Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementering af TFS på Landscentret Ibrugtagning af TFS som led i procesarbejde Thomas Vedel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementering af TFS på Landscentret Ibrugtagning af TFS som led i procesarbejde Thomas Vedel"— Præsentationens transcript:

1

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementering af TFS på Landscentret Ibrugtagning af TFS som led i procesarbejde Thomas Vedel thv@landscentret.dk

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Organisationsstruktur •Videntung, Landbrugsfaglig virksomhed •Ca. 550 ansatte •Over 50% akademikere (Stor idérigdom!) •Mange ”virksomheder i virksomheden” •Mange fagspecifikke systemer •Kun delvis egenudvikling •Store opgaver laves ofte helt eller delvis ”i byen” •IT udviklingsafdeling på 12 m/k •Ingen it-faglig viden uden for it- afdelingen – sådan da! s:\inet\osv.ppt 3

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret s:\inet\osv.ppt 4 Typisk udviklingsforløb (hidtil) (1) •Faglige ønsker ad libitum •Somme tider vage tanker om funktionsmåde •Andre gange meget omfattende faglige beskrivelser •Ofte ingen prioriteret rækkefølge af ønsker •”Det skal bare kunne det hele” •Ikke sjældent: Det skal virke som det vi har – bare ”bedre”

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret s:\inet\osv.ppt 5 Typisk udviklingsforløb (hidtil) (2) •Først når der er noget ”der virker” er det til at forholde sig til •Ofte med det resultat, at der er ønske om ændringer, som ikke passer ind i oprindelig beskrivelse •Svært at få afsat nødvendige ressourcer til faglig test (så stor ”fejlpukkel” sidst i forløbet) •Svært at få gjort ting ”færdige” •Forventningsafstemning med opgavestiller •”Driftsopgaver” kræver ”udviklerbistand”

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret s:\inet\osv.ppt 6 ”Selverkendelsesfase” 2006 •Vi vil gerne købe 25 kg procesforbedring(!) •Ønske der bobler op fra udviklerside – ikke fra ledelse eller kunder •Kontakt til AAU, datalogisk institut •Overvejer CMM(I) •”Kanoner til gråspurve” (mange små projekter) •Kører fast og hyrer ekstern konsulent (Ole Henningsen, Alterate) •Barsler med ”DLBR TeamDriven ”

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret DLBR TeamDriven

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Struktur •Planlægning •Scrum •Konceptualisering •Domain Driven •Automatisering •Issue Tracking •Test Driven •Continuous Integration

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

10 Filosofi •Udvikling som en social aktivitet! •Kommunikation, feedback og transparens •Det selvstyrende og bemyndigede team •Uddelegering af ansvar •Automatiseret og eksplicit kontrol •Pragmatisk •Værktøjsbaseret •Ikke kun en projektledermodel

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

12 Konceptualisering: Domain Driven •Traditionelt: Et projekt – to sprog •Domain Driven Design: En domænemodel •I diagrammer, tekst, tale, kode og test •Fordele: •Kommunikation •Risiko minimering •Design Domænemodel Forretning Teknik

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Automatisering: Issue Tracking •Filosofi: ”Automatisér hvad automatiseres kan” •Ikke koncept men konkret værktøj •Automatiseret scrum •Dvs. automatiserede styringsredskaber •Fordele: •Ansvar •Overblik •Transparens

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

15 Automatisering: Test Driven •Test Driven Mantra: Rød-Grøn-Refaktorér •Fordele: •Indlejret test •Proaktiv frem for reaktiv adfærd •Design •Yderligere fordele ved automatiseret test: •Transparens •Godt udgangspunkt for release •Kan også bruges som oplærende model

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Automatisering: CI •Enkelt koncept •Service lytter på kildestyring og automatiserer build og test ved hvert commit •Fordele •Integrationstest flyttes op i værdikæden •Hurtigt feedback (max10 minutter) •Fejlsøgning lettere (Hvad blev chekket ind?) •Rapportering

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret s:\inet\osv.ppt 17 Versionsstyringssystemer, historisk- (og hvorfor skiftede vi)? •1996 – 2000: Visual Sourcesafe •Nemt at bruge •Risiko for korrupte data (filbaseret system) •2000 – 2004: JEDI VCS •God sikkerhed imod datatab (database backend) •Ingen integration med Visual Studio •.NET valgt som strategisk platform i 2003 •2004 – 2007: SourceGear Vault •Integrerer godt med udviklingsværktøjer •Issue Tracking, men ingen metodeunderstøttelse

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret s:\inet\osv.ppt 18 Valg: TFS / Scrum for TeamSystem •VSTS licens til ”alle udviklere” igennem MSDN •TFS pilot- / test-installation forår / sommer 2007 •Installation ”bøvlet” (selv om single server install) •Et enkelt testprojekt slippes løs på VMware server •Drift på fysisk server november 2007 •Vælger Scrum template udviklet af Conchango (http://www.scrumforteamsystem.com) •Scrum template fra MS releases først på senere tidspunkt •Basal template ok, men mange fejl, især i rapporter

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sprints – oversigt

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Product Backlog – oversigt

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Tilføj Sprint Backlog item

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sprint Backlog items – oversigt

23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Overblik til hver en tid… •Masser af udskrifter •Alle kan til enhver tid se hvordan projektet har det

24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sprint Burndown Chart

25 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Projektportal

26 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Praktiske erfaringer (1) •Nemt at sælge ideen •Demo gør underværker! •Vanskeligere at gennemføre i praksis •Kræver (megen) ”uddannelse” •Især produktejere kan have svært ved at finde sin nye rolle •”Dobbelt bogholderi” for udviklerne •Tid skal registreres dagligt for at eks. Sprint Backlog giver sandt billede af fremdrift •Deployment kan i praksis være vanskeligere end i teorien

27 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Praktiske erfaringer (2) •Glade udviklere •Deltager aktivt i sprintplanlægningen •Effektivt arbejdsredskab •Sprint backlog definerer entydigt sprintets opgaver •Glade produktejere •Får noget som er ”færdigt” efter hvert sprint •Kan til enhver tid se om fremdrift er som estimeret •Frit valg til omprioritering efter hvert sprint •Projektportalen bliver samlingspunktet for hele projektet •Ingen ”løse” dokumenter

28


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Implementering af TFS på Landscentret Ibrugtagning af TFS som led i procesarbejde Thomas Vedel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google