Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Klinisk Uddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Klinisk Uddannelse"— Præsentationens transcript:

1 Center for Klinisk Uddannelse
Kateteranlæggelse - 7. semester Noter til underviser er lavet udfra følgende, som underviseren forventes at sætte sig ind i: ”Uretralkateterisation” - Professor Steen Walter, Ugeskrift for læger 166/43 Samt Remedier og teknik Inden undervisningen starter er materialer til første demonstration lagt frem ved et af fantomerne. De studerende skal ved første demo udelukkende koncentrere sig om selve proceduren – ikke hvilke materialer der ligger hvor i kasserne. Instruks til slide: Fortæl de studerende hvad formålet med den næste times undervisning er. Center for Klinisk Uddannelse

2 Center for Klinisk Undervisning
Program Teori Indikationer, komplikationer og materialer Demo Med forklaring og spørgsmål Træning Sterile handsker, kateteranlæggelse og -fjernelse Instruks til slide: Gennemgå timens program og informer de studerende om, at den første gennemgang vil ske uden kommentarer, og at de bare skal observere. Center for Klinisk Undervisning

3 Center for Klinisk Undervisning
Teori - Indikationer Diuresemåling Operation Hæmaturi Urinretention Urininkontinens Instruks til slide: Gennemgå indikationerne til at anlægge et kateter Indikation Kateterisation af urinblæren er indiceret ved: 1) ønske om og behov for diuresemåling f.eks. hos alvorligt syge patienter, 2) langvarige operationer eller operationer, hvor blæren skal være tom, 3) hæmaturi, hvor der kan være behov for blæreskylning, 4) urinretention, akut eller kronisk og 5) i enkelte tilfælde ved urininkontinens, f.eks. ved stor risiko for decubitus. Kontraindikationer til uretralkateterisation kan være uretrallæsion eller fremmedlegeme i urethra. I disse tilfælde anlægges et suprapubisk kateter. Center for Klinisk Undervisning

4 Teori - Komplikationer
Bakteriuri Uretrallæsion (Uretralfeber) Perforation (Via falsa) Blødning Blæresten Instruks til slide: Gennemgå komplikationer til kateteranlæggelse Komplikationer: 1) Bakteriuri: Jo længere tid et uretralkateter ligger à demeure, jo større er risikoen for bakteriuri. 2) Uretrallæsion: Uretralkateterisation kan give uretrallæsion, der kan føre til urethrastriktur. Slimhindelæsion ved anlæggelse eller fjernelse kan desuden føre til uretralfeber. 3) Voldelig kateterisation kan resultere i via falsa. 4) Blødning: Der kan komme blødning under indføring af kateteret 5) Blæresten: Hvis kateteret ligger i lang tid, kan der komme kalkaflejninger på ballonen og kateterspidsen med senere blæresten til følge og måske problemer ved fjernelse af kateteret. Disse blæresten kan også lædere kateterballonen, så et nyanlagt kateter falder ud. Andre komplikationer: Hvis et kateter generer patienten, kan der komme blærespasmer og derved urinsiven langs kateteret. Denne urinsiven afhjælpes med blæreafslappende medicin f.eks. parasympatolytika. Ballonen i kateteret kan displaceres ned i urethra. Hos mænd kan dette ske under erektion. Den displacerede ballon i prostata kan være meget smertefuld, således at patienten måske trækker kateteret med den opblæste ballon ud. Center for Klinisk Undervisning

5 Center for Klinisk Undervisning
Teori - Materialer Sterilt afdækningsstykke Vat i kop og pincet NaCl Desinficerende gel med lidokain Kateter Sterile handsker Sterilt vand Kateterpose Instruks til slide: Fortæl de studerende: ”at du nu er blevet kaldt til at lægge et kateter på en patient på et sengeafsnit. Det første du gør er at samle de materialer, du skal bruge sammen. De vil typisk ligge i et skab på afdelingen.” I den rækkefølge du gennemgår materialerne på sliden, samler du dem sammen til 2. demonstration og viser dem til de studerende. På mange hospitalsafdelinger vil de sterile materialer på forhånd være samlet i en bakke, men ved at gøre proceduren så svær som muligt for de studerende (Ingen samlet bakke, ingen assistent), giver vi dem de bedste forudsætninger for at kunne udføre proceduren under ”nemmere” omstændigheder. NaCl: Bruges til afvaskning. Almindeligt vand og sæbe kan også bruges. Penis kan ikke gøres steril, kun ren. Desinficerende gel med lidokain (klorhexidinholdig): Virkning af lidokain indtræder efter få min og er maksimal efter 10. Kateter: Uddybes på næste slide Sterile handsker: Orienter om grundig håndvask. Sterilt vand: Bruges, da postevand kan give algevækst og NaCl kan udfælde. Kateterpose: Skal placeres under blæreniveau. Der findes forskellige typer afhængig af formålet (timediurese, operation osv.). Kateteret fikseres med tape til lår eller abdomen, så slange løber i blød bue. Dermed undgås træk og knæk på slangen. Pose tømmes 3-4 gange dagligt eller når pose er ¾ fuld. Center for Klinisk Undervisning

6 Center for Klinisk Undervisning
Teori - Materialer Kateterisationsformer: KAD RIK SIK Katetertyper Foley Nelaton Tiemann Katetermaterialer: Plastik Latex Silikone Kateterstørrelser: 1 Charriere = Diameter: 1/3mm Voksne: Ch 14-16 Instruks til slide: Gennemgå kort kateterets forskellige egenskaber. Kateterisationsformer(for yderligere detaljer henvises til baggrundsstoffet) KAD (Et kateter som forbliver i blæren i længere tid kaldes kateter à demeure (KAD). Hyppigt på afdelinger Engangskateter (Fjernes straks efter blæretømning, principielt kan alle typer bruges, men oftest bruges et simpelt nelatonkateter. Man kalder det SIK (steril intermitterende kateterisation) og RIK (Ren intermitterende kateterisation). Patienten kan instrueres i selv at udføre RIK.) Katetertyper: Foley kateter Ballonkateter – er et kateter forsynet med en ballon distalt. Når kateter er anlagt fyldes ballonen via en sideventil. Nelaton kateter: Standardkateter med afrundet spids og 2 drænhuller. Tiemann kateter (bøjet tilspidset spids. Anvendes især til mænd med forstørret prostata) Evt. kan man fortælle om 3-kanalskateter (Dette kateter har en ekstra kanalforbindelse til blæren. Skyllevæske kan således tilføres kontinuerligt under samtidig afløb fra hovedkanalen. Katetermaterialer: Plastik: Billigste materiale, meget hårdt og derfor ikke egnet til KAD. Bruges til engangskateterisation. Latex: Billigt og blødt. KAD Silikonekateter Bruges når pt. har latexallergi eller når det skal ligge længe (pga. mindre inkrustreringstendens). Kateterskiftning: Et kateter skal skiftes før det mister sin elasticitet. Start dages interval. Kan gradvist forlænges. Latexkateter skal skiftes minimum hver 4. uge. Silikonekateter kan ligge i op til 3 måneder Center for Klinisk Undervisning

7 Center for Klinisk Undervisning
Korrekt procedure Informér pt Steril afdækning og udpakning Sterile handsker Vask af glans Lidokain - kateterspids og urinrør Indfør Afklem kateter og tilslut pose Fyld ballon - træk taut – præputium på plads Journal: tid, type, ml i ballon og komplikationer Fjernelse: tøm ballon og træk forsigtigt Instruks til slide: De materialer der er samlet sammen under teorigennemgangen bruges nu til at demonstrere anlæggelsen igen. Denne gang med forklaring undervejs. Vi træner proceduren som den ville udføres når man er alene. Som regel vil der være hjælp fra en sygeplejerske. Informér patienten Der gives information om formålet med uretralkaterisationen, hvordan den udføres, og hvordan kateteret ser ud. Patienten forklares om varigheden af kateterisationen og om der benyttes engangs- eller blivende kateter (kateter à demeure). Der omtales eventuelle bivirkninger. Steril afdækning Fortæl om vigtigheden ved ikke at røre den sterile side. Sterile afdækning bør lægges mellem pt’s ben, men hvis dette ikke er muligt kan det f.eks. lægges på et rullebord. Steril udpakning Materialerne udpakkes sterilt på det sterile afdække NaCl tømmes ud over vat i kop. Sterilt vand trækkes op i sprøjte og placeres udenfor det sterile (Dette er ikke sterilt) Kateterpose klargøres (ikke sterilt) Sterile handsker Forklar om påtagning af sterile handsker. Dette er særligt vigtigt, da studerende skal kunne denne færdighed efter kateterundervisningen. Udfør proceduren Udfør proceduren, mens du gør opmærksom på, hvornår der arbejdes sterilt. Når proceduren er udført skal der i journal noteres hvornår det er lagt, katetertype og –størrelse, antal ml sterilt vand i ballon samt oplysninger om den udtømte urinmængde. Center for Klinisk Undervisning

8 Center for Klinisk Undervisning
Træning Instruks til slide: De studerende starter med at lære at tage sterile handsker på. Herefter går de sammen 2 mand per fantom og skiftes til at samle materialer sammen og udføre kateteranlæggelse. Center for Klinisk Undervisning

9 Center for Klinisk Uddannelse
Opnåede færdigheder Kendskab til indikationer og komplikationer Kendskab til materialer og materialevalg Iførelse af sterile handsker Steril anlæggelse af kateter Kateterfjernelse Instruks til slide: Lav en kort opsummering af hovedpunkter i undervisningen. Center for Klinisk Uddannelse


Download ppt "Center for Klinisk Uddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google