Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation og opmærksomhed i overbygningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation og opmærksomhed i overbygningen"— Præsentationens transcript:

1 Motivation og opmærksomhed i overbygningen
Motivation og opmærksomhed i overbygningen Frans Ørsted Andersen Center for Gundskoleforskning / AU Universefornden Ph.d / lektor / aut. psykolog

2 Indhold Ungdom i dag – iflg forskningen Indre og ydre motivation
Identitetssøgning Mestring og performance Styrkebaseret pædagogik Cooperative learning (”kooperativ læring”) Brug af moderne teknologi (”overvågningens dilemma” – ”fremtidens undervisningsfacilitet”)

3 Karakteristika ved unges liv i dag
Skal vælge selv – ”fra hvad kan jeg blive?” til ”hvem kan jeg blive?” Usikre – søgende – kommunikerende – ”on-line-liv”- identitesafprøvende Forbrugs- og medieorienterede (”sociale medier”) Performanceorienterede: skal ses, være på, have succes Emotionelle – jeg føler – jeg oplever – jeg er Individualisering Storforbrugende af hi-tech: Ipads, smartphones, bærbare, osv. (Kilde: Center for Ungdsomsforskning, DPU / AU)

4 Vekselvirkning mellem ydre og indre motivation
Indre motivation handler om at drivkraften bag en handling / aktivitet kommer indefra – aktiviteten er så at sige motiverende i sig selv Ydre motivation kan være nødvendig som motor for vækst og udvikling men skal føre til indre motivation på sigt

5 Udfordringer med mestringsmulighed er vigtig for unges udvikling
Mangel på udfordringer og meningsfulde, ”belønnende” aktiviteter kan føre til alvorligt negative mentale tilstande (Scientific American, Mind, may 2008) Flow. Frans Ørsted Andersen

6 Mestring og performance
Forskningen viser, at oplevelsen ”af at gøre sit bedste” skaber substantielle og vedvarende positive emotioner og styrker indentiten Optimal ydeevene hænger sammen med flow: den fuldstændige ”opgaveorientering” og selvforglemmelse kan skabe enestående performance. Flow. Frans Ørsted Andersen

7 Positve emotioner

8 24 signaturstyrker Visdom & kundskab Mod Medmenneskelighet & kærlighed
1. Nysgerrighed 2. Lærelyst 3. Dømmekraft 4. Opfindsomhed 5. Social intelligens 6. Vision og perspektiv Mod 7. Tapperhed 8. Utholdenhedt 9. Integritet Medmenneskelighet & kærlighed 10. Venlighed 11. Kærlighed Retfærdighed 12. Samfundsengagement 13. Retskaffenhed 14. Lederegenskaber Mådehold 15. Selvbeherskelse/selvregulering 16. Forsiktighed 17. Ydmyghed Transcendens 18. Æstetisk sans 19. Taknemmelighed 20. Håb 21. Åndelighed 22. Tilgivelse 23. Humor 24. Livsglæde

9 Eksempel på screening og udtalelse vha VIA Character Test
”I forbindelse med uddannelsesforløbet har skolen foranlediget, at NN har taget en karakterstyrketest, ”VIA Character Strength Test”. Den viser følgende 5 hovedstyrker hos NN: 1. Fornuft, forsigtighed og diskretion 2. Taknemmelighed 3. Vedholdenhed, arbejdsomhed og grundighed 4. Ærlighed, autenticitet og ægthed 5. Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed. Desuden viser testen, at NN scorer højt på lederskab og samarbejdsevne (nr 6 og 7 ud af i alt 24 karakterstyrkeområder). Vi kan på baggrund af vores daglige kendskab til NN klart bekræfte, at testresultatet svarer til vores opfattelse af NN.”

10 ”From a focus on ability to an emphasis on effort”
Forskning viser at undervisning og evaluering med mere fokus på elevindsats og - engagement fremfor evner og kompetencer har en positiv effekt på læringen. (Lisa Blackwell, Columbia University, 2011)

11 Kooperativ læring = mer læring
Kooperativ læring tager højde for de unges måde at være på i dag: kommunikerende, søgende, snakkende, orienteret mod relationer og venskaber. KL handler om strukturerede og varierede gruppearbejdsformer hvor positioner og arbejdsmåder hele tiden skiftes Tre-fire bullits om det vigtigste i kl

12 KL fordele KL har generelt en positiv effekt på både læring og trivsel. Med KL bliver flere elever konstruktivt aktive i timerne KL bryder fastlåste elevroller KL medvirker til at der bliver færre konflikter i klassen KL dæmper urolige elever KL medvirker til at alle i klassen kommer til at kende hinanden og lettere bliver venner.

13 Barbara Fredrickson anbefalinger
Flg. kan gøres: Netop udkommet på dansk: Sikre 1-3 i vores hverdag: altså øge mængden af pe (vigtig pointe: sammenhæng med negative e.) Ændre ”måden vi taler sammen på i hverdagen” (narrativitet – fortællinger – AI) Genkalde sig positve situationer (mindfulness) Vigtigt element: tal sammen om ”det der lykkes”, ”de aktiviteter, der giver pe”, osv.

14 FUF: et forsøg på at udvikle principper og materialer der tager højde for de unge !
-det videnskabelige teoretiske grudlag FUF forsøger at udvikle materialer, vilkår og faciliteter, der imødekommer vores viden om unges læring. Et konkret eksempel er det tværfaglige materialesæt, ”Overvågningens dilemma”, der udlånes af CFU’erne Er bl.a. udviklet i samarbejde med UVM og DR S Fremtidens Undervisningsfacilitet

15 Positiv psykologi i skolen
Ny Dafolo-udgivelse sommer 2011 ”Positiv psykologi i skolen” Af Frans Ørsted Andersen Bygger på aktuel forskning 0g en række praksiseksempler. Positiv psykologi i skolen. Frans Ørsted Andersen


Download ppt "Motivation og opmærksomhed i overbygningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google