Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rygeepidemien er på ingen måde overstået

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rygeepidemien er på ingen måde overstået"— Præsentationens transcript:

1 Rygeepidemien er på ingen måde overstået
Charlotta Pisinger Forskningsoverlæge PhD MPH Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

2 Rygeprævalensen de sidste 50 år
% 17% i dec. 2012

3 Kilo tobak røget pr. indbygger pr. år
Totalt salg af tobak: Ca. 1,5 kg pr indbygger Nationwide tobacco surveys and sales data in Denmark from 1920 to Kim K. B. Clemmensen1, Elsebeth Lynge2 & Inge H. Clemmensen1

4 Grund til glæde og bekymring
Andel rygere: 50% Mængde solgt tobak: 20%

5 Underrapportering Social desirability bias

6 Antal lungekræft-tilfælde i DK stiger

7 Verden Over 100 millioner dødsfald i det 20. århundrede
> 1 milliard mennesker vil dø i dette århundrede

8 Verden Salg af cigaretter er steget med 13% i det seneste årti
100 millioner

9 Triste facts 24% af alle dødsfald + passiv rygning 3% af alle dødsfald
dødsfald årligt skyldes rygning Intern medicinsk afdeling: 3/4 af alle akutte indlæggelser = sygdomme forårsaget af rygning Sundhedsvæsnets årlige nettoomkostninger: 3,4 milliarder kr ca rygerelaterede indlæggelser 5.000 tilfælde af førtidspension 2,5 millioner ekstra besøg hos praktiserende læge 2,5 millioner ekstra sygedage Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risk factors and public health in Denmark - Summary report. National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, 2007

10 Massiv social ulighed i rygning
% dagligrygere Voldsom stigning i social ulighed i storrygning *’Røgfrihed for alle’ undersøgelsen Alle andre: Sundhedsprofil 2010 RegionH

11 Rygning og social ulighed
Knap halvdelen af den sociale ulighed i sygelighed i Danmark kan forklares ved rygning Prioritizing equity in burden of disease: Seven analytical steps By professor Finn Diderichsen. A short note for the Liverpool CC Expert Group Meeting 17-19th October 2007

12 Ønske om rygestop ift uddannelse – Sundhedsprofil 2010 RegionH
% Ingen signifikant forskel i ønske om rygeophør

13 Hvem har højeste ønske om støtte til rygestop?
35-65 årige Kortest uddannede Personer uden erhvervstilknytning

14 Danmarks rygestop i forandring
Capital Region of Denmark Research Centre for Prevention and Health Danmarks rygestop i forandring

15 Strukturreformen i 2007

16 Fuldført rygestoprogram/hold
Uændret: 60% fuldførte Rygestopbasen

17 Fortsat flotte rygestoprater
Uændret kvalitet! Halvdelen er røgfri ved afslutning Hver tredje bliver varigt røgfri

18

19 Hvem tager sig af rygestop?
Kommunerne har overtaget Næsten ingen aktivitet på sygehuse Apoteker: uændret Antal deltagere på rygestophold: 7320 til 6119 rygere pr år Fald på 16,4% Smoking cessation intervention activities and outcomes before, during and after the national Healthcare Reform in Denmark. Mette Rasmussen, Anne Birgitte Hjuler Ammari, Bolette Pedersen, Hanne Tønnesen. .Feb 2012 Volume 2 Issue 1.

20 Hvem er det gået ud over? Fald blandt alle typer personer Størst fald:
Ansatte Patienter Yngre Kvinder Gravide Storrygere

21 Anbefalet at holde op med at ryge
Fald fra 2006 til Mindre rådgivning fra: Hospitalspersonale Praktiserende læge Tandlæge

22 Tobakskontrol i kommunerne i Region Hovedstaden

23 Baggrund

24 Hypoteser Høj rygeprævalens Høj prioritet af tobakskontrol
Fald i rygeprævalens Sundhedsprofil 2010 Spørgeskema til kommuner Sundhedsprofil 2013

25 Metode: spørgeskemaer til 29 kommuner i Region Hovedstaden
20 spørgsmål Udsendt 15.marts 2012 Pr. mail Medarbejdere der arbejder med sundhed /forebyggelse 3 rykkere 100% besvarelse

26 Definition af tobakskontrol kvalitet
Subjektiv vurdering (kommune) Hvor høj prioritering har tobaksforebyggelse i din kommune (din vurdering)? 0 = laveste prioritet 10 = højeste prioritet 2. ‘Objektiv’ vurdering (forsker) 0= ikke implementeret 3-5 bedst implementering Max 70 point 3. Grad af implementering af tiltag Høj grad: implementeret af ≥80% af kommunerne

27

28 Objektiv vurdering af tobakskontrol
Forskers objektive vurdering af tobakskontrol: gennemsnit 37,1 (SD ±8,8)

29 Kommunens subjektive vurdering af prioritet af tobakskontrol
Subjektiv vurdering af prioritet af tobakskontrol: gennemsnit 7,1 (SD ±2,1) De fire kommuner med højeste vurderede objektive kvalitet af tobakskontrol angav også højeste prioritet

30 2 kommuner ≥ 50 (Flot) 9 kommuner 40-50 (Godt) 18 kommuner < 40 (Ringe)

31 Signifikant over eller under regionsgennemsnit
% Dagligrygere Justeret OR* Reference=1: Gennemsnittet i hele region Hovedstaden * Justeret for alder og køn

32 Sundhedsprofilen og kommunens prioritet
Signifikant association mellem høj rygeprævalens i 2010 og høj prioritet af tobakskontrol i kommunen i 2012 p=0,032

33 Godt implementeret %

34 Høj grad af implementering
Penge allokeret til tobakskontrol Samarbejde mellem 2 eller flere sektorer/afdelinger Kommunale regler vedr. rygning på kommunale arbejdspladser Kommunale regler vedr. læreres rygning Gratis rygestoptilbud til borgere + ansatte Rygestoptilbud til særlige risikogrupper

35 Rygestoptilbud til risikogrupper

36 Unges rygning % kommuner med indsats
*SHS= second hand smoke (passiv rygning) ** ikke beskyttet ved lov

37 Rygning på offentlige arbejdspladser
83% har indendørs rygeforbud på offentlige arbejdspladser 1 kommune (+ 1 på vej): rygeforbud i arbejdstiden (3%) Sverige: 60%

38 Metode overvejelser Ved medarbejderen alt om tobaksforebyggelse ?
Ville en anden have givet en væsentlig anderledes vurdering? ‘Objektiv’ prioritet er forskers vurdering Er spørgsmål stillet korrekt? Andre spørgsmål Kort vs. detaljeret spørgeskema Nogle kommuner var i gang med store forbedringer

39 Konklusion Ekstremt store forskelle i den kommunale indsats
Nogle kommuner magter ikke/fravælger tobaksforebyggelse Generelt halter kommunerne bagud ift fx Sverige Unge og risikogrupper svigtes

40 Hvor kan kommunerne øge indsatsen (uden at blive ruineret)?
Røgfri arbejdstid Røgfri skoletid Unge Håndhævelse af forbud mod af tobak til unge Kiosker i nærheden af skoler

41 Rygestopindsatsen nationalt – efter regionalreformen
Fordoblet rygestopindsats i kommunerne Mere eller mindre nedlagte rygestopaktiviteter på hospitalerne Totalt fald på 16% fra 2006 Uhyre ringe tobaksindsats i mange kommuner Hvem går det mest ud over?

42 Roden til alt ondt Tobaksindustrien Cigaretter Rygeren Rygestop

43 15. April 1994 1995 blev det muligt for den medicinske verden at få adgang til informationer om produktion af cigaretter. Direktørerne for de 7 største tobakskompagnier i USA sværger under ed i senatet: ” I believe that nicotine is not addictive”

44 30 år tidligere 1963, Addison Yeaman, direktør i tobakskompagniet Brown and Williamson skriver i internt notat: ”Moreover, nicotine is addictive. We are then in the business of selling nicotine, an addictive drug…”

45 Industriens interne dokumenter
1998, The Minnesota Tobacco Settlement Offentlig adgang til 14 millioner interne dokumenter Bl.a.

46 Tobacco Industry Research Committee
Grundlagt 1954 Sammenslutning af de største tobaksselskaber Officielt formål: bidrage til at undersøge hvorvidt rygning skader helbredet Sandt formål (citater fra interne dokumenter): ‘‘tvivl er vores produkt’’ ‘‘Spred tvivl over stærk videnskabelig evidens og befolkningen vil ikke vide hvad de skal tro’’ ´Året efter Emergency 1953 grundlagdes TIRC Saloojee Y et al. Tobacco industry tactics for resisting public policy on health Bull World Health Organisation vol.78 no.7 Genebra July 2000

47 Bogudgivelse: berolige befolkningen
1954 Billigbog i stort oplag Sponsoreret af tobaksindustrien

48 Tobacco Industry Research Committee
1954 ”A Frank Statement to Cigarette Smokers” To siders reklame i alle amerikanske aviser Trykt i >43 millioner eksemplarer Budskabet til rygerne: ”Medical research of recent years indicates many possible causes of lung cancer” ”There is no proof that cigarette smoking is one of the causes”

49 1953: fund af 6 kræftfremkaldende stoffer

50 ”Tar Wars” ”Filter Wars” ”Nicotine Wars”
Reduktion af indholdet af tjære, nikotin eller brug af filter skulle give rygere følelsen af tryghed - de røg en sundere cigaret

51 ”Man kan desværre ikke gøre noget ved helbredsskaden…”
Tobaksrøg indeholder radioaktiv stråling Kendt af industrien siden 1959 1980: metode opfundet til at fjerne stråling fra tobak (Syrevask) Billigt Effektivt Tobaksindustrien afviser at benytte metoden fordi nikotin kick’et mindskes =>mindre afhængighedsskabende Hrayr S. Karagueuzian et al. Cigarette Smoke Radioactivity and Lung Cancer Risk. Nicotine & Tobacco Research, Volume 14, Number 1 (January 2012) 79–90

52

53

54 Er passiv rygning skadelig?
106 reviews 31 Skrevet af forskere tilknyttet tobaksindustrien 75 Skrevet af forskere ikke tilknyttet tobaksindustrien 94% = Passiv rygning er ikke skadeligt 13% = Passiv rygning er ikke skadeligt Beslutnings-tagere Barnes et al. Why review articles on the health of passive smoking reach different conclusions. JAMA 1998;

55 Målrettede reklamefremstød mod børn

56 Tobaksindustrien satser på de svage
“We don’t smoke this shit, we sell it. We reserve the right to smoke it for the young, the poor, the black and the stupid.” Alan Landers, et andet af Winstons ansigter døde af lungecancer David Goerlitz, ansat af RJ Reynolds tobaks kompagni til at reklamere for Winston cigaretter. Spurgte de ansvarlige for tobakskompagniet hvorfor de ikke selv røg.

57 Social ansvarlighed Stærk vækst i filantropi Sponsorerer fx
Kunst Sociale aktiviteter i belastede områder Rygestopprogrammer i skoler Bruger flere penge på at reklamere med deres sociale ansvarlighed end de anvender til disse programmer

58 ”Det er en menneskeret at ryge”
Rygerrettighedsorganisationer 1993, tobaksindustrien danner ’Smokers’ Alliance’

59 ’Blame the victim’ holdningen
”Alle kan holde op med at ryge” BAT i 2012: ”Vi anerkender også, mange mennesker har svært ved at holde op med at ryge.”

60

61 ’Rygning er bare et nydelsesmiddel’
Over 100 millioner dødsfald i det 20. århundrede > 1 milliard mennesker vil dø i dette århundrede

62 Rygning – ’so last year’
Dansk politik Umærkelige prisstigninger Små stramninger i rygeforbud Manglende mod - sidst med lovgivning Berøringsangst Tobaksindustri lobbyister velkomne Tobaksforskere ikke velkomne Hvor bliver visionerne af???

63 End game 4 lande i verden har lanceret slut dato for rygning: Finland
New Zealand Tyrkiet Hong Kong Metoder: Ingen køb af cigaretter hvis født efter år 2000 (Singapore) Store bøder og fængselsstraf ved salg til unge (Finland) Færre og færre udsalgssteder Stærkt stigende pris Rygeforbud Regulering af tobaksindustrien

64 Sikre at børn under 18 år beskyttes mod tobak
Ni ud af ti rygere begynder at ryge som børn Konsekvent håndhævelse af eksisterende lov om forbud af salg af tobak til børn under 18 år Indførelse af høje straffe for salg af cigaretter til børn under 18 år Indføre 100 % røgfri skoletid også på produktionsskoler og efterskoler – og håndhæve det Indføre særlige indsatser på institutioner og andre steder Forbud mod at ryge og besidde tobak, når man er under 18 år Cigaret-prisen sættes op til mindst 50 kr. pr. pakke

65 Regulere tobaksindustrien
Eneste industri der ikke bliver reguleret Overholdelse af den internationale ’Framework Convention on Tobacco Control’ som Danmark har underskrevet – men ikke overholder bl.a. tobaksindustriens lobbyisme Indførelse af plain packaging Sinking lid – udfasning af skadelige produkter Oplysningskampagner om tobaksindustriens uetiske metoder og løgne Sænke grænsen for indhold af nikotin til et minimum –fx som i tomater

66 Proximity to a tobacco store and smoking cessation: a cohort study.
Tob Control Feb 22. [Epub ahead of print] Halonen JI, Kivimäki M, Kouvonen A, Pentti J, Kawachi I, Subramanian SV, Vahtera J. Source Finnish Institute of Occupational Health, , Kuopio, Turku and Helsinki, Finland. Abstract BACKGROUND: It is not clear whether the availability of tobacco affects the likelihood of smoking cessation. We examined whether the proximity to a tobacco store and the number of stores were associated with smoking cessation, and compared results for proximity variables based on walking and straight-line (as the crow flies) distance. METHODS: The study population consisted of 8751 baseline smokers from the Finnish Public Sector study in Smoking intensity (cigarettes/day) was determined at baseline and smoking cessation was determined from a follow-up survey in Proximity was measured using straight-line and walking distance from home to the nearest tobacco store, and another exposure variable was the number of stores within 0.50 km from home. We calculated associations with log-binomial regression models, adjusting for individual-level and area-level confounders. RESULTS: Of the participants, 3482 (39.8%) quit smoking during the follow-up (mean follow-up 5.5 years, SD 2.3 years). Among men who were moderate/heavy smokers at baseline and lived <0.50 km walking distance from the nearest tobacco store, the likelihood of smoking cessation was 27% (95% CI 12% to 40%) lower compared with those living ≥0.50 km from a store. Having even one store within 0.50 km walking distance from home decreased cessation in men who were moderate/heavy smokers by 37% (95% CI 19% to 51%). No decrease was found for men who were light smokers at baseline or for women. CONCLUSIONS: Living within walking distance of a tobacco store reduced the likelihood of smoking cessation among men who were moderate/heavy smokers.

67 Intensiv støtte til rygestop
90% rygere fortryder, at de begyndte at ryge Det mest cost-effektive forebyggelsestiltag Øremærke fx 5 kr. tobaksskat pr.cigaretpakke Opsøgende gratis og intensiv rygestopstøtte til socialt udsatte og personer, der bor i belastede områder Opsøgende gratis og intensiv rygestopstøtte til psykisk syge Tilbyde gratis og intensiv rygestop til alle patienter Fx indlægge KOL ptt. til rygestop

68 Samfundsskabte problemer skal løses med samfundsskabte løsninger

69


Download ppt "Rygeepidemien er på ingen måde overstået"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google