Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til FORCE Technology.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til FORCE Technology."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til FORCE Technology

2 Om FORCE Technology Fra viden til værdi
FORCE Technology er blandt de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder i Danmark og på det internationale marked. Vi omsætter højt specialiseret ingeniørmæssig viden til praktiske og værdiskabende løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier.

3 Om FORCE Technology FORCE Technology er Uvildig Selvejende
Almennyttig. Udviklingsbudget > 120 mio. DKK

4 Om FORCE Technology Vision Mission Strategi
Det er vores vision at være kundernes foretrukne samarbejdspartner i projekter og koncepter med et stort indhold af specialiseret viden. Mission Det er vores mission at udvikle og markedsføre værdiskabende teknologier, løsninger og services, der forbedrer konkurrenceevnen for vores kunder. Og dermed hjælper kunderne med at opfylde deres forretningsmæssige mål og resultater. Strategi Vores strategi er at fremme virksomheden gennem: Nye teknologier Organisk vækst Vækst via akkvisitioner.

5 Historie FORCE Instituttet skifter navn til FORCE Technology Køb
2002 Køb S & Q Tech A/S 1992 1939/40 Dansk kontrolorgan oprettes Fusion med Korrosionscentralen og Isotopcentralen 1990 Køb Integrity-aktiviteter hos CorrOcean ASA 2003 Køb TMC Teknik a/s 1999 1991 Fusion med Dantest 2001 Køb certificering, prøvning & svejsning hos Carl Bro A/S 2004 Køb dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ 1941 Svejsecentralen etableres 1994 Køb STK Inter Test AB 2002 Fusion med Dansk Maritimt Institut

6 En international virksomhed
Sverige Västerås 17 kontorer Norge Sandvika 4 kontorer Rusland Skt. Petersborg Danmark Brøndby (Hovedkontor) (9 kontorer) USA Houston

7 Sensorer og måleteknik Simulerings- teknologi
Forretningskoncept Industri og samfund System- og ledelsesudvikling Integrity management og vedligeholdsoptimering Inspektion, prøvning, verifikation og certificering Optimering af design, produkter, processer og produktion Undervisning og formidling Proces og automation Materiale- teknologi Prøvnings- teknologi Sensorer og måleteknik Hydro- og aerodynamik Simulerings- teknologi Structural integrity Energi og miljø

8 Kunder – omsætning på brancher
2005 Handel og service Skibsværfter Jern- og metalindustri Kemi og forarbejdning Medicinal- og fødevareindustri Transportindustri Bygge og anlæg Energi og forsyning Olie- og gasindustri Andre 5% 0% 10% 15% 20% 25% 7% 4% 23% 6% 30%

9 Certificering og notifikation
Organisationsplan Bestyrelse Direktion Certificering og notifikation Adm. direktør, Ernst Tiedemann Teknisk direktør, Willy Damgaard Kristensen Markedsdirektør, Jens Roedsted Økonomidirektør, Øjvind Andersen Clement FORCE–Dantest CERT Hans Falster Stabsfunktioner Økonomi og administration Jette Heideby Kvalitetssikring Peter Blinksbjerg Personale Jette Feddersen Salg og Markedsføring Jens Roedsted Informations- og Kommunikationsteknologi Lars Vesth Divisioner Sensor og NDE Innovation Leif Jeppesen Inspektion og Prøvning (Vest) Niels A. Giversen Inspektion og Prøvning (Øst) Arne H. Jensen Materialer og Miljø Nils Linde Olsen Svejse- og Produktionsinnov. Ulf Larsen Maritim Industri Stig Sand Energi, Kvalitet og Måleteknik Gunnar Østergaard SonoSteam Niels Krebs Datterselskaber FORCE Technology Sweden AB - 100% ejet datterselskab FORCE Technology Norway AS - 100% ejet datterselskab FORCE Technology Rusland LLC - 100% ejet datterselskab

10 Nøgletal Balance Mio. DKK 10 20 30 Investering, brutto Mio. DKK 40 50
10 20 30 Investering, brutto Mio. DKK 40 50 60 70 Aktiver Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Egenkapital 100 200 300 400 500 2002 2003 2004 2005 2006 1000 600 700 Antal medarbejdere, gennemsnit 800 900 Omsætning Mio. DKK

11 Forretningsområder Udvikling, rådgivning og services
Produktions- og procesteknik Materialer og miljø Inspektion og prøvning Integrity management Structural integrity services Sensorer og målesystemer Måleteknik Hydrodynamik Aerodynamik og industrielle processer Simuleringsteknologi Uddannelse System- og ledelsesudvikling Certificering

12 Forretningsområder Produktions- og procesteknik
Produktions- og procesoptimering Optimering af produktionsflow Automation og robotteknologi Sammenføjning og svejsning Overfladebehandling Pilotproduktion

13 Forretningsområder Materialer og miljø Korrosionsbeskyttelse
Optimeret materialeanvendelse Plast, metaller og beton Skades- og havariundersøgelser Levetidsanalyser Korrosionsbeskyttelse Kemisk analyse og dokumentation Luftkvalitet, rådgivning og måling

14 Forretningsområder Inspektion og prøvning Ikke-destruktiv prøvning
Automatiseret prøvning Undervandsprøvning Materiale- og produktprøvning Plast- og betonprøvning

15 Forretningsområder Integrity management
Corrosion & Inspection Management Risk Based Inspection & vedligeholdsoptimering (RBI/RCM) Korrosionsbeskyttelse og korrosionsmodellering Pipeline Integrity Management (PIM) Data-håndtering

16 Forretningsområder Structural integrity services
Design og konceptudvikling Tredjeparts-verifikation Revurdering/ modifikation Levetidsforlængelse/ Risk Based Inspection planning (RBI) Structural Reanalysis Systems (SRS) Dekomissionering Design af offshore-konstruktioner Hazard engineering Avanceret FEM-analyse

17 Forretningsområder Sensorer og målesystemer Online måling
Ikke destruktiv måling Berøringsfri måling Nøjagtig måling Kundetilpasset måling Kontrol af delprocesser Processtyring Produktsortering Produktdokumentation Tilstandskontrol SNECMA

18 Forretningsområder SonoSteam
Reducerer bakterier, skimmelsvampe og vira, fra biologiske og ikke-biologiske overflader, via damp og ultralyd – ingen kemikalier Hurtig og effektiv Food og non-food

19 Forretningsområder Måleteknik Kalibrering Verifikation og inspektion
E-mærkning Typeprøvning Servicering og reparation Opbygning af målesystemer Kurser og rådgivning

20 Forretningsområder Hydrodynamik
Modelforsøg med skibe og offshore-konstruktioner Numeriske beregninger af skibes og offshore-konstruktioners bevægelser Optimering af skibes fremdrift Beregning af skibes stabilitet Prøveture med nybygninger

21 Forretningsområder Aerodynamik og industrielle processer
Designoptimering af vindbelastede strukturer – f.eks. broer og bygninger Optimering af flowbærende udstyr og processer – f.eks. pumper og kompressorer Modelforsøg og beregning (CWE) Computational Fluid Dynamics (CFD) Aerodynamiske feltmålinger

22 Forretningsområder Simuleringsteknologi Ombordsystemer til skibe
SimFlex Navigator skibs-simulator, fra PC til full mission Besejlingsforhold og layout af havne, kanaler og andre søveje Ombordsystemer til skibe SimFlex Stability til stabilitet og lækstabilitet SeaSense til beslutningsstøtte i hårdt-vejrs-sejlads SeaPlanner til rutevejledning

23 Forretningsområder Uddannelse Kvalitet og audit Svejsning NDT
Materialer & korrosion Maritim industri Energi og brændsler Miljø og arbejdsmiljø

24 Forretningsområder System- og ledelsesudvikling Kvalitetsledelse
Miljøledelse Arbejdsmiljøledelse Statistiske metoder Forbedringsværktøjer (LEAN m.v.) Elektroniske ledelsessystemer

25 FORCE-Dantest CERT FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan
Certificering af ledelsessystemer Certificering af miljøledelsessystemer Certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Certificering af svejseværksteder Certificering af svejsere og NDT-operatører Eksaminering efter EWF- og IIW-uddannelserne Certificering af produkter FORCE-Dantest CERT er bemyndiget organ i relation til europæiske direktiver for trykudstyr, transportabelt trykudstyr, byggevarer, udstyr i skibe, personlige værnemidler, ikke-automatiske vægte, måleinstrumenter, legetøj samt CO2- verifikation.

26 Samarbejde og resultater
Nøglen i vores samarbejde Partnerskab og værdiskabelse Teknologi og innovation Videndeling og netværk


Download ppt "Velkommen til FORCE Technology."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google