Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

State of the Art: En studierejse omkring BIM

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "State of the Art: En studierejse omkring BIM"— Præsentationens transcript:

1 State of the Art: En studierejse omkring BIM
bips konference 2010 6. september 2010

2 State of The Art | Dagens præsentation
Ole Berard ErhvervsPhD studerende Titel: Building Information Modeling in Management of Virtual Design and Construction. Projektperiode: 1. Maj 2009 til 30. April 2012 Vejledere: Flemming Vestergaard, DTU Jan karlshøj, DTU Lars Fuhr Pedersen, MT Højgaard

3 BIM i Danmark

4 Model Progression Specification
BIM i Danmark Model Progression Specification

5 Model Progression Specification
2007 BIM i Danmark 2007 Model Progression Specification 2006 2006 2009 2008

6 Siden 2006 Implementering i mange rådgivervirksomheder
DBK udvikles stadigvæk Revit er meget udbredt Danmark Solibri Model Checker er en god succeshistorie. Implementeringsnetværket kæmper en brav kamp… Vi skal sammenligne os med de bedste, og vi kan lære rigtig meget af dem.

7 Besøgte lande Periode: Juni 2009 til Januar 2010 Danmark Sverige USA
Finland Tyskland England Sum Arkitekt 3 1 2 9 Ingeniør 4 12 Entreprenør 5 13 IT 8 7 36

8 Kort om landene Fragmenteret - små entreprenører BIM ved rådgivere
Danmark Sverige Finland Fragmenteret - små entreprenører BIM ved rådgivere Det Digitale Byggeri bips BIM ved entreprenører OpenBIM Begrænset statslig støtte BIM ved forskellige faggrupper Tekes Senattii Softwareleverandører

9 Kort om landene BIM ved store entreprerører Små rådgivere
Tyskland England USA BIM ved store entreprerører Små rådgivere BIM udvikling på delstatsniveau BuildingSmart Forbau Store internationale på markedet BIM Standard Forskellige mindre BIM initiativer BIM ved store virksomheder også entreprenører Fra øst mod vest Army Corps of Engineers Branche organisationer (AGC, AIA)

10 SAMARBEJDE

11 PROCES

12 INTEGRATION

13 SAMARBEJDE

14 Kompetencer | Citat “Das größte Problem ist das Planer nicht mit der Baustelle zusammenarbeiten, […] da gibt es die Fraktion Ingenieur und Architekten die sich nur streiten, weil die Baufirma blöd ist.” Tysk Ingeniør

15 Kompetencer | Case Tæt samarbejde med entreprenører Alternative tilbud
Vi kan ikke konkurre på prisen, men vi skal konkurre på know how Give alternative priser

16 Partnerskab | Citat “Our philosophy is that every project is a partnership, no matter what the contract is.” Amerikansk Entreprenør

17 Partnerskab | Case Faste samarbejdspartnere (under entreprenører) bidrager med modeller. Fællesmodellen omdrejningspunkt og til koordinering. BIM baseret planlægning Deler viden – Moto: “De største fordele ved teknologi går tabt, hvis ikke der arbejdes med det på tværs af faggrænser.” Uforventet overskud tilbage til kunden. Tjener flere penge i et nedadgående marked Pictures: Courtesy of Mortenson Construction

18 Alliancer | Citat “Those companies that have moved into extensive modeling are now realizing that should have the best partners to do that, so they get the best quality.” Finsk Entreprenør

19 Alliancer | Pointer Mange virksomheder kigger efter partnere, der er gode til BIM Tillid til at kvaliteten er I orden. Processerne passer sammen Entreprenører i totalentrepriser søger efter BIM samarbejdspartnere

20 Projektkontor | Citat “BIM virker kun hvis man arbejder meget tæt sammen, også fysisk, det giver bedre forståelse for hinandens arbejde.” Dansk Ingeniør

21 Projektkontor | Pointer
Projektholdet samles et sted. Ingeniører, arkitekter og entreprenører dele et kontor Hurtig adgang til alle kompetencer Det er vigtigt at man kender hinanden. Fysiske møder er vigtig IT kan supplere: Samtidig: Skype, GoTo Meeting, Video konferencer Eller tidsforskudt: Collaborations sites, Yammer Der er mange muligheder…

22 Dele modellerne | Citat
“Historically, the owners wanted us deliver CAD files to the contractor. We have evolved a legal picture were we give that stuff away and accompany it with a statement that says: ‘do not believe any of that; we do not stand behind it.’ In a BIM environment we can do the same thing and give the model to the contractor. ” Amerikansk Architect

23 Dele modellerne | Pointer
Entreprenører efterspørger modeller. Mange rådgivere vil gerne udleverer dem. Men nogle rådgivere er tilbageholdende: Ansvar for indholdet Hvordan forhindrer jeg at ting der ikke er færdige kommer ud. 3D modeller kan ændres Objekter kan stjæles Entreprenører modellerer op efter tegninger. Hurtig løsning er ansvarsfraskrivelser. Bedre, hvis modellerne var tilgængelige. Kommunikation, sikrer bedre forståelse for de tanker der ligger bag. Samarbejde bidrage med viden

24 Kontrakter | Citat [On IPD] - “Everybody is rewarded or punished by the success of the project, so nobody has a reason to sub optimize his own core.” Finsk Ingeniør

25 IPD | Beskrivelse Integrated Project Delivery
Fælles kontrakt mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Tidlig involvering af alle kompetencer Delt risiko og belønning Fællesbeslutninger Den enkeltes succes er afhængig af projektets succesen Ulemper: Ikke alle er med i kontrakten Belønning bliver udbetalt til sidst Sutter Health Fairfield Medical Office Building, AIA California Council, 2010

26 Proces

27 BIM er Process | Citat [BIM sind für uns] “…die Prozesse, also nicht unbedingt die konkreten Leistungen. Sondern wie schaffe ich die Voraussetzung, um diese virtuellen Geschichten, 3D-Modelle, umzusetzen und einzubinden in die bestehende Arbeitsweise. Tysk Entreprenør

28 Process | Pointer BIM er i mange virksomheder en konsulent ydelse
BIM skal indpasses i eksis. arbejdsmåder Medfører nye opgaver og processer. For at digitalisere og samarbejde i processerne skal de beskrives. informationsflowet actioner opgaver BIM - mulighed at tænke over arbejdsprocesser.

29 Produktionsprocess | Citat
“Wir haben Erfahrung im modellieren und wir modellieren diese Prozesse von Anfang an. Es ist schwierig das mit externen Partnern zu machen denn dieses Modell repräsentiert den Produktionsprozess.” Tysk Entreprenør

30 Produktionsproces | Case
Arkitekterns og ingeniørens modeller gengiver et slutprodukt. Entreprenørens model skal gengive produktionsprocessen (4D) Ekstra dimension tid. Og mokostningerne (5D) Ekstra dimension penge Entreprenøren har en BIM afdeling til dette. Entreprenøren bruger disse modeller til: Planlægning Visualiseringer til bygherre og samarbejdspartnere

31 Integration

32 Integration | Citat “I believe >>What ever tool can be used; should be used<<, as long as the information gets back to the ‘main model’.” Amerikansk Arkitekt

33 Integration Mange ser IFC, som den eneste rigtige løsning.
Men arbejder på fælles platforme, internt og esktern. Man finde den “bedste vej” mellem to stykker software. Aftale på projekt basis Modelservere er det store mål. Vigtigt at alle har adgang til modellerne. Information Management De næste skridt er integration af modellen i virksomhedens systemer .

34 En BIM vision 2013 Konsortiet ”Partnerskab” har vundet opførelsen af m2 ejerboliger i Ørestaden i totalentreprise. Proces Intern proces er kortlagt så man ved var der kan leveres. Samarbejdsprocessen er fastlagt, leverancer. Samarbejde Entreprenør, Arkitekt og Ingeniør deler risikoen og fortjeneste Dialog og fælles beslutninger Under design (med konkrete produkter) input fra entreprenøren. Entreprenøren simulerer løbende økonomi og tidsplan. Involvering af producenter og UE. Fysiske og virtuelle møder. Integration BIM aftale der beskriver udvekslingsformater Fælles projektserver, direkte integreret

35 Spørgsmål


Download ppt "State of the Art: En studierejse omkring BIM"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google