Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025"— Præsentationens transcript:

1 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025
Tidsplan for kurset den røde tråd i undervisningen om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025

2 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025
Efteruddannelseskurset den røde tråd i undervisningen om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025 Velkommen til den første workshop Velkommen til fordybelse, undersøgelse og refleksion Velkommen til legepladsen Lad os samme blive klogere på overgangsproblemerne mellem indskoling, mellemtrin og overbygning samt finde løsninger

3 Hvad er indholdet af kurset:
Faciliterings metoder Michelin manden: Fagdidaktisk forståelse Faglig energiforståelse KØBENHAVN CO2 NEUTRAL 2025 Valg af case Test af UV -forløb Præsentation af UV - forløb Præsentation af egen læring Evaluering og vidensdeling Miljøundervisning i København

4 Dagens program Hvem er vi? Hvad er indholdet af hele kurset?
Hvorfor arbejde med brug af faciliteringsmetoder og reflektions metoder i løbet af kurset? Serious playing forløb i grupper Introduktion til temaet: ”den røde tråd i undervisningen”. Hvilke overgangsproblemer findes i skolen? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem naturfagsundervisning i indskoling, mellemtrin og overbygningsfagene? Klimaplanen - ”København CO2 neutral i 2025” som faglig case Miljøundervisning i København

5 Hvorfor arbejde med brug af faciliterings- og reflektionsmetoder i løbet af kurset?
En gruppe præget af gode relationer, prototyper til koncept- ilustration, forskellige fagfolk der kan udfordres og som tør tage helt nye perspektiver øger chance for at nye ideer opstår

6 LEGO SERIOUS PLAYING Skab egne mentale modeller i LEGO og lyt til de andres
You can learn more about a person in an hour of play than you can from a lifetime of conversation"   -Plato                  

7 KØBENHAVN CO2 NEUTRAL 2025 som case

8 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025
Efteruddannelseskurset den røde tråd i undervisningen om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025 Velkommen til den anden workshop Velkommen til fordybelse, undersøgelse og refleksion Velkommen til legepladsen Lad os samme blive klogere på overgangsproblemerne mellem indskoling, mellemtrin og overbygning samt finde løsninger

9 Dagens program 14.00 – Check ind og refleksion over modelbyggeriet sidste gang. 14.20 – Refleksionsvideo et eksempel. 14.25 – Opfølgning på lektie. 14.30 – Øvelse i grupper – hvor skal co2 reduktioner i planen ske. 14.45 – Didaktik oplæg 2 – (Pause) 15.15 – Rundvisning på E&V samt indføring i klimaplanens energidel. 15.45 – Grundforståelse af energiflow i klimaplanen – (Pause)    16.10 – Open space og kategorisering – Hvilke naturfaglige problemstillinger i klimaplanen kunne være spændende at arbejde med ift overgangsproblemmet? 16.25 – Øvelse i skolegruppe. Hvilke pædagogiske indgangsvinkler kunne tages til den valgte problemstilling? 16.50 – Opgave: hvad kunne være interessant emne/sted/problemstilling at studere via videofeltstudiet Miljøundervisning i København

10 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025
Efteruddannelseskurset den røde tråd i undervisningen om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025

11 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025
Efteruddannelseskurset den røde tråd i undervisningen om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025

12 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025
Efteruddannelseskurset den røde tråd i undervisningen om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025 Opgave til den tredje workshop : Hvad vil I undersøge fagligt i klimaplanen? Hvordan kan de faglige problemstillinger åbnes op for forskellige målgrupper? Hvad ved vi ? Hvad ved vi ikke? Hvad vil vi undersøge på vores feltstudie? Hvor og hvordan?

13 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025
Efteruddannelseskurset ’Den røde tråd i undervisningen’ om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025 Velkommen til den tredie workshop Velkommen til fordybelse, undersøgelse og refleksion Velkommen til legepladsen Lad os samme blive klogere på overgangsproblemerne mellem indskoling, mellemtrin og overbygning samt finde løsninger

14 Hvad er indholdet af kurset:
Faciliterings metoder Michelin manden: Fagdidaktisk forståelse Faglig energiforståelse KØBENHAVN CO2 NEUTRAL 2025 Valg af case Test af UV -forløb Præsentation af UV - forløb Præsentation af egen læring Evaluering og vidensdeling

15 Dagens program Hvilke skoler arbejder med hvad ? Og hvad skal besøges i videofeltstudiet? Kort præsentation fra skolerne? Fokus og roller ifm videofeltstudiet. Hvorfor bruge videofeltstudie? Hvordan virker videokameraerne ? Fordeling af undervisere på videofeltstudierne.

16 Fokus og roller ifm videofeltstudiet.
”Videofeltstudiet er en dagbog” - Fokus er på jeres fagligforståelse og egen faglig refleksion - Fokus er på jeres ideer til u.v – forløb. - Fokus er på jeres fagdidaktisk refleksion. Spørgsmål til hjælp kunne være: - hvordan kan den valgte problemstilling åbnes op for de forskellige målgrupper. - hvad lærte vi af besøget eller interviewet , hvilke ideer fik vi undervejs? - hvilke forskelle og ligheder er der til problemstillingen mellem indskoling, mellemtrin og overbygningsfagene? Roller: En der interviewer. En der opsummere jeres refleksioner. En som sikre optagelser. En den der sikre faglig vinkel (Tema: KBH CO2 neutral, Problemfelt: overgang, Emne: fagforståelse) Miljøundervisning i København

17 Video på feltstudie Middag Miljøundervisning i København

18 Hvad skal filmes? Stor fokus på egne refleksioner
Hvilke teknologier er vi ude at se? Hvad kan det aktuelle sted byde på til indskolingen, mellemtrinet og udskolingen? Miljøundervisning i København

19 Hvad skal filmes? Lav 4-6 korte klip, hvor der reflekteres over to følgende spørgsmål. Hvad er dine forventninger til stedet I skal besøge senere? Hvad tror du at indskoling, mellemtrin og udskoling vil kunne få ud af at besøge sådan et sted? Miljøundervisning i København

20 Gode råd Lav mange små klip Vend ikke skærmen under klip
Se ikke det hele igennem men prøv at huske tilbage på situationerne der er optaget Miljøundervisning i København

21 Redigering Indsæt filmklip Gør klippet længere og kortere Indsæt tekst
Juster indgang og udgang på klip Miljøundervisning i København

22 Film starte hvor den røde streg er
Filmstudie Indsæt videoklip ved den rød streg Film starte hvor den røde streg er Hold øje med tiden Miljøundervisning i København

23 Filmstudie Indsæt effekt Indsæt tekst Tilføj overgang Slet
Gør klippet kortere Miljøundervisning i København

24 Fordeling af undervisere på videofeltstudierne.
Miljøundervisning i København

25 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025
Efteruddannelseskurset ’Den røde tråd i undervisningen’ om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025 Velkommen til den fjerde workshop Velkommen til fordybelse, undersøgelse og refleksion Velkommen til legepladsen Lad os samme blive klogere på overgangsproblemerne mellem indskoling, mellemtrin og overbygning samt finde løsninger

26 Hvad er indholdet af kurset:
Faciliterings metoder Michelin manden: Fagdidaktisk forståelse Faglig energiforståelse KØBENHAVN CO2 NEUTRAL 2025 Valg af case Test af UV -forløb Præsentation af UV - forløb Præsentation af egen læring Evaluering og vidensdeling

27 Dagens program Hvad lærte vi på feltstudiet ? Kort præsentation fra skolerne? Styrker og svagheder ved feltstudie reflektions runde? Hvordan redigere vi videofilmene? Opstart af undervisnings forløb?

28 Hvilke erkendelser? Hvilke erkendelser blev gjort i forhold til os selv og til hvad vores elever kan arbejde med (indskoling, mellemtrin og udskoling)? Miljøundervisning i København

29 Krav til forløbsbeskrivelser
Der skal vælges et tema under overskriften København CO2 – neutral 2025 Der skal beskrives mindst to forløb pr. skole fra indskoling – mellemtrin – udskoling ”Den røde tråd” Hvert forløb skal bestå af mindst to lektioner Forløbene skal videodokumenteres

30 For hvert forløb Der skal være tydelige målovervejelser – med afsæt i Fælles Mål 2009 Der skal være begrundelser for inddragelse af praktisk og undersøgende arbejde Der skal være refleksioner over evalueringsmuligheder

31 Hvad er det eleverne skal?
Hands on Iagttage Beskrive Forklare Niveauer

32 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025
Efteruddannelseskurset ’Den røde tråd i undervisningen’ om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025 Velkommen til den femte workshop Velkommen til fordybelse, undersøgelse og refleksion Velkommen til legepladsen Lad os samme blive klogere på overgangsproblemerne mellem indskoling, mellemtrin og overbygning samt finde løsninger

33 Hvad er indholdet af kurset:
Faciliterings metoder Michelin manden: Fagdidaktisk forståelse Faglig energiforståelse KØBENHAVN CO2 NEUTRAL 2025 Valg af case Test af UV -forløb Præsentation af UV - forløb Præsentation af egen læring Evaluering og vidensdeling

34 Dagens program Forventninger til eget læringsprodukt (Jesper)
Udarbejdelse af undervisningsforløb (Ole og Jens) Logistik og aftaler gennemførsel af undervisningsforløb. (Ole) Video og video dokumentation. (Patrick)

35 Videomateriale Alt videomateriale Reflektionsvideoer
3-4 stk, af ca. 2 min Undervisningsforløb 1 stk, af 4-6 min Videre-uddannelse Offentlighed (Kun godkendte) Forskning

36 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025
Efteruddannelseskurset ’Den røde tråd i undervisningen’ om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025 Velkommen til den sjete workshop Velkommen til fordybelse, undersøgelse og refleksion Velkommen til legepladsen Lad os samme blive klogere på overgangsproblemerne mellem indskoling, mellemtrin og overbygning samt finde løsninger

37 Hvad er indholdet af kurset:
Faciliterings metoder Michelin manden: Fagdidaktisk forståelse Faglig energiforståelse KØBENHAVN CO2 NEUTRAL 2025 Valg af case Test af UV -forløb Præsentation af UV - forløb Præsentation af egen læring Evaluering og vidensdeling

38 Dagens program - Velkommen og intro til dagen - Refleksions runde.
Hvad har I lavet I jeres U.V – forløb ? Hvordan gik det? Gruppearbejde med efterfølgende præsentation af releksioner over overgangsproblemer ift U.V- forløb? Kloge Ole opsummerer på overgangsproblemerne. Krav til det videre forløb, aflevering den 6.3 og netværksdage den 7.3 Der arbejdes I grupperne og laves aftaler med Ole, Jens, Patrick eller Jesper

39 KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025
Efteruddannelseskurset ’Den røde tråd i undervisningen’ om KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL I 2025 Velkommen til den syvende workshop Velkommen til fordybelse, undersøgelse og refleksion Velkommen til legepladsen Lad os samme blive klogere på overgangsproblemerne mellem indskoling, mellemtrin og overbygning samt finde løsninger

40 Hvad er indholdet af kurset:
Faciliterings metoder Michelin manden: Fagdidaktisk forståelse Faglig energiforståelse KØBENHAVN CO2 NEUTRAL 2025 Valg af case Test af UV -forløb Præsentation af UV - forløb Præsentation af egen læring Evaluering og vidensdeling

41 Dagens program - Velkommen og dagens program
- Præsentation af de færdige videofilm. - Videofilm fra U.V – forløb - Videofilm om egen læring og reflektioner Fælles opsamling på overgangsproblemer, udfordringer og løsninger Klimaplanen som emne for undervisning i folkeskolen Evaluering af kursusforløbet Afslutnings-økopils og –vand samt aftaler om fremlæggelser den 7. 3.


Download ppt "KØBENHAVN SOM CO2 NEUTRAL 2025"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google