Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E/F Øresund Strandpark etape 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E/F Øresund Strandpark etape 1"— Præsentationens transcript:

1 E/F Øresund Strandpark etape 1
Generalforsamling 10. april 2008

2 Dagsorden Valg af dirigent og referent Aflæggelse af årsberetning
Forelæggelse af regnskab for 2007 Forelæggelse af budget for 2008 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer Bjarne Nigaard vedr. parkering Grundejerforeningen vedr. parkering Overdækning af miljøstation Vedtægtsændringer vedr. udlejning Valg af formand Valg af bestyrelse Valg af suppleanter Valg af revisor Eventuelt

3 Beretning for 2007 Travlt år Store sager
6 bestyrelsesmøder i ejerforeningen 7 møder i grundejerforeningen 2 møder i formandsgruppen Store sager Ventilationen Nye leverandører Grundejerforeningen Miljøstationen Parkering

4 Beretning for 2007 Grundejerforeningen Ingen formand
Miljøstation for 5 etaper! Brug genbrugsstationen i Herjedalsgade! Lukket for storskrald Flere containere Ny flaskecontainer i etape 5 (?) Midlertidig miljøstation i etape 5 (?) Parkering Grønningen Refusion af ejendomsskat etape 1 – 3 Krimsvej med højhuse, det manglende P-hus Nye omkostninger i 2008: Legeplads Affaldsstativer Tag og belysning på miljøstationen

5 Miljøstationen 6. januar 2008

6 Beretning for 2007 Leverandører
”Formandsinitiativet” – 5 etaper samarbejder Prioritering Task force m. frivillig arbejdskraft Grundejerforeningen administrativ ramme Coor (ude af billedet efter eget ønske) Vicevært (Sundby Rengørings Service) Gartner og snerydning (Skælskør anlægsgartnere) Rengøring og vinduespolering (i slutforhandlinger) I løbet af 2008: R98 Prioritering på næste formandsmøde (administrator, VVS, elevatorservice, teknisk rådgiver m.m.)

7 Beretning for 2007 Foreningen generelt Advokat Parabol / Viasat
Cykelstativer Hjemmesiden mailinglisten Den primære informationskilde!

8 Beretning for 2007 Ejendommen Ventilation Klager fra beboerne
DP Ventilation Teknologisk Institut Møde 5. juli 2007 I alt 7-8 møder Tiltag: Afdækning af døre, udskiftning af elektronik, riste ”Forsøg” i opgang 2 Rådgivende ingeniør sat på sagen af Skanska

9 Ventilation – konklusion 10/3
Bilag 1 (dateret ) fra Til ejerforeningen og Skanska Vi har den 6. marts 2008 foretaget forskellige test af ventilationsanlægget på hos ØSP etape 2 opgang 2. LR Reguleringsteknik testede anlægget med henblik på, at kontrollere trykføleren mv. og efterfølgende lydteste komponenterne i boligerne. Ventilationsanlægget var imidlertid helt ude af balance, på trods af indreguleringen af 5. december 2007. Indregulering var og er alpha-omega for de tests der skulle foretages som næste skridt i diagnosen af jeres udsugningsanlæg. Det blev forsøgt at ramme alle udslagsgivende parametre for at få provokeret trykføleren der styrer ventilatoren på taget - uden resultatet. Med hovedvægten lagt på ovenstående gennemgang konkludere vi at selv ved vedvarende varierede belastninger på udsugningsanlægget, kompenserer trykautomatikken ikke, det må derfor formodes at automatikken er defekt…. Da vi heller ikke har, kunne konstatere hvor de periodiske fejl opstår, jf. de af foreningen oplyste, lange stop fra ca. 15min til 6 timer, anbefaler vi at al automatik, følere med videre udskiftes til det fabrikat og den type der er brugt på de velfungerende sidste etaper af ØSP. Skulle ventilatoren på taget mod forventning, være af et andet fabrikat end Exhausto, bør denne ligeledes udskiftes så kompabiliteten sikres, og den fremtidige drift vil være i overensstemmelse med lovgivningen, og det funktionalitetsniveau der skal sikres ifm. etagebyggeri jf. BR95.  Såfremt ovenstående anbefaling følges, skal LR Reguleringsteknik inddrages i projektet når komponenterne endeligt udvælges, og skal placeres i anlægget.

10 Ventilation – seneste nyt 10/4
Hej alle Arbejdet er nu aftalt med Weksø og LR Reguleringsteknik. Weksø skifter føler, automatik og motor i ventilationsanlægget sidstnævnte såfremt det er påkrævet - arbejdet udføres i uge 16. Tid og sted er aftalt direkte med Thomas Frisendahl d.d.. LR Reguleringsteknik udfører den endelige indregulering i uge 17 efter Weksø har færdiggjort deres arbejde. Tid og sted er ligeledes aftalt direkte med Thomas Frisendahl d.d.. Begge firmaer vil have en ordrebekræftigelse direkte fra Skanska - ellers vil ovenstående ikke blive udført. DET ER DERFOR MEGET VIGTIGT at I kontakter nedenstående d.d. Automatik - Veksø på (Kim Mortensen) Indregulering - LR Reguleringsteknik på (Lars Rønnoe) Med venlig hilsen / Kind regards Anders Lundquist Ingeniør IDA

11 Beretning for 2007 Udluftning af opgangene i varmt vejr EMO rapport
Dørlukkere og kroge Alle bestyrelsesmedlemmer har nøgler Fremføring af varmt vand Skanska: Tidsstyring på cirkulationspumpe, ”motionering” af circon-ventiler Vicevært: Alle circon-ventiler fungerer OK VVS-mand: Konstruktionsfejl i anlægget – tages op i etape 1-3

12 Beretning for 2007 Tak for indsatsen: Bestyrelsen Pierpaolo Gamba
Henry Malmborg Gitte de Linde Jeanette Rosenberg

13 Dagsorden Valg af dirigent og referent Aflæggelse af årsberetning
Forelæggelse af regnskab for 2007 Forelæggelse af budget for 2008 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer Bjarne Nigaard vedr. parkering Grundejerforeningen vedr. parkering Overdækning af miljøstation Vedtægtsændringer vedr. udlejning Valg af formand Valg af bestyrelse Valg af suppleanter Valg af revisor Eventuelt


Download ppt "E/F Øresund Strandpark etape 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google