Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag tirsdag d. 29. november 2011. Temadagens formål  At du opnår viden og indsigt som forudsætninger for personlig stillingtagen til spørgsmål der.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag tirsdag d. 29. november 2011. Temadagens formål  At du opnår viden og indsigt som forudsætninger for personlig stillingtagen til spørgsmål der."— Præsentationens transcript:

1 Temadag tirsdag d. 29. november 2011

2 Temadagens formål  At du opnår viden og indsigt som forudsætninger for personlig stillingtagen til spørgsmål der drejer sig om:  Danmark som krigsførende nation  Konsekvenserne for de udsendte  At du inspireres til at udføre en skriftlig tekst indeholdende dine tanker og holdninger om Danmarks krigsdeltagelse og forholdene for de hjemvendte soldater

3 Dagens gang…  8.15 – cirka 9.45 Foredrag v/ Troels Rehr FÆLLESSAMLING  10.05 – 11.35 & 12.10 – 13.30 Danskfagligt tematisk arbejde på DANSKHOLD: * Hurtigskrivning 5 minutter og opsamling på foredrag * Videosekvenser (Visning, klassesamtale om gode observationer, dilemmaer og overvejelser som videofortællingen giver anledning til) * Artikelarbejde gruppevis (3 pers.) om temaet hjemvendte soldater og deres vilkår. (læsning, genfortælling for gruppen, gruppeopgave: Formuler problemstillinger og debatspørgsmål ud fra hver af de tre artikler, gruppevis fremlæggelse af de fundne problemstillinger og debatspørgsmål) * Skriftligt arbejde (individuelt) (læreroplæg vedrørende opgavemuligheder og de tre genrer kronik, debatindlæg og læserbrev, valg af genre, skriftligt individuelt arbejde og aftaler om afleveringsprocedure og deadlines)

4 MaterialerUdvalgte tekster  http://viden.jp.dk/underv isning/sites/danskereikri g/ http://viden.jp.dk/underv isning/sites/danskereikri g/  Danskere i krig pdf.pdf Danskere i krig pdf.pdf  Undervisningshæfte ”Danskere i krig”  Video: Afsked  Video: Sårede soldater som nægter…  Video: Venner besøgte dansk soldat i skoven  Artikel: Jeg går rundt som en zombie  Artikel: Min søn blev svigtet af forsvaret  Artikel: Særlig status til de sårede  Suppleres/erstattes efter eget valg…

5 Artikellæsning og gruppearbejde Klassen inddeles i grupper á 3 elever Gruppen modtager tre artikler om temaet hjemvendte soldater og deres vilkår. Hver af de tre elever i gruppen får tildelt én af de tre artikler og alle i gruppen gør nu følgende: 1. Læser sin artikel selvstændigt 2. Når alle i gruppen er færdige med at læse, genfortælles indholdet på skift af de tre artikler 3. Når de tre artikler er blevet genfortalt, skal gruppen i samarbejde formulere problemstillinger og debatspørgsmål ud fra hver af de tre artikler og notere disse det sted, hvor læreren anviser. 4. Afslutningen på gruppearbejdet og behandlingen af de tre artikler foregår som gruppevis fremlæggelse af de fundne problemstillinger og debatspørgsmål – alle bidrager til en fælles oversigt på tavlen over de fundne problemstillinger og debatspørgsmål ifht. temaet hjemvendte soldater og deres vilkår.

6 Skriftlig afleveringsopgave ”Skriv om dit syn på Danmarks krigsdeltagelse og forholdene for hjemvendte soldater”. Du skal vælge én af disse tre genrer: En kronik, et debatindlæg eller et læserbrev Vælg genre ud fra følgende overvejelser: • Ikke for svært, ikke for nemt – vælg genren der giver dig passende faglige udfordringer og mulighed for at dygtiggøre dig • Motivation – vælg genren der giver dig optimale muligheder for at skrive en personligt engageret tekst

7 Skriftlig afleveringsopgave ”Skriv om dit syn på Danmarks krigsdeltagelse og forholdene for hjemvendte soldater”. KRONIKDEBATINDLÆGLÆSERBREV Længdekrav: 7000-10000 tegn inkl. mellemrum Længdekrav: 4000 – 6000 tegn inkl. mellemrum Længdekrav: 1500 – 3000 tegn inkl. mellemrum http://www.avisnet.dk/A visNET/application.do?co mmand=getDocument& documentId=956FF11EE7 847A5BC12570A0004B1A 41 http://www.miljoerejsen. dk/wm142017#bm debatindlaeg http://www.avisnet.dk/A visNET/application.do?co mmand=getDocument& documentId=FFE193769 A0444C0C12570A0004B1 170

8 Skriftlig afleveringsopgave ”Skriv om dit syn på Danmarks krigsdeltagelse og forholdene for hjemvendte soldater” DEADLINE FOR AFLEVERING:  Bemærk at deadline er 1. december for indsendelse af kronikker til Jyllandspostens konkurrence med udgangspunkt i materialet ”Danskere i krig”  Din deadline for denne skriftlige afleveringsopgave er fredag i uge 49.  For interesserede i avismediet - Tjek i øvrigt denne e-bog:  Avis om aviser - intro http://www.e-pages.dk/visiolinkflex/279/


Download ppt "Temadag tirsdag d. 29. november 2011. Temadagens formål  At du opnår viden og indsigt som forudsætninger for personlig stillingtagen til spørgsmål der."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google