Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TUP12 VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet VEU- Center Vest

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TUP12 VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet VEU- Center Vest"— Præsentationens transcript:

1 TUP12 VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet VEU- Center Vest
VEU Center-Syd

2 TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Kvalificeringsdag 2 – den 21
TUP Fra Plan til Udvikling Kvalificeringsdag 2 – den 21. november 2013

3 Opsamling fra sidst og mellemtiden… Kvalificeringsdag 2 den 21
Opsamling fra sidst og mellemtiden… Kvalificeringsdag 2 den 21. november på Innovationsfabrikken Hjemmeopgave; Kortlægningsværktøj, Dialogmøde og Anbefalingsværktøj i egen organisation? Behold scoringer og resultater internt på skolen Inddrag erfaringer, læring og refleksioner her på Kvalificeringsdag 2 Erfaringsudveksling Præsentation og afprøvning af produktpakke 2 Differentieret program målrettet jeres forskellige faggrupper Introduktion til virksomhedsbesøg/IKV af ‘rigtige’ borgere Afsløring af vinderen af konkurrencen

4 Produktpakke 1 Intern organisatorisk Kvalitetssikring Sammenhæng på tværs – internt på skoler og på tværs af skoler (mål 2) Produktpakke 2 Kvalificering af konkret IKV-praksis Videreudvikle og implementere ensartede standarder/procedurer (mål 1 og 2) for centrale aktører (mål 3) Workflow – roller og kompetenceprofiler Standard for udarbejdelse af uddannelsesplaner Kortlægningsværktøj Branchespecifikke cases Standard for vejledning Skabelon for kvalitetssikring af IKV i AMU Standardtekst til hjemmeside Dialogmøde Anbefalingsværktøj

5 En iterativ proces sammen med os
Du er inviteret til….. En iterativ proces sammen med os

6 TUP12 udviklingsarbejde og produktpakker
Alle produkter samles i en Brugermanual Brugermanual forklarer, hvordan produkterne kan anvendes Vi lytter på jeres respons i løbet af dagen, fordi det giver pejlinger på, hvad der skal forklares………..

7 Hvem vinder præmien?????

8 Undskyld? – må jeg lige forstyrre dig et øjeblik?
Skoleperspektiv

9 HVEM gør HVAD - og HVORNÅR?
Intern Kvalitets-udvikling v/ Janne Voss

10 Indgange til samt roller/ansvarsområder i forbindelse med RKV & IKV i AMU i VEU-centrene
TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN, SYD og TREKANTOMRÅDET

11 Fra medarbejder til IKV-TEAM
Kollektivet Fra medarbejder til IKV-TEAM Klare mål Klare roller Kollektivt ansvar for at løse opgaven Teamet har komplemen-tære kompetencer Teamet har indflydelse på, at målet nås Alle kender formålet med IKV i AMU Teamet har tillid til målet og til hinanden og arbejder i den samme retning Kend din egen rolle og performance-mål i teamet – hvad skal jeg bidrage med? Team Charter; lav en kort beskrivelse af, hvordan I vil arbejde – dialogen i teamet er NØGLEN TIL SUCCES Alle kender hinandens roller og opgaver og træder til, når en kollega er overbebyrdet, for at eliminere flaskehalse og skabe et godt flow i processen Teamet er vigtigere end de enkelte individer Teamets medlemmer har forskellige kompetencer, der supplerer hinanden Det er summen af vores viden, erfaring og indsats, der skaber en unik service over for borgeren – og dermed succes for teamet Det er vores kollektive ansvar og opgave at få RKV / IKV i AMU til at lykkes Teamet skal have de rette kompetencer og beføjelser til at træffe beslutninger

12 Hvem kan henvendelser om IKV i AMU ske til? Hvem gør hvad?
VEU-konsulent Rådgive og vejlede virksomheder og borgere om IKV i AMU – være virksomhedens tovholder/én indgang, indtil uddannelsesmålet er nået. Løbende sikre, at det organisatoriske setup for IKV til AMU er på plads. Proaktivt markedsføre IKV i eksterne sammenhænge. Uddannelsesleder VIRKSOMHED Mest effektivt til næste kompetence Proaktivt vejlede til IKV i AMU, guide effektivt videre, introducere ”Min Kompetence-mappe” og opfordre til, at borgeren udfylder den før 1. besøg hos vejlederen. Virksomheder: tilbyde besøg af VEU-konsulenten. JOBCENTER Proaktivt vejlede til IKV i AMU, håndholdt overgang til/fra faglærer/underviser, være borgerens støttepunkt undervejs, indtil uddannelsesmålet er nået. Kursus- administrator Spotte behov for, proaktivt rådgive og vejlede om samt gennemføre IKV i AMU i virksomheder og for borgere. Vejleder BORGER Faglærer/underviser

13 Hvad hjælper det, at du ”scorer” og har succes – hvis holdet taber?
Vi ved alle sammen hvordan det gik 

14 Indgange til samt roller/ansvarsområder i forbindelse med realkompetencevurdering i VEU-centrene
TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN, SYD og TREKANTOMRÅDET

15 Roller og kompetenceprofiler TUP 2012 Realkompetencevurdering
Appendix Roller og kompetenceprofiler TUP 2012 Realkompetencevurdering

16 VEU-konsulenten Rolle Kompetencer
Være én indgang til voksen- og efteruddannelse for virksomheder, borgere – beskæftigede og ledige Vejlede til realkompetencevurdering Kompetencer Vide, hvad realkompetencevurdering er Kende formålet med RKV Kende VEU-centrets fælles procedure (jf. udviklingskontrakt 2014/15) – hvordan kommer virksomheden, den beskæftigede og den ledige i mål med RKV? Kende økonomien i RKV for hhv. beskæftigede og ledige

17 Kursusadministratoren - 1
Rolle Være i stand til proaktivt at foreslå RKV over for virksomheder, beskæftigede og ledige Være én indgang til voksen- og efteruddannelse og guide præcist videre til rette vejledningsfunktion, jf. kontaktliste for vejledere (udarbejdes lokalt og lægges på VEU-centrets hjemmeside) Være i stand til at introducere ”Min kompetencemappe” og opfordre til, at denne udfyldes før den første kontakt med vejlederen, alternativt opfordre til, at borgeren samler al dokumentation for erhvervserfaring, uddannelse, mv. Vejlede til realkompetencevurdering Fra ufaglært til faglært ”Få papir på det, du kan” Som led i uddannelsesplanlægning

18 Kursusadministratoren - 2
Kompetencer Vide, hvad realkompetencevurdering er Kende formålet med RKV Kende VEU-centrets fælles procedurer (kontrakt 14-15) Kende økonomien i RKV for beskæftigede og ledige Kunne introducere ”Min Kompetencemappe” (link, mv.)

19 VEU-vejleder - 1 Faglige kompetencer Vejlederuddannelse
Evt. kandidat i pædagogik eller psykologi Erfaring fra undervisnings- og/eller uddannelsesverdenen (fælles kontekst som faglærerne) Coachende tilgang til det hele menneske Afklaret med ens eget kompetenceområde IT-kompetencer på grundlæggende niveau

20 VEU-vejleder - 2 Personlige kompetencer Open minded Holistisk
Skal kunne følge spørgsmål til dørs/sætte sig ind i det faglige God til at lytte/samtale Evnen til at vejlede/spørge ind, så borgeren selv ser lyset (coaching) Bevidst om, at man som vejleder ikke skal ”fixe” borgerens problemer Empati

21 VEU-vejleder - 3 Forslag til at ”klæde vejledere på” til åben vejledning i VEU-regi: Gensidig information om kursusudbud/efteruddannelse Vidensdeling om hvilke GVU, IKV og merituddannelser, og hvilke erfaringer det kræver Se de forskellige skoler/uddannelsesmiljøer Personlig kontakt til hinanden – få sat ansigt og navn på hinanden. Lister via VEU-centrets hjemmeside. Få de enkelte skoler/uddannelser til at spille bedre sammen Udarbejde kasse-diagramoverblik over veje til faglært Synliggøre jobåbninger og krav til kvalifikationer i forhold til konkrete jobfunktioner

22 Faglærer Skal kende VEU-centrets IKV-procedurer og kollegernes roller
Rolle & kompetencer Skal kende VEU-centrets IKV-procedurer og kollegernes roller Samarbejder med VEU-konsulenten om at gennemføre RKV-forløb for og i virksomheder Har et godt overblik over sit fagområde og tilhørende målbeskrivelser Har en god og basal viden om love og regler inden for fagområdet Kunne udarbejde kasse diagramoverblik over veje til faglært IT-kompetencer på grundlæggende niveau Personlige kompetencer Tager afsæt i individets erfaringer og situation Er neutral/objektiv i sin vurdering Har solid erfaring i afklaringssamtalen Evner at spotte sagens kerne Giver ejerskabet til individet

23 Appreciative Inquiry Den anerkendende metode
Udforsker og undersøger det, der giver liv Arbejder med historier, der fortæller om ressourcer og muligheder Hjælper med at tage det bedste af fortiden med i fremtiden

24 Pointer i den værdsættende samtale
Det, vi fokuserer på og taler om (giver opmærksomhed), det bliver vores virkelighed At tale om muligheder og kompetencer er at skabe dem

25 Pointer i den værdsættende samtale
Det, du ikke har fokus på, ser du sjældent Det, vi er optaget af, det ser vi Det, vi taler om vokser og bliver større

26 ”De spørgsmål vi stiller, åbner for én verden og lukker for en anden”
Sproget er værktøjet ”De spørgsmål vi stiller, åbner for én verden og lukker for en anden” Peter Lang Du vælger selv: spørgsmål til problemer? eller spørgsmål til ressourcer, håb og drømme?

27 Sproget er værktøjet At spørge positivt er lige så jordbundent, som at spørger til problemer Gode historier er lige så virkelige som historier om problemer

28 ”Sproget beskriver ikke virkeligheden. Sproget former virkeligheden”
Ludwig Wittgenstein

29 Fra problem til værditænkning
Problem og mangeltænkning Opmærksomhed på problemer, fejl og mangler At løse problemet Problemidentifikation Årsagsanalyse Løsningsmodeller Handlingsplan Ressource- og værditænkning Opmærksomhed på ressourcer, værdier og ønsker At skabe fremtiden Identificere det vellykkede og værdifulde Skabe billeder af en ønsket fremtid Skabe fællesbillede af en ønsket fremtid Igangsætte processor til at virkeliggøre fremtidsbilledet

30 Der er stor kraft i at stille spørgsmål, der retter fokus på det positive
”..mange oplever det ofte befriende at være i et rum, hvor de ikke har fokus på problemer i hverdagen, men derimod på det, der lykkes og fungerer for dem …. Det er ganske enkelt mere opløftende, motiverende og inspirerende at rette blikket mod egne, kollegers og organisationers stærke sider.” ”Slip anerkendelsen løs” (2001)

31 Lad os lige høre, hvad Geert siger …
Geert Mørk

32 Tre forudsætninger for udvikling og forandring Humberto Maturana
Kærlighed – respekt og accept Alle handler ud fra egen logik og alle gør som udgangspunkt det bedste, de kan Tilpasse forstyrrelser – udefra For at sætte tanker i gang Når vi forstyrres tilpas bliver vi hjulpet ud af den vante fastlåshed ift. Handlemønstre, holdninger, tankebaner At se normale handlemønstre, holdninger og tankebaner fra andre perspektiver, giver os mulighed for at overveje vore positioner og ændre adfærd Tid Tid til fordøjelse og fordybelse. Udvikling og forandring kræver tid, refleksion og mental drøvtygning

33 IKV Hvad føler du, at du virkelig har lykkedes med i dit arbejdsliv? Hvad vil du aller helst, hvis du kan vælge frit fra alle hylder?

34 Produktpakke 1 Intern organisatorisk Kvalitetssikring Sammenhæng på tværs – internt på skoler og på tværs af skoler (mål 2) Produktpakke 2 Kvalificering af konkret IKV-praksis Videreudvikle og implementere ensartede standarder/procedurer (mål 1 og 2) for centrale aktører (mål 3) Workflow – roller og kompetenceprofiler Standard for udarbejdelse af uddannelsesplaner Kortlægningsværktøj Branchespecifikke cases Standard for vejledning Skabelon for kvalitetssikring af IKV i AMU Standardtekst til hjemmeside Dialogmøde Anbefalingsværktøj

35 Produktpakke 2 Program Huset kvalitetssikring af IKV i AMU
Standard for kvalitetssikring/procedure Historiefortælling om Edith Markedsføring/hjemmeside Standard for vejledningssamtale Uddannelsesplan

36 Strategisk uddannelsesplanlægning og livslang læring…
MÅL Flere brugere gennemfører en individuelkompetencevurdering (IKV) og opnår formel anerkendelse med fokus på den enkeltes kvalificerings- og uddannelsesperspektiv Før-fasen (TUP10 og TUP11) Intern og ekstern markedsføring Fase 1 Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2 Afprøvning og vurdering Fase 3 Samlet vurdering og anerkendelse Uddannelses-planlægning FVU AVU AMU i forløb GVU Strategisk uddannelsesplanlægning og livslang læring… Før-Før-Fasen Kortlægningsværktøjet, Dialogværktøjet, Anbefalingsværktøjet Standard for Vejledning Standardtekst til hjemmesiden if. IKV Materialeoversigten Skabeloner: Vejledning til dokumentation if. realkompetencevurdering (Jørgen) Skabelon for vejledning til uddannelsesplan

37 IKV i AMU kvalitetsskabelon

38 Markedsføring/hjemmeside

39 Markedsføring/hjemmeside

40 Standardtekst til hjemmesiden

41 Vejledning Indledende vejledning Telefonisk
• Vejledning ved RKV vejleder mhp. afklaring af om der kan iværksættes et RKV-forløb • Information om det videre forløb • Ansøger • Indsender CV via • Svar på screening mht. hvorvidt RKV-forløb kan iværksættes Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse • Fastlæggelse af hvilke(n) fag/uddannelse der skal vurderes op imod • Vejledning angående udarbejdelsen af ansøgning Faglæreren tilrettelægger forløb med relevante metoder • Ansøgning indsendes

42 Vejledning Fase 2 Afprøvning og vurdering
• Ansøgningen vurderes af RKV-vejleder og faglærer • Uddybende samtale på basis af det indsendte materiale/dokumentation (v/vejleder eller faglærer) • Praktisk afprøvning • Den samlede ansøgning vurderes af RKV-vejleder og faglærer Fase 3 Samlet vurdering og anerkendelse • Bevis fremsendes (Uddannelsesbevis v/fuld uddannelse - kompetencebevis v/opfyldelse af delmål Uddannelsesplanlægning Afklaring af hvilke områder der med fordel kan styrkes gennem efteruddannelse

43 Uddannelsesplan

44 Mon det afstedkommer mere arbejde? Gad vide hvad min rolle er?

45 Lunch

46 Eftermiddag – to workshops
Vejledere og faglærere/undervisere Materiale: Workshop 2 Ledere, administrative medarbejdere og konsulenter Materiale: Undgå flaskehalse Øge volumen Optimere ressourcer Hans Edith Job- og kompetenceprofiler Helena

47 Kaffe og networking

48 WORKSHOP 1

49 TUP 2012 Hvordan får vi det til at lykkes

50 TUP 2010 – ”fra kursus til sammenhængende kursusforløb”
Strategisk kompetenceudvikling skaber værdi for medarbejderen, virksomheden og den ledige

51 TUP 2011 – ”fra panik til plan”

52 MÅL-hierarki Hvordan Hvorfor
Flere får grundlæggende- og almen voksenuddannelse med afsæt i IKV Skabe mere effekt af IKV for brugeren Sikre at IKV udføres iht. fælles fastsat standard Forbedre synligheden af IKV Etablering af fælles IKV-kvalitets- standard Etablering af fælles procedurer for IKV arbejdsgange Beskrivelse af ny IKV- praksis på hjemmeside Strømline og forenkle IKV processen Hvorfor Hvordan

53 Hvem kan henvendelser om IKV i AMU ske til? Hvem gør hvad?
VEU-konsulent Rådgive og vejlede virksomheder og borgere om IKV i AMU – være virksomhedens tovholder/én indgang, indtil uddannelsesmålet er nået. Løbende sikre, at det organisatoriske setup for IKV til AMU er på plads. Proaktivt markedsføre IKV i eksterne sammenhænge. Uddannelsesleder VIRKSOMHED Mest effektivt til næste kvalifika-tion Proaktivt vejlede til IKV i AMU, guide effektivt videre, introducere ”Min Kompetence-mappe” og opfordre til, at borgeren udfylder den før 1. besøg hos vejlederen. Virksomheder: tilbyde besøg af VEU-konsulenten. JOBCENTER Proaktivt vejlede til IKV i AMU, håndholdt overgang til/fra faglærer/underviser, være borgerens støttepunkt undervejs, indtil uddannelsesmålet er nået. Kursus- administrator Spotte behov for, proaktivt rådgive og vejlede om samt gennemføre IKV i AMU i virksomheder og for borgere. Vejleder BORGER Faglærer/underviser

54 Bud på hvordan vi får det til at lykkes Undgå flaskehalse – optimer ressourcer
Aflaste faglærere Flytte opgaver til andre faggrupper Faglærere Kursusadm./vejleder

55 Større volumen Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4
Bud på hvordan vi skaber volumen og optimerer ressourcer. Samarbejde på tværs af skolerne Hvordan Fælles RKV/IKV i AMU afklaring Åben værksted Større volumen Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4

56 Diskuter i plenum Hvordan ser jeg mig selv i den rolle?
Hvad kan jeg selv gøre for at det lykkes? ” My fellow VEU-Colleagues, ask not what your School can do for you, ask what you can do for your school and your customers”.

57 Diskuter to og to Hvilke fordele ser jeg ved, at vi arbejder på en ny måde med RKV/IKV i AMU? Hvad skal der til for at det lykkes på egen skole?

58 Hvad vil projektet gerne nå?
Samme forståelse af indholdet af IKV hos faglærere, konsulenter og andre ansatte på uddannelsesinstitutionerne Alle faglærer informerer om IKV som del af AMU-kurser og kan henvise brugerne til det rette sted Flere faglærere gennemfører IKV Alle faglærere anvender fælles metode (kvalitetsstandard) i gennemførelsen af IKV Ledelserne implementerer administrativ praksis/struktur for gennemførelse af IKV på de deltagende skoler Flere (brugere, virksomheder og jobcentre) har kendskab til værdien af og mulighederne i en IKV Hjemmesiden TUP12

59 Projektets realisering
Afdækning af eksisterende IKV-praksis og præcisering af fremadrettede udviklingsbehov ud fra 3 perspektiver: Individ Virksomhed samfund Udvikling af nye faglige og pædagogiske metoder/redskaber nye standarder og procedurer Fokus på udviklingsmuligheder på virksomhedsniveau og på det regionale arbejdsmarked ensartet IKV-indsats på tværs af udbydende uddannelsesinstitutioner Forankring Afprøvning af de udviklede koncepter – i 20 regionale virksomheder, herunder jobcentre

60 Hvorfor?

61 Afprøvning af IKV HVORDAN?

62 Afprøvning af IKV Hver skole – repræsenteret på kvalificeringsforløbet – får til opgave at: Gennemføre minimum 1 IKV-forløb med en borger knyttet til en virksomhed, hvor standarderne afprøves med henblik på: (1) at skabe et effektivt workflow OG … (2) at gennemføre IKV’en ud fra projektets kvalitetsramme Formålet er, at borgeren/medarbejderen oplever, at deltagelse i IKV både foregår professionelt og anerkendende… .. og med borgeren som centrum Hvordan kan vi vide det?

63 Hvilken fordel har virksomheden af IKV i AMU?
Virksomhedsperspektiv

64 Afprøvning af IKV IKV deltageren udfylder et simpelt evalueringsskema, når IKV’en er afsluttet Vi måler på: (1) effektivt Work flow og (2) kvalitet i gennemførelsen

65 Afprøvning af IKV IKV gennemføres i december
Skolen samler et ‘team’, som skal indgå i gennemførelsen af IKV, jf. workflow TEAM-kontrakt sendes til projektleder Karin Assendrup senest mandag den 2/12-13 IKV gennemføres i december Evalueringsskema fremsendes senest fredag den 20/12 Vi mødes om resultaterne fredag den 10/1 kl. 09:00 – 11:00 TEAM AMU-syd Navn Rolle Bente Tovholder, vejleder Peter Faglærer Sarah Administrativ ??????

66  8 Afprøvning af IKV BUDDY-ordning Kan vi det?
En sprednings-, forankrings- og læringsmodel: BUDDY-ordning Adm: = 2 Kons: = 2 Vejl: = 2 Fagl: = 2  8 Kan vi det?

67 Opsamling - afrunding

68 Hvad kan jeg give videre? Hvad fik jeg med mig?
Hvad var virkelig brugbart? Skriv på Post-IT 3 gode ting fra dagene Skriv på Post-IT 1 godt tip til at gøre produkterne endnu bedre Hvilke tip kan jeg bidrage med, for at projektet rammer målet endnu bedre?

69 Hvem vinder præmien?????


Download ppt "TUP12 VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet VEU- Center Vest"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google