Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvekslingsseminar Bedre faglig læsning og skrivning 3. februar 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvekslingsseminar Bedre faglig læsning og skrivning 3. februar 2014"— Præsentationens transcript:

1 Udvekslingsseminar Bedre faglig læsning og skrivning 3. februar 2014
40 – FØR – UNDEr - efter Udvekslingsseminar Bedre faglig læsning og skrivning 3. februar 2014

2 Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddannelserne
2 Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddannelserne Forskellige veje til målet!

3 3 En begyndelse Hvordan få hul på bevidstheden om betydningen af at tilrettelægge den faglige undervisning med viden om den sproglige dimensions betydning for elevernes læring? Eller -motivering og ideer til at komme i gang med handlinger. video fra EMU lad eleverne strege ord, de ikke forstår, under i en fagtekst ?

4 4 Hvordan fungerer samarbejdet mellem faglærere og læsevejleder på din skole? Dobbeltcirkel 2-3 gange á 3 min.

5 Forforståelse - metoder til ændringer
5 Forforståelse - metoder til ændringer En enkel forståelsesramme – 40 Før- Under- Efter - læsevejledning eller pædagogisk /didaktisk vejledning ? Den mere korrekte, ikke- enkle…

6 Brinkerhoff…(forforståelse)
6 Brinkerhoff…(forforståelse) Når man skal lære nyt: Fordelingen på indsatsen bør ligge på 40 % før 20 % under og 40 % efter indlæring af nyt stof > 40 % af effekten opnås ved at være godt forberedt og motiveret til uddannelsesaktiviteten < 20 % af effekten opnås via selve deltagelsen > 40 % opnås ved at fokusere på den efterfølgende implementering af det lærte High Impact Learning. Effektmålinger inden for efteruddannelses- og kompetenceområdet. Robert Brinkerhoff, Western Michigan University

7 Misforståelse -opblødning
7 Misforståelse -opblødning Man skal bruge en del – og formentlig en meget stor del – af sine ressourcer på at opbygge fokus, intentionalitet og ”tilpasning” hos deltagerne. Deltagere skal forstå, hvordan den aktuelle læring /træning kan hjælpe dem med at nå deres mål – på en særdeles konkret og håndfast måde: Hvorfor skal du deltage, hvad skal du lære, hvad kan du bruge det til, og hvordan kan det hjælpe dig med at realisere hvilke mål ?

8 Brudholm: læseområdet generelt
8 Brudholm: læseområdet generelt En læseforståelsesstrategi er en bevidst målstyret handling, der kan udføres før, under eller efter læsningen af en tekst … Gode læsere bruger automatisk før-under-efterlæsning: de forudsiger, de stiller spørgsmål, de visualiserer og drager sammenligninger, tjekker egen forståelse, de opsummerer og evaluerer

9 Faglærerens betydning
9 Faglærerens betydning Kun faglæreren: har den nødvendige indsigt i at udpege centrale fagord og begreber i faget kan sikre, at eleverne er i stand til at bruge disse konstruktivt i fagets læse-og skriveopgaver kan bevidstgøre eleverne om formålet med og strukturen i opgaven kan udvikle elevernes bevidsthed om de faglige teksttyper kan udarbejde en læsbarhedsanalyse af den anvendte fagbog og efterfølgende udvælge og undervise i relevante læseforståelsesstrategier. Brudholm

10 Faglærer - læsevejleder
10 Faglærer - læsevejleder § 53 stk. 3 i hovedbekendtgørelsen Stk. 3. Til elever, der har behov for styrkede læsekompetencer for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb, skal skolen tilbyde støtte og vejledning til faglig læsning. Skolen fastsætter rammer for denne læsevejledning, herunder rammer for en koordinerende læsevejlederfunktion. 1. Elever, der har behov for støtte og vejledning 2. Faglærer + læsevejleder = tilrettelæggelse af undervisning med blik for sprogets rolle ifm elevens læring

11 Hvordan kan man gøre..… 1. Forudsig og opstil et læseformål
11 Hvordan kan man gøre..… 1. Forudsig og opstil et læseformål Læseteknik: overblikslæsning/gennemse –aktiver baggrundsviden 2.Spørg stil spørgsmål, mens du læser til det læste –faktuelle og diskuterende. Drag sammenligninger–relater det læste til ”teksten og mig”, ”teksten og andre tekster”, ”teksten og verden” Dan indre forestillingsbilleder/ visualiser-skab mentale billeder – herunder grafiske tekststrukturmodeller 3.Opklar tjek egen forståelse –giver teksten mening? Herunder viden om ord/orddannelse. Bestemme tekststrukturen 4.Opsummér sammenfat de vigtigste ideer/elementer 5.Evaluér Brudholm

12 12 Gratis på nettet…

13 UVM- info & ideer Før læsning
13 UVM- info & ideer Før læsning sporer sig ind på tekstens emne ved at skimme overskrifter, fotos, grafik m.m. aktiverer sin baggrundsviden overvejer tekstens opbygning og forfatterens formål med at skrive teksten fastsætter et læseformål. Under læsning følger med i, om han eller hun forstår indholdet godt nok ved for eksempel at stille sig spørgsmål om tekstens indhold og forsøge at svare på dem lærer sig nye ords betydning fastholder det centrale ved at tage forskellige typer af notater. Efter læsning bearbejder stoffet ved at omformulere det. Måske laver læseren en grafisk oversigt over indholdet, en opsummering, eller måske skriver læseren en ny tekst om emnet evaluerer sin fremgangsmåde og udbyttet af læsningen.

14 14 Simpelt skema FØR UNDER EFTER

15 15 Kritiske spørgsmål… 40 – 20 – 40. Så lidt indlæring under læsningen/ undervisningen? Kan bruges på både læsning og undervisning? Kan man tale om før, under, efter? Eller er undervisingsbegrebet bredere? Er en mere varieret, aktiverende undervisning svaret?

16 Aktiverende undervisning- eleven som medskaber af undervisning
16 Aktiverende undervisning- eleven som medskaber af undervisning CL Læringsstile Cirkulær tilgang og tænkning Synlige faglige mål Enegizerer Notatark Elevbårne elektroniske ordbøger Brug af billeder, videoer (evaluering, repetition, ‘læretekster’ fra virkeligheden)

17 John Hattie Interaktion mellem lærer og elev (relationer)
17 John Hattie Interaktion mellem lærer og elev (relationer) Hyppig feedback Bevidstgørelse af praksis Synlige læringsmål (klasserumsledelse) +en mængde andre…

18 40 -20 – 40 ? Ja, fordi… Forsimpling
18 – 40 ? Ja, fordi… Forsimpling En begyndelse til anderledes tænkning Nej, fordi… Forsimpling Skolens FPDG lægger op til en anderledes tilgang

19 På hvilken måde kan du bruge 40 – 20 – 40- konceptet t?
19 På hvilken måde kan du bruge 40 – 20 – 40- konceptet t? Dobbeltcirkel med 2-3 skift á 3 min.

20 20 Efterlæsning!

21 21 Litteratur - links Brudholm, Merete: Læseforståelse - hvorfor og hvordan?,1. udgave alinea 2002 (2. rev. udgave Akademisk Forlag primo 2011. Læsning i fagene, uvm 2011 Gyldendal Europas lande. dk Bliv klog Gråzonesprog og klar tale Faber-Mulvad: Faglig læsning. Vejledning til faglærere på EUD, Dansklærerforeningens forlag 2010


Download ppt "Udvekslingsseminar Bedre faglig læsning og skrivning 3. februar 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google