Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Musiksociologi MM Senmodernitet, postmodernitet. Evaluering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Musiksociologi MM Senmodernitet, postmodernitet. Evaluering."— Præsentationens transcript:

1 Musiksociologi MM1 22.05.14 Senmodernitet, postmodernitet. Evaluering.
Afsluttende opg.

2 Modernitet, senmodernitet og postmodernitet
Hvad karakteriserer moderniteten? Hvad karakteriserer senmoderniteten?

3 Giddens Traditionel sociologi:
Styrer samfundet mennesker handlinger? Eller er samfundet et produkt af menneskers handlinger? Aktør-struktur dualisme: - Individets handlinger udgør samfundet. - Samfundets struktur eksisterer uafhængigt af individer. Giddens: Man må komme ud over eller medtænke begge forhold. Strukturationsteori: Samfundsstrukturer er både midlet til og resultatet af individers handlinger. Fra epistemologi til ontologi.

4 Giddens Strukturationsteori:
Struktur-aktør er en dualitet (gensidige, ikke modsætninger). Der er tale om en proces (aktive handlinger, frem for passive strukturer). Social praksis. Strukturen er midlet og resultatet af agenternes handling.

5 Giddens om (sen)modernitet
1. Adskillelse af tid og rum - Social interaktion er spredt (vi kan befinde os i samme ”rum”, uden at være samme ”sted”). - Moderne informationsteknologi. Nye forbindelser mellem det globale og det lokale. - Tid er standardiseret og globaliseret. 2. Udlejring (”Disembedding”) - Tid-rum-adskillelse gør samfundets institutioner og handlinger ikke behøver at være lokalt forankrede. - Symbolske tegn (udvekslingsmedier, f.eks. penge: Symbolsk værdi løsrevet fra rum og tid. Kræver fælles tro på noget abstrakt.) - Ekspertsystemer (samfundets skrevne og uskrevne regler, som vi har tillid til uden at have viden om. Alt fra busplaner til Spotify)

6 Giddens om (sen)modernitet
3. Refleksivitet - Regelmæssig brug af viden, som vi foretager om samfundets organisation og forandring. - Det moderne informationssamfund øger hastigheden på denne proces. - Tanke og handling: Vi reflekterer over historie/tradition/erfaring og handler på baggrund af den refleksivitet, i stedet for at handle for de det er en tradition. - NB. Bare fordi vi ved mere ved vi ikke bedre. Refleksionen i moderniteten gør os usikre på/kritiske over for om den nye videns sandhed.

7 Frit oplæg ved Peder

8 Det postmoderne Postmoderne tænkning/filosofi:
”De store fortællingers død” Opgør med rationalisme, objektivisme og universelle sandheder. Problematisering af selve vidensbegrebet. Vægt på diskurser (viden er afhængig af tid, sted, sociale konstruktioner etc.). Lægger vægt på ambivalens, flertydighed, pluralisme, strømme, dialoger og ironi. Det postmoderne samfund: Post-industrielt (post-fordistisk). Fleksibilitet, mobil arbejdskraft og mobile/globale virksomheder. Kulturindustrien vokser/dominerer. Æstetisering og iscenesættelse. (Op)brud præger det sociale. Flygtige, mangfoldige fællesskaber.

9 Det postmoderne Jameson: ”Postmodernism is what you have when the modernization process is complete and nature is gone for good. It is a more fully human world than the older one, but one in which ”culture” has become a veritable ”second nature.” (1991, s. ix) ”So, in postmoderne culture, ”culture” has become a product in its own right; the market has become a substitute for itself and fully as much a commodity as any of the items it includes within itself: modernism was still minimally and tendentially the critique of the commodity and the effort to make it transcend itself. Postmodernism is the consumption of sheer commodification as a process.” (ibid., s. x)

10 Postmodernisme i kunst
Mere en ”attitude” end en stil. Karakteristika: Skepticisme, ironi. Leg med historie/tradition. Fragmentarisk, diskontinuitet. Flydende grænser mellem høj- og lavkultur. Modsætningsfyldt, relativistisk. Stilpluralisme, kollage, installation, performance.

11 Postmodernisme i kunst
Opgør med det her: Le Corbusier: ”En bygning er en maskine til at bo i.”

12 Postmodernisme i kunst
Charles Moore: Piazza D’Italia, New Orleans Molenaar & Van Winten: Inntel Hotel, Holland

13 McClary: ”Reveling in the Rubble: The Postmodern Condition”

14 Frit oplæg ved Asger

15 Præsentation af emner Den gode opgave, (Samfundslitt., 2008), s. 29

16 Litteratur- og informationssøgning

17 Hvilken slags information vil jeg gerne finde?
Skal du bruge information til baggrundsviden? En kilde? Definition på et begreb? Skal du komme videre til flere informationer? Hvor lang tid kan/bør du vente før du har informationen? Etc. Du får forskellige oplysninger, materialer, formater etc. afhængig af, hvor du søger henne! Nogle gange er det godt at skyde med spredehagl, andre gange må du være meget specifik.

18 Hvor starter jeg? Begynd med det du kender (lærebøger, andre kendte tekster) Læs bibliografien Nogle forfattere laver kommenteret bibliografi Find relevante søgeord Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan, osv. Find både synonymer og præcise begreber

19 Søgesteder Wikipedia (www.wikipedia.org)
Omfattende og meget aktuelt leksikon Dog ’åbent’ og derfor ikke lige anerkendt af alle Følg kilder og vær kritisk Bibliotek.dk (www.bibliotek.dk) Søgning i alle offentlige biblioteker i Danmark Materiale kan bestilles til lokalt bibliotek Infomedia (www.infomedia.dk) Artikler, nyheder, anmeldelser fra alle større danske dagblade

20 Søgesteder Organisationers hjemmesider
Osv. Google Scholar (scholar.google.com) Google-søgning i videnskabelige artikler Bl.a. Ordnet efter hvor ofte teksten er citeret En del artikler tilgængelige i PDF-format

21 Få mere ud af Google Søg på specifikt begreb, navn eller sætning
Brug anførselstegn (”digital distribution”) Jeg kan ikke huske hele navnet Erstat det du ikke kan huske med * (”Anders * Madsen”) Jeg vil ikke have et bestem ord med Skriv minus (-) foran ordet Jeg vil søge på forskellige emneord, og det er lige meget hvilket hvilket ord der indgår Skriv OR mellem dine søgeord (plade OR album)

22 Få mere ud af Google Jeg vil finde en bestemt oplysning på en bestemt hjemmeside Skriv site:[adresse] efter søgeordene (publishing site:www.koda.dk) Jeg vil også finde synonymer til mit søgeord Skriv ~ lige inden dit søgeord (~sangskriver giver også resultater med komponist og songwriter) Jeg vil have en definition på mit søgeord Skriv def: lige inden dit søgeord (def:mp3)

23 Få mere ud af Google I Googles indstillinger kan du:
finde websider på et bestemt sprog åbne resultaterne i et nyt vindue, så beholder du søgeresultaterne i et vindue for sig selv få vist de ord du har søgt på ved at klikke på linket Cached i resultatoversigten, så bliver dine søgeord markeret på websiden få vist flere resultater ad gangen

24 Informations- og litteratursøgning
Gode steder: The New Grove (Oxford Music Online, via kb.dk eller andre bibl.) Wikipedia. (Kun til hurtige tjek o.lign., ikke i opgaver) RILM og andre lign. databaser (via kb.dk) JSTOR (via kb.dk) Infomedia (via kb.dk) Google Books Google Scholar Bibliotek.dk Københavns hovedbibliotek, musikafd. Det kgl. Bibliotek, musikafd. (spørg evt. efter Henrik Smith-Sivertsen)

25 Litteraturhenvisninger, noter, bibliografi, citater etc.

26 Bibliografi/litteraturliste
Bog: Forfatter(e): Titel, (Forlag, by, udgivelsesår) Eks. McClary, S.: Conventional Wisdom, (Uni. of California Press, Berkeley & L.A., 2000) Antologi: Redaktør(er) (red.): Titel på antologi, (Forlag, by, udgivelsesår) Eks. Harper-Scott & Samson (red.): An Introduction to Music Studies, (Cambridge Uni. Press, Cambridge, 2009 Kapitel/artikel i antologi: Forfatter(e): Titel på kapt., redaktør(er) (red.): Titel på antologi, (Forlag, by, udgivelsesår), s. sidetal Eks. Gebesmair, A.: ”The Transnational Music Industry”, Scott (red.): The Ashgate Research Companion to Popular Musicolgy, (Ashgate, Farnham, 2009), s

27 Bibliografi/litteraturliste
Artikel fra tidsskrift: Forfatter(e): ”Titel på artikel”, Tidsskriftnavn nr[evt. /årg] (årstal), s. sidetal Eks. Weisethaunet, H.: ”Historiography and complexities: why is music ’national’?”, Popular Music History 2/2 (2007), s Artikel fra avis/magasin: Forfatter(e): ”Titel på artikel”, Magasin-/avisnavn [evt. sektion], dato, s. sidetal Eks. Gonzales, M.J.: ”De kulturpolitiske vinduer skal åbnes”, Gaffa januar 2012, s

28 Bibliografi/litteraturliste
Internet: URL, (tilgået dato) Eks. (tilgået ) Fonogram: Kunstner: ”Titel på skæring”, Albumtitel, (pladeselskab, årstal) Eks. Anderskov, Jacob: ”Sænk kun dit hoved”, På dansk, (ILK, 2006)

29 Referencer To måder: Fodnote: ”Popular music […] is usually charachterized ny its difference from serious music.”1 1 Adorno, Th.: ”On Popular Music”, Frith & Goodwin (ed.): On Record, (Routledge, London, 1990), s. 301 Anden gang: 2 Adorno (1990), s. 304 2. I teksten: Adorno skelner mellem popmusik og seriøs musik (Adorno 1990, 301).


Download ppt "Musiksociologi MM Senmodernitet, postmodernitet. Evaluering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google