Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den almene fagmonografi –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den almene fagmonografi –"— Præsentationens transcript:

1 Den almene fagmonografi –
Tekstvidenskabsseminar, KUA, Niels D. Lund, Det Informationsvidenskabelige Akademi Den almene fagmonografi – formidlingsforpligtelse, folkeoplysning og appel Et ræsonnement med case-empiri

2 dobbeltblik Den almene fagmonografi – den bredt tilgængelige fagbog – den videnskabelige populærlitteratur …… - en videnssociologisk teksttype ? - en tekstgenre ? - meget lidt udforsket Genstandsfelt analytisk, teoretisk, empirisk for tekstvidenskab boghistorie videnssociologi forskningsformidlings/-kommunikation etc. Praksisfelt praktisk, strategisk for forskeres forsknings-/formidlingsarbejde

3 konteksttermer videndeling vidensudveksling vidensspredning
vidensformidling videnskabsformidling forskningkommunikation forskningsformidling populærvidenskab folkeoplysning etc.

4 Den almene fagmonografi - analysetilgange
Udgivelseskontekst og -marked Faglitteraturens sociologi Boghistorie – genretraditionen, illustrering … Forskningsformidling/Populærvidenskab/Folkeoplysning Ekspertsystem/fag – livsverden Narrativitet og diskurs Formidlingsteori Universitets-/forskningspolitik Offentlighedsteori Jfr Lund 1994

5 folkeoplysningstradition
Især humaniora, samfundsvidenskab ? Folkeoplysningstradition - mundtlig - skriftlig Folkeuniversitet Studiekredse (grundbøger) Foredragsforeninger Læseselskaber Folkebibliotekssystem Public Service/DR Danskernes Akademi Forsker-blogging Institutions-sites Forskningens Døgn …..

6 Klassisk folkebibliotekssynspunkt
”Det man har brug for i et folkebibliotek, er med andre ord ikke først og fremmest specialundersøgelser af original karakter, men i højere grad bøger af oversigtsværkets karakter, skrevet af folk, der har tilstrækkelig indsigt på området til at kunne give en objektiv fremstilling på grundlag af specialisters værker … Idealet er naturligvis bogen af den specialist, der tillige har evner som populærvidenskabelig skribent …” N Kunov: 1952, s.39

7 Akademia - norm og direktiv
Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Univ.loven 2009, § 2. stk. 3 Det skal af samtlige stillingsopslag fremgå, at formidling er ét af de kriterier, som bedømmelseskomitéer skal lægge vægt på. Destination KU strategi, Mål E. Omverden, 2007

8 Akademia - norm og strategi
At sikre at forskningens resultater videreformidles på en inspirerende måde. KU Hum Fak Strategi , Mål Vi vil fastholde produktionen af den klassiske monografi, som udgør grundstammen i de humanistiske videnskabers udveksling med videnssøgende borgere om vidtstrakte temaer som sprog, litteratur, historie, arkæologi og kulturelle og humanistiske temaer i videste forstand. AU - Hum Fak Strategi Formidling Fakultetet ønsker fortsat at understøtte monografien som en central humanistisk forskningspublikation og vil understøtte medarbejdernes arbejde med denne SDU - Strategigrundlag Hum Fak

9 Forsker-statement ”Den humanistiske forskning klassiske publikationsgenrer bør ikke sættes i bås som enten forskning eller formidling, men har netop sin samfundsmæssige betydning som dobbeltform.” Løkke, 2008

10 Forsker-statement ”Formidling er et korrektiv til indavl og tomgang ved at tvinge forskere til frugtbar tvivl, selvafklaring, enkel udtryksform og engagement.” ”At selektere, strukturere, syntetisere og præsentere et stort stof skaber strukturel forståelse, både for forskerne og for deres publikum.” Hertel, 2008

11 Forlagsmarked og publicering
Universitetsforlag Mus.Tusc., AUF, SDUF, Samfundslitteratur …. Institutudgivere (sjældent i færdig bogform) Institutions- og foreningsudgivere AKF, Dansklærerforening, Egmontfonden … Almene, kommercielle forlag Gyldendal, Akademisk, Gad, Anis … (bør måske typegradueres?) Meget stor spredning af udgivere af forskningslitteratur… Halvdelen af Gyldendals fagbøger kan med god ret kaldes videnskabeligt baserede Burchardt, 2006

12 Publiceringsudfordringer
Sprog – engelsk eller dansk Publiceringsstøtte (offentlig – privat (fond)) Prissætning – dansk bogmarkeds størrelse Markedsføring Udstyr E-publicering (evt. dobbeltpublicering) Købere - fagfolk (– kolleger, studerende) - den dannede almenhed - interesserede uden større forkundskaber Danske universitetsforlag publicerer næsten udelukkende af danske forfattere (Burchardt)

13 Publicering – trusselsbillede?
’The crisis of the scholarly monograph’ (Thompson) - akademiske bibliotekers indkøb og budget - udgiverne mere proaktivt styrende/krævende - flygter til mere lukrative ’advanced teaching books’ - afsætningsvanskeligheder til studerende Elektronisk publicering Bibliometriske indikatorer og meritpoints – Univ.politik Multimediale infotainments- og formidlingsformer Journalisme, massemediestyring, tivolisering etc.

14 Norm, udhævelse og forbillede
Priser, præmiering, udmærkelser - Skønlitteratur, faglitteratur, kulturlitteratur - Ren videnskabelig litteratur Til produkt/værk eller til person ? Pris-hierarki Pris-giverne – marked, stat og civilsamfundet = den litterære offentlighed? Priser generelt nylig steget i antal – del af branding Formidlingspriser nylig steget i antal - fokus på den almene fagbogs overlevelse

15 formidlingsbegrundede priser
Rosenkjærprisen (1963-) Amalienborg-prisen (1972-) Den faglitterære pris (1973-) H.O.Lange-Prisen (2001-) Årets Historiske Bog (2003-)

16 Andre relevante priser
Søren Gyldendal-prisen (1958-) Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris (1966-) Georg Brandes Prisen (1975-) Weekendavisens Litteraturpris (1980-) Læsernes bogpris (2004-) Gyldendals faglitterære pris Holbergmedaljen (1934 -) Andre ?

17 Rosenkjærprisen (1963-) … til en kulturperson eller videnskabsmand, der har formået at formidle et svært tilgængeligt videnskabeligt emne dr.phil. Lene Koch dr.phil. Per Stig Møller Landbrugsøkonom Per Pindstrup Andersen Lektor Søren Mørch Journalist Peter Øvig Knudsen Hjerneforsker & dr.med. Peter Lund Madsen Astrofysiker & forsker Anja C. Andersen Overlæge Ole Hartling EU-ekspert og prorektor Lykke Friis Musiker, entertainer og cand.phil. Sigurd Barett

18 Amalienborg-prisen, (1972-)
… opmuntre fremragende danske humanister til fortsat at udgive bøger af almen interesse på dansk 2005 Jørgen Jensen: Danmarks oldtid 1-4 2001 Ole Feldbæk: Slaget på Rheden Bo Lidegaard: I kongens navn. Henrik Kaufmann i dansk politik (disp.)

19 Den faglitterære pris/Kulturministeriets faglitterære pris/ Den populær-videnskabelige pris (1973-) DDF … have gjort vanskeligt fagligt stof tilgængeligt for et bredt publikum 2010 Lotte Thrane Tusmørkemesteren Karin Lützen 2008 Bent Østergaard Indvandrerne i Danmarks historie Kjeld Hansen Det tabte land 2007 Karen Syberg Æblets fortælling 2001 Steffen Heiberg 2000 Mogens Jansen

20 Årets Historiske Bog (2003-) (Skalk, Alt om historie, KUM)
…af en dansk forfatter eller om et dansk emne på dansk …at historien er formidlet på en spændende, inciterende og gerne nyskabende måde, og at der ligger en original idé og et seriøst undersøgelsesarbejde bag værket. 2009 Claus Bundgaard Christensen Danskerne på Vestfronten 2008 T. Buk-Swienty Slagtebænk Dybbøl 2007 Peter Øvig Knudsen Blekingegadebanden 2006 Hans Bonde Fodbold med fjenden 2005 Ulrik Langen Revolutionens skygger 2004 Jørgen Jensen Danmarks oldtid 4

21 H.O.Lange-Prisen (2001-) For fremragende formidling af forskning inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag 2010 Dan Ch. Christensen Naturens Tankelæser. En biografi om Hans Christian Ørsted 2009 Steffen Heiberg En ny begyndelse. Europas kulturhistorie i middelalderen Niels Erik Rosenfeldt Lenin. En revolutionær fundamentalist Jens Engberg Magten og kulturen. Dansk kulturpolitik , 1-3 Jørgen Jensen Danmarks oldtid 1-4 Hans Kirchhoff Samarbejde og modstand under besættelsen. En politisk historie

22 Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris (1966-) v
Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris (1966-) v. Det danske Akademi …for en betydelig sproglig eller litterær kulturindsats Steffen Heiberg Erik Aschengreen Klaus P. Mortensen (Selskabets medalje) Carl Henrik Koch Karl Aage Rasmussen Jørgen Fafner

23 Weekendavisens Litteraturpris (1980-)
2008  Mikkel Kirkebæk Schalburg. En patriotisk landsforræder Jørgen Jensen Danmarks oldtid Jens Andersen Andersen - en biografi Bent Jensen Gulag og glemsel. Joakim Garff SAK

24 Holberg-medaljen (1934-) 2000 Bent Holm 2002 Keld Zeruneith
… hædrer en dansk skønlitterær eller videnskabelig forfatter Bent Holm Keld Zeruneith Ebbe Kløvedal Reich Thomas Bredsdorff Klaus P. Mortensen

25 Læsernes Bogpris (2004-) - nominerede … til den bedste danske bogudgivelse i det forgangne år
Ulrik Langen Den Afmægtige – en biografi om Chr. 7 Claus Bundgaard Christensen Danskerne på vestfronten Peter Øvig Knudsen Blekingegadebanden VINDER Lasse Horne Kjældgaard Sjælen efter døden Ole Jensen Historien om K.E. Løgstrup Pia Friis Laneth Lillys Danmarkshistorie Ole Lange Stormogulen Steen Andersen De gjorde Danmark større. Danske entreprenører i krise og krig 1919–-1947 Tom Buk-Swienty Den ideelle amerikaner. Om Jacob A. Riis Peter Øvig Knudsen Birkedal Johan de Mylius Forvandlingens pris. H.C. Andersen og hans eventyr Jens Andersen H. C. Andersen Bo Lidegaard Dansk udenrigspolitiks historie, bind 4: Overleveren Torben Jørgensen Stiftelsen. Bødlerne fra aktion Reinhardt Henrik Lundtofte Gestapo! Tysk politi og terror i Danmark 1940–45

26 Søren Gyldendal-prisen (1958-)
til forfattere, der stående midt i en stærk og særpræget skabergerning … 2008 Peter Øvig Knudsen 2006 Jens Andersen 2004 Keld Zeruneith 2002 Bo Lidegaard Krag 1-2 2000 Franz Lasson

27 Georg Brandes-prisen (1969-)
Fremhævelse af et værk inden for dansk litteraturkritik og forskning, udkommet inden for det seneste år Erik A Nielsen Kristendommens retorik Rune Lykkeberg Kampen om sandhederne Mette Dalsgaard En optimistisk tragedie. Sovjetruslands litteratur Jens Engberg Magten og kulturen. Bind 1-3 Thomas Bredsdorff Den brogede oplysning (Ekstraord. Ærespris) Jørgen Knudsen Georg Brandes. Bind 1-8 Hans Hauge Post-Danmark. Politik og æstetik hinsides det naturlige

28 Gyldendals faglitterære pris
Nanna Simonsen Jesper Theilgaard Dansk Vejr Bo Lidegaard P. Bang-Jensen og FN Pernille Steensgaard

29 den almene fagbogs appel - form og narration
Humanistisk historieformidling Den synlige afsender Skærpede forestillinger om modtageren Kompetenceudvikling af fremstillingsgreb Bryld, 1999 Humanioras fortællinger Sensibiliseringshistorier – understøtte følsomhed over for kunst Bevarelseshistorier - sikre fortrolighed med fortiden Orienteringshistorier - tilfredsstille livsverdenens meningsbehov Marquard, efter Larsen, 2008

30 referencer C. Bryld et al.: At formidle historie – vilkår kendetegn, formål, 1999 J. Burchardt: Hvidbog om dansk forskningsformidling + bilag 1-2, 2007 O. Grepstad: Det litterære skattkammer. Sakprosaens teori og retorikk, Oslo 1997. J.B. Thompson: Books in the Digital Age, Cambridge, 2005 H. Hertel: Lyset for de lærde blot? i: Ideer vi lever på. Humanistisk viden i videnssamfundet, F.Collin & J. Faye, red., 2008, s J.E. Larsen: Nogle synspunkter på humaniora i videnssamfundet, i: samme, s A. Løkke: Den humanistiske forskning klassiske publikationsgenrer bør ikke sættes i bås som enten forskning eller formidling, men har netop sin samfundsmæssig betydning som dobbeltform, i: Humaniora 2/2008 s R. Øhlenschlæger Madsen: Kulturen taber på point. Politiken N. Dichov Lund: Faglitteraturen – den oversete storebroder i bogsystemet, i: Biblioteksarbejde 42/1994, s.5-16 D.F. McKenzie: The Sociology of Texts 2nd ed. Lond. 2005 G. Lind: Humaniora, elektronisk publicering og forskningsbibliotekerne, i: Dansk Biblioteksforskning 2/3, 2009 N. Kunov: Bogvalg og bogbestand, i: Lærebog for biblioteksteknik, 1952


Download ppt "Den almene fagmonografi –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google