Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gode kravspecifikationer ved indkøb af hjælpemidler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gode kravspecifikationer ved indkøb af hjælpemidler"— Præsentationens transcript:

1 Gode kravspecifikationer ved indkøb af hjælpemidler
Greta Randrup Olsson Ergoterapeut, MPH Koordinator for Standardisering og Indkøb Temadag om indkøb 3. juni 2009

2 HMI’ s rolle Landsdækkende videncenter
Skal bla. medvirke til, at der findes sikre og hensigtsmæssige hjælpemidler på det danske marked Medvirke til at samfundets ressourcer udnyttes bedst muligt Temadag om indkøb 3. juni 2009

3 Indhold Lovgivningsmæssige rammer
- CE-mærkning, standarder og prøvning - Udbudsdirektivet - Lov om Social Service Værktøjer til udarbejdelse af kravspecifikationer Udfordringer Temadag om indkøb 3. juni 2009

4 Hvad er kvalitet? De samlede egenskaber ved et produkt, der betinger evnen til at opfylde specificerede behov og forventninger – eller kort sagt: når et produkt opfylder de krav køberen opstiller Temadag om indkøb 3. juni 2009

5 Krav til medicinsk udstyr/ hjælpemidler
CE-mærkning efter det europæiske direktiv om medicinsk udstyr, krav siden 1998 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2005 Ny bek. træder i kraft 21. marts 2010 Temadag om indkøb 3. juni 2009

6 Bek. om medicinsk udstyr
Fabrikanten ”godkender” selv hjælpemidlet, når det tilhører klasse 1 Fabrikanten skal kunne dokumentere at produktet lever op til de væsentlige krav Fabrikanten skal lave en risikoanalyse Ulykker eller næsten-ulykker skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen, som er myndigheden på området Temadag om indkøb 3. juni 2009

7 Bek. om medicinsk udstyr
De væsentlige krav fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen og omhandler sikkerhed, ydeevne og egnethed og fordele skal opvejes mod ulemper Der er bla. specifikke krav om materialerne, mekanisk sikkerhed, elektrisk sikkerhed, brandbarhed og til mærkning og brugsanvisning Temadag om indkøb 3. juni 2009

8 Bek. om medicinsk udstyr
De væsentlige krav anses for opfyldt, hvis produktet lever op til en standard, der dækker de relevante krav Temadag om indkøb 3. juni 2009

9 Standarder for hjælpemidler
DS/EN : 2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede – Generelle krav og prøvningsmetoder Specifikke standarder for fx senge, personløftere og sejl, manuelle og elektriske kørestole, alle typer ganghjælpemidler, remote controls Se nærmere på hmi.dk eller ds.dk Temadag om indkøb 3. juni 2009

10 Nordiske kravspecifikationer
Indstillelige senge til børn med funktionsnedsættelser Antidecubitusmadrasser (svensk) Arbejdsstole til personer med funktionsnedsættelse (svensk) Se nærmere på hmi.dk og hi.se Temadag om indkøb 3. juni 2009

11 Indkøb af hjælpemidler
EU’ s udbudsdirektiv om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter m.m. Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 Indkøb over tærskelværdi på ca. 1,57 mio. kr. (excl. moms) skal i udbud Temadag om indkøb 3. juni 2009

12 Indkøb af hjælpemidler
I kapitel IV i bekendtgørelsen er der særlige regler vedr. udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet, herunder at der skal henvises til standarder, hvis muligt, når man beskriver de tekniske specifikationer, produktet skal leve op til Temadag om indkøb 3. juni 2009

13 Indkøb af hjælpemidler
Man bør stille krav om, at der er dokumentation for at produktet lever op til standarden, fx i form af en prøvningsrapport fra et akkrediteret prøvningslaboratorium Temadag om indkøb 3. juni 2009

14 Vægtningkriterier ved udbud
Skal være tydelige og specificerede Pris vægtes 100 %? Eller ex. Pris (totalomkostninger) 35 % Funktionelle egenskaber 30 % Brugervenlighed 35 % Temadag om indkøb 3. juni 2009

15 Hjælpemiddelbekendtgørelsen nr. 987 af 6. august 2007
Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, § 3 Der skal inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationer ved indgåelse af leverandøraftaler, § 5 Temadag om indkøb 3. juni 2009

16 Hjælpemiddelbekendtgørelsen
Fokus for brugerrepræsentanterne kunne være på kvalitet, sortiment, forsyningssikkerhed, leveringstid, garanti, reklamation, reparation mv. Brugerrepræsentanterne bør sikres den nødvendige tid til at gøre deres indflydelse gældende Temadag om indkøb 3. juni 2009

17 Værktøjer til udarbejdelse af kravspecifikationer
Temadag om indkøb 3. juni 2009

18 Generelle vejledninger
Plejesenge Hospitalssenge Ganghjælpemidler Personløftere Manuelle kørestole Tryghedsalarmer og sikringsudstyr Temadag om indkøb 3. juni 2009

19 Tjeklister ved indkøb af hjælpemidler
For plejesenge For hospitalssenge For rollatorer For manuelle kørestole For mobile personløftere og for stationære personløftere Kan downloades fra Temadag om indkøb 3. juni 2009

20 Tjeklister ved indkøb af hjælpemidler
Kan bruges som inspiration ved fastlæggelse af kravspecifikationer Oplyser om min. krav i standarderne på visse områder, hvor man evt. selv vil fastlægge egne krav Temadag om indkøb 3. juni 2009

21 Tjeklister ved indkøb af hjælpemidler, eksempler
Fastlæggelse af relevant(e) standard(er) Beskrivelse af hjælpemidlet, typebestemmelse Hvor, hvordan og af hvem skal det anvendes Mål og vægt Betjeningsvenlighed Rengøringsmetoder/vandtæthed Tilbehør Vedligeholdelse / eftersyn Leveringsbetingelser Brugsanvisning, instruktion, undervisning Temadag om indkøb 3. juni 2009

22 Hmi-basen.dk Dansk/nordisk 4. niveau på mange områder
Søgning på tekniske data Prøvningsoplysninger Litteraturmodul Temadag om indkøb 3. juni 2009

23 Temadag om indkøb 3. juni 2009

24 Temadag om indkøb 3. juni 2009

25 Problemer med kravspecifikationer
Krav er ikke klare og entydige Krav er så specifikke, at de kun peger på et bestemt produkt Krav er så specifikke, at ingen produkter opfylder dem For omfattende krav, fx til mærkelast Ingen eller utydelige referencer til standarder, fx ”gældende standarder” Temadag om indkøb 3. juni 2009

26 Udfordringer At medtage de relevante standarder
At finde det rette niveau for krav At inddrage repræsentanter for brugerne At gøre sig klart, hvor stor en del af indkøbene, der skal være omfattet af aftalen, fx 80 % At fastsætte relevante vægtningskriterier Temadag om indkøb 3. juni 2009

27 Konsulentbistand HMI er i gang med at udvikle skabeloner for kravspecifikationer på udvalgte hjælpemiddelområder – ”depothjælpemidler” 10 områder forventes færdige i 2009 HMI tilbyder fortsat konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer ved indkøb Temadag om indkøb 3. juni 2009


Download ppt "Gode kravspecifikationer ved indkøb af hjælpemidler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google