Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Centraliseret markedskartel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Centraliseret markedskartel"— Præsentationens transcript:

1 Centraliseret markedskartel
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Centraliseret markedskartel Kjeld Tyllesen PEØ, CBS Efter færdiggørelsen af filmen er der tilføjet et regneeksempel på slide # 16. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 1

2 Fremgangsmåde Definition af problem Slide nr. 4 - 5
Opstilling af forudsætninger Slide nr. 8 Formulering Opstilling af model Slide nr. 9, Inddata til model Slide nr. 16 Løsning af model Slide nr. 9, 16 Løsning Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Slide nr. 16 Implementering Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 Advarsel Hvad vi gør for at maksimere organisationens mål, må ALDRIG være Etisk, moralsk eller juridisk angribeligt Vi må ikke i vores jagt efter personlig og organisatorisk målopfyldelse komme i konflikt med ovenstående retningslinier Når vi nu skal se på teorien bag karteldannelse, er det at betragte som en teoretisk indgang til øget forståelse af Managerial Economics Der er glidende overgange mellem korrekt og ikke-korrekt anvendelse af denne teori Skal vi være ærlige, er der ikke nogen tvivl om, at denne teori i praksis anvendes – på begge sider ”af gærdet”. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 Lad os herefter først se ud på virkeligheden omkring os:
1. I en række tilfælde er der kun ganske få udbydere på et marked 2. Alle sælger produkter, der af køberne omfattes som temmelig ens 3. I den klassiske version kan disse sælgeres produkter derfor nemt substituere hinanden 4. Konkurrencesituationen er derfor ofte intens 5. I en sådan situation er det fristende for den enkelte sælger at holde sig rigtigt godt orienteret om konkurrenternes priser og salgsbetingelser i øvrigt 6. Og det er let at få gensidig kontakt, når man alligevel mødes i Rotary, idrætsforeninger, forældremøder etc.? 7. Og dette sker selvfølgelig også nationalt – og internationalt. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

5 Nogle eksempler: Sydvestsjællandske lokalbanker; ikke dømt men tiltalt af Konkurrencestyrelsen Elektrikere på Fyn Kreditforeninger? Ikke færdigbehandlet, men politianmeldelse er indgivet af sønderjyske landbrugsorganisationer Rørkartel; Løgstør rør Kørelærere i Ålborg Egen opfattelse: Serviceerhverv og håndværkere i mange danske – og udenlandske – købstæder Et vel-defineret geografisk afgrænset marked Og så er der dem, som vi af rigtigt gode grunde aldrig har hørt om!! Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

6 Og hvad så? Når man har besluttet sig for at undersøge mulighederne for et samarbejde nærmere, er der flere muligheder: -Samarbejdet kan være uformelt eller aftalereguleret -Det kan være underforstået eller udtalt -Man kan danne et Markedsdelingskartel (se separat film) -Eller man kan arbejde sammen som én virksomhed på både salgs- og produktionssiden, et Centraliseret kartel – og det vælger vi her! I sidstnævnte situation – det centraliserede kartel – vil situationen og optimeringsmodellen svare til, at den ene virksomhed opkøber den anden – og bibeholder begge produktionsanlæg i drift. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

7 Centraliseret markedskartel
Vi kan nu opstille en erhvervsøkonomisk model, der kan illustrere profitoptimeringen ved dannelse af et Centraliseret markedskartel Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 Oversigt, 21/11/12 Pris/mængde optimering Én vare Flere varer
Transfer pricing Ét marked Flere markeder Monopol Duopol Markeds-kartel Forskellige priser Samme pris Samme pris Centraliseret kartel 2 Oligopol Og så skal vi lige se, hvor vi er i ”det erhvervs-økonomiske træ” 2 anlæg Monopolistisk konkurrence anlæg Fuldkommen konkurrence 1 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

9 Men først: Forudsætninger
1. Vi er på et duopolistisk marked 2. De 2 udbydere sælger produkter, der er nært substituerende 3. De 2 udbydere har mulighed for at tage kontakt med hinanden 4. De 2 udbydere erkender, at det vil være mere profitabelt at optræde i markedet som én enhed, både i salg og produktion 5. Ud over etablering af samarbejds- og koordineringsaftaler for salg og produktion, skal fordeling af det økonomiske udbytte aftales. Det kræver gensidig åbenhed og tillid 6. Der kan selvfølgelig også være (få) flere markedsdeltagere, men det vil gøre centralisering og efterfølgende respekt heraf meget mere problematisk Fortsættes => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Matematisk kan modellen kan formuleres som:
Max. Profit = Max.(TR – TC) = Max.(TRA – TCA) + Max.(TRB – TCB) => Max.((TRA + TRB) - (TVCA + TVCB) - (FCA + FCB)) => Max. DB = Max.((TRA + TRB) - (TVCA + TVCB)) => Max.(TRA+B - TVCA - TVCB) => Løsningen: Ved partiel differentiering får man i optimalsituationen, at dDB = d(TRA+B – TVCA - TVCB) = 0 => MRA+B – MCA = 0 dQA dQA dDB = d(TRB - TVCA - TVCB) = 0 => MRA+B - MCB = 0 dQB dQB Økonomisk tolkning: Ovenfor: MRA+B - MCA = => MRA+B = MCA Ligeledes: MRA+B - MCB = => MRA+B = MCB Dette kan også formuleres som: I optimalsituationen lægges MCA- og MCB-funktionerne vandret sammen og sammenholdes med MRA+B. Herved findes QO, A+B og PO, A+B Find derefter QO, Salg, QO, Salg, QA, prod. og QB, prod. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Centraliseret markedskartel
Og nu kan vi så illustrere den teoretiske model for Centraliseret markedskartel Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12 Vi vil nu vise Hvordan aktørerne på markedet samlet set opnår en højere profit ved at optræde samlet ved såvel salg som produktion At salgspriserne på de 2 del-markeder derved bliver ens At begge aktører kan tjene ekstra profit ved at sælge egne produkter uden om den indgåede kartelaftale At markedskartellet på længere sigt derfor er ustabilt. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

13 Fremgangsmåde Dette kan også formuleres som: I optimalsituationen lægges MCA- og MCB-funktionerne vandret sammen og sammenholdes med MRA+B. Herved findes QO, A+B og PO, A+B Find derefter QO, Salg, QO, Salg, QA, prod. og QB, prod. Fremgangsmåden bliver derfor: 1. Etablér markedssituationen for det totale marked (# næste slide) 2. Etablér MC for de 2 udbydere og samlet (# 5 - 7) 3. Optimér ved anvendelse af marginalmetoden og find QO, A+B og PO, A+B for det samlede marked A + B (# 8 - 9) 4. Find QA, salg og QB, salg (# 10 – 11) 5. Find QA, produceret og QB, produceret (# 12 – 13) 6. Resultaterne findes for hver af de 2 udbydere (# ). Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Vi går i gang! =>

14 8. MCA+B = MRA+B => QO, A+B 3. PA+B 9. PA+B 9. PO, A+B
KR. De enkelte udbydere 4. Centraliseret kartel 1. PA 2. PB + MRB Det samlede Marked A+B 3. PA+B 4. MRA+B MC for Udbyder A og B 5. MCA 6. MCB 7. MCA+B Optimering, marginalt 5. MCA 8. MCA+B = MRA+B => QO, A+B 3. PA+B 9. PA+B 9. PO, A+B 6. MCB 10. QA, salg 11. QB, salg Fordél QO, A+B på Udbyder A og B 7. MCA+B 12. 12. ”Gå vandret tilbage” og find QA, produceret 13. Find QB, produceret 1. PA Og resultatet 4. MRA 14. Omsætning, Udbyder B - 15. TVCB, produceret + 2. PB 16. Oms., Udbyder A - 11. QB, salg 12. QA, prod. 8. Q, A+B 2. MRB 10. QA, salg Q 17. TVCA, produceret 4. MRA+B 13. QB, prod. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 ”tak for nu.” Det var så slut på gennemgangen af den teoretiske model
Så jeg vil sige ”tak for nu.” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 4. Centraliseret kartel De enkelte udbydere 1. PA 2. PB + MRB
KR. De enkelte udbydere 4. Centraliseret kartel 1. PA 2. PB + MRB 152 Et opgaveeksempel: PA = -0,082Q + 152; MCA = 0,177Q + 17 PB = -0,102Q + 102; MCB = 0,034Q + 38 Det samlede Marked A+B 3. PA+B 4. MRA+B 36,4 MC for Udbyder A og B 130 5. MCA 6. MCB 7. MCA+B Optimering, marginalt 102 5. MCA 8. MCA+B = MRA+B => QO, A+B 9. PA+B = 93,6 3. PA+B = -0,0455Q + 130 9. PO, A+B 10. QA, salg 11. QB, salg 6. MCB Fordél QO, A+B på Udbyder A og B 2. MRB = -0,204Q + 102 7. MCA+B = 0,029Q + 34 12. ”Gå vandret tilbage” og find QA, produceret 12. = 57,2 13. Find QB, produceret Og resultatet = ,30 = 4. MRA = -0,164Q +152 1. PA 38 14. Omsætning, Udbyder B = 15. TVCB, produceret = ,60 + 17 16. Oms., Udbyder A = 2. PB 17. TVCA, produceret = 8.570,10. 1.428,57 927,83 Q 11. QB, salg = 85 500 10. QA, salg = 715 1.000 1.863,65 12. QA, prod = 231. 13. QB, prod. = 569 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 8. Q, A+B = 800 4. MRA+B = -0,091Q


Download ppt "Centraliseret markedskartel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google