Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anonym Digital Rådgivning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anonym Digital Rådgivning"— Præsentationens transcript:

1 Anonym Digital Rådgivning
Erroll Marshall Pædagogisk projektleder

2 Mål for workshoppen En dybere og mere nuanceret forståelse af digital rådgivning Sætte tanker i gang omkring digitale muligheder i jeres arbejde med børn og unge

3 Det digitale rådgivningsbillede i DK
Emne specifikke rådgivninger Generelle rådgivninger

4 Udvikling i digital rådgivning
Flere udtryksmuligheder Debatforum, Tegn/male, dagbog, billeder, sms, ungeblogs, gruppechat…. Nye platforme App, Smartphone, skype/video, FB, blogs, google, spil…. Chat og brevkasser på Større og større grad af bredde og kombinationer i kommunikationsformer Hvad er digital rådgivning: ”Når den unge kan udtrykke sig, spejle sig i andre unge og modtage hjælp/støtte fra voksne på en tryg, fordomsfri og pædagogisk velfunderet digital platform.”

5 Fakta: Start 2004 / besøgende hver måned Ung til voksen interaktioner Ung til ung interaktioner 85% piger Gennemsnitsalder: 15,4 år 102 frivillige / 2½ fuldtidsstilling + 2 chathjælpere 17% selvskadende adfærd 12% Kærlighed og sex 10% selvmordstanker 7% Incest og seksuelle overgreb

6 Primær målgruppe - sårbar ung
Kendetegn: Ingen/få positive voksenrelationer Bange for konsekvenser Beskylder sig selv Ingen erfaring i at snakke om følelser Ekspert i at gemme sig Negative erfaringer med professionelle voksne Resultat: Opsøger ikke hjælp ansigt til ansigt Bruger ofte Cyberhus til afprøve de første ord Derfor er vores mål at: Skabe en tryg og fordomsfri ramme, hvor den unge kan udtrykke sig At motivere til mere konstruktive handlinger – ex. ansigt til ansigt kontakt

7 Tryghed Afgørende element i digital rådgivning - Hvordan
1. Anonymitet Den unge er styrende: Hvor, hvornår og hvordan Det fysiske aspekt Ingen konsekvenser Modsat et rum etableret af voksne

8 2. En trinvis udviklingsforståelse

9 Historien skal fortælles, spejles og genfortælles igen og igen og igen….
Vi har tiden

10 Hvad siger de unge? 8% uenig eller helt uenig

11

12 Digital rådgivning i et samfundsmæssigt perspektiv
I dag Vi har kontakten til de unge som ikke ”opdages” Støtter relation til professionelle Henvisninger I morgen Digital pædagogisk arbejde i det offentlige, skoler, klubber, læger. ”Opsøgende” digitale pædagoger/socialrådgivere/PPR/UU-vejledere m.fl Målrettede digitale platforme: Grafisk og kommunikationsmuligheder Digitale klubaftener / temaftener - kombineres med det fysiske rum Klassens brevkasse / Digitale muligheder i skolens sociale indsatsområder

13 I overmorgen…. Mål: At afmystificere og ”afkorte afstanden” til den professionelle voksen. At motivere til ansigt til ansigt kontakt med relevante voksne

14 Mine pointer….. Børn og unge skal i højere grad have mulighed for at vælge den form for kommunikation, der passer til den enkeltes udviklingstrin. Anonym digital rådgivning er en ny profession og kræver ny faglighed. Digital rådgivning har et enormt potentiale og er et vigtigt redskab for, at vi kan leve op til vores forpligtigelser som samfund overfor børn og unge. Tak for Jeres opmærksomhed


Download ppt "Anonym Digital Rådgivning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google