 4,8 mio. stor aftale med EADS om ISVV på Gaia-satellitten, som skal bruges til en global astrometri-mission Ordren er udtryk for Rovsings solide stilling inden for ISVV Generelt har ordreindgangen inden for Space dog har været svagere end forventet, hvilket til en vis grad skyldes forsinkelser i nye programmer i ESA Selskabet vil styrke og fokusere sin fremtidige indsats inden for Space Projektledelse og -styring vil blive styrket væsentligt, ikke mindst på de store projekter, for at sikre såvel rettidige leverancer efter de aftalte specifikationer som en tilfredsstillende lønsomhed

9 Defense Rovsing fortsætter opbygningen af aktiviteter på forsvarsmarkedet, som på flere punkter er tæt på rumfart, da der anvendes delvis ensartet teknologi, ligesom visse kunder er aktive på begge områder Årets omsætning blev på DKK 1,5 mio. Resultat af primær drift blev (EBIT) på minus DKK Rovsing har gennemført salgsbesøg hos flere af USAs førende leverandører af forsvarsudstyr Rovsing er blevet vel modtaget, og salgsmuligheder er identificeret Rovsing hentede i april 2007 sin første forsvarsordre fra Lockheed Martin Ordren udgør fase 1 af et trefaset projekt Fase 1 omfatter fastlæggelse af brugerkrav samt tekniske krav til et ”Second Generation Location Determination, Guidance and Navigation System” En eventuel fase 2 vil omfatte udvikling og test af en prototype, og en eventuel fase 3 vil omfatte udviklingen af et egentligt kommercielt produkt Ordren for fase 1 er på DKK 3,8 mio. Denne ordre binder ikke Lockheed Martin til også at afgive ordrer på faserne 2 og 3

10 Defense - forsat Med baggrund i denne ordre og dialogen med flere store aktører i den amerikanske forsvarsindustri har ledelsen besluttet at fortsætte opbygningen af forretningsområdet Denne vil imidlertid foregå langsommere end tidligere planlagt Der arbejdes med en tidshorisont på fem år, i hvilken periode salgsindsatsen – primært i USA – vil blive trappet op svarende til afsætningsmulighederne Først når der er tilstrækkelig forretningsmæssig aktivitet på området, vil der blive etableret en selvstændig organisation i Rovsing Inc. Bestyrelsen for Rovsing Inc. består af: Harold W. Gehman (formand, tidligere admiral i U.S. Navy og med betydelig erfaring inden for NATO) Lance W. Lord (tidligere general i U.S. Air Force og øverste chef for U.S. Air Force Space Command) Scott Hubbard (tidligere Director, NASA Ames Research Center) Bestyrelsesmedlemmer i amerikanske selskaber med leverancer til forsvaret skal være amerikanske statsborgere

11 Transportation Rovsing har muligheder for at udnytte sine kompetencer inden for transportindustrien Årets omsætning blev på DKK Resultat af primær drift blev (EBIT) på minus DKK Rovsing opnåede i august 2007 sin første ordre på bilområdet fra CEL, Irland. Kontrakten har et beskedent omfang, men vidner om en attraktiv kompetence Herudover er Rovsing i dialog med en række andre fremtrædende virksomheder inden for bilindustrien I første omgang var kun biler i fokus, men inden for udvikling af avancerede tog er der også identificeret efterspørgsel efter Rovsings kompetencer Selskabet fik således i maj en mindre, men kommercielt interessant ordre fra DSB vedrørende kontrol af et dørlukningssystem Der er desuden dialog med en række europæiske udbydere af sikkerhedsvurderinger af tog og relaterede leverancer, idet Rovsing kan bidrage med ISVV

12 Resultatopgørelse

13 Balance per 30. juni 2007 - aktiver

14 Balance per 30. juni 2007 - passiver

15 Pengestrømsopgørelse

16 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

17 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

18 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen indstiller at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2006/07 Dette er i overensstemmelse med Selskabets udbyttepolitik

19 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

20 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

21 Valg af bestyrelse Christian F. Rovsing og Eric Korre Horten agter at fratræde bestyrelsen Bestyrelsen foreslår, at Dr. Heinz Pfannschmidt (født 1947 i Tyskland) indtræder som nyt medlem i bestyrelsen Dr. Heinz Pfannschmidt er tysk statsborger og bosiddende i Tyskland 2006-d.d.: Honsel GMBH & CO KG (President and CEO) : Visteon Corporation (President Europe and South Africa) : TRW Automotive Group ( President and CEO) : Hella KG (executive Vice President) : Philips Group Dr. Heinz Pfannschmidt har ingen ledelseshverv i danske selskaber Bestyrelsen foreslår endvidere, at Viggo Dam Nielsen, Director Defence & Aerospace (født 1938 i Danmark) indtræder som nyt medlem i bestyrelsen Viggo Dam Nielsen er dansk statsborger og bosiddende i Danmark 2003-d.d.: GPV Group (Director Defence & Aerospace) : Terma A/S : Militæret. Sluttede som generalmajor Viggo Dam Nielsen har ikke yderligere ledelseshverv i danske selskaber

22 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

23 Valg af revisor Det foreslås, at Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, indvælges som revisor i stedet for S. A. Christensen & Kjerulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Baggrunden er, at bestyrelsen gerne vil have en international revisor, som kan foretage revision i moder- såvel som datterselskaber i udlandet

24 Dagsorden Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

25 Forslag fra bestyrelsen - Incitamentsordninger
Det foreslås, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants forøges fra nominelt DKK til nominelt DKK Samtidig foreslås bemyndigelsen forlænget, så den nu udløber 10. oktober 2012 Dette indebærer følgende ændringer i vedtægternes punkt 6 og i vedtægternes bilag 1: ”DKK ” ændres til ”DKK ” ”6. september 2011” ændres til ”10. oktober 2012” Der tilføjes et nyt punkt 6.3 med følgende ordlyd: ”Selskabets generalforsamling har den 10. oktober 2007 vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne offentliggøres på Desuden optages der et nyt punkt 6 på dagsordenen for Rovsings generalforsamlinger, således at de eksisterende punkter 6-8 bliver punkt 7-9: ”6. Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.”

26 Forslag fra bestyrelsen - Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i Rovsing A/S 1. Indledning I henhold til aktieselskabslovens § 69 b skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden den indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne skal alene omfatte bestyrelse og direktion, dvs. ikke øvrige ledende medarbejdere. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Rovsing har siden børsintroduktionen i 2006 haft warrantprogrammer for bl.a. selskabets bestyrelse og direktion. I den forbindelse er der i regnskabsåret 2006/07 udstedt warrants til et bestyrelsesmedlem og warrants til den nuværende administrerende direktør. Desuden er der igennem en årrække benyttet bonusordninger for direktionen. Nærværende retningslinjer omhandler således de overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for bestyrelsen og direktionen i Rovsing. Ved ”direktionen” forstås den eller de direktører, som er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktører i selskabet. Ved vedtagelsen af disse retningslinjer har Rovsing én anmeldt direktør. 2. Bestyrelse Rovsing ønsker at tilbyde en attraktiv aflønning af bestyrelsen og kan som led heri i tillæg til det faste honorar tilbyde hvert medlem af bestyrelsen incitamentsaflønning. Bestyrelsen træffer beslutning om at tilbyde hvert enkelt medlem af bestyrelsen incitamentsaflønning. Som udgangspunkt tilbydes der kun incitamentsordninger til bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige af Rovsings større aktionærer. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem tildeles warrants vil det omfatte styk til optjening over en treårig periode med 1/3 pr. år, bestyrelsesmedlemmet er tilknyttet Rovsing efter tildeling. Optjeningen af warrants ophører på det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen. F.eks. vil bestyrelsesmedlemmet kunne udnytte 1/3 af det samlede antal warrants, der er tildelt, til at tegne aktier et år efter tildeling. Optjente warrants kan udnyttes i en periode på fem år efter optjeningstidspunktet. Udnyttelseskursen kan ikke være mindre end børskursen for selskabets aktier på udstedelsestidspunktet. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet. Markedsværdien af de udstedte styk warrants til et bestyrelsesmedlem udgjorde pr. datoen for afgivelse af årsregnskabsmeddelelse for 2006/07 kr i henhold til en Black-Scholes beregning. Markedsværdi af styk warrants vil pr. 1. oktober 2007 udgøre kr i henhold til en Black-Scholes beregning. 3. Direktion Rovsing ønsker at tilbyde en attraktiv aflønning af direktionen og kan som led heri i tillæg til den faste løn tilbyde hvert medlem af direktionen incitamentsaflønning. Endvidere ønsker bestyrelsen at skabe interessesammenfald mellem direktionen og Rovsings aktionærer, hvorfor bestyrelsen anser det for formålstjenligt, at der etableres incitamentsprogrammer for direktionen. Bestyrelsen træffer beslutning om at tilbyde hvert enkelt medlem af direktionen incitamentsaflønning og om det nærmere indhold heraf på grundlag af en samlet vurdering af selskabets resultater, markedsforhold og det enkelte medlem af direktionens personlige indsats og præstation.

27 Forslag fra bestyrelsen - Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i Rovsing A/S Incitamentsaflønningen kan omfatte følgende ydelser: warrants bonusordning ifølge resultatkontrakt Warrants skal udnyttes inden for en periode på maksimalt 5 år fra optjeningstidspunktet. Udnyttelseskursen kan ikke være mindre end børskursen for selskabets aktier på udstedelsestidspunktet. Den enkelte direktør betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet. Der er for regnskabsåret 2007/08 ikke planer om at udstede yderligere warrants til Rovsings nuværende administrerende direktør. Resultatkontrakter er konkrete aftaler indgået mellem bestyrelsen og hvert enkelt medlem af direktionen. Sådanne kontrakter indeholder typisk en bonusordning eller en resultatafhængig aflønning. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende. Hvorvidt der sker udbetaling af bonus vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen præstation, Rovsings resultater eller en relevant begivenheds indtræden. For så vidt angår løbende bonusordninger til direktionen vil disse give direktionsmedlemmerne mulighed for at opnå bonus pr. regnskabsår på op til 1/3 af direktionsmedlemmernes faste årsgage. Bonus i henhold til løbende bonusordninger udbetales kontant. Rovsings nuværende administrerende direktør har ingen løbende bonusordning for regnskabsårene 2007/08 og 2008/09, men der er aftalt en løbende bonusordning fra og med regnskabsåret 2009/10. 4. Optagelse i vedtægterne Der optages i Rovsings vedtægter en bestemmelse om, at generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. 5. Offentliggørelse Retningslinjerne vil efter godkendelse på den ordinære generalforsamling den 10. oktober 2007 blive offentliggjort på Rovsings hjemmeside (www.rovsing.dk) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne. 6. Aftaler om incitamentsaflønning Der forventes indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning med to nye medlemmer af bestyrelsen efter, at de godkendte retningslinjer er godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne forventes tildelt warrants hver til optjening over en treårig periode med 1/3 pr. år, bestyrelsesmedlemmet er tilknyttet Rovsing efter tildeling. Markedsværdien af styk warrants udgør pr. 1. oktober 2007 kr i henhold til en Black-Scholes beregning.

28 Forslag fra bestyrelsen - Medarbejderaktier
Det foreslås, at vedtægternes punkt 5 erstattes af følgende: ”Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital - i en eller flere omgange og i henhold til sådanne vilkår, som bestyrelsen måtte fastsætte - med op til nominelt DKK til en pris under markedsprisen. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 10. oktober 2012 og kan udelukkende udnyttes til at udstede aktier til ansatte i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning.”

29


Download ppt "Ordinær Generalforsamling 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google