Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsmøde"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsmøde
Torsdag den 15. december 2012

2 Skoledagen i 0. klasse Møder kl (fredag 12.10) Der er undervisningspligt. 0. klasse er obligatorisk. Følger et almindeligt skoleskema. Ude frikvarterer sammen med hele skolen kl – 9.40 og kl – Spisepause i klassen kl – 11.05 O. klasse er en integreret del af indskolingen. Der er fokus på tryghed og trivsel.

3 Morgensamling kl. 7.50 – 8.10 Mandag er der fortællerunde i klassen
Tirsdag – torsdag er der fælles morgensamling for hele indskolingen med en sang og en god fortælling Fredag er der fælles ”se-hvad-vi-kan” morgensamlinger, hvor eleverne klassevis, i grupper eller alene har mulighed for at vise noget for resten af indskolingen. Morgensamlingerne er obligatorisk undervisning. Forældre er velkomne til at deltage i vores morgensamlinger.

4 Opgavetid / dansk og matematik kl. 8. 10 – 9
Opgavetid / dansk og matematik kl – 9.10 (fælles, gruppe, makkerpar og individuel) Sproglig opmærksomhed Rim og remser Bogstavindlæring Lydtræning Børnestavning Tal og matematiske begreber Opgaver i dansk- og matematikbøger

5 Anden undervisning og klassetid kl. 11. 30 – 12
Anden undervisning og klassetid kl – (Kan være placeret i opgavetiden 8.10 – 9.10) Højtlæsning Læse venner Fri leg Sociale lege Klassesnak Afslapning Børnemassage Natur og teknik Billedkunst Bibliotek Sang/musik Gymnastik Motorik

6 Emnetid kl. 9.40 – 10.40 (Emne- og klasseuger)
Knap halvdelen af skoleåret har vi emneforløb på tværs af hele indskolingen. (Uddybes senere) Resten af tiden har vi klasseuger, hvor vi har relevante emner for 0.klasserne i forhold til undervisningsmålene. Nogle forløb er vi sammen begge 0. klasser. Andre kører vi klassevis. Emnerne er fx trafik, klokken, årstider. Vi laver også emneforløb, der tager udgangspunkt i det som børnene viser sig at være optaget af.

7 Indskolingsmodel 3-årigt indskolingsforløb for 0., 1. og 2. klasserne
Fælles morgensamling. Fælles emneforløb i emnetiden. Team af lærere og pædagoger. Der er lærerskift efter 0. klasse og efter 2. klasse.

8 Emneuger for indskolingen
Børnene er delt ind i grupper på tværs af klasserne. Forløbene kommer rundt omkring mange forskellige fag såsom dansk, matematik, kristendom, billedkunst, N/T, musik osv. Grupperne kommer rundt og møder de forskellige indskolings-lærere og pædagoger. Jeres børn lærer hurtigt både voksne og andre børn, end dem de går i klasse med, at kende. Undervisningen kan differencers og tilpasses de enkelte børns niveau uanset klassetrin. De ældre børn får succes med at hjælpe og videregive viden til yngre kammerater.

9 Samarbejdspartnere omkring 0.klasse
Indskolingslærerne Kontaktpædagogen og SF0-personalet Pædagogerne er med i nogle af emneugerne Sundhedsplejersken, der er årligt sundhedstjek Skolepsykologen Birgitte – skolens bibliotekar og læsevejleder Tonni – skolens motoriklærer

10 Er jeres barn skoleparat ?
Kom og få en snak med os, hvis I er eller bliver i tvivl.

11 Mange faktorer spiller ind og der findes ikke nogen facitliste!
Alder tæller ikke alene Forskel i personlighed Forskel i interesser og motivation Forskel i udviklingsniveau og hastighed Forskel i køn, fx modnes piger før drenge Forskel i fysisk formåen og motoriske færdigheder

12 Nogle vigtige tegn I oplever at jeres barn helt naturligt og af sig selv, viser interesse for sprog og bogstaver fx leger med ord og sprog, øver rim og remser, kigger i bøger, begynder at børneskrive, spørger indtil skrift. Jeres barn har interesse for og er i stand til at koncentrere sig om aktiviteter som oplæsning, familiespil, tegning o.lign. over længere tid. Jeres barn er nysgerrig og har gå-på-mod, kan tage initiativ og gerne hjælper til med praktiske gøremål bestemt af jer. Jeres barn klarer sig godt i sociale sammenhænge og ikke længere har nok i at lege.

13 Motoriske forudsætninger
Jeres barn bør: kunne skrive sit navn kunne holde rigtigt på en blyant og anvende en saks kunne holde styr på egne ting kunne indgå i forskellige fysiske aktiviteter kunne slå kolbøtter og stå på et ben have en vis udholdenhed og ikke være alt for forsigtig være selvhjulpen (påklædning, toiletbesøg mv.) Træn med jeres barn. Der skal gynges, hoppes, rulles, balanceres så meget som muligt. Ifølge forskere er der er sammenhæng mellem motorik og indlæring.

14 Sociale og personlige forudsætninger
Jeres barn bør: kunne undvære mor og far kunne udsætte behov kunne vente på sin tur kunne forstå almindelige samværs regler kunne tåle ikke altid at være i centrum kunne løse småkonflikter uden voksenhjælp udvise respekt og forståelse for andre have en vis robusthed

15 Sproglige forudsætninger
Jeres barn bør: kunne kommunikere med både børn og voksne på en hensigtsmæssig måde have og bruge et forståeligt og pænt sprog have et vist ordforråd og sprogforståelse kunne bruge sproget til konflikløsning kunne lytte opmærksomt kunne modtage kollektive beskeder være interesseret i sprog og skrift kende mindst 10 bogstaver kunne genkende eget navn kende rim og remser Brug jer selv som eksempel: Det smitter når voksne viser glæde ved at læse, skrive, synge og bruge sproget

16 Obligatorisk sprogscreening, tegneiagttagelse og motorisk test
I september skal alle børnehaveklassebørn sprog-screenes af vores læsevejleder, bl.a. for at kunne målrette undervisningen. (Der ses på bogstav-kendskab, genkendelse af forlyde og ordforråd) Vi laver en tegneiagttagelse (KTI) forud for de to skole-hjemsamtaler. (Der ses bl.a. på evnen til at modtage beskeder og kendskab til matematiske grundbegreber) I november/december foretages en motorisk test. Efter jul er motorik undervisningen forbeholdt børn med særlige behov.

17 Forældreparathed I skal tage ansvar for:
Alt det praktiske: madpakker, tøj, tasker, bøger mv. Det er jeres ansvar at pakke/checke taske, penalhus og ekstra tøj Men gør det sammen med jeres børn, så de ved hvad de har med. Husk navn og klasse på tingene og lær jeres børn at passe på dem. Hvad er godt at købe?. Køb en skoletaske i tilpas størrelse. Der skal være plads til en A4 elastisk mappe. Check at gymnastiktasken er let at sætte på og tage af igen og om drikkedunken let kan komme op og i. Vi anbefaler de tykke kvalitets blyanter og farveblyanter. Hvad børnene ellers skal have med kan læses på skolens hjemmeside. Check om jeres barn selv kan åbne og lukke tasker, penalhus, madkasse og drikkedunk

18 Forældreparathed Når jeres barn er startet skal der bruges tid på:
hjemmeopgaver/lektier og motorisk træning højtlæsning, rim og remser, sang, sproglege og spil samtale og dialog med jeres barn, så sprog og ordforråd udvidelse. Husk at sætte ord på tingene. medinddragelse af jeres barn i praktiske gøremål, så motorik og koncentration styrkes. snak om skoledagen og motivation af jeres barn. løbende at orientere jer forældreintra. Omtal altid skolen, kammerater og voksne positivt. Kontakt skolen, hvis der er noget I har brug for at få afklaret.

19 Er I usikre omkring jeres barns skoleparathed og skolestart?
Vi ved at tankerne omkring skolestart kan være mange. Da det også er vigtigt for os, at jeres børn får en god start på deres skoleliv, kan I altid kontakte os her på skolen for at få hjælp til afklaring og vejledning i, hvordan I bedst hjælper jeres barn godt på vej. Voel skoles børnehaveklasseledere Lene Knop Olesen og Birgit Møller-Nielsen


Download ppt "Velkommen til informationsmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google