Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop om eksamen Erik Gade, Det Fri Lise Nygaard, Odder Gymnasium

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop om eksamen Erik Gade, Det Fri Lise Nygaard, Odder Gymnasium"— Præsentationens transcript:

1 Workshop om eksamen Erik Gade, Det Fri Lise Nygaard, Odder Gymnasium
Susanne Stellini, Mulernes Legatskole

2 Program for denne workshop:
Indledning Oplæg om eksamensudtrækket Punkter til information Punkter til diskussion Opsamling i plenum

3 1. Indledning fælles retningslinjer for eksamensplanlægningen
indbyrdes afhængige forskellige vilkår (både skoleformer og elevgrupper)

4 Udtrækket er en prioriteret liste for alle eksamenshold den pågældende eksamenstermin.
Der indgår ikke antal elever Der tages hverken hensyn til fortid eller fremtid Dette tages der først hensyn til når udtrækket indlæses i skolens system. 2.g-elevernes valgfag bruges først ved indlæsning

5 2. Eksamensudtrækket KETs krav; Nødvendige ændringer SKAL godkendes
Prioriteret eksamensliste skal følges Underfag/censorfag skal følges Antal eksaminer SEU (findes lokalt) Censor-allokeringen Nødvendige ændringer SKAL godkendes antal prøver til konkrete elever som kunne få for få/ for mange eksaminer

6 2. Eksamensudtrækket PRINCIP, jf. Prøve- og eksamensinformation
Den enkelte elev må ikke på forhånd kunne regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i udtræk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer

7 3. Punkter til information
Sørg for rettidig omhu: risiko for forfald af censor elever på ”særlige vilkår” kan planlægges før censurpålægning Tænk over elever med særlige behov / handikap Skriftlig syge-eksamen kan afholdes på 2. prøveforekomst

8 4. Punkter til diskussion
Små hold: Hvad er ”små hold”? Sætte hold i kæde (før censor-pålægning) – eller genbruge censor i andet fag (efter censor- pålægning)? Finde lokal censor (eksamensskolen?)? Habilitet og ringe udveksling? Starttidspunkt? Ændre eksamensudtræk? (med risiko for, at visse fag sjældent kommer til eksamen) – skal godkendes!

9 4. Punkter til diskussion
Hvornår friholder man og hvordan (alle eller målrettet)? Private årsager (personlige mærkedage, personlige fridage) Skolerelaterede årsager (årsprøver, AT, SRO/SRP) Friholdelser til vintereksamen?

10 4. Punkter til diskussion
Planlægning af eksamensdagen: Bruge censors 2. fag (=flere fag samme dag), antal eksamensformer? Antal elever: 13+13, , 9+9+8? (mange elever pr. dag ved store hold med 24 timers forberedelse) Starttidspunkt?

11 4 Punkter til diskussion
Sygeeksamen i august? Sygeeksamen i vinterterminen?

12 4. Punkter til diskussion
Konstruktive forslag til KET fra eksamensplanlæggere – fremadrettet

13 Opsamling i plenum Vi samler sammen og lægger referat med gode ideer og fælles forventninger på Inspektorforeningens hjemmeside Konkrete, uafklarede spørgsmål stiller vi til MAO i morgen (fredag) Gode ideer til KET sendes fra Inspektorforeningen


Download ppt "Workshop om eksamen Erik Gade, Det Fri Lise Nygaard, Odder Gymnasium"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google