Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klassens time v. Jørgen Andkær Jensen og Charlotte Boesen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klassens time v. Jørgen Andkær Jensen og Charlotte Boesen"— Præsentationens transcript:

1 Klassens time v. Jørgen Andkær Jensen og Charlotte Boesen
Odense Tekniske Gymnasium SDE Hven er vi? CHB JAJ

2 Begrundelser for at deltage i projekt ”Hold fast”
 I virksomhedsplanen 2012 for OTG nævnes deltagelse i ”Hold fast”-projektet. Fra januar har eleverne valgt deres endelige studieretning. OTG ønsker at eksperimentere med, om klassens time hver anden uge kunne skabe et bedre socialt sammenhold og medvirke til at hindre frafald, som er et stort problem på HTX. De almene gymnasier, STX, har mange traditioner for sociale arrangementer. Dette er ikke tilfældet på HTX, men en klassens time kunne være starten på at udvikle vores egne traditioner, og som kunne medvirke til at gøre det mere socialt attraktivt at være på skolen. Klassens time kunne samtidig medvirke til at styrke lærer-elev relationerne, som også kan virke fastholdende. Endelig kunne klassens time blive et sted, hvor eleverne kan komme frem med stort og småt omkring det faglige og det sociale, og timen kan bruges til at eleverne selv planlægger andre sociale arrangementer. JAJ Eksempler på andre fastholdelsesaktiviteter fx lektiecafe, makkerpar, fastholdelseskoordinatorer på hver årgang, m.fl.

3 Praktiske forhold i forbindelse med projekt ”Hold fast”
Klasseteam planlægger ud fra et fælles oplæg indholdet af klassens time Eleverne bør inddrages i planlægningen Klassens time bør være skemalagte Eftermiddags- og aftensarrangementer kan være besværlige for eleverne, idet mange kommer langvejs fra. Lærerne aflønnes for både forberedelse og afholdte timer Deltagelse i EU-projekt er bureaukratisk og kræver dokumentation af alt! CHB fx lønsedler, underskrifter fra elever i alle timer.

4 Oversigt over HOLD FAST på Odense Tekniske Gymnasium 2012
Dato Beskrivelse af dagens aktiviteter 1.a Beskrivelse af dagens aktiviteter 1.d Beskrivelse af dagens aktiviteter 1.e Beskrivelse af dagens aktiviteter 1.k  4.1. ”Fagenes dag” for de involverede 1. g klasser, hvor det primære formål har været, at eleverne lærer hinanden at kende og præsentere profilfagene i deres studieretning samt samarbejde om et konkret produkt, der kan udsmykke elevernes stamklasse til eftertiden.  5.1. ”Fagenes dag” for de involverede 1. g klasser, hvor det primære formål har været, at eleverne lærer hinanden at kende og præsentere profilfagene i deres studieretning samt samarbejde om et konkret produkt, der kan udsmykke elevernes stamklasse til eftertiden.  29.2. Temaet var studieturen i 2g til Barcelona. Formål i.h.t. EU-projekt: at medvirke til styrkelse af klassens sociale sammenhold. Teamet er opmærksomt på, at der er lidt for faste gruppedannelser i klassen.   6.1. Introduktion af Howard Gardners teorier om de mange intelligenser. Brainstorm og udarbejdelse af program for resten af klassens timer samt diskussion af klasserumskulturen i klassen.  28.3. Klassens time blev denne gang brugt til at ryste klassen sammen vha. fysiske aktiviteter. Vi har valgt at lave høvdingeboldturnering. Klassens time blev brugt på at diskutere studieturen til Barcelona. Derudover forsøgte klassen at få arrangeret en klassefest, og klassen blev inddelt i nye grupper. Planlægning af aktiviteter og virksomhedsbesøg i forbindelse med studieturen til Firenze. Planlægning af tur til Gudenåen d april med Biologi og Fysik Planlægning af aktiviteter og virksomhedsbesøg i forbindelse med studieturen til Pisa, Firenze og Rom.  25.4. Klassen laver en sang som de kan bruge på deres studietur og helt frem til deres studentertur, når de har fået huen på. Sang - Musik - Film T-shirts Kort snak om praktiske detaljer ang. klassefest næste weekend. Derudover blev der spillet jeopardy og hygget. 18.4. Opgave om brug af computeren i undervisningen.  23.4. Fælles spisning hos Sofie og bowlingtur.  2.5. Grupperne fremlagde idéer for resten af klassen. Derefter blev der øvet på sang og musik. Logogruppen designede t-shirts. Klassen havde besøg af fire frivillige fra Mentor Fyn. Emnet var ”Rollemodeller med anden etnisk baggrund.” 2.5. Besøg og rundvisning på SDU på uddannelsen "Fysik og teknologi". En tidligere OTG-elev viste rundt og fortalte om uddannelsen og om overgangen fra at være studerende på OTG til SDU.  26.4. Rundvisning på SDU samt UNF-foredrag om eksplosiv kemi. Arrangementet har til formål at skabe en samlet "studieretningsidentitet" i klassen.  30.5. Indspilning af klassens sang. Evaluering af projektet samt afprøvning af de designede t-shirts. Klasseteamet gav et kort oplæg om studieteknik med fokus på planlægning. Bagefter spillede klassen Bezzerwizzer. 30.5. Som led i forberedelsen til studieturen til Firenze i september 2012, blev der vist en film om videnskabsmanden Galileo Galilei fra Firenze.  23.5. Klassen sejlede i kano fra Kølstrup kirke til Ladbyskibet, museum og retur. Besøg på museum og byggeplads for bygning af vikingeskib. Klassen afsluttede med en overdådig middag med elevernes medbragte mad.  31.5. Klassen var på udflugt til SDU, Odense. Lærerne viste rundt på stedet og snakkede med eleverne om forskellen på at være gymnasieelev og universitetsstuderende. vejr. 31.5. Besøg i den fynske landsby. Hyggelig afslutning på skoleåret og en optakt til efteråret teknologiprojekt ”År 1899 – før miljøet blev moderne”. JAJ om Fagenes dag, studietur og kanotur CHB om De mange intelligenser, opgave om brug af computer og besøg på SDU

5 Samlet elevevaluering af klassens time ( 5 klasser) og projekt ”Hold fast” (4 klasser)
CHB

6 Vigtige erfaringer fra de gennemførte aktiviteter som vi vil arbejde videre med
Klassens time er nu indført en time om måneden i alle 1.g-klasser. Klassens time er udvidet til også at omfatte 2.g og 3.g. Vi vil bruge klassens time til at diskutere klasserumskultur og studievaner. Vi vil bruge klassens time til at lave sociale aktiviteter uden for skolen. JAJ: De sociale arrangementer er nedtonet i årets plan for klassens timer!

7 Hvad kan vi anbefale andre, der vil gennemføre en lignende aktivitet?
Vi vil anbefale andre skoler, at man starter med klassens time allerede i grundforløbet, og at man bruger klassens time til at arbejde med flere forskellige fællesprojekter fx studieturen samt de overfaglige elementer i uddannelsen. Det er vigtigt at have en projektkoordinator, der koordinerer tiltagene med det enkelte klasseteam. Derudover er det vigtigt, at der er en stram styring af klassens time, så timerne får et brugbart indhold. CHB Projektkoordinator der har lavet det overordnede program

8 Indhold af klassens time – 1.g
15. august: ”Studie- og ordensreglement”, valg af repræsentant til OTG-udvalget (elevråd) 29. august: Klasserumskultur + brugen af computere i undervisningen 31. august: Introdag + klasserumskultur 19. september: Plagiatfolder, ”Procedurer for studiemæssige valg” 10. oktober: Udfyldelse af Elevtilfredshedsundersøgelse + referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem 7. november: ”Procedure for studieretningsvalg” 12. december: Info om SO-eksamen, ”Eksamensinformationer”, gennemgang af resultatet af Elevtilfredshedsundersøgelsen 23. januar 2013: Evaluering af SO-eksamen, Belbin-test, læringsstile, referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem 13. februar 2013: Studietur i 2.g 15. maj 2013: Opsamling på 1.g og forventninger til 2.g, evaluering af klassens time, referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem, evt. ”Eksamensinformationer” JAJ

9 Klassens time – 2.g 29. august: Studietur, valg af repræsentant til OTG-udvalget (elevråd) 10. oktober: Plagiatfolder, referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem, udfyldelse af Elevtilfredshedsundersøgelse 23. januar 2013: Referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem, gennemgang af resultatet af Elevtilfredshedsundersøgelsen 3. april 2013: Info om mini-srp, videnskabelig metode 15. maj 2013: Opsamling på 2.g og forventninger til 3.g + evaluering af klassens time, referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem, ”Eksamensinformationer” samt 1 klassens time, hvor der arbejdes med forslag til elevaktiviteter og talentarbejde. Datoen er endnu ikke fastlagt.

10 Klassens time – 3.g 22. august: Plagiatfolder + valg af repræsentant til OTG-udvalget (elevråd) 10. oktober: Udfyldelse af Elevtilfredshedsundersøgelse, referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem 5. december: Videnskabelig metode, SRP, gennemgang af resultatet af Elevtilfredshedsundersøgelsen 9. januar 2013: Referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem 13. februar 2013: SO-eksamen 1. maj 2013: Udslusningsskema + evaluering af klassens time, referat af møde i OTG-udvalget v. udvalgsmedlem, ”Eksamensinformationer” samt 1 klassens time, hvor der arbejdes med forslag til elevaktiviteter og talentarbejde. Datoen er endnu ikke fastlagt.


Download ppt "Klassens time v. Jørgen Andkær Jensen og Charlotte Boesen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google