Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU GRANTS ADVISOR DENMARK Et nyt tilbud til SBSC partnere Samarbejde mellem Microsoft, Niels Brock og Markman om salg- og marketingmedarbejdere til SBSC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU GRANTS ADVISOR DENMARK Et nyt tilbud til SBSC partnere Samarbejde mellem Microsoft, Niels Brock og Markman om salg- og marketingmedarbejdere til SBSC."— Præsentationens transcript:

1 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Et nyt tilbud til SBSC partnere Samarbejde mellem Microsoft, Niels Brock og Markman om salg- og marketingmedarbejdere til SBSC

2 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Projektet har til formål at ansætte 25 kvalificerede salg- og marketingmedarbejdere hos SBSC partnere. Gennem rekruttering, matchmaking, uddannelse af medarbejdere, coaching og offentlig medfinansiering skal projektet sikre vækst hos partnerne og fastansættelse af medarbejderne! Pilotprojektet vil køre fra april-december 2006.

3 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Projektet er indledt som samarbejde mellem SBSC og EU Grants Advisor (EUGA). EUGA har til formål at hjælpe partnere og mindre virksomheder med at skabe vækst gennem anvendelse af offentligt støttede finansieringsordninger. Projektet laves i samarbejde med Niels Brock og Markman.

4 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Projektet skal tage udgangspunkt i den enkelte partners behov for salg- og marketingressourcer. Projektet skal sikre den enkelte medarbejder god mulighed for faglig og professionel udvikling. Projektet skal skabe 80% fastansættelser efter projektperioden!

5 EU GRANTS ADVISOR DENMARK SBS partnere er i vækst! •40% forøget omsætning indenfor 6 måneder •21% ansatte i gn.snit 1,5 nye medarbejdere Behovet: SBS partnere vil øge salg- og marketing! •48% ønsker flere ressourcer til at følge op På kampagner og salg.

6 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Ideen: •Kan Small Business Specialist Initiativet understøtte en indsats for at tilføre flere salg- og marketingressourcer? Hvordan? •Findes der offentlig medfinansiering til formålet, som kan anvendes?

7 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Udfordringen: •At definere behovet –Salg? Administration? Markedsføring •At finde den rette person –Selvstændig? Faglige kompetencer? •At skabe lønsomhed –Økonomi? Tidsperspektiv? Fleksibilitet? Det er et stort skridt for min virksomhed at ansætte en ikke-teknisk medarbejder! Det skal være en selvkørende person, for hos os er der ikke tid til at ”nurse” Fokusgruppe Januar

8 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Konklusion: (Februar!) En løsning, der tager højde for meget individuelle behov. En løsning, der sætter fokus på at tiltrække de rigtige medarbejdere. En løsning, der mindsker økonomiske risiko for mindre partnere.

9 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Koncept: Rekruttering af kandidater Virksomhedsanalyse Rekruttering Af virksomheder Matchmaking 1) 80% succesrate Ansættelse Løntilskud 12 mdr. 3) Uddannelse Praktik 6 mdr. forløb Coaching 2)

10 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Deltagelse: ‼Aktiv deltagelse i analyse ‼Indstillet på at fastansætte medarbejderen ‼Indstillet på udvikling/ coaching ‼Betaling på 15.000 kr. for projektdeltagelse  Analyse af behov  Fælles rekruttering gennem SBSC  Matchmaking  Coaching  Ansat i 3 mdr. praktik  Løntilskud på ca. 10.000 kr. mdl. i op til 1 år. Alle SBSC partnere i København, Frederiksborg og Roskilde Amt kan deltage. Vi Har 25 pladser i pilotprojektet. Vi forventer, at partnere med 5-15 ansatte vil få mest ud af deltagelse – men det er ikke noget krav!

11 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Styrker ved konceptet •Bredt og stort rekrutteringsgrundlag •Professionel udvælgelse •12 ugers relevant uddannelse af medarbejderen •Økonomisk støtte •Dedikerede virksomheder •Forskellige virksomheder/ virksomhedsprofiler •Matchmaking •Relevant uddannelse •Netværk •Jobsandsynlighed

12 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Hvad nu hvis… •Vi ikke finder en egnet medarbejder? •Medarbejderen får tilbudt et andet job i perioden? •Der ikke er grundlag for fastansættelse?

13 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Projektets tidsplan •21/3 – 10/4 Rekruttering af virksomheder og kandidater •1/4 – 15/5 Analyser og matchmaking •15/5 – 1/7Uddannelse af medarbejdere ** Ferie i juli ** •1/8 – 15/12Praktik, uddannelse og coaching  Forhåndstilkendegivelse til Microsoft.  Gensidig bekræftelse af deltagelse  Egenbetaling  Aftale om virksomhedsanalyse  Aftale om medarbejder Projektet evalueres løbende og kan Skaleres til hele landet!

14 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Jeres input •Hvilken interesse er der for projektet? •Hvilke forhold har vi ikke taget højde for i det nuværende koncept? •Spørgsmål eller interessetilkendegivelse rettes meget gerne til v-diveis@microsoft.com eller tlf: 22 75 93 04v-diveis@microsoft.com

15 markman rekruttering & genplacering

16 Rekruttering og Genplacering  Rekruttering Inden for alle brancher – op til mellemlederniveau  Genplacering Ved afskedigelsesrunder i virksomheder og offentlige organisationer  Vejledning og jobsøgning  Kontaktforløb med ledige  Uddannelsesforløb for ledige

17 Opgave  Matchmaking mellem de 25 deltagende virksomheder og ansøgerne, således at den mest optimale ansøger bliver koblet sammen med den rette virksomhed  Coaching af kursisterne i virksomhederne. I alt 3 besøg gennem de 12 ugers praktikforløb

18 Hvordan sikrer vi ”det gode match”  Afklaring med virksomheden - dialog med virksomheden omkring virksomheds- kultur, jobindhold, -funktion og –profil (faglige, personlige og sociale kompetencer)  Emnegenerering –på baggrund af informationsmøde og efterfølgende visitationssamtaler  “Jobsamtaler” mellem kursist og praktikvirksomhed på baggrund af markman´s anbefalinger.  Match

19 Hvem rekrutteres der blandt?  Ledige dagpengemodtagere med baggrund indenfor IT, salg eller service  Medlemmer hos Business Danmark (Danske sælgere) via direct mail  KVU uddannede indenfor markedsføring og handel  Akademikere med lyst og evne til at arbejde i SMV  HK´ere med fx merkonom baggrund

20 Ansættelse med løntilskud  Der kan maksimalt udbetales løntilskud i 1 år til den samme ledige. Løntilskuddet udbetales til arbejdsgiveren og udgør i 2006 op til 59,71 kr. pr. time svarende til ca. 9.600 kr. pr. måned  Der ansættes på en almindelig kontrakt og til en almindelig, overenskomstmæssig løn. Der er i princippet tale om et helt normalt ansættelsesforhold, med den ene forskel at arbejdsgiveren får et offentligt tilskud til aflønningen i den første periode  Der er et støtteloft for, hvor meget man kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger

21 Forudsætninger  Medarbejderen skal være berettiget til løntilskud  Der skal være tale om en nettotilgang af medarbejdere i virksomheden (kan altså ikke gå i en allerede eksisterende stilling)  Der må være max en løntilskudsansat pr. 5 medarbejdere i virksomheder med op til 40/50 ansatte. I virksomheder med flere end 40-50 ansatte er det pr. 10 ansatte.  Arbejdsgiveren kan ikke på forhånd indgå en aftale med den ledige om, at ansættelsen er tidsbegrænset i mindre end 12 mdr. Hvis arbejdsgiveren opsiger personen inden for 12 mdr. skal denne orientere AF om opsigelsen.

22 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Niels Brock Business School Uddannelsesforløb for salg-, service- og marketingmedarbejdere til SBSC

23 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Hvorfor uddannelse: •Rekruttering af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. •Ruste medarbejdere til at arbejde i en mindre it- virksomhed. •Skabe fundament for at medarbejderen kan tilføre værdi i virksomheden – og dermed fastansættes!

24 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Et skræddersyet tilbud •12 ugers uddannelse af kandidater: •6 ugers uddannelse •2 ugers uddannelse •4 ugers praktik •2 ugers uddannelse •4 ugers praktik •1 uges uddannelse •4 ugers praktik •1 uges uddannelse

25 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Temaer: •Uddannelsen er afstemt de behov, som virksomhedsanalyserne viser og kandidaternes profiler: –Branchekendskab –Produktkendskab –Salg og service –Markedsføring –Administration –Kommunikation og samarbejde

26 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Tilrettelæggelse: •Uddannelsen foregår på Niels Brocks kursusafdeling. •Undervisere fra både handelsskolen, fra it-branchen og fra private firmaer. •Mulighed for at arbejde fagligt med virksomhedens konkrete cases.

27 EU GRANTS ADVISOR DENMARK Hvordan kommer jeg videre? •Spørg! •Læs! •Udfyld forhåndstilkendegivelse! •Afklaring senest 10. april.


Download ppt "EU GRANTS ADVISOR DENMARK Et nyt tilbud til SBSC partnere Samarbejde mellem Microsoft, Niels Brock og Markman om salg- og marketingmedarbejdere til SBSC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google