Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning"— Præsentationens transcript:

1 GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning
Der er ingen lyd i mit headset (Fejlfindingsguide) Jeg har svært ved at høre folk Folk har svært ved at høre mig Folk kan slet ikke høre hvad jeg siger Jeg er ikke tilfreds med lyden i headsettet (Toneindstilling) Jeg kan høre mig selv når jeg taler (ekko) Lyden skratter/forvrænger i headsettet GN9300(e) Der er ingen lyd i mit headset (Fejlfindingsguide) Marc Schmidt Teknisk Salg Supporter

2 Der er ingen lyd i mit headset!
Tilbage til hovedmenu GN9120 Fejlfinding Der er ingen lyd i mit headset! Er der lys i basen? NEJ JA Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilsluttet Lyser batteri-indikatoren når headsettet er i basen? Klik her Klik her Ustabilt Lyser radiosignalet på basen når man tager headsettet op? JA NEJ Klik her Kontroller at batterisikkerhedsstrimlen er helt ude af headsettet, og at headsettet efterfølgende er ladet op. JA Kontroller at headsettet sidder korrekt i basen NEJ Klik her Klik her Kontroller at headsettet er ladet op. Kontroller at terminerings-skiven bag på basen er indstillet til den korrekte telefon. Klik her NEJ Klik her Virker headsettet efter slippen er fjernet helt og ladet op? JA Virker headsettet efter indstilling af terminerings-skiven? Virker headsettet efter opladning? NEJ JA Kontroller at kabler er tilsluttet korrekt JA Klik her NEJ GN Store Nord A/S, which is listed on the Copenhagen Stock Exchange, has been helping people communicate since 1869. Today GN Store Nord has two subsidiaries: GN Resound: Producing hearing instruments under the ReSound, Beltone and Interotn brands GN Netcom: Producing headsets for office, contact center and consumer use under the jabra brand. Lyser radiosignalet på basen når man tager headsettet op? Virker headset efter kablerne er gennemgået? Gentilmeld headset til base JA Klik her Klik her JA NEJ NEJ PROBLEM LØST! Hvis headset stadig ikke virker sendes det til reparation

3 GN9120 Termineringsindstilling
Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9120 fejlfinding Termineringsindstilling

4 Tilbage til GN9120 fejlfinding
GN9120 Headset lader Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9120 fejlfinding Headset lader Blinker: Headset lader Lyser konstant: Headset fuldt opladet

5 Tilbage til GN9120 fejlfinding
GN9120 Headset tændt Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9120 fejlfinding Headset tændt (Aktiveret link til headset) Hvis radiosignalet lyser indikerer det forbindelse imellem headset & base

6 GN9120 Fjernelse af batterisikkerhedsstrimlen
Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9120 fejlfinding Fjernelse af batterisikkerhedsstrimlen Vær sikker på at brugeren har fået fjernet hele slippen ved opsætning

7 Tilbage til GN9120 fejlfinding
GN9120 Kabeltilslutning Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9120 fejlfinding Kabeltilslutning Billedillustration Beskrivelse

8 Tilbage til GN9120 fejlfinding
Reset/gentilmelding af GN9120 Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9120 fejlfinding Husk at kontrollere at der er batteri på headset før dette foretages! Lad evt. headsettet stå til opladning i 30 minutter før. Hvis strømmen tages fra ved strømforsyningen i væggen afventes herefter 20 sekunder. Hvis strømmen tages i basen afventes 2 minutter. Sæt headsettet i basen/oplade-ren. Bemærk at strømmen stadig er taget fra. Fjern strømmen fra basen/opladeren. Enten ved at hive strømforsyningen ud af væggen eller fjerne strømstikket fra basen.(Lysene på basen går ud.) Sæt strømmen til igen. Herefter vil alle lys i basen blinke 3 gange, lyse konstant kortvarigt for til sidst at blinke i batteri-ikonet. Herefter er gentilmeldingen fuldført.

9 GN 9120: Jeg har svært ved at høre folk
Tilbage til hovedmenu Jeg har svært ved at høre folk? Dette skyldes at højtaler-indstillingen er for lav. Skru op for volumen på telefonen og derefter på headsettet. For instruktion i at justere lydstyrken på headsettet se figuren nedenunder. Højtalerindstilling (headset tændt)

10 GN 9120: Folk har svært ved at mig
Tilbage til hovedmenu Folk har svært ved at høre mig? Dette skyldes at mikrofonvolumen ikke er skruet tilstrækkeligt op. For instruktion i justering af mikrofonvolumen se figuren nedenunder- Mikrofonindstilling (headset tændt)

11 GN 9120: Folk kan slet ikke høre hvad jeg siger?
Tilbage til hovedmenu Folk kan slet ikke høre hvad jeg siger? Dette skyldes at mikrofonen er afbrudt. For instruktion i aktivering/deaktivering se figur 1 nedenunder. Hvis dette ikke løser problemet, kan fejlen skyldes at termineringen på basen ikke er indstillet korrekt. For instruktion i indstilling af terminerings-skive se figur 2 nedenunder. Hvis problemet stadig består kan mikrofon i headsettet være defekt, og produkt er nødt til at blive sendt til reparation. Figur 1: Mikrofonafbryder (headset tændt) Figur 2: Termineringsindstilling

12 GN 9120: Jeg er ikke tilfreds med lyden i headsettet!
Tilbage til hovedmenu Jeg er ikke tilfreds med lyden i headsettet! Det er muligt at ændre lydbilledet i headsettet ved at ændre toneindstilingen (treble/bas/diskant). For instruktion i justering af toneindstilling se figur 1. Hvis dette ikke løser problemet kan det skyldes at højtaleren i headsettet er skruet for højt op. For instruktion i indstilling af højtaler se figur 2 Hvis problemet stadig består kan højtaler i headset være defekt, og produkt skal sendes til reparation. Figur 1: Justering af tone (headset tændt) Figur 2: Højtalerindstilling

13 GN 9120: Jeg kan høre mig selv når jeg taler?
Tilbage til hovedmenu Jeg kan høre mig selv når jeg taler! (ekko) Dette skyldes typisk at mikrofonen er skruet for højt op. For instruktion i hvordan mikrofonen justeres se figuren nedenunder. Mikrofonindstilling (headset tændt)

14 GN 9120: Lyden skratter / forvrænger i headsettet
Tilbage til hovedmenu Lyden skratter/forvrænger i headsettet! Dette skyldes typisk at de 2 forstærkere (telefon & headset) er skruet for højt op. Normalt anbefales at skrue først op for telefonen dernæst headsettet. Sørg derfor for at både telefon og headset ikke står i max volumen. For instruktion i at skrue ned for headsettet ved hjælp af headsettets lydindstillinger se figur 1. Hvis dette ikke hjælper kan det anbefales at skifte toneindstilling. For hjælp til dette se figur 2. Består problemet anbefales det at gentilmelde headset til base eller sende headset til reparation. For hjælp til gentilmelding til base klik her. Højtalerindstilling (headset tændt) Justering af tone

15 Der er ingen lyd i mit headset!
Tilbage til hovedmenu GN9300 Fejlfinding Der er ingen lyd i mit headset! Er der lys i basen? NEJ JA Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilsluttet Lyser batteri-indikatoren når headsettet er i basen? Klik her Klik her Lyser link-signalet på basen & headsettet når man tager headsettet op? JA NEJ Klik her JA Kontroller at headsettet sidder korrekt i basen NEJ Klik her Kontroller at headsettet er ladet op. Kontroller at terminerings- skiven bag på basen er indstillet til den korrekte telefon Klik her Klik her Kontroller at kabler er tilsluttet korrekt Klik her JA NEJ Virker headsettet efter opladning? Virker headsettet efter indstilling af termineringskiven? JA Virker headset efter kablerne er gennemgået? NEJ GN Store Nord A/S, which is listed on the Copenhagen Stock Exchange, has been helping people communicate since 1869. Today GN Store Nord has two subsidiaries: GN Resound: Producing hearing instruments under the ReSound, Beltone and Interotn brands GN Netcom: Producing headsets for office, contact center and consumer use under the jabra brand. Lyser link-signalet på basen & headsettet når man tager headsettet op? JA JA NEJ Gentilmeld headset til base Klik her NEJ Mulighed 1 PROBLEM LØST! Klik her Hvis headset stadig ikke virker, sendes det til reparation Mulighed 2 Klik her

16 GN9300: Termineringsindstilling
Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9300 fejlfinding Termineringsindstilling

17 Tilbage til GN9300 fejlfinding
GN9300 Headset lader Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9300 fejlfinding Headset lader Blinker: Headset lader Lyser konstant: Headset fuldt opladet Bemærk: Hvis headset er helt afladet kan der gå op til 30 minutter før første lade-indikator begynder at lyse.

18 Tilbage til GN9300 fejlfinding
GN9300 Headset tændt Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9300 fejlfinding Headset tændt (Aktiveret link til headset) Hvis signalet under knappen markeret med en telefon blinker, indikerer det forbindelse imellem headset & base Headset indikator på siden af headsettet blinker også. Bemærk: Ved GN9350(e) gøres opmærksom på at headset også kan have link åben imod computer. (lysindikatoren under computer-knappen blinker i stedet for under telefon-knappen) Hvis dette er tilfældet vil headsettet ikke virke imod telefonen. For at ændre dette, tryk på knappen til højre for tårnet hvor der er et billede af en telefon. Headset skal være tændt før dette kan udføres. For at permanent ændre fokus til telefon hold knappen inde i 5-6 sek. Headset skal være slukket før dette kan udføres.

19 Tilbage til GN9300 fejlfinding
GN9300: Mikrofonafbryder Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9300 fejlfinding Mikrofonafbryder Lyser: Mikrofonen er afbrudt, personen i den anden ende kan ikke høre dig

20 Tilbage til GN9300 fejlfinding
GN9300 Kabeltilslutning Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9300 fejlfinding Kabeltilslutning Billedillustration Beskrivelse

21 Gentilmelding mulighed 1
Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9300 fejlfinding Husk at kontrollere at der er batteri på headset før dette foretages! Lad evt. headsettet stå til opladning i 30 minutter før. Placer headset i basen/opladeren Tryk på knappen med de 2 trekanter på højre side af basen (Set bagfra) Efter op til 30 sekunder efter lyser headsettets blå lysdiode (online indikator) i 2 sekunder. Dette angiver at gentilmeldingen er komplet.

22 Tilbage til GN9300 fejlfinding
Gentilmelding mulighed 2 Foretages såfremt mulighed 1 ikke virker! Tilbage til hovedmenu Tilbage til GN9300 fejlfinding Husk at kontrollere at der er batteri på headset før dette foretages! Lad evt. headsettet stå til opladning i 30 minutter før. Påsæt batteri og bæremulighed på headset igen. Fjern bæremulighed & batteri fra headset. Kig i brugermanual for instruktion i dette. Sæt strømmen til igen. Efter op til 30 sekunder efter lyser headsettets blå lys-diode (online indikator) i 2 sek. og headsettet forsætter opladning. Herefter er gentilmeldingen fuldført. Hvis strømmen tages fra ved strømforsyningen i væggen afventes herefter 20 sekunder. Hvis strømmen tages i basen afventes 2 minutter. Fjern strømmen fra basen/opladeren. Enten ved at hive strømforsyningen ud af væggen eller fjerne strømstikket fra basen.(Lysene på basen går ud.) Sæt headsettet i basen/opladeren. Bemærk at strømmen stadig er taget fra.

23 GN 9300(e): Jeg har svært ved at høre folk?
Tilbage til hovedmenu Jeg har svært ved at høre folk? Dette skyldes at højtaler-indstillingen er for lav. Skru op for volumen på telefonen og derefter på headsettet. For instruktion i at justere lydstyrken på headsettet se figuren til højre. GN 9300: Højtalerindstilling (headset tændt)

24 GN 9300(e): Folk har svært ved at høre mig?
Tilbage til hovedmenu Folk har svært ved at høre mig? Dette skyldes at mikrofonvolumen ikke er skruet tilstrækkeligt op. For instruktion i justering af mikrofonvolumen se figurerne til højre. Figur 1: GN9330 Figur 2: GN9350 (højere tal: mere mikrofon volume) Figur 1: GN9330 Mikrofonindstilling (headset tændt) Figur 2: GN9350 Mikrofonindstilling

25 GN 9300(e): Folk kan slet ikke høre hvad jeg siger?
Tilbage til hovedmenu Folk kan slet ikke høre hvad jeg siger? Dette skyldes at mikrofonen er afbrudt. For instruktion i aktivering/deaktivering af mikrofon se figur 1 nedenunder. Hvis dette ikke løser problemet, kan fejlen skyldes at termineringen på basen ikke er indstillet korrekt. For instruktion i indstilling af terminerings-skive se figur 2 nedenunder. Hvis problemet stadig består kan mikrofon i headsettet være defekt, og produkt er nødt til at blive sendt til reparation. Figur 1: Mikrofonafbryder (Mute) (headset tændt) Figur 2: Termineringsindstilling

26 GN 9300(e): Jeg er ikke tilfreds med lyden i headsettet!
Tilbage til hovedmenu Jeg er ikke tilfreds med lyden i headsettet! Det er muligt at ændre lydbilledet i headsettet ved at ændre toneindstilingen (treble/bas/diskant). For instruktion i justering af toneindstilling se figur 1 til højre med link til manual. Hvis dette ikke løser problemet kan det skyldes at højtaleren i headsettet er skruet for højt op. For instruktion i indstilling af højtaler se figur 2 til højre. Hvis problemet stadig består kan højtaler i headset være defekt, og produkt skal sendes til reparation. Figur 1: Udvidede indstillinger (headset tændt) Figur 2: GN9350 Højtalerindstilling Det er muligt via GN9350’s LCD skærm at indstille headsettets toneindstilling, rækkevidde, lydbeskyttelses-niveau & EHS funktionalitet. For instruktion i dette, kig venligst i manualen. (link)

27 GN 9300(e): Jeg kan høre mig selv når jeg taler!
Tilbage til hovedmenu Jeg kan høre mig selv når jeg taler! (ekko) Dette skyldes typisk at mikrofonen er skruet for højt op. Se figurerne nedenunder for guide til hvordan man skruer ned for mikrofonen. Figur 1: GN9330 Figur 2: GN9350 Figur 1: GN9330 Mikrofonindstilling (headset tændt) Figur 2: GN9350 Mikrofonindstilling Jeg er ikke tilfreds med lyden i headsettet! Det er muligt at ændre lydbilledet i headsettet ved at ændre toneindstilingen (treble/bas/diskant). For instruktion i justering af toneindstilling se figur til højre med link til manual.

28 GN 9300(e): Lyden skratter / forvrænger i headsettet!
Tilbage til hovedmenu Lyden skratter/forvrænger i headsettet! Dette skyldes typisk at de 2 forstærkere (telefon & headset) er skruet for højt op. Normalt anbefales at skrue først op for telefonen dernæst headsettet. Sørg derfor for at både telefon og headset ikke står i max volumen. For at skrue ned for headsettet og justering af lydindstillinger se figur 1 nedenunder. Hvis dette ikke hjælper kan det anbefales at skifte toneindstilling. For hjælp til dette se figur 2 nedenunder med link til manual. Figur 1: Højtalerindstilling (headset tændt) Figur 2: Udvidede indstillinger (headset tændt) Det er muligt via GN9350’s LCD skærm at indstille headsettets toneindstilling, rækkevidde, lydbeskyttelses-niveau & EHS funktionalitet. For instruktion i dette, kig venligst i manualen. (link)


Download ppt "GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google