Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Unge med Aspergers syndrom

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Unge med Aspergers syndrom"— Præsentationens transcript:

1 Unge med Aspergers syndrom
Fokus på individuelle tiltag og samspil med omgivelserne Psykolog Lise-Lotte Hyllegaard Center for Autisme

2 Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Grundlæggende samme handicap Infantil autisme Gennemgribende udviklingsforstyrrelser andre/uspecificeret Atypisk autisme Aspergers Syndrom

3 Facts om autisme: Autisme er et handicap ikke en sygdom
Man kan ikke blive kureret for autisme Autisme skyldes en forstyrrelse i hjernen Autisme smitter ikke

4 Forekomst I dag vurderer forskere at 0,6 – 0,9% af befolkningen har en ASF. (ca ) Før 1994 udgjorde gruppen med autisme ca. 0,2% Undersøgelser peger på, at der ikke er tale om en ”autisme-epidemi”, men andre faktorer der påvirker stigningen Aspergers syndrom: ca. 30 ud af personer. Kønsfordeling ca. 5 drenge for hver pige.

5 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
De 3 kardinalsymptomer A Afvigende sprog og kommunikation B. Afvigende socialt samspil C Indsnævrede, repetitive og stereotype adfærds- , aktivitets- og interessemønstre Center for Autisme

6 A. Sprog og kommunikation
Mange har problemer med: at forstå hvad andre mener, med det de siger. at få fortalt andre, hvad meningen er, med det DE siger. Svært at give udtryk for ting, kommer måske til at gøre det på, hvad der opfattes som en lidt upassende måde (eks. Mark - pigekontakt, utrolig så lidt du spiser, af sådan en stor pige at være) Svært ved at vælge, hvordan tingene skal siges.

7 Sprog og kommunikation
Problemer ved sprog og kommunikation: Taler meget højt eller meget lavt Bruger sjældent fagter og mimik Har svært ved at lytte og spørge til andre Forstår alting meget bogstaveligt Underforståede eller indpakkede budskaber Højt/lavt: Svært ved at regulere tonelejet Har svært ved at lytte og spørge ind - taler måske med TIL andre end MED andre

8 Eksempler på sprog og kommunikation:
At tage alting bogstaveligt: Hun er en lækkersild! Det koster en ”hund”! Sikke et dejligt vejr det er i dag (ironisk) Du må hellere sende en ! En pige jeg har samtaler med. Hendes mor sagde at hun var en lækker sild og hun sagde helt oprigtigt, nej jeg er ikke en fisk. Hund - slang Vejr - når vi siger det modsatte af, hvad vi mener.

9 B. Afvigende socialt samspil med hensyn til
Blikkontakt, social smilen, mimik, upassende ansigtsudtryk og gestikulation Udvikling af fælles interesser, aktiviteter og emotioner med jævnaldrende (udvise og henlede opmærksomhed, tilbyde og søge trøst, interesse for andre mennesker) Følelsesmæssig respons, situations-fornemmelse

10 C. Indsnævrede, repetitive og stereotype adfærds-, interesse- og aktivitetsmønstre
Indskrænkede interesser og usædvanlige beskæftigelser Repetitiv brug af genstande eller dele af dem. Tvangspræget fastholden ved specifikke formålsløse rutiner eller ritualer Stereotype, repetitive motoriske manérer. Ofte motorisk klodsethed omfattende hånd-eller fingerbasken eller-vriden, eller komplekse kropsbevægelser

11 Andre problemområder Sanseforstyrrelser Søvnforstyrrelser
Specielle spisemønstre 11

12 Kardinalsymptomer og kognitive forstyrrelser
Kardinalsymptomerne beskriver dét, vi kan observere: Socialt samspil Kommunikation Interesser/stereotyp adfærd Hvad ligger der bag dette? Biologisk: hjerneudviklingen Psykologisk: kognitive forstyrrelser Forhold mellem triade og forstyrrelser (arveligt, hjerneudvikling)

13 Indre ting – hjernen Hjernen arbejder anderledes hos mennesker med autisme. Det er den forreste del af hjernen, det man kalder frontallapperne, Der fungerer anderledes. Det man kalder styrringsfunktioner.

14 Kognitive forstyrrelser
Teori om det mentale (Theory of Mind) Central Sammenhængs forståelse (Central Coherence) Eksekutive funktioner (Executive Functions)

15 1. Teori om det mentale – Theory of Mind
Hvad er Theory of Mind? At kunne aflæse og forstå mentale tilstande Følelser Tanker Motiver Dvs. evnen til at kunne sætte sig i en anden persons sted. Mentale tilstande: følelser, tanker, motiver hos sig selv og andre – om andre Udvikles: Fra fælles opmærksomhed over forståelse af andres perspektiver til tanker om andres tanker om tredjes tanker Hvordan passer det med jeres erfaringer, hvordan har I forstået det?

16 Sally og Anne 16

17 2. Central sammenhæng – Central Coherence
Hvad er central sammenhæng? At skabe meningsfuld sammenhæng ud fra de detaljer, vi opfatter Fokus på helheden frem for detaljer Evne til at uddrage det vigtige af en sammenhæng

18 Sammenhæng Bliver fanget af detaljer
Kan ikke altid se, hvordan tingene hænger sammen – derfor misforstår man situationer. Hos mennesker med autisme, fungere hjernen anderledes på den måde at det er svært at se sammenhænge. At kunne sætte detaljer sammen, så de giver mening. At kunne se, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt.

19 Hvad er eksekutive funktioner?
Styring af kognitive processer Planlægning Påbegynde noget Fleksibelt skifte strategier Lære af konsekvenser Hæmning af reaktion Udelukke eller kontrollere uvedkommende stimuli

20 Forstyrrelse i eksekutive funktioner
Dårligt reguleret opmærksomhed Svært at lave strategier Perseverering Manglende initiativ Impulsivitet

21 Aspergers syndrom og arbejdsmarkedet
Kan man komme i arbejde med ASF?

22 Aspergers syndrom i et samfundsperspektiv
Inklusion – betyder at den unge og omgivelserne er indstillet på at tilpasse sig hinandens forudsætninger. Integration – betyder at omgivelserne har en forventning om, at de unge kan tilpasse sig på lige vilkår. Medborgerperspektiv – her er udgangspunktet for den offentlige indsats medborgerrollen. Det betyder, at vi forventer af omgivelserne, at de betragter de unge som ligestillede med andre borgere. Dette set i forhold til rettigheder og pligter. Forskellen er blot, at ’vores unge’ har brug for støtte og rådgivning for at kunne deltage i samfundslivet.

23 Styrker som følge af kognitive forskelle
God detaljeperception Sandhedssøgende (retter sig efter reglerne) Evne til fordybelse, vedholdenhed Ærlighed Grundighed God mulighed for selvstændighed Original tankegang God hukommelse Forståelse for tekniske, mekaniske systemer

24 Hjælpeforanstaltninger
For at personen med Aspergers syndrom skal kunne inkluderes på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt med støtte 1. I hjemmet 2. På arbejdspladsen

25 Støtteforanstaltninger i ’hjemmet’
Hjælp til selvforståelse Hjælp til private ting: Strukturering af dagen/ugen/måneden Herunder daglige rutiner, indkøb, madlavning, rengøring, vask Økonomi Plan B (uforudsigelighed) Hjælp til viden om uskrevne regler på arbejdspladsen

26 Krav til hjælpere Kendskab til Aspergers syndrom
Skal være til rådighed uden for normal arbejdstid

27 Støtteforanstaltninger på arbejdspladsen
Rummelighed og viden om den enkeltes funktionsnedsættelse Struktur Klare definerede arbejdsopgaver og pauser At kravene tilpasses til den enkelte Mulighed for at kunne trække sig og være alene Mentorordning Fleksjob/Job med løntilskud Struktur

28 Opbyggende faktorer At opleve at være god til noget
At føle man slår til/at være en del af fællesskabet i det omfang den enkelte ønsker

29 Litteratur På kanten af det normale. Beretninger af personer med Aspergers syndrom (Center for Autisme) Den skjulte arbejdsstyrke – om mennesker med Aspergers syndrom på arbejdsmarkedet ( I job med autismespektrumsforstyrrelser (Høje Taastrup Kommune, Rådhuset, Bygaden 2, Taastrup)


Download ppt "Unge med Aspergers syndrom"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google