Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Medicinsk Afdeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Medicinsk Afdeling"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Medicinsk Afdeling
Afdelingsledelsen: Led. oversgpl. Malou Frische Led. overlæge Peter Gjersøe

2 Helsingør Hospital: en del af Region Hovedstaden
Introduktion Med Afd HLH April 2012

3 Helsingør Hospital Juni 2007 Hospitalsplan Region Hovedstaden Januar 2008 Helsingør Hospital selvstændig Maj 2010 Akutmodtagelsen = AMA fusion med Skadestue Februar 2011 Reumatologisk Afdeling flytter ind April 2011 hjemtages udefunktioner til Hillerød Hospital Jan 2012 fusionerer Direktioner i Planlægningsområde NORD April tre matriklers administrationer fusionerer April 2012 HOPP 2020 på vej til Nyt Hospital i Nordsjælland, 2 eller 3 matrikler? Introduktion Med Afd HLH April 2012

4 Introduktion Med Afd HLH
April 2012

5 Nøgletal Optageområde, kommunerne:
Helsingør Fredensborg Hørsholm borgere, ½-delen i Helsingør Kommune 92 praktiserende læger 68 senge 200 medarbejdere 2011: 7700 indlæggelser ambulante besøg skadestuekontakter Introduktion Med Afd HLH April 2012

6 Hospitalsdirektionen
Direktionssekretariatet Fysioterapiafdelingen Ledende fysioterapeut Reumatologisk Afdeling Ledende overlæge Ledende oversygeplejerske Medicinsk Afdeling Ledende overlæge Ledende oversygeplejerske Serviceafdelingen Servicechef Teknisk Afdeling Daglig leder Ambulatorium Sekretariat og Kvalitetsorganisation Team 1 Forsyning Sengeafsnit 42 Lungemedicin Team 2 Drift Sengeafsnit 43 Gastromedicin/endokrinologi Team 3 Sengeafsnit 33 Kardiologii Team vikar Dagafsnittet Team psykiatri Akutklinikken Ambulatorier Introduktion Med Afd HLH April 2012

7 Medicinsk Afdeling, sengeafsnit: 68 senge
Akutklinik Intern medicin Kardiologi Endokrinologi Gastroenterologi Lungemedicin Introduktion Med Afd HLH April 2012

8 Afsnit 42: 18 senge Afsnitsledelse: Speciale: Lungemedicin
Overlæge Pernille Vedel Afdelingssygeplejerske Nina Bendik-Poulsen (SSS barsel) Speciale: Lungemedicin Primært patienter med KOL, astma, C. pulm. Almen medicinske patienter Afsnittet har en tæt kontakt til primær sektor, da det er kroniske pt. med gentagne indlæggelser Introduktion Med Afd HLH April 2012

9 Afsnit 43: 18 senge Afsnitsledelse:
Overlæge Camilla Nøjgaard Afdelingssygeplejerske Helle Hauge Sørensen Speciale: Gastromedicin, endokrinologi DM TI & II Anæmi og cancer udredning Ulcus sgd., leversgd., inflammatorisk tarmsgd., forgiftninger Hjertesgd og hypertension Almen medicinske patienter Introduktion Med Afd HLH April 2012

10 Speciale: Akut Kardiologi
Afsnit 33: 18 senge Afsnitsledelse: Overlæge Jens Larsen Afdelingssygeplejerske Carsten Ilsøe Speciale: Akut Kardiologi Primært akutte og instabile kardiologiske patienter Iskæmisk hjertesgd Arytmi Introduktion Med Afd HLH April 2012

11 Dagafsnittet Afsnitsledelse: Speciale: Alle medicinske specialer
Overlæge Esben B Jacobsen Afdelingssygeplejerske Karina Søholt Speciale: Alle medicinske specialer Accelereret diagnostik (cancerpakker) Subakut vurdering fremfor indlæggelse Medvirke til opfølgning ved hurtige udskrivelser Hyppig kontrol i begrænset periode Andre funktioner: Gastromedicinsk & hepatologisk ambulatorium AK ambulatorium Endoskopi Diagnostik Punkturer og biopsier Ergometri Introduktion Med Afd HLH April 2012

12 Ambulatorier Fælles driftsledelse afdelingssygeplejerske Karina Søholt
Fagligt ansvarlige er de enkelte specialer: lungemedicin, kardiologi, endokrinologi Patienterne kommer til specialerelevante sygeplejersker og læger Diætister: servicerer alle afsnit i Medicinsk Afdeling Andet: Forskningsenhed Rygestopklinik Patientskoler Introduktion Med Afd HLH April 2012

13 Patientsammensætning: Top 10 udskrivnings-diagnoser
Antal DRG (mio. kr.) Observation på grund af mistanke om hjerte-karlidelse   395 Atrieflagren og atrieflimren   271 Pneumoni uden specifikation   227 Observation på grund af mistanke om myokardieinfarkt   211 Kronisk obstruktiv lungesygdom m akut exacerbation u specif   189 Bakteriel pneumoni uden specifikation   185 Obs på grund af mistanke om ikke spec sygdom eller tilstand   176 Obs på grund af mistanke om andre sygdomme eller tilstande   156 Dehydratio   138 Anæmi uden specifikation   132 Patientsammensætning: Top 10 udskrivnings-diagnoser Introduktion Med Afd HLH April 2012

14 AKUTKLINIKKEN 2010 fusion Skadestue – AMA 2011 renoveret
2012 nyt navn: Akutklinikken med Skadeklinik, Visitations- og Observationsafsnit

15 Akutklinikken Består af en række funktionsområder hvor der udføres forskellige opgaver i det akutte patientforløb: Ambulanceankomst ved Akutklinikken Luge, visitation og ydre triage: Registrering, prioritering Visitationsafsnit, , afklaring, undersøgelses- og behandlingsrum Senge i Observationsafsnit: indlagte akutte medicinske patienter Skadestueområde, fast track og behandler sygeplejersker Ort. kir. Skadestue Telefon- og video konf Back-up og supervision Fast læge, konsulenthold og medicinsk FV/MV Introduktion Med Afd HLH April 2012

16 velkommen Introduktion Med Afd HLH April 2012


Download ppt "Velkommen til Medicinsk Afdeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google