Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KMD Aarhus 6. februar 2014 [Forfatter/Ansvarlig]

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KMD Aarhus 6. februar 2014 [Forfatter/Ansvarlig]"— Præsentationens transcript:

1 KMD Aarhus 6. februar 2014 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 DM v1 Ski 02.18 KMD Aarhus 6. februar 2014 [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

2 3. april 2017 velkommen DM v1 Indledning - Hvorfor er vi her i dag? Blive klogere på de fordele, din organisation kan få med SKI’s nye rammeaftale »02.18 It-løsninger og vedligehold«. KMD og SKI SKI er en vigtig indkøbskanal for kommunerne. KMD vil gerne være dér hvor kommunerne handler. Samlet omsætning på SKI’s rammeaftaler : 57,2 mia. kr. heraf kommunernes årlige gnst. køb af IT- og teleydelser: Ca. 1,5 mia. kr. Kan vi – med SKI gentage succesen fra SKI 02.19?

3 Kommuner der har købt ind på SKI 02.19 hos KMD
3. april 2017 Kommuner der har købt ind på SKI hos KMD DM v1 94 af Danmarks 98 kommuner har købt mindst én ASP-Service hos KMD på SKI 02.19

4 nyE kmd-løsninger på ski 02.18 i forhold til ski 02.19
3. april 2017 nyE kmd-løsninger på ski i forhold til ski 02.19 DM v1 KMD Opus Lex KMD Talegenkendelse KMD Koncernstyring – ”den fulde pakke” KMD Education Telesundhed

5 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] Indsæt data via Indsæt/ sidehoved & sidefod Dagens Program 09.30 – Morgenmad og registrering 10.00 – Velkomst v/ Jens Arne Madsen, Områdedirektør i ‘Salg Vest’, KMD 10.15 – Præsentation af It-løsninger og vedligehold v/ Lars Grelck, Chefkonsulent, SKI A/S 11.00 – KMD og SKI v/ Jens Arne Madsen, Områdedirektør ‘Salg Vest’, KMD, samt Flemming S. Madsen, SKI Kompetencecenteret i KMD 11.45 – Frokost 12.30 – Hvordan anskaffer du med fordel dine it-løsninger på SKI 02.18? Præsentation af tre cases: KMD Koncernstyring KMD Education Telesundhed v/ KMD 13.30 – Tak for i dag v/ Jens Arne Madsen, KMD KMD’s konsulenter står til rådighed for individuel sparring ved arrangementets afslutning. Bemærk din præsentation starter i tekststandard. Ønsker du at starte teksten med en punktopstilling/bullet liste – klik på Indryk knappen - se skærmdump. Du må IKKE anvende punktopstillingsknappen! Fordele: Forenklet anskaffelsesproces – skalerbart udbuds/aftalemateriale Husk at give ordet til Lars Grelck fra SKI, når I har gennemgået agendaen. [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

6 KMD OG SKI 02.18 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 DM v1 Ski 02.18 KMD OG SKI 02.18 [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

7 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 KMD på ski 02.18! DM v1 KMD er leverandør på 9 delaftaler Vi tilbyder i alt 17 bruttoløsninger, der hver især dækker markedsmæssige og teknologiske behov En række af KMD’s standardløsninger indgår som færdige it-komponenter – »de grønne byggeklodser« Der tilbydes individuelle projekter ‘oven på’ disse færdige komponenter – et stort sortiment (karakteristika og STORM-kategorier) Der tilbydes vedligeholdelse og drift KMD på – hvad?(hvilke bruttoløsninger har vi budt ind med på hvilke delaftaler?) Vi er glade for at vi kom på de 9 delaftaler Bruttoløsningerne – udgør hver især et samlet løsningskoncept, der dækker forskellige markedsmæssige og teknologiske behov. KMD har på de respektive delaftaler indmeldt mellem 1 og 3 bruttoløsninger. KMD vurderer på baggrund af kundens udbudsmateriale hvilken af de tilmeldte bruttoløsninger der vil blive taget afsæt i ved tilbudsafgivelsen. Der kan ikke ‘mixes’ mellem bruttoløsningerne. En række af KMD’s standardløsninger er budt ind som færdigudviklet programmel – ‘de grønne byggeklodser’ fra SKI’s præsentation Generel oversigt over løsninger på delaftaler Åbne oversigt over samtlige FUP’er på en udvalgt delaftale case: delaftale 7 Adresserer underliggende (std)sw, fx. link til SKI sitet KMD’s generelle formåen i øvrigt – de grønne og blå byggeklodser sortiment (karakteristika og STORM-kategorier) Vedligeholdelse og drift [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

8 Hvilke bruttoløsninger på hvilke delaftaler tilbyder kmd?
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 Hvilke bruttoløsninger på hvilke delaftaler tilbyder kmd? DM v1 Delaftale 1 Enterprise ressource planning (ERP-) løsninger 1. MS Dynamics Navision Stat 2. MS Dynamics ERP 3. KMD Opus Delaftale 3 Undervisningsløsninger (Learning Management, LMS) 1. KMD’s lærings- og administrationssuite Delaftale 5 Elektroniske samarbejdsløsninger (Collaboration) 1. KMD Collaboration ­ Delaftale 7 Informationsindsamlings- og analyseløsninger (BI/DW) 1.Kommunale BI- og DW-løsninger 2. Stat/Region – BI/CPM løsninger Delaftale 9 Indkøbsløsninger 1. Basware indkøbs- og fakturaløsning 2. MS Dynamics ERP AX-platform til indkøb 3. KMD Opus E-Indkøb Delaftale 10 Løn- og personaleløsninger KMD’s institutionsspecifikke løn- og personaleløsning til det offentlige Danmark 2. KMD Opus Personale Delaftale 12 Sprogteknologiske løsninger 1. Den fremtidige medarbejder 2. Kundeservice løsning / call steering Delaftale 13 Elektroniske patient informations løsninger (EPI) 1. KMD’s social-, sundheds- og omsorgssuite Delaftale 14 Digitale selvbetjeningsløsninger Digital selvbetjening for kommunal infrastruktur (byg, miljø og transport) 2. Borgernær digital selvbetjening < link > [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

9 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 Typiske kmd-løsninger anveNdt i mindst én af bruttoløsningerne (obs! Ikke udtømmende) DM v1 Delaftale 1 Enterprise ressource planning (ERP-) løsninger MS Dynamics, Basware, ProHost, ProTime, Targit, Opus Økonomi, Opus Debitor, Opus Personale, Opus Brugerstyring, Opus E-Indkøb, KMD Udbetaling Delaftale 3 Undervisningsløsninger (Learning Management, LMS) KMD Elev, KMD Matrix, KMD Institution, KMD BørneIntra, KMD Education, KMD Stafetlog, Ariane, BI Skole/Institution, MS Lync Delaftale 5 Elektroniske samarbejdsløsninger (Collaboration) KMD Kontaktcenter, Moxie, KMD Sag Basis/Journal/EDH, I-O Manager, Opus Lex Platform, KMD Virtuelt Samarbejdsrum Delaftale 7 Informationsindsamlings- og analyseløsninger (BI/DW) MS IM, SAP IM, Targit, Koncernrapportering, Temarapportering, IBM BI/DW Suitesoftware, KMD SOL Delaftale 9 Indkøbsløsninger Basware, IBM Indkøb, MS Dynamics, Continia, ProTime, KMD Opus E-Indkøb, KMD Opus Logistik, SAP IM Delaftale 10 Løn- og personaleløsninger ProTime, ProPlanning, KMD Perspektiv Løn, Basware, KMD Opus Personale, KMD Vagtplan, KMD Opus Fravær, KMD Opus Kursus, SAP IM, KMD Udbetaling, KMD Opus Brugerstyring Delaftale 12 Sprogteknologiske løsninger Nuance, Solution Builder, Voice Biometrics, Dragon Case and Care, Text-to-speech, SpeechMagic, MS IM, Targit, Call Steering Delaftale 13 Elektroniske patient informations løsninger (EPI) KMD Care [alt], KMD Online Omsorg, KMD Sag, Targit, SAP IM, MS IM, CareConnect, MS Lync, KMD Kontaktcenter, KMD Børn og Voksen Delaftale 14 Digitale selvbetjeningsløsninger KMD Structura Byggesag, KMD Structura Miljø, Ejd. & Miljø Databasen, I-O Manager, Byggesagsarkiv, KMD Opus Lex Platform, KMD Booking, KMDGIS, KMD BørneIntra, KMD Stafetlog, IBM Selvbetjening Bemærk, at ovenstående ikke er udtømmende! På KMD’s hjemmeside kan man se en samlet oversigt over hvilke KMD-programmeller der er meldt ind på hvilke delaftaler/bruttoløsninger. Endvidere vil dette fremgå af de flyers der er lagt ude i forhallen. [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

10 Hvad indeholder en Bruttoløsning?
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 Hvad indeholder en Bruttoløsning? Dokument nr./Version KMD programmel Færdigudviklet programmel kan være tredjeparts software, f.eks. Fra Microsoft eller Oracle eller andet som KMD forhandler. MEN det kan også være en af KMD’s løsninger, der kan indgå som fundament i en kundespecifikt projekt Tredjeparts programmel (Microsoft, Oracle m.fl.) [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

11 Fra Bruttoløsning til løsning
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 Fra Bruttoløsning til løsning DM v1 Denne figur viste SKI (!!) men den er god lige at gentage – for at forstå hvad det er KMD kan levere i en færdig Bruttoløsning Bruttoløsning Kundens kravspec Færdig løsning [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

12 Typiske kmd-løsninger på delaftalerne, et eksempel
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 Typiske kmd-løsninger på delaftalerne, et eksempel DM v1 Fjern papirbunkerne: Digitalisér håndteringen af tilskudssager ​KMD Opus Lex automatiserer alt fra helbredstillæg til skolebuskort og øger muligheden for borgerens selvbetjening - det sparer tid og øger effektiviteten og kvaliteten. Samtidig gør løsningen det muligt at indføre mere selvbetjening for borgerne. Delaftale 14 Digitale selvbetjenings-løsninger Delaftale 5 Elektroniske samarbejds-løsninger Collaboration - Der kan købes ‘hele’ IT-løsninger, konstrueret fra bunden, men der kan også… …købes en IT-løsning i tilknytning til en eksisterende (allerede anskaffet) IT-løsning, der så blot udvides med den tilkøbte funktionalitet… anskaffelsen behøver ikke at være stor (anvendelsen af er skalerbar) KMD’s færdige løsninger indgår for en dels vedkommende hver især på indtil flere delaftaler, da en løsning kan have værdi på flere forskellige delaftaleområder. KMD’s færdige løsninger udgør i denne sammenhæng byggekloder, der kan benyttes i forskellige IT-løsningssammenhænge (hvilket er helt i SKI 02.18’s ånd…) Delaftale 13 Elektroniske Patient- informations-løsninger [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

13 Typiske kmd-løsninger på delaftalerne, et yderligere eksempel
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 Typiske kmd-løsninger på delaftalerne, et yderligere eksempel DM v1 KMD Talegenkendelse Med talegenkendelse udnytter I det enkle faktum, at vi taler hurtigere end vi skriver. Samtidig kan I hæve kvaliteten af rapporteringen og aflaste medarbejderne fysisk. Vi hjælper jer trygt igennem forandringen, til de nye vaner bliver hverdag. Delaftale 14 Digitale selvbetjening- løsninger Delaftale 13 Elektroniske Patient- informationsløsninger Delaftale 1 Enterprise Ressource Planning – (ERP-løsninger) Delaftale 5 Elektroniske samarbejds-løsninger - Collaboration Delaftale 12 Sprogteknologiske løsninger Delaftale 3 Undervisnings- løsninger (LMS) [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

14 3. april 2017 SPØRGSMÅL ? DM v1

15 DET PRAKTISKE [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 DM v1 Ski 02.18 DET PRAKTISKE [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

16 Fra behov til færdig løsning…
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 Fra behov til færdig løsning… DM v1 Hvad ønsker jeg leveret – og hvordan? Kan jeg være i dialog med leverandørerne undervejs? Hvilken delaftale under SKI kan benyttes? Hvordan afspejles mine behov i et miniudbudsmateriale? Mindstekrav, karakteristika og STORM-kategorier Skalérbarhed »Det mest nødvendige« Bilag C18 Afklaringsfase Hvordan valg af delaftale? Ex. TGK til Omsorgsløsning (?? Delaftale 12 vs. 13) Løsninger inden for delaftalens hovedområde Hvilke mindstekrav skal vælges/kan fravælges Skalerbarheden Hvilket niveau kan der efterspørges løsninger på? Ex. Tilkøb af TGK til Omsorgsløsning (?? Delaftale 12 vs. 13); delaftale 13 kan anvendes hvis det er naturligt i forhold til de delaftalespecifikke krav der her er angivet C18 – tilvælg kun relevante kravsområder. Forhold jer til de områder som I har krav indenfor [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

17 Leveringsaftaler Bilagenes opbygning og funktion
3. april 2017 Leveringsaftaler Bilagenes opbygning og funktion DM v1 Eks. Bilag C03 Leverancebeskrivelse Kravene i en kravtabel kan være overordnede eller mere detaljerede, alt efter hvad kunden ønsker at leverandøren svarer på i sit tilbud

18 Før udarbejdelse leveringsaftaler
3. april 2017 leveringsaftaler DM v1 Afhængigt af omfanget af krav kan bilagene gøres overskuelige i størrelse Før udarbejdelse

19 Efter udarbejdelse leveringsaftaler
3. april 2017 leveringsaftaler DM v1 Afhængigt af omfanget af krav kan bilagene gøres overskuelige i størrelse Efter udarbejdelse

20 Ski kompetencecenteret i kmd
3. april 2017 Ski kompetencecenteret i kmd DM v1 Intern supportfunktion for KMD’s salgsvendte medarbejdere, Vejledning af KMD’s kunder i anvendelsen af SKI’s rammeaftaler Kontakt os via mail: Link til iPaper vedr. KMD’ aftalemuligheder på SKI:

21 3. april 2017 pause DM v1 Frokost…

22 3 CASES [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 DM v1 Ski 02.18 3 CASES [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

23 CASE: KMD koncernstyring
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 DM v1 CASE: KMD koncernstyring [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

24 SKI Rammeaftaler 02.18, »IT-løsninger og vedligehold«
[Dato for oprettelse] SKI Rammeaftaler 02.18, »IT-løsninger og vedligehold« Alt BI (Business Intelligence), DW (Datawarehouse) kan leveres under SKI 02.18! Alle KMD’s nuværende BI standard løsninger er med i SKI 02.18! SKI er ideel ifht. BI området, da aftalen er målrettet projektaftaler. Tids- og ressourcebesparende (I kan anskaffe komplekse BI løsninger – baseret på SKI’s standardkontrakt). Kommunerne har en hurtig og enkel udbudsproces - set i.f.t. EU-udbud. BI verdenen udvikler sig hurtigt – mulighed for at udnytte den produktudvikling der pågår hos leverandøren, idet leverandøren kan versionere nye løsninger hver 3 måned. AD 4: kommunen skal ikke udarbejde kontraktkompleks – der findes ikke standarder for kontrakter til større BI projekter til den kommunale sektor. - I kan anskaffe Komplekse BI løsninger – baseret på kravspecifikation jfr. miniudbud - Enkel og overordnet kravsbeskrivelse – hvor I giver leverandørerne mulighed for at tilbyde det bedste de formår (tilbud og løsningsbeskrivelse – hvilket her er langt mere enkelt end i traditionelle EU-udbud) [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

25 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] KMD Koncernstyring – et samlet koncept der kan tilpasses den enkelte kommune Økonomi, HR, Fravær, Indkøb, Løn BI Skole BI Ældre BI Inst. BI Social BI Arb.mar. Temarapporter Styringscirkler Aktivitetsbaseret Simulering Områdespecifikke løsninger Tværgående Koncernrapportering Tværgående Koncernanalyser det samlede koncept for Koncernstyring. Hvordan udnytter kommunerne bestående løsninger/kontrakter i.f.t. en videreudvikling frem med en samlet styringsløsning der binder hele kommunen sammen. Vi skal ikke fremhæve enkelte kunder, men henvise til at mange domæneløsninger er anskaffet på systemkontrakter eller selvstændige kontrakter. Vi skal kort og godt vise kommunerne den palet af MULIGHEDER der åbner sig. ​KMD Koncernstyring omfatter en lang række BI-moduler, der giver målrettet styringsinformation på alle niveauer i din kommune. Informationen går i dybden på dit område og skaber indsigt og sammenhæng på tværs af fagområder og økonomi. [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

26 KMD Koncernstyringskonceptet på SKI 02.18 (delaftale 7)
[Dato for oprettelse] KMD Koncernstyringskonceptet på SKI (delaftale 7) KMD Koncernstyring tager afsæt i følgende færdigudviklet programmel: (FUP). Hver FUP tilpasses den enkelte kunde med de relevante MODULER fra FUP’en: Datamining & tendensanalyser ; Kontroludtræk, Effektvurdering (beskæf.) 2. Styringscirkler ; Direktion, Skole, Beskæft., Institution, Ældre, DSS 3. Simulering ; Skole, Beskæft., Institution, Ældre, DSS, Befolkningsprognose 4. Koncernrapportering; ”ØK-pers/fravær-Løn-Indkøb” 5. Temarapportering ; Nomadefamilier 6. Rapporteringsværktøjer : Mobile BI, Rapportudvikler værktøjer, Dashboards 7. Områdespecifikke BI-løsninger; omfatter 17 Opus LIS standard moduler 8. MS (Microsoft værktøjer) 9. SAP (SAP værktøjer) 10.Targit Ifht. pkt. 8, 9 og 10 er de 3 part. Programmel ifht. specialudviklet software – eks Fredensborg, Fokus MS front-end. Skanderborg MS projekt på Koncernstyring… [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

27 SKI Rammeaftaler 02.18, »IT-løsninger og vedligehold«
[Dato for oprettelse] Indsæt dato for oprettelse SKI Rammeaftaler 02.18, »IT-løsninger og vedligehold« KMD præsentation KMD tilbyder Koncernstyrings konceptet på: Delaftale 7 Informationsindsamlings- og analyseløsninger (BI/DW) KMD tilbyder bruttoløsningen: Kommunale BI- og DW-løsninger Rapporteringsværktøjerne kan desuden tilkøbes på: Delaftale 1: ERP; Brutto 3: KMD OPUS Delaftale 3: Undervisningsløsn; Brutto 1: Elev/Matrix/institution (”KMD Opus LIS Skole” kan også indkøbes her) Delaftale 9: Indkøb; Brutto 3; E-Indkøb Delaftale 10: Løn&Personale; Brutto 2; KMD Opus Personale Delaftale 13: EPI løsninger; Brutto 1; KMD´s social-, sundheds- og omsorgssuite Andre tilkøbsmuligheder: Derudover tilbyder KMD en lang række BI / standard løsninger på SKI 02.19, delaftale 2; KMD Opus LIS og Data. Her foregår indkøb som direkte tildeling BEMÆRK: KMD Koncernstyringsløsningerne findes KUN på Delaftale 7 på SKI [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

28 HVOR KAN I HØRE NÆRMERE? HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
3. april 2017 HVOR KAN I HØRE NÆRMERE? HVORDAN KOMMER VI VIDERE? Dokument nr./Version For mere information om KMD Koncernstyring se mere på kmd.dk og /eller kontakt KMD BI salgsteam: Mette Østergaard Per Dyrvig Nielsen Sales Specialist Sales Specialist Anne Pietraszek Jeppe Svendsen

29 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 DM v1 CASE: KMD education [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

30 Hvorfor er KMD på delaftale 3
3. april 2017 Delaftale 3 – Undervisningsløsninger KMD’s lærings- og administrationssuite DM v1 Hvorfor er KMD på delaftale 3 “Stor fagligviden om undervisningssektoren på det statslige, kommunale og selvejeområdet.” “Vel afprøvet og dokumenterede standardsoftwareløsninger til understøttelse af centrale administrative funktioner indenfor løsningsområdet. “ ”Stor erfaring indenfor specialudvikling af løsninger til understøttelse af kundespecifikke behov indenfor løsningsområdet, med UNI*C og UNI-IT som to af de væsentligste kunder” “Velkonsolideret samarbejde med centrale 3. parts leverandører, herunder SABA, SAP og Microsoft, alle med stor erfaring i digitalt at understøtte kompetenceudviklingsaktiviteter og – administration”

31 Udvalgte produkter(FUP’ere) på delaftale 3
3. april 2017 Udvalgte produkter(FUP’ere) på delaftale 3 DM v1 Produkter(FUP’ere) KMD Elev KMD Matrix(PULS) KMD Institution KMD Education KMD Børneintra SABA(3. part) - Learning Management System

32 Fokus på det færdigudviklet programmel
3. april 2017 Fokus på det færdigudviklet programmel DM v1 Produkter(FUP’ere) KMD Elev KMD Matrix(PULS) KMD Institution KMD Education KMD Børneintra SABA (3. part) - Learning Management System Konfigurationsmuligheder KUP’ere(20/31) Workflow kan konfigureres Personalisering – bruger-grænsefladen tilpasses i den kundespecifikke konfiguration. Rapportering – Standard-rapporter er en del af det færdigudviklede programmel, der kan kundetilpasses.

33 Mange mulige kombinationer
3. april 2017 Mange mulige kombinationer DM v1 Produkter(FUP’ere) KMD Elev KMD Matrix(PULS) KMD Institution KMD Education KMD Børneintra SABA (3. part) - Learning Management System Andre Produkter(FUP’ere) på delaftale 3 KMD Stafetlog BI-løsning KMD-Skole BI generelt (Targit, MS IM, SAP BO) MS Lync Talegendkendelse Et LMS system i kombination med en videokonference-løsning Et administrativ skolesystem med talegendkendelse og/eller BI som overbygning KMD-Education med en kundespecificeret integration til stafetlog, der sikrer fokus på udsatte børn.

34 Yderligere dialog om mulighederne på delaftale 3 - kontakt: Salgschef
3. april 2017 Hvis du vil vide mere DM v1 Yderligere dialog om mulighederne på delaftale 3 - kontakt: Salgschef Bettina Hald Sudergaard M: T:

35 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] 3. april 2017 DM v1 CASE: telesundhed [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

36 CASE 3 - telesundhed

37 KMD Online Omsorg er en borgervendt digital platform
3. april 2017 Case 3 løsningen DM v1 KMD Online Omsorg er en borgervendt digital platform - til omsorg og pleje af ældre, kronikere, handicappede og psykisk syge i deres eget hjem. Bruttoløsningen indeholder: KMD Online Omsorg Administration KMD Online Omsorg Desktop KMD Online Omsorg Video KMD Online Omsorg Monitorering (Telemedicinskmåledata) KMD Online Omsorg Webservice Løsningen kan indkøbes under delaftale 13

38 CASE 3 – telesundhed eksempel
3. april 2017 CASE 3 – telesundhed eksempel Bruttoløsning – konfigurerbar DM v1 Eksempel på Kundespecifik projekt

39 [Forfatter/Ansvarlig]
[Dato for oprettelse] Eksempel på standart programmel Flere-til-flere video EKSEMPLER Holdtræning live genoptræning med instruktør Traditionel fjernundervisning [Filnavn] [Forfatter/Ansvarlig]

40 HVOR KAN I HØRE NÆRMERE? HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
3. april 2017 HVOR KAN I HØRE NÆRMERE? HVORDAN KOMMER VI VIDERE? Dokument nr./Version For mere information om Telesundhed se mere på kmd.dk og /eller kontakt: Niels Bækholm Sales Specialist Torben Bundgaard Nielsen Salgschef

41 3. april 2017 SPØRGSMÅL ? DM v1

42 3. april 2017 Tak for i dag! DM v1


Download ppt "KMD Aarhus 6. februar 2014 [Forfatter/Ansvarlig]"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google