Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Birgitte Espersen Vingsted September 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Birgitte Espersen Vingsted September 2009"— Præsentationens transcript:

1 Birgitte Espersen Vingsted September 2009
Peabody – og Bracken Birgitte Espersen Vingsted September 2009

2 Den nyeste udgave af Peabody
Birgitte Espersen September 2009

3 PPVT -4 Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition
Lloyd M. Dunn og Douglas M. Dunn PPVT: 1. udgave 1959, opdateret i 1965 PPVT –R: 2. udgave 1981 PPVT –III: 3. udgave 1997 PPVT -4: 4. udgave 2007 Birgitte Espersen September 2009

4 Oversættelse ! Oversat i et samarbejde mellem 5 talepædagoger på THI forår 2008. Oversættelsen er ”ordret” Der er forsøgt taget højde for sværhedsgrad. Der er ikke flyttet rundt på items. Birgitte Espersen September 2009

5 PPVT -4 Formål og brug Måler det receptive ordforråd
Måler sprogligt potentiale Bidrager til vurdering af førskolebørn Screener for udvikling af ord/sprog Kan bruges til personer med en lang række handicap Screening af Engelsk som andet sprog Der arbejdes på brugen af testen i forhold til døve og tunghøre Birgitte Espersen September 2009

6 Forandring/forbedring af tidligere udgaver
Illustrationerne er i farver Mere tidssvarende/realistiske illustrationerne Større billeder Ballance mellem køn og race i billederne Større antal ord (nu 228) Mere tidssvarende kærneordforråd Growth Scale Values (GSVs) til måling af fremskridt over tid Birgitte Espersen September 2009

7 PPVT -4 Form A og form B Alder: fra 2 ½ år og 90 år +
Tidsforbrug: min. Afhængig af den undersøgte og undersøgeren. Testen er så hurtig at den tages på en gang. Birgitte Espersen September 2009

8 Diagram side 33 20 kategorier. 149 navneord 42 udsagnsord
37 beskrivende ord bl.a. tillægsord, rød, tom, glad, gigantisk og lodden Ved testningen eller efter bearbejdningen, kan der fås indtryk af svagheder i de enkelte kategorier, og dermed ideer til stimulering. Birgitte Espersen September 2009

9 Øveside Birgitte Espersen September 2009

10 Scoringsarket. Kopi af side 3
Der er 19 sæt af 12 ord med stigende sværhedsgrad. Ordene er fordelt på 149 navneord 42 udsagnsord 37 tillægsord Fordelt på 20 kategorier/overbegreber. Almindelig vis testes over 5 sæt (60 ord) uanset alder = 26 % af testen Kan man ikke se den side der der testes, er der et nummer og en pil der indikerer hvilken side man er på. Brugbar test kræver optrimal medvirken. Testen er let i begyndelsen af hver aldersgruppe for at give succes. Bruges testen overfor handicappede, brug da ikke normerne men de kvalitative informationer. Birgitte Espersen September 2009

11 Eksempel SCORE SUMMARY 79 82 x 77 - 88 12 25 3 127 4,11 RAW SCORE
STANDARD SCORE CONFIDENCE INTERVAL PERCENTILE NORMAL CURVE EQUIVALENT (NCE) STANINE GROWTH SCALE VALUE (GSV) AGE EQUIVALENT GRADE EQUIVALENT 79 82 90% 95% x 77 - 88 12 25 3 127 4,11 Birgitte Espersen September 2009

12 Eksempel på testresultat
79 82 x 77 88 12 25 3 127 4,11 GRAFISK PROFIL +1SD +2SD -2SD -1SD 13,6% 34,1% PERCENTIL Birgitte Espersen September 2009

13 PPVT -4 Skema til registrering af ordklasserne Navneord Udsagnsord
Tillægsord/beskrivende ord Opgøres i antal korrekte og antal forkerte for hver gruppe, samt totalt. Birgitte Espersen September 2009

14 Skema til registrering af ordklasser
43 % 31 % 24% 82 19 7 20 6 3 Kopi af side 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Måske kan den bruges i forbindelse med undervisningsforslag, men da verber og attributter er så lidt repræsenteret, giver det ikke et brugbart fingerpeg for de små aldersgrupper. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 7 3 -- 28 8 2 26 4 2 Birgitte Espersen September 2009 2 7 3 1 11 3 2

15 Skema til sammenligning
Kopi af side 8 x 74 47 X 112 79 63 123 X x 82 79 127 X x . . . Birgitte Espersen September 2009

16 GSV 3 eksempler på stigning i GSV og fald i St. sc.
For den samme raw score i PPVT III og PPVT-4 fås flere point for III-erens. 3 eksempler på stigning i GSV og fald i St. sc. april juni GSV: St. sc: april juni GSV: St. sc: april juni GSV: St. sc:

17 Hvorfor receptiv test af enkeltord ?
Giver et mere nuanceret billede af barnets sprog Ved problemer med den auditive spændvidde Forståelsen af enkeltord > sætninger Finder børn med god situationsforståelse Birgitte Espersen September 2009

18 Afprøvning 2009 Er oversættelsen god nok – svær nok ?
(Har vi et problem efter blok 8 ?) Holder tidsrammen for testen ? Holder antallet af blokke der forventes testet ? ”Laver” børnene de samme fejl ? Kan det tænkes, at vi skal stoppe efter kun 6 fejl ? Fås sammenlignelige resultater mellem III og 4 ? (Vi ved fra tidligere at der er god korrelation mellem PPVT-R og III) Birgitte Espersen September 2009

19 SAMMENLIGNING AF SPROGNIVEAU MED TESTRESULTAT (PEABODY 4)
Standard score Median, 25 – 75 % og range Signifikant forskel (p < 0.01) UNDER MIDDEL (6) MIDDEL (9) OVER MIDDEL (3) Birgitte Espersen September 2009

20 Angiven startblok Korrekt 10 børn 8 børn 9 børn
Februar April Juni Korrekt 10 børn 8 børn 9 børn Forkert 8 børn 10 børn 8 børn 5: 1 blok 5: 1 blok 7:1 blok 2: 2 blokke 2: 2 blokke 1: 2 blokke 1: 3 blokke 3: 3 blokke Manualen angiver at startblokken skulle gælde for 85% af børnene Birgitte Espersen September 2009

21 Tidsrammen og antal blokke.
testning i februar 2009. Tidsforbrug: Median 12 min. (6 – 40 min.) Antal blokke: Median 8 blokke (5 – 13 blokke) Birgitte Espersen September 2009

22 ”Svære ” ord: 75 % fejler Blok 3: kvadrat 4/4 Blok 5: titter 15/18
Antal fejl/antal testede børn Blok 3: kvadrat /4 Blok 5: titter /18 ruder /18 spænde /18 Blok 6: uniform /18 gigantisk /18 lodden /18 Blok 7: talje /16 Birgitte Espersen September 2009

23 ”Svære ” ord: 75 % fejler Blok 8: blikkenslager 12/16
Antal fejl/antal testede børn Blok 8: blikkenslager 12/16 Blok 9: ankel 10/14 klippeblok 13/14 krybdyr 13/14 atlet 13/14 bugserer 11/14 Blok10: digital 9/11 klarinet 8/11 Birgitte Espersen September 2009

24 ”Svære ” ord: 75 % fejler Blok 11: interviewer 9/11 assisterer 11/11
skrøbelig /11 solo 9/11 rådvild 9/11 Blok 12: indånder 4/6 led 4/6 kyst 5/6 isolation 6/6 forfaldent 4/6 Birgitte Espersen September 2009

25 Standard score ved 8 fejl versus 6 fejl.
PPVT-4 februar: Spearmann Rho = 0,81 (p<0,001) PPVT-4 juni: Spearmann Rho = 0,69 (p<0,01) Korrelationen er tvivlsom Birgitte Espersen September 2009

26 SAMMENHÆNG MELLEM STANDARD SCORE I PEABODY III OG 4
Spearmann Rho = 0,74 (p<0,0001) Birgitte Espersen September 2009

27 Peabody 4 test ved start og slutning af undervisningsforløb
Gruppe Før Efter Under Middel (76-95) (79-103) (n = 6) Middel (96-129) ( ) (n=8) Over Middel (n=3) ( ) ( ) Median (range) i Standard score * * Samlet ikke signifikant tendens til stigning (p=0.3) Birgitte Espersen September 2009

28 ? PPVT – 4 HVORFOR Forskel på forståelse
af enkelte ord i forhold til sætninger/situationer. ? 2. Hvad er det for kategorier/ ordklasser barnet har svært ved ? 3. Hurtig og giver et godt indtryk af barnets forståelse af enkeltord. 4. Er ikke længere så kedelig. Birgitte Espersen September 2009

29 Amerikanske tests, kan de bruges ?
Meget få testord er specifikt amerikanske Globalisering også på børneniveau (TV) Jeg oplever større sammenhæng mellem testresultaterne og øvrige vurderinger end for 20 år siden En god retningslinie, men ikke den fulde sandhed Svært at bevare sværhedsgraden Birgitte Espersen September 2009

30 BRACKEN Birgitte Espersen September 2009

31 Basic Concept Scale - Revised
Brackentesten Basic Concept Scale - Revised Denne udgave er fra 1998 Amerikansk standardisering (1100 børn) 2 år og 6 mdr. – 8 år og 0 mdr. Basale begrebsudvikling ens på tværs af sprog og kultur Birgitte Espersen September 2009

32 Basic Concept Scale - Revised
Brackentesten Basic Concept Scale - Revised Tester det receptive ordforråd (308 begreber) Begrebet/ordet siges i en længere sætning Opfordringen må gentages 1 gang Svaret gives ved at pege på et af fire billeder Birgitte Espersen September 2009

33 Brackentesten beskrivelse
Testen er ”delt” i 2 (deltest 1-6 og 7 – 11) 11 kategorier af ord Danske registreringsark Administrationstid for hele testen ca.30 min. Birgitte Espersen September 2009

34 SRC = skoleparathedstest (1 – 6)
Brackentesten SRC = skoleparathedstest (1 – 6) School Readiness Composite SRC kan tages særskilt De første 6 delkategorier 88 basale begreber Administrationstid 10 – 15 min. Birgitte Espersen September 2009

35 Deltest 1 – 6 (SRC) Farver Bogstaver (store og små) Tal og antal
Størrelser Sammenligninger Former Birgitte Espersen September 2009

36 Deltest 7 – 11 7. Retning / position 8. Empati / social opmærksomhed
9. Struktur / materiale 10. Kvantitet 11. Tid / rækkefølge Birgitte Espersen September 2009

37 Bracken – score opgørelse 1 – 6 NB!!
Score registrering Start hver deltest med emne 1 Afslut en deltest, når der er tre forkerte svar i rækkefølge Tæl antal korrekte svar Overfør delscore til tabel i arkets side 4. Birgitte Espersen September 2009 9 (Rå score =)

38 Bracken – score opgørelse
10 13 9 7 15 63 Birgitte Espersen September 2009

39 Bracken – opgørelse deltest 7-11
Start ved den fastlagte ‘Start position’ Etabler en basis med tre korrekte svar i rækkefølge Afslut deltesten, når der er tre forkerte svar i rækkefølge Tæl antal korrekte svar. Emner før start position tælles som korrekt besvaret. (i dette eksempel 6 emner) Delscore bliver: 6+4=10. Birgitte Espersen September 2009 10

40 Bracken – efterbehandling Skema form
Udgangspunkt: Barnets alder og delscore (= rå score) 70 48 24 11 30 15 198 Kolonne findes i manualens appendix A. Aldersækvivalentén findes i manualens appendix B. kolonne: Birgitte Espersen September 2009

41 De enkelte kategorier opgøres i scale score
Brackentesten Opgørelse De enkelte kategorier opgøres i scale score Scale score under 7 er under middel Scale score mellem 7 og 13 er middel (68,26 % af en normalfordeling) Scale score over 13 er over middel Scale scorene lægges sammen til standard score Birgitte Espersen September 2009

42 Bracken – efterbehandling Samlet analyse på skemaform
Birgitte Espersen September 2009

43 Bracken – efterbehandling Figur form
Scale score fra skema Standard score fra skema 1 2 Birgitte Espersen September 2009

44 Eksempler på Bracken profiler

45 Bracken – profil Eksempel 1: Fonologiske vanskeligheder
Udfyldt profil fra samlet skema. Dreng 4,11 år Fonologiske vanskeligheder Birgitte Espersen September 2009

46 Forslag til undervisning Deltest 8: Empati/social opmærksomhed
Sang: Bamsesang Situationsbilleder (sætte ansigter på) Jeux de visages Sindsstemninger Dele af ”Trin for trin” Lave stamtræ Almindelig samtale Birgitte Espersen September 2009

47 Bracken – profil Eksempel 2: Sen sproglig udvikling
Udfyldt profil fra samlet skema. Pige 5,8år Sen sproglig udvikling Birgitte Espersen September 2009

48 Bracken – profil Eksempel 2: Sen sproglig udvikling
Udfyldt profil fra samlet skema. Samme pige 6,7år Sen sproglig udvikling Birgitte Espersen September 2009

49 Artiklen Udgivet i Dansk Audiologopædi juni 2006 Forfattere
Kunne købes som supplement til Danske Bracken Birgitte Espersen September 2009

50 Artiklen Måler vi det vi tror vi måler ? (validitet)
Kan testen differentiere mellem de 2 grupper ? SRC i forhold til hele testen ? Birgitte Espersen September 2009

51 Anvendte test Bracken Reynell
Peabody Picture Vocabulary test - R (gamle) Peabody Picture Vocabulary test - III (nye) Birgitte Espersen September 2009

52 Sammenligning USA og DK
Non-LD (mean + SD = 85.8 – 109.8) LD (mean + SD = 73,7 – 92,3) Kontrolgr. (mean + SD = 98.7 – ) Sproggr. (mean + SD = 72.4 – 102.2) USA DK USA grænse = 85 DK grænse = 99 Sammenligning USA og DK Total Bracken standard score Birgitte Espersen September 2009

53 BRACKEN deltest Birgitte Espersen September 2009

54 BRACKEN deltest 1 - 6 Birgitte Espersen September 2009

55 Sammenligningen er foretaget med en Spearmanns rank korrelationstest.
Sammenligning af test ved hjælp af standard score. Korrelationsfaktor = Rho (1 for maksimal korrelation, 0 for ingen korrelation) Fortolkning af sammenligning. Bracken vs. Bracken SRC 0,94 Meget høj korrelation. . Birgitte Espersen September 2009

56 Sammenligningen er foretaget med en Spearmanns rank korrelationstest.
Sammenligning af test ved hjælp af standard score Korrelationsfaktor = Rho (1 for maksimal korrelation, 0 for ingen korrelation) Fortolkning af sammenligning Bracken vs. Ny Peabody (III) 0,75 God korrelation Birgitte Espersen September 2009

57 Brackentesten Ny udgave 2006 Ny test som supplement (ekspressiv)
Materiale til stimulering efter testning Birgitte Espersen September 2009

58 Tak for nu !


Download ppt "Birgitte Espersen Vingsted September 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google