Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og internt bedriftværn v/Ole Stig Sørensen, Ove Larsen og Winnie Løfquist H. Lundbeck A/S 3-Apr-17 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og internt bedriftværn v/Ole Stig Sørensen, Ove Larsen og Winnie Løfquist H. Lundbeck A/S 3-Apr-17 1."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og internt bedriftværn v/Ole Stig Sørensen, Ove Larsen og Winnie Løfquist H. Lundbeck A/S 3-Apr

2 Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Det interne bedriftværn
Agenda Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Det interne bedriftværn Rundvisning på siten Forplejning H. Lundbeck A/S 3-Apr

3 Vi passer på miljøet Luftrensning samt løbende målinger af luftemissionen Al processpildevand opsamles og sendes til Stigsnæs til biologisk rensning Al kemisk affald bliver behandlet på Kommune Kemi Alle produktionsprocesser er godkendt af miljømyndigheder ISO certificeret i 2004 Fokus i 2009: Regenerering af solventer samt minimering af energiforbruget H. Lundbeck A/S 3-Apr

4 Arbejdsmiljøet er i højsædet
Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS siden 2004 - systematik - fokus på forbedringer - løbende evaluering Sikkerhedsorganisation, der arbejder med både internt og eksternt miljø                                 H. Lundbeck A/S 3-Apr

5 Mål i 2009 : - Fokus på forebyggelse.
Arbejdsmiljø Mål i 2009 : - Fokus på forebyggelse. Registering af alle arbejdsulykker, undersøgelse og forebyggende tiltag Registering af alle tilløb til miljøuheld og tilløb til arbejdsulykker, undersøgelse og forebyggende tiltag Risikovurdering af alle tilløb H. Lundbeck A/S 3-Apr

6 Registrerede hændelser de sidste 5 år
H. Lundbeck A/S 3-Apr

7 Risikovurdering af tilløb
Alvorlighed Kontrolleret udslip Mindre miljømæssig påvirkning Middelstor miljømæssig påvirkning Stor miljømæssig påvirkning Enkeltstående arbejdsulykke Enkeltstående arbejdsulykke, lægehjælp Enkeltstående alvorlig arbejdsulykke Mange alvorlige arbejdsulyk-ker 1 2 3 4 Kunne hænde årligt 18 14 Kunne hænde flere gange i virksomhedens tid 11 32 16 Kunne hænde én gang i virksomhedens tid   Forventes ikke at hænde i virksomhedens tid Miljø Arbejdsmiljø Sandsynlighed Vigtigt at få anmeldt tilløb for at forebygge arbejdsulykker og miljøuheld Også vigtigt at få anmeldt tilløb, som den enkelte selv opfatter som ligegyldigt, da den slags tilløb også kan udvikle sig til en større hændelse H. Lundbeck A/S 3-Apr

8 Risikovurdering af tilløb
H. Lundbeck A/S 3-Apr

9 Undersøgelse af sikkerhedskulturen Uddeling af flyers Fokusemner
Fokus på forebyggelse Undersøgelse af sikkerhedskulturen Uddeling af flyers Fokusemner Årsags-konsekvenstræ-analyse H. Lundbeck A/S 3-Apr

10 Konsekvenstræ analyse af tilløb
Skottet til sikkerhedsbassin lukker Sikkerhedsbassin overfyldes Miljøuheld Brand Alarm ved skotfald Netværket forsvinder Kortslutning Materiel skade Afdækning af elskab Utæt faldstamme og fuge med dryp af væske ned i el-rum Rør ud af el-rum Reparation af fuge Utæt fuge – kunne ikke umiddelbar se den var utæt Faldstamme i el-rum Fuge påvirkes af syre/base/opl.midler i fabrikken El-rum tidligere depot Fuge placeret under apparat – ikke let tilgængelig H. Lundbeck A/S 3-Apr

11 Sikkerhed har høj prioritet - personale
Adgangskontrol Introduktionskursus Elementær brandbekæmpelse Evakueringsøvelser Tilbud om førstehjælp H. Lundbeck A/S 3-Apr

12 Sikkerhed har høj prioritet - eksterne
Adgangskontrol / videoovervågning Portvagter Sikkerhedsvideo – dansk, engelsk, tysk Sikkerhedsfolder – dansk, engelsk, tysk Hvidt eller orange kort Undervisning i miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed H. Lundbeck A/S 3-Apr

13 Hvad gør vi for at undgå brand?
Ilt Kvælstofdækning Lukkede systemer Brandbart materiale (væske – fast stof) Udsugning Branddøre Antændelseskilder Afladning af statisk elektricitet Regler for varmt arbejde Begrænser gnistdannende udstyr Zoneinddeling – udstyr Andet Undervisning SOP – instruks - regler H. Lundbeck A/S 3-Apr

14 Det interne Bedriftværn
Ansvarlige og medlemmer Vedligeholdelse af kompetencer Elementær brandbekæmpelse Evakueringsøvelser Miljøtrailer H. Lundbeck A/S 3-Apr

15 Muligheder for brandbekæmpelse
ABA – Automatisk Brandalarmerings Anlæg Skumanlæg Inergenanlæg Håndslukkere Mobil skumslukker H. Lundbeck A/S 3-Apr

16 Førstehjælpsgruppen Medlemmer Uddannelse Førstehjælpstasker
Hjertestarter Øjenskylleflasker Nødbrusere H. Lundbeck A/S 3-Apr

17 Samarbejde med Odsherred Kommune
Lidt om Lundbeck`s og Odsherred kommunes samarbejde. Brandstationen Autosprøjte Miljøvogn Udrykning H. Lundbeck A/S 3-Apr

18 Så er det tid til rundvisning på siten ;-)
H. Lundbeck A/S 3-Apr


Download ppt "Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og internt bedriftværn v/Ole Stig Sørensen, Ove Larsen og Winnie Løfquist H. Lundbeck A/S 3-Apr-17 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google