Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference d november 2007 varme hænder og køligt overblik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference d november 2007 varme hænder og køligt overblik"— Præsentationens transcript:

1 Konference d. 29-30.november 2007 varme hænder og køligt overblik
Tove Madsen, SUFO, Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg

2 Forebyggende hjemmebesøg
Formål: 1) øge borgerens viden i forhold til at rette henvendelse til rette sted på rette tid 2) ajourføre kommunens ældre forvaltning med behov og efterspørgsel

3 at fremme borgernes tryghed og trivsel økonomisering af udgifter
Mål for hjemmebesøg at fremme borgernes tryghed og trivsel økonomisering af udgifter

4 Metoder for/i hjemmebesøg Skema til illustration af hvilke metoder der kan anvendes og herved bør inddrages ved effektmåling, samt illustration af de tre primære arenaer forebyggende hjemmebesøgere er aktører i for at opfylde loven om ”direkte kontakt til borgeren i hjemmet”, tilbagemelding og ajourføring af forvaltningens viden til udarbejdelse af ældreservice niveau der afspejler behov og katalysator funktion for at borgeren motiveres til benytte lokale tilbud og lokale tilbud afspejler de behov de ældre har. Borger Forvaltning Lokal samfundet Samtale teknik Spørgeskema Ajourføring i kendskab til lokale aktiviteter Spørgeguide Afrapporteringl Kombineret individuel og gruppe intervention Test – eks. Balance test eks. Temaindsats temaindsats Instruktions kompetence eks. venepumpeøvelse Samarbejde på tværs af forvaltningen Samarbejde med frivillig området Temaindsats eks. Enker, pårørende til syge samlevende Henvisningsmulighed til demensudredning, hjælpemiddel ansøgning, madservice etc. Samlet fokusindsats med øvrige forvaltninger på tværs af afdelinger og sektorer Oversigt over kommunale og private tilbud m. tlf. nr. og adresse samt indsatsområde

5 Forventet effekt Skema til illustration af forrige illustrerede metode intervention
Borger Forvaltning Lokal samfundet Få dialog med borger på borgers præmisser og ud fra borgerens værdier/livssyn og mestringskapacitet/strategi Indsamle data til prioritering af forvaltningsindsats Borgeren har kendskab til samtlige relevante tilbud Nå rundt i de temaer der vedrører det brede menneskesyn og det brede sundhedsbegreb m.h.p. opsporing Vidensformidle erfaringer og dat til embedsmænd og politikere til øget kvalitativ ressorucefordeling Øget motivation for social deltagelse og individuel forståelse af budskaber Motivation til at styrke eller fortsætte livsstil Sikre optimal kendskab til relevante områder at sundhedsindsats temaer Inddrage lokale private aktører og kommunale aktører i et fælles indsats område m.h.p. at øge budskab til borgeren og optimere og kvalificere de tilbud der ydes fra lokalsamfundet via fagekspertise fra forvaltningen Motivation og vidensformidling Sikre fælles fokus på tværs og øge forståelighed og kendskab til hinandens områder og primære fokus og herved øge brug af hinandens ressourcer Se ovenfor Komme grundigere ind på forskellige områder over tid og fagligt selv blive opgraderet og herved øge videns formidling til borgeren At borgeren komme hurtigere og lettet til specialist funktion mens motivation er der Opnå større troværdighed og større motivation til at tilrette livsstil i forebyggende og sundhedsfremmende retning Borger er ajourført med kontaktmuligheder og tilbudsform – lettere tilgang

6 Hvad skal der måles på: Tryghed og trivsel og økomonisering af samfundsudgifter Katalysator funktionen til at bevarer mobilitet og egne handlestrategier – Identitetsdannelse som mestringskapacitet Tidlig indsats/ henvisningskompetence gruppepædagogiske processer Motivation Koordination

7 Hvad kan der måles på/evaluerings metoder
Opfølgning via dataopsamling fra besøg 1 til besøg 2 og måske fortløbende? Registrering i andre praksisområder m.h.p. hvem der har henvist til brug af ældre klub, gå til lægen, blive demnes udredt? Registrering på genhenviste borgere til genoptræning i forhold til om de er modtagere af hjemmebesøg Nyblevne enker – forskel Borgere der akut ”opdages” som mistrivsel?

8 Krav til vellykket intervention
Samarbejdsstruktur m.h.p.: videns deling kendskab til hinandens specialist områder ledelsesmæssig involvering rammestruktur evaluering

9 Udfordringer m.h.p tidlig intervention
Samarbejde med skadestuer, hjemmeplejen, praktiserende læger, sagsbehandler området, ældre klubber og dagcentre m.v. Fælles titel m.h.p. synlighed Fælles bemyndigelse


Download ppt "Konference d november 2007 varme hænder og køligt overblik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google