Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sekretariatsledermøde 27. april 2011. Dagsorden den 27. april  Status på forsikringsaftalen og samarbejdet med Tryg  Dagsorden for årsmødet 2011. 

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sekretariatsledermøde 27. april 2011. Dagsorden den 27. april  Status på forsikringsaftalen og samarbejdet med Tryg  Dagsorden for årsmødet 2011. "— Præsentationens transcript:

1 Sekretariatsledermøde 27. april 2011

2 Dagsorden den 27. april  Status på forsikringsaftalen og samarbejdet med Tryg  Dagsorden for årsmødet 2011.  Orientering om det politiske program 2011.  Orientering om E-læringsprojekt.  DIF’s skolepolitiske oplæg  Orientering og status på udviklingsprojekter.  Status og evalueringen af medlemsregistrering 2011  Status på Code of Conduct  Status på videnssystemet.  Eventuelt

3 333 Status på forsikringsaftalen og samarbejdet med Tryg  DIF og DGI har indgået en ny samarbejdsaftale med Tryg. Aftalen løber nu til udgangen af 2014.  Forsikringsmæglerfirmaet Willis (Jørgen Kjærulff Nielsen) er ikke længere en del af aftalen.  Men det er Willy (Rasmussen) på vegne af DIF og DGI.  Hvad indeholder aftalen, og hvordan er status på de fælles (kollektive) forsikringer?

4 4444 Hvad indeholder aftalen? Fælles (kollektive) forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Psykologisk krisehjælp Idrætsrejseforsikring Retshjælpsforsikring Specialforbund og foreningernes egne forsikringer Løsøreforsikring Bygningsforsikring Motorkøretøjsforsikring Transportforsikring Tillægsdækninger ved store arrangementer Bestyrelsesansvar

5 555 Idrætsrejseforsikring Værd at vide om Idrætsrejseforsikringen På www.idraettensforsikringer.dk kan man finde dette rejseforsikringskort + certifikat.www.idraettensforsikringer.dk Print og klip kortet ud, og tag det med på rejsen.

6 6 Ny hjemmeside under udarbejdelse: www.idraettensforsikringer.dk

7 Dagsorden for årsmødet 2011  Fredag:  Politisk program 2011 – 2014  Kvinder på toppen  Anbefalinger fra brandinggruppen  Lørdag:  Behandling af forslag  Politisk program 2011 – 2014  Aktivkomitéen – nyt lovregulativ  Kompensationstilskud til specialforbund i forbindelse med handicapidrætten 7

8 Årsrapport 2010 Sekretariatsledermøde 27. april 2011

9 Årsregnskab 2010 i hovedposter RegnskabspostFaktisk 10Budget 10Afvigelse Tipsmidler269.834266.1643.670 Renter m.v.6.0886.156-68 Indtægter i alt275.922272.3203.602 Lovbestemte udgifter27.48327.002-481 Aktivitetsbestemte udgifter169.672168.214-1.458 Eliteidrætsaktiviteter4.8444.350-494 Uddannelsesaktiviteter6.1906.609419 Breddeidrætsaktiviteter11.17612.5351.359 Andre udgifter34.51337.2952.782 Idrættens hus og afskrivninger16.76216.141-621 Ekstraordinære poster4.7640-4.764 Udgifter i alt275.404272.146-3.258 Årets resultat518174344

10 Hovedpunkter  Indtægter fra KUM (Danske Spil) 3,7 mio. kr. mere end forventet  Lavere renteindtægter, 1,6 mio. kr.  Valutakursgevinst på 1,5 mio. kr.  Etablering af udviklingspulje, 2 mio. mere end budget (mindre besparelser bredde mv.)  Nedlukning af fælles IT, 4,3 mio. kr.  Kompensation ved lukning af IT, 2,5 mio. kr.  Udlejning af værelser og lokaler, 3 mio. kr. (besparelser på rengøring, vedligehold mv.)  Kurstab ved indfrielse af lån, 4,7 mio. kr.

11 Udviklingspuljen pr. 31/12/10 Bevilliget2010201120122013DIFSPF/DIF Idrætslederakademi500 01.500 DGU500800 4002.5005.445 SVØM5008569149673.2374.848 SVØM (analyse)37530000675 DAI2004707157352.1202.870 DOF3107307408202.6003.060 DGF6951.2011.0301.0203.9465.929 DVBF126668 2.1292.480 DBF09798207502.5493.857 DHF1276638009502.5393.809 DBU01.3171.0711.3413.7297.565 DHIF/DMI0495660 1.8152.520 Mindre projekter62510000725 I alt, pr. 31/12-20103.9589.0788.7178.31030.06345.282

12 Hovedpunkter  Indtægter fra KUM (Danske Spil) 3,7 mio. kr. mere end forventet  Lavere renteindtægter, 1,6 mio. kr.  Valutakursgevinst på 1,5 mio. kr.  Etablering af udviklingspulje, 2 mio. mere end budget (mindre besparelser bredde mv.)  Nedlukning af fælles IT, 4,3 mio. kr.  Kompensation ved lukning af IT, 2,5 mio. kr.  Udlejning af værelser og lokaler, 3 mio. kr. (besparelser på rengøring, vedligehold mv.)  Kurstab ved indfrielse af lån, 4,7 mio. kr.

13 Årsregnskab 2010 i hovedposter RegnskabspostFaktisk 10Budget 10Afvigelse Tipsmidler269.834266.1643.670 Renter m.v.6.0886.156-68 Indtægter i alt275.922272.3203.602 Lovbestemte udgifter27.48327.002-481 Aktivitetsbestemte udgifter169.672168.214-1.458 Eliteidrætsaktiviteter4.8444.350-494 Uddannelsesaktiviteter6.1906.609419 Breddeidrætsaktiviteter11.17612.5351.359 Andre udgifter34.51337.2952.782 Idrættens hus og afskrivninger16.76216.141-621 Ekstraordinære poster4.7640-4.764 Udgifter i alt275.404272.146-3.258 Årets resultat518174344

14 Antal ansatte - aktiviteter RegnskabspostFaktisk 10Budget 10Afv. Indirekte tilskud (bredde m.v.)11,0012,001,00 Eliteidræt2,00 0,00 Servicevirksomhed27,5432,414,87 Administration & Økonomi16,7816,860,08 Vedtægtsbestemt (Formand/Næst.)1,50 0,00 Idrættens Hus9,91 0,00 I alt68,7374,685,95

15 Ny Lov  Sikres et startudlodningsbeløb i 2012 på 1.735 mia. kr.  Fortsat en model med et udlodningsloft og 50/50 risikofordeling mellem stat og overskudsmodtagere  Udlodning fremover af overskud fra lotteri, heste- og hundevæddemål samt Det Danske Klasselotteri

16 Status vedr. ikrafttræden  Behandling af statsstøttesagen ved Kommissionen – forventning om et svar i juli 2011  Hvis tilbagemeldingen er positiv er det bedste bud, at den nye spillelovgivning træder i kraft 1. januar 2012  Spørgsmålstegn ved garantibeløb (1.735 mio. kr.) i 2012

17 DIF’s politiske program 2011-2014

18 Hovedambition  Skarpere  Færre emner  Mere målbart  Mere inddragende – og forpligtende

19 Proces  Udvælgelse af fire hovedtemaer  Nedsættelse af fire arbejdsgrupper (ca. 25 specialforbund)  1. udkast på baggrund af de fire arbejdsgrupper  Høringsfase (dialogmøde og skriftlige høringssvar)  Endeligt forslag udsendt til årsmøde  Årsmødevedtagelse

20 Fra 19 politiske emner til fire prioriterede temaer  Flere medlemmer (fleksible tilbud til voksenmotionister og teenagere)  Styrk frivilligheden  Sociale og samfundsmæssige indsatser  Styrk mangfoldigheden

21 Høringssvar Generelt positive tilkendegivelser:  Godt med prioritering og målbarhed  Gode og præcise strategier  Godt med fokus på fleksibilitet og mindre bureaukrati for frivillige Hoveddiskussionspunkter:  Hvor forpligtende skal programmet være for forbundene? (frivillighedsområdet)  Talentudvikling: Skal det med? Hvor skal det placeres?  Forenings- og idrætsbegrebet  Savner det DIF-unikke

22 Eksempler på konkrete målsætninger i programmet Flere medlemmer:  100.000 flere medlemmer  300 nye medlemsklubber Redskab:  Udviklingspulje/udviklingsprojekter

23 Udvikle frivilligheden  Frivillighedsstrategi i alle forbund  Ny uddannelse i bestyrelsesarbejde  Mindst fem frikommuneforsøg, som skal lette de frivilliges arbejde Redskaber:  Forpligtelse at indføre strategi  Tilbud om ny uddannelse  Samarbejde med kommuner

24 Styrke idrættens samfundsmæssige ansvar  Igangsætte mindst fem store samfundsmæssige udviklingsprojekter  Komme med fem idrætspolitiske udspil  Udvikle samfundsmæssigt regnskab for at synliggøre idrættens bidrag Redskaber:  Udviklingspulje  Samarbejde med kommuner  Politisk lobbyarbejde  Synlighed

25 Styrke mangfoldigheden  Nyt regelsæt for DIF-medlemskab  Mindst 10 forbund skal være i gang med talentudviklingsprojekt Redskaber:  Forpligtende årsmødevedtagelse  Udviklingspulje

26 E-læringsprojekt Baggrund E-læringskoncept Målsætninger Tidsplan

27 Hvorfor e-læring? Forudsætning: Flere og bedre kvalificerede trænere vil medføre flere glade og dygtigere udøvere Erfaring: Mangel på tid og villighed til mobilitet er de største ”hæmmere” for at frivillige, vil prioritere at uddanne sig. Handling: DIF vil gøre træneruddannelser mere tilgængelige og fleksible

28 Mission og Vision At uddanne så mange trænere som muligt på det højst ønskelige niveau, så det giver mening i forhold til den træning, de udfører DIFs kursustilbud skal i fremtiden tilbydes som ”blended learning” – en kombination af e-læring og kontakt-tid

29 E-læringskoncept Hvert e-læringsmodul består af tre dele: Læringsmodul (gratis) -Interaktiv videnformidling (tekst, billede, video, lyd, spil) Test (adgang købes) -Multible choice + spil -Diplom Mobil applikation (gratis/billig) -Opsummering af vigtigste viden -”Hvordan bruger du det i praksis?”

30 Handlingsplan for træneruddannelser  Udvikling af e-læringskoncept (slut forår 2011)  Udbredelse af første modul (idrætsskader- nej tak)  Udvikling af CMS, som kan håndtere kurserne  Udvikling af resten af T1 ”- vigtigt, hvis der reelt skal være tidsbesparelser  Udvikling af ”kontakt-tiden, som en forudsætning for at vi kan opretholde kvaliteten i DIFs uddannelsestilbud til specialforbundene  Udvikling af T2 kurser (de videntunge og/eller mest generelle moduler (fx. aerob/anaerob, styrketræning)  Men først skal vi have succes med ”idrætsskader – nej tak”

31 LæringsforløbMobil app.

32 Læringsforløb

33

34 Mobil applikation Videodel Vidensdel

35 Målsætninger Programmet lanceres i maj-juni 2011  1 år senere skal 5000 have downloadet læringsdelen eller app. 1000 personer skal have gennemført testen  Ved udgangen af 2012 skal 10 forbund have implementeret e-læringsmodulet i deres træneruddannelser.

36 Tidsplan: Netværksmøder forår 2011 Plan for udbredelse i Specialforbund, sommer 2011 Markedsføring bredt set, efterår 2011 Spørgsmål og kommentarer

37

38 Kontekst  Politiske udspil fra både regering og opposition til fremtidens politik for folkeskolen  Proces i bestyrelsen og udviklingsudvalget  Et politisk udspil der aldrig kan stå alene men følges op politisk og administrativt  Et initiativ der synliggør, at DIF tager ansvar på et bredere samfundsmæssigt felt

39 En længere skoledag for de mindste med integrering af fysisk aktivitet i undervisningen

40 Idrætsfagets målsætninger skal præciseres og prioriteres

41 Mere idræt og fysisk aktivitet mindre specialundervisnin g

42 Inddragelse af eksperter fra idrættens egen verden

43 Folkeskolen skal have plads til de bedste idrætstalenter

44 Idrætten styrker integrationsind - satsen i folkeskolen

45 Skolernes omgivelser er en vigtig hjemmebane for aktivt idrætsliv

46 Idrætten tager medansvar for skolebestyrelsesar - bejdet

47 Elevernes adgang til idræt og bevægelse skal være en del af bedømmelsen af skolerne

48 Udviklingsprojekter

49 Baggrund DIF’s 2014-strategi:  Flere (voksen)medlemmer  Samfundsmæssige indsatser  Synlighed Middel:  Udviklingspulje  Fælles projekter, ikke ansøgninger  Arbejdsdeling mellem forbund  Forpligtende kontrakter

50 Opfølgning  Udviklingspulje etableret og finansieret (4 mio. i 2010, herefter ca. 15 mio. årligt de næste tre år)  Finansieret via DIF centrale besparelser  Ny fordelingsnøgle yderligere incitament  Strategi forankres og udbygges i DIF’s politiske program

51 Bevillinger  15 udviklingsprojekter har fået bevilget penge  2 analyseprojekter har fået bevilget penge  2 uddannelsesprojekter har fået bevilget penge  I alt har DIF givet bevillinger for ca. 37 mio. kr.  Forbundene har selv bevilget for knap 20 mio. kr.  Typisk egenfinansiering på mellem 1/3 og ½

52 Typer af projekter  Medlemsprojekter: Få fat i inaktive, uorganiserede mv.  Medlemsprojekter: Få fat i flere medlemsklubber  Samfundsmæssige projekter  Analyser Synlighed er indeholdt i alle projekter. Projekternes løbetid (bortset fra analyser) er ca. 3 år.

53 Medlemsprojekter  Golf: Ændret kontingentstruktur, tiltrække især voksne mænd ml. 25 og 45 år, 15.000 nye medlemmer  Fodbold: ”Five a side”-fodbold, unge og voksenmotionister, 15.000 nye medlemmer  Håndbold: Fleksibel motionshåndbold til voksenmotionister, godt 11.000 nye medlemmer  DAI: Ældreidrætsaktiviteter, 7.500 nye medlemmer  Ridning: organisering for at få adgang til private skove, 15.000 nye medlemmer (naturryttere)  Basketball: 3 x 3 basket, indvandrere, godt 4.000 nye medlemmer

54 Klubprojekter  Svømning: Bedre tilbud til breddeklubber, ændret kontingentstruktur, 15.000 nye medlemmer  Gymnastik: Nye træningskoncepter til instruktører, bedre tilbud til breddeklubber, 25.000 nye medlemmer  Volleyball: Både klub- og medlemsprojekt, 6.000 nye medlemmer  Badminton: Både klub- og medlemsprojekt, 15.000 nye medlemmer  Tennis: Både klub- og medlemsprojekt, nye introduktionstilbud til voksne nybegyndere, ændret kontingentstruktur, godt 10.000 nye medlemmer  Bordtennis, både klub- og medlemsprojekt, ændret kontingentstruktur, ca. 3.500 nye medlemmer

55 Samfundsmæssige projekter  Handicap- & militæridræt: Soldater med fysiske skader & udviklingshæmmede  Orientering: ”Find vej”-projekter i kommunerne, kommunal profilering  Basketball: Indvandrere, 3 x 3 basket  Svømning: Skolesvømningsprojekter

56 Analyser  Ski  Atletik  Svømning Projekter i støbeskeen:  KFUM (idrætsbørnehaver & socialt udstødte)  Kano & kajak  Større samfundsmæssigt projekt

57 Målsætninger  Projekterne har et samlet medlemspotentiale på omkring 140.000  Fastsat mål i politisk program: 100.000 flere medlemmer, 300 flere klubber  Succesrate på omkring 75 %

58 Kommende tid  Lukker af for medlemsprojekter  Fokus på at etablere samfundsmæssige projekter på tværs af idrætsgrene  Fokus på løbende at holde projekter på sporet: Følges delmålene?

59 Næste år  Den første eksamen: Er delmålsætninger opnået?  Præsentation af det første års erfaringer

60 Medlemsregistrering 2010/2011 Generel tilfredshed med resultatet •Samlet foreningsfremgang på 4 % •Samlet medlemsfremgang på 5 % •Resultatet af den ændrede opgørelsesmetode fordeles over flere år – i takt med den fulde forståelse/implementering af metoden

61 Medlemsregistrering 2010/2011 Proceduren/metoden var udfordrende •Vi er klar over at medlemsregistreringen er forbundet med betydelige administrative ressourcer (forening, forbund og DIF) •I en overgangsfase er div. udfordringer taget i en positiv og imødekommende dialog

62 Medlemsregistrering 2010/2011 Hovedpunkter i evalueringen •Kontakt data (foreninger) er af ringe kvalitet – match på ca. 70 % •Papirskemaet hører fortiden til •Brugernavne og adgangskoder glemmes/forsvinder •Teknisk i portalen (google toolbar, pop-up vinduer etc.) •Skæringsdatoer for indmeldelse/udmeldelse af foreninger (hvilke foreninger skal tælle med) •Skæringsdato for aldersmæssigt tilhørsforhold for det enkelte medlem

63 Medlemsregistrering 2010/2011 2012 (2011-tallene) •Mellemår – vi arbejder frem mod den fælles medlemsregistrering (DIF/DGI) fra 2013 (2012- tallene) •Bruger erfaringerne fra 2010 – udvikler ikke noget nyt system •Mere effektivt og brugervenligt •Opdateret vejledning

64 Medlemsregistrering 2010/2011 2012 (2011-tallene) fortsat •Vi gør os følgende overvejelser: •Uden papirskema •Elektronisk post med brugernavn og password •Indberetning via portalen •Mere ansvar til SPF •Har adgang til selv at udskrive rapporter over foreninger der mangler at indberette – følger selv op •Har adgang til de flettede koder – i tilfælde af glemte brugernavne/adgangskoder skal henvendelsen ske til SPF •Mulighed for indberetning af SPF-medlemstal

65 Medlemsregistrering 2010/2011 2012 (2011-tallene) fortsat •Vi gør os følgende overvejelser: •DIF med ansvar for •Udsendelse af elektronisk post med brugernavne og adgangskoder til foreningerne •Teknisk vejledning •Opdatering af portal og vejledning •Kvalitetskontrol •offentliggørelse

66 Medlemsregistrering 2010/2011 Brug for input •Hvilke kontaktdata har SPF på foreningerne •I hvilket system •Hvordan får vi data synkroniseret med Maconomy •SPF-medlemsregistrering •Det samler vi op på i løbet af maj


Download ppt "Sekretariatsledermøde 27. april 2011. Dagsorden den 27. april  Status på forsikringsaftalen og samarbejdet med Tryg  Dagsorden for årsmødet 2011. "

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google